Innerlijke Vrede

peacebubble 15 juni 2014Verklaring voor de bubbel van Innerlijke Vrede
15 juni 2014

Stop energie-vampiers meteen!
Neem de verantwoording voor uw energie-lekken!
Een eenvoudige Verklaring om uw energetisch werk effectiever te maken!

Ontvangen op 15 juni 2014, op de top van Mount Haleakala, met de voorouderlijke cloud-groep, Maui, Hawaii. ~ Aluna Joy Yaxk’in

Deze afkondiging wordt gegeven om de gebruiker te helpen bij het zijn of worden van een meer helderde dienaar van Licht voor de mensheid! Pas het dagelijks toe wanneer u opstaat, voordat u gaat slapen of telkens wanneer u voelt dat negatieve energie op u inwerkt … of als u voelt dat uw levensenergie wordt weggetrokken … of dat u uw energie niet goed gebruikt. Dit zal u helpen bij het binnenhalen en behouden van de upgrades en universele afstemmingen voor uw hoger doel. Indien wij in een bewuste wereld zouden leven, dan hoefden we dit maar één keer te doen.

Maar naarmate we meer EEN worden met al het leven en het collectieve bewustzijn, is het nodig om ervoor te waken dat we helder en afgestemd blijven op onze hogere kracht – onze Bron – terwijl we doorheen de koerswijzigingen, her-starts en her-afstemmingen gaan, die deel uitmaken van onze landingsprocedure. Ja … het wordt nog redelijk raar daarbuiten.

Deze her-afstemmingsbubbel schept een heilige ruimte waarin de gebruiker volledig gesteund kan worden bij het ontvangen van onbegrensde, zuivere energie van Bron en van allen die u steunen, opdat u uw goddelijke taak kan uitvoeren. Dit zal ook leiden tot een vermindering of zelfs het volledig stoppen van gelijk welke leegtrekkende, negatieve, niet-ondersteunende projecties van gelijk welke bron – en ook ander misbruik van energie weghalen.

Verklaring voor het verankeren van de Pro-actieve, Bekrachtigende, Ascenderende, Reinigende Energie-Bubbel.

Voor alle Inkomende energie:

Met de onbegrensde kracht van mijn Vermogende I AM Aanwezigheid, VERKLAAR IK dat …

… Alle ondersteunende, liefdevolle energie die mij wordt toegezonden door gelijk welke bron van buitenaf, aanvaard zal worden met de grootste dankbaarheid. (Dit zorgt ervoor dat de energie die naar u toe komt u zal ondersteunen bij uw goddelijke opdracht op Aarde).

… Alle giftige en negatieve energie die mij wordt toegezonden van gelijke welke bron van buitenaf, onmiddellijk zal worden teruggestuurd naar de afzender – gereinigd, gezuiverd en zonder kwaadaardigheid. (Dit zorgt ervoor dat gelijk welke foutief geladen, negatieve of schadelijke energie die naar u wordt gezonden, automatisch zal worden teruggestuurd zonder u op enige wijze te raken).

Voor alle Uitgaande energie:

Met de onbegrensde kracht van mijn Vermogende I AM Aanwezigheid, VERKLAAR IK dat …

… Alle ondersteunende, liefdevolle energie die IK UITSTUUR naar gelijk welke bronnen van buitenaf, vreugdevol wordt aangeboden met 100% onvoorwaardelijke liefde. (Dit zorgt ervoor dat de energie die wordt uitgezonden, aangeboden wordt zonder voorwaarden of enige vorm van vergoeding).

… Alle energie die IK UITSTUUR naar gelijk welke bron die deze energetische gave niet eert of respecteert, naar mij zal worden teruggestuurd, zuiver en puur. (Dit zorgt ervoor dat u geen kostbare energie verspilt en het beschermt u tegen handelingen die voortkomen uit misleiding of de behoefte om iemand te redden. Onthou, dat wij nog steeds mensen zijn.)

… Alle giftige of negatieve energie die IK – bewust of onbewust – UITSTUUR naar gelijk wie, onmiddellijk naar mij zal worden teruggestuurd, zuiver en puur. (Dit zorgt ervoor dat gelijk welke energie die u uitstuurt met minder dan de zuivere intentie van uw hart, geen invloed zal hebben op de ontvanger.)

(OPMERKING … wij sturen de hele dag door energie uit, zonder het te weten. Gewoon door een gedachte of door een waarneming van iets of iemand, sturen wij energie uit die zijn invloed heeft op anderen. Maar wanneer u opzettelijk de intentie heeft om helende energie uit te sturen naar iemand – om hen te helpen of te steunen – dan MOET u eerst toestemming vragen … anders overtreedt u de Universele Wet. Binnendringen in iemands persoonlijke ruimte zonder eerst toestemming te vragen – zelfs om te helpen – is een inbreuk op hun privacy en vrije wil … en dat is nogal onbeleefd. Dit geldt niet wanneer anderen zich aanmelden voor een workshop en dergelijke … waarbij u de verantwoording neemt als leraar in die groep.)

Deze verklaring is zo en wordt gemanifesteerd doorheen alle tijd, ruimte en dimensie; in het verleden, het heden en de toekomst: 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar; doorheen mijn fysiek-, emotioneel- en spiritueel lichaam – totdat ik zelf verzoek om het verwijderen van deze bubbel of tot ik niet langer enige her-afstemming nodig heb en het evolutieproces voltooid is. Deze verklaring is gegeven met grote dankbaarheid en met de steun en de leiding van mijn spirituele hoeders (… benoem hier uw spirituele gidsen of engelen en dergelijke).
Het is zo en dus is het. Amen

Grote afdrukbare afbeelding van de declaratie in het Engels staat online op FB.
WERKSCHEMA voor de Verklaring van de Energie Bubbel

Voor alle Inkomende energie zegt u:

Met de onbegrensde kracht van mijn Vermogende I AM Aanwezigheid, VERKLAAR IK dat …

… Alle ondersteunende, liefdevolle energie die mij wordt toegezonden door gelijk welke bron van buitenaf, aanvaard zal worden met de grootste dankbaarheid.

… Alle giftige en negatieve energie die mij wordt toegezonden van gelijke welke bron van buitenaf, onmiddellijk zal worden teruggestuurd naar de afzender – gereinigd, gezuiverd en zonder kwaadaardigheid.
Voor alle Uitgaande energie zegt u:

Met de onbegrensde kracht van mijn Vermogende I AM Aanwezigheid, VERKLAAR IK dat …

… Alle ondersteunende, liefdevolle energie die IK UITSTUUR naar gelijk welke bronnen van buitenaf, vreugdevol wordt aangeboden met 100% onvoorwaardelijke liefde.

… Alle energie die IK UITSTUUR naar gelijk welke bron die deze energetische gave niet eert of respecteert, naar mij zal worden teruggestuurd, zuiver en puur.

… Alle giftige of negatieve energie die IK – bewust of onbewust – UITSTUUR naar gelijk wie, onmiddellijk naar mij zal worden teruggestuurd, zuiver en puur.

Deze verklaring is dusdanig en wordt gemanifesteerd doorheen alle tijd, ruimte en dimensie; in het verleden, het heden en de toekomst: 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar; doorheen mijn fysiek, emotioneel en spiritueel lichaam – totdat ik zelf verzoek om het verwijderen van deze bubbel of tot ik niet langer enige
her-afstemming nodig heb en het evolutieproces voltooid is. Deze verklaring is gegeven met grote dankbaarheid en met de steun en de leiding van mijn spirituele hoeders (… benoem hier uw spirituele gidsen of engelen en dergelijke).
Het is zo en dus is het. Amen

Engelstalig bericht:
http://www.alunajoy.com/2014-june15.html

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

 

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.