SN: Voorbode Disclosure

SN: 2016 07 12 - Voorbode Disclosure

De voorbode van een wereldwijd Disclosure-gebeuren
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

12 juli 2016

12 Caban, 11 Kumku, 12 Manik

Dratzo! Er bestaat nu een ongemakkelijke situatie tussen de oude orde van duistere volgelingen en zij die een nieuwe manier van leven hebben geschapen voor deze wereld. Deze patstelling is nu bijna opgelost en daarom zullen wij de toestand bespreken voor de korte termijn. Wij beseffen dat er een aantal dingen in staat zijn om deze patstelling te doorbreken en heel snel in ons voordeel te doen keren.

Tot het zover is zullen wij tijdelijk meegaan in de huidige stand van zaken. Een aantal van de komende gebeurtenissen zijn de voorbodes dat de huidige wereld zal gaan veranderen naar een wereld die een veel positiever eindresultaat belooft. Deze eerste nieuwe funderingen moeten een voorgaande scheppen, zodat een aantal andere, maar gelijkaardige gebeurtenissen eindelijk mogelijk worden en het zichtbaar kan worden gemaakt wat er bereikt kan worden. Als we eenmaal zover zijn, kunnen we onze nieuwe wettige gebeurtenissen gebruiken om een aantal belangrijke punten op te leggen aan het duister en zijn ontelbare bondgenoten.

Als we deze eerste punten goedgekeurd krijgen, dan hebben we een belangrijke, wettige positie geschapen voor onze vele, nog komende strategieën. We moesten met een slakkengangetje tewerkgaan om enige vorm van geldstroom te vestigen. Zelfs nu toont deze operatie ons de hardnekkigheid van de zo goed als verslagen oude orde.

Deze aristocraten – met maar één doel voor ogen – hebben hun afschuwelijke misdadigheid gebruikt om een aantal onmisbare delen van het oude financiële systeem op hun plek te houden. Gelukkig worden deze restanten hervormd en het duister wordt gedwongen om gevolg te geven aan onze eisen. Voor ons gaat dit alles nog veel te langzaam. Maar onze Aardse bondgenoten zien deze deel-overwinningen als een teken van betere tijden voor ons allemaal. Daarom leggen wij ons neer bij deze uiterst saaie procedure.

Intussen werken onze verbindingspersonen aan een aantal sleutelscenario’s die eindelijk deze traagheid kunnen doorbreken. Een aantal bijkomende fondsen zijn klaar om te worden ingezet voor het bereiken van de resultaten die onze verbindingspersoon wil bereiken. Onze verschillende overlegraden hebben deze nieuwe plannen goedgekeurd. Wij zijn heel dicht bij het overbrengen van een vrij omvangrijk pakket van fondsen over deze wereld.

Eén van de dingen waar wij aan meewerken, is de uiteindelijke ondergang en volledige ineenstorting van ‘Amerika, Inc’. Deze werd in eerste instantie opgericht als een dekmantel voor het reorganiseren van een volledig overweldigd stadsbestuur (Washington, DC), maar werd daarna het voornaamste middel voor het aanstellen van de huidige de facto nationale regering. Momenteel bevindt dit gruwelijke regime zich in de laatste fasen van een méér dan welgekomen ineenstorten.

Wij hopen zelfs dat de ondergang van deze onwettige regering al snel zal komen. Er wordt momenteel onderhandeld om te komen tot een overeenkomst, waarmee deze met schulden beladen regering zal worden vervangen door een nieuwe, herstelde republiek – en zal terugkeren tot de eerlijke voorstellen van de Burgerwet. Dit is slechts één manier waardoor NESARA eindelijk volledig in werking kan treden.

Tegelijk met de opkomst van NESARA zal er ook een Amerikaanse, op goud gesteunde valuta komen, gedrukt en uitgebracht door de nieuwe US Schatkist. De nieuw aangewezen president zal iedereen arresteren en afzonderen die op onwettige wijze regels heeft uitgevaardigd die ingaan tegen de wensen van het Amerikaanse volk. Dit zal een tijdperk worden van wereldvrede en algemene harmonie.

Een tijd van wonderen, waarin de ware Goddelijke Gratie heerst, krijgt nu vorm. Wij kijken uit naar deze gebeurtenissen, omdat zij de voorbode zijn van een wereldwijd Disclosure-gebeuren. Op dat ogenblik kunnen wij naar voren treden en gaan werken met deze nieuwe regeringen, om een heel nieuw gamma aan technologieën te openbaren, welke door het oude duistere regime gedurende tientallen jaren voor u verborgen werden gehouden.

Het is een deel van deze opdracht om heel wat apparaten aan u voor te stellen, zodat u de vervuiling van deze Planeet kunt opruimen en kunt ophouden met afhankelijk te zijn van de vele minerale- en plantaardige grondstoffen van Gaia. Deze technologieën kunnen uw gemeenschappen omkeren van misbruik van de grondstoffen in deze wereld naar daadwerkelijk het Hoeden ervan. Dit is één van de dingen die u zult bereiken zodra u overgaat van beperking, naar een staat van hoog bewust Wezen.

Dit is één van de groeipunten die wij willen bereiken met u, vlak vóór en na onze landingen. Een ander punt zijn natuurlijk de lessen van de Meesters en de komst van de Agarthanen. Deze gebeurtenissen zullen de laatste fase zijn van een mars naar volledig bewustzijn (Galactisch Mens Zijn)!

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Wij brengen u vandaag groot nieuws. Het proces om het eerste doorsijpelende deel van uw fondsen door te laten is begonnen. Deze operatie is bijna voltooid. Onze medewerkers zijn – net als deze vooruitgang – in de laatste fase van het afrekenen met de Cabal en zijn vele verborgen medestanders.

Het heeft veel te lang geduurd eer deze fondsen dit stadium bereikten. Daarom gebruiken zij die zich hebben toegelegd op de voltooiing ervan nu andere projecten, om eindelijk een einde te maken aan de duizenden jaren durende overheersing van het duister in deze wereld. Wij zijn de Hemel en onze ruimtefamilies heel dankbaar, want zij hebben het duister ertoe gedwongen om zijn greep op deze wereld los te laten.

Deze zeer ingewikkelde procedure heeft eindelijk de veranderingen mogelijk gemaakt waar we allemaal van zullen genieten. We zijn bijzonder dankbaar dat al deze wonderbaarlijke gebeurtenissen zich nu manifesteren op deze wereld. De tijd die lang geleden werd voorspeld door de Hemel is nu genadig dichtbij!
Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Wanneer deze prachtige gebeurtenissen zich beginnen voor te doen, gebruik dan deze ogenblikken om uzelf te verbeteren en help hen die minder bevoordeeld zijn dan u. Wij moeten zowel geduld betrachten als blijven geloven in elkaar. Houd een positieve visie en steun deze overtuigingen, want onze medewerkers werken in naam van de Schepper om u het begin van voorspoed te brengen.

Wanneer dit zich over de wereld verspreidt, weet dan lieve Harten, dat uw beminnelijke steun een belangrijke bijdrage leverde in wat er gebeurt. Wij danken u allen voor deze steun en voor de zachtmoedigheid en genade die u betoont. Hierdoor vermindert u de zware last van hen die zo onvermoeibaar voor u hebben gewerkt. Deze humanitaire projecten hebben uw positieve steun heel erg nodig gehad. Daarom worden wij allemaal beter van deze bijzonder genadige vasthoudendheid. God zegene u, en mogen deze eerste druppels slechts het begin zijn van iets wat véél groter zal zijn in omvang!

Wanneer deze prachtige dingen beginnen plaats te vinden, wees dan dankbaar! Uw tijd komt eraan! Denk er diep in uw hart eens over na, hoe lang u zo geduldig hierop heeft gewacht! Wees vervuld van vreugde en verwachting. Wij weten hoe uw krachtige visie dit alles heeft mogelijk gemaakt. Vóór u ligt de tijd waarin u deze fondsen kunt gaan gebruiken om uw dromen te vervullen, om te healen en grootse dingen te scheppen.

Er worden bijkomende gebeurtenissen gepland om een nieuw bestuur te kunnen vormen en te komen tot een wereld die vervuld is van vreugde en Licht! Wij, Meesters, zijn overgelukkig met wat er nu gebeurt! De dromen van de mensheid komen uit! Al die duizenden jaren van honger en algehele ontbering zullen tot een einde komen! Het duister is verslagen en het proces van hun afzondering komt eraan.

Dit is het goede nieuws, dat wij eindelijk mogen onthullen. Wij danken de Hemel, eindeloos! Wij zijn bijzonder trots op de mensheid en wat zij eindelijk volbrengt! Halleluja! Halleluja!

Hoera! Alles zal gaan veranderen en er zullen zich wonderbaarlijke gebeurtenissen manifesteren! Verheug u en besef dat een operatie die tientallen jaren geduurd heeft, nu tot voltooiing komt op deze prachtige blauwgroene Planeet! Gebruik deze komende tijden om goed te kijken, nu de reeds lang beloofde wonderen tot stand komen.

Weet, geliefden, dat de onmetelijke voorraad en de oneindige voorspoed van de Hemel waarlijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.