SN: Handel in afstemming met ons

Gebruik deze tijd nu de fondsen vorm beginnen te krijgen,
om te handelen in afstemming met ons
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 67: SN - Handel in afstemming met ons2

Afb: Ummac Dan: Het symbool van de Galactische Federatie van Licht voor het Siriaanse sterrenstelsel. De Ummac Dan is een embleem dat bijzonder activerend werkt op alle mensen.

29 maart 2016

12 Ix, 7 Mac, 12 Manik

Dratzo! Het kleine oponthoud rondom Pasen is voorbij en de fondsen zijn weer in beweging. Dit ‘kat en muis-spelletje’ of stop/start heeft te maken met de bezorgdheid van de Oude families en Koninklijken over de plotse wijze waarop de bestuurders toeslaan en hoe vaak zij voorbijgaan aan alles waar ze mee hebben ingestemd. Deze bezorgdheid uit zich in de vreemde manier waarop de fondsen de voorbije weken bewogen hebben. Wij hebben deze aanpak ernstig in vraag gesteld, en we hebben alternatieve methodes voorgesteld voor de aanpak van dit aanhoudende wantrouwen ten aanzien van de manier waarop dit proces voltooid moet worden. In elk geval zult u uiteindelijk uw bedoelde fondsen ontvangen en zullen wij de ondergang meemaken van de heersers en hun vele beschadigde heerschappijen.

Wij willen hierbij zelfs bekendmaken dat de opgezette geheime operaties in Parijs en Brussel door de duisteren slechts bedoeld waren om u aan te tonen dat de tijd waarin zij u konden manipuleren nog niet voorbij is. Zolang hun marionetregeringen nog aan de macht zijn, kunt u zich zelfs verwachten aan nog méér pogingen om u bang te maken. Gelukkig nadert de nieuwe Amerikaanse Republiek onder NESARA nu heel dicht zijn verwezenlijking. Er zijn nog wat dingen te regelen en er moet een reeks van sterkere overeenkomsten worden doorgevoerd.

De duistere Cabal is als een kat in het nauw. Ze passen voordurend overlevingstactieken toe die in het verleden leken te werken. Deze geheime operaties zijn daar ook een voorbeeld van. ISIS is een werktuig in dit proces. Zij ontvangen zorgvuldig opgezette geldelijke steun van de geheime regering, en ze maken gebruik van speciaal opgeleide huursoldaten om hun strijders de onregelmatige oorlogsvoering bij te brengen die ze regelmatig toepassen. Ze hebben ‘cellen’ gevestigd – gelijkend op die welke gebruikt werden in de oorlog van Frankrijk tegen Algerije in de jaren rond 1950 – en die sindsdien ook in andere guerrilla-oorlogen zijn gebruikt.

Deze strategieën worden toegepast zodat het lijkt alsof deze militanten op één of andere manier voortkomen uit het Midden-Oosten. Ze zijn bezig met het opstoken van een smeltkroes aan frustraties, die al bestaat sinds het Westen een pan-Arabische revolutie tegen het Ottomaanse Rijk heeft gesteund, in de late jaren van 1910. Deze reeks van voortdurende irritaties en het lot van miljoenen Islamitische immigranten in Europa, moeten nu op de juiste manier worden aangepakt. Deze kwesties vereisen kordaatheid van het Licht en haar nieuwe besturen.

Deze problemen hebben tot nog toe geen bedreiging gevormd voor de fondsen, maar ze hebben veel mensen ongerust gemaakt omtrent de aanhoudende streken van de duisteren en hun trawanten. Zodra het nieuwe bestuur binnenkort is aangetreden, zullen deze talrijke afleidingen nauwkeurig worden bekeken door de vele vertegenwoordigers van het Licht. De programma’s die zijn voorbestemd om dit soort zaken op te lossen, zullen dan worden goedgekeurd en indien nodig gehandhaafd.

De belangrijkste bouwstenen zijn vrede en samenwerking. NESARA draait helemaal om het opbouwen van een Nieuw Rijk, gebaseerd op vrede, voorspoed en vertrouwen. Wij zijn ons bewust van wat er gebeurd is toen een paar decennia geleden het ‘post Anchara’-tijdperk begon in dit Sterrenstelsel. Wij willen verdergaan met u aanwijzingen te geven over hoe u deze wereld het beste kunt voorbereiden op het eerste contact. De duistere Cabal is een groep van organisaties en mensen die heel sterk hun ‘verdeel en heers’-strategieën willen behouden. Als ze eenmaal verslagen zijn door het Licht, moeten deze gemene personen worden afgezonderd en hun duistere kantoren worden opgeheven. Onthoud dat wij allen één zijn en dat de Hemel veel van u allen houdt!

Wij komen uw laatste stappen naar een volledig bewustzijn doorvoeren. Deze overgang vraagt dat u uw aangeboren wijsheid gebruikt om deze wereld ten goede te veranderen. U verlangt er oprecht naar om te genieten van uw wereldwijde welvaart en om samen te komen, om aan Gaia te tonen hoezeer uw groeiend bewustzijn de manier heeft veranderd waarop u haar en haar vele woongebieden bekijkt. Gebruik die opgedane kennis om een einde te maken aan de manier waarop Gaia’s klimaat, oceanen, atmosfeer en land nu uitgebuit worden door het duister.

Gebruik uw mogelijkheden om uw wereld te brengen tot een evenwicht dat de verspreiding van het Leven bevordert. Gebruik uw liefde om dit oppervlakte-rijk klaar te maken voor de wonderbaarlijke lessen van de Meesters en voor de terugkeer van uw familie, de Agarthanen. Zij willen uitleggen dat er remedies bestaan voor alles wat u nu zorgen baart of verdrietig maakt. Uiteindelijk zullen er dan onze landingen en speciale mentoren zijn die u zullen klaarstomen voor de grote Overgang, die het volledig bewustzijn is. U bent waarlijk gezegend! Zie deze huidige tijd als de laatste chaos voordat dit Nieuwe Rijk zich eindelijk voor uw ogen manifesteert!

Zegeningen en Vreugde! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Er zijn in de lange geschiedenis van de mensheid tijden geweest waarop waarlijk een keerpunt van grote betekenis werd bereikt. Deze tijd behoort daar zeer zeker toe! Het gebeurt niet vaak dat diegenen die zo hardhandig het juk hebben opgelegd zonder veel poespas worden weggejaagd. Dit is zulk een tijd en die zit er al een hele poos aan te komen. U zit zich op het uiterste randje van deze tijd grote zorgen te maken over hoe lang dit zal gaan duren. Het is begonnen met ‘stops en starts’ terwijl het onvermijdelijk verderging naar zijn schijnbaar eindeloze doel. Dit moet stoppen! U verdient beter!

Wij weten nog dat – toen wij in sterfelijke, menselijke vorm waren – wij zagen hoe onze leerlingen plotseling bij ons werden weggeduwd door ‘zij die weten’. Wij kunnen zien hoe deze zorgeloosheid van het duister zijn invloed heeft gehad op ons allemaal. Wij begrijpen zowel de afzonderlijke voorvallen als het grote geheel. Wij, Meesters, doen alles wat we kunnen om dit beeld te veranderen en u welvaart, vrede en Liefde te brengen. Wij vragen u om positief te zijn en ons te helpen bij deze heiligste van alle taken!

Wanneer we ons een nieuwe wereld voorstellen, wil dat zeggen dat de oude onherroepelijk moet verdwijnen. Deze operatie kan lang duren, omdat de opvattingen/denkbeelden moeten worden veranderd. Ons gezamenlijke project houdt in, dat wij ervoor zorgen dat dit gebeurt. Laat ons daarom samen deze wereld vóór ons zien en hem duidelijk vorm geven in ons hart. Dan kan hij ècht worden. Gebruik deze tijd – nu de fondsen vorm beginnen te krijgen – om te handelen in afstemming met ons wanneer u deze dagelijkse ceremonies uitvoert. Laat onze gezamenlijke gebeden en meditaties een nieuwe wereld scheppen. Uw lijden, mijn geliefde Pupillen, duurt al veel te lang.

Dit is het ogenblik om een sprong vooruit te maken en een spiritueel leiderschap te vormen dat kan helpen om dit te beeld te vormen. Er gebeuren veel geweldige dingen. Tezamen kunnen wij ervoor zorgen dat deze gebeurtenissen het ware begin zijn van een Tijdperk van Licht. Als een eenheid van Liefde en Licht kunnen wij de wereld veranderen! Gebruik uw onvoorstelbare energieën zodat deze wonderen kunnen verschijnen. Er staat u veel hulp te wachten!

Dit rijk heeft gedurende bijna 13 duizend jaren een duistere heerschappij gekend, sinds de Annunaki begonnen aan hun reis met u. Deze duistere tirannen zijn sindsdien getransformeerd, en nu zijn het hun volgelingen die hun dreigende schaduwen over u werpen. Maar nu gaan de kansen keren en u zult hen tonen hoe genade en Goddelijke gratie te werk gaan. Leer hiervan en zoek de Ene Goddelijke in ieder van ons!

Deze reeks lessen zal u uw innerlijke kracht tonen en uw grote Liefde van de Ene! Dit pad dat u toegewezen kreeg, wordt door de Hemel maar zelden verkozen. Alles wat u boosheid of frustratie brengt zijn uw laatste illusies in deze rare, fysieke wereld. Denk niet dat rijkdom op zich echt deze illusie kan veranderen. Leer wijs te zijn en gebruik die wijsheid bij alles. Begrijp hoe het Universum en deze wereld werken. Deze reeks van eenvoudige lessen kunnen u ver brengen. Wees altijd klaar om wijsheid op te doen en die om ter best toe te passen. Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben wij zoals gewoonlijk onze wekelijkse verslagen voorgezet. Zoals we al zegden gebeurt er veel. Raak niet ontmoedigd, want de gebeurtenissen krijgen vorm en er staan ontelbaar veel wonderbaarlijke dingen klaar om te manifesteren. Dit is echt een tijd van wonderen!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel werkelijk de uwe zijn. Zo Zij Het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle, Galactic Heart en PAO: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.