SN: Een Bewust Levend Universum

SN: 2016 08 09 - Een Bewust Levend Universum

Leven in een volledig Bewust Levend Universum
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

9 augustus 2016

1 Batz, 14 Pop, 13 Caban

Dratzo! De eerste beginfondsen zijn op hun plek. Het nieuwe beveiligingssysteem is volledig in werking. Daarbij naderen de fondsen voor de mensheid, welvaart en de regeringen hun voltooiing en wachten ze alleen nog op hun daadwerkelijke uitgifte. Bij de regeringsfondsen horen ook de zogeheten grootschalige valuta-herwaardering, die de voorbode is van de Wereldwijde Valuta Herstart. Maar eerst moet het oude boek over de valuta in de wereld een weergave bieden van de echte waarde van elke munt, daarna zal de nieuw uitgebrachte munt dit proces verderzetten. De wereld moet worden teruggebracht tot echte waarden en tot een wereldwijde goudstandaard.

Deze procedure wijkt af van die welke gevolgd werd door nieuwe landen die hun onafhankelijkheid afkondigden. Toen maakten de oude koloniale landen misbruik van een proces van uitbuiting dat door het Westen in het leven was geroepen. Het Westen had via het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een systeem van leningen opgezet, waarmee elk nieuw land onmiddellijk terechtkwam in een cirkel van permanente schulden, opgelegd door een manier van regeren die omkoping en corruptie in de hand werkte. Hierdoor ontstond een onderdrukkende werkelijkheid van armen en rijken, die stand hield tot de vroege jaren 2010.

Het nieuwe systeem is gebaseerd op nationale omstandigheden en een meer gelijk verdeeld speelveld, waarin eerlijke handel, een meer evenwichtige munt en internationale samenwerking worden aangemoedigd. In deze wereld, die steunt op edelmetalen en die nieuwe regels voor het bankwezen kent, komt de oude wereld van armoede en ijdele dromen eindelijk tot een einde. De regering zal op de mensen gericht zijn, en zoekt naar manieren om voorspoed te ondersteunen en de infrastructuur van ieder land te verbeteren. Er is genoeg goud, en er zijn voldoende regelingen binnen het bankwezen die dit mogelijk maken. De huidige, wereldwijde operatie zal deze wonderbaarlijke wereld tot stand brengen.

Deze nieuwe wereld zal – tezamen met nieuwe republieken – slechts het begin vormen van een rijk dat eindelijk de nijpende omstandigheden zal omgooien, die werden opgelegd door een klasse van misdadige despoten. Oorlog, haat en strijdlust werden aangemoedigd tussen de landen van deze wereld. De Geascendeerde Meesters en wij zijn van plan om een land te vormen, waarin de nog ongekende intelligentie van de mensen in de wereld kan opbloeien. Dit kan enkel leiden tot het Rijk dat u al zo lang voor ogen heeft. Dit is feitelijk wat de Hemel naar Gaia heeft gebracht. Het is ook een plek die zich klaarmaakt om over te gaan naar volledig Bewustzijn!

U moet inzien dat dit een ogenblik is waarop u moet kiezen om een nieuwe wereld te gaan vormen, gebaseerd op de profetieën die voor het eerst door Heer Michael werden uitgesproken, bij het ontstaan van dit Sterrenstelsel. Dit gebeurde 14 miljard jaren geleden, toen Heer Michael een geschiedenis schetste voor dit nieuwe, kolkende Sterrenstelsel. Deze voorbestemming gaat nu vervuld worden, wanneer het Licht de transformatie afrondt die dit rijk terug zal brengen naar het Licht.

Wij van de Galactische Federatie verwelkomen deze aanpassingen, omdat ze ons de kans geven om een éénheid te scheppen tussen alle Wezens in deze Melkweg. Door deze bijzondere Eenwording kunnen wij samenkomen met anderen van het Licht, in de duizenden nabijgelegen Sterrenstelsels die onze directe buren zijn, om een eindeloze kring te vormen van gratievolle vrienden. Eenieder zal zijn eigen Goddelijke dienst aan het Licht vervullen. Heel binnenkort zult u kunnen meedoen aan deze bijzondere zoektocht, om iedereen te herenigen in deze steeds groter wordende éénwording van het Licht! Wij verheugen ons op wat het Goddelijke voor ons heeft afgekondigd.

Benut dit bijzondere ogenblik als het punt waarop uw Heilige einddoel vorm zal krijgen. Gebruik dit samenkomen van het Licht doorheen dit Sterrenstelsel als een tijd waarin de glorierijke Eenwording tussen onze Sterrennatie en de uwe nog dichter zijn einddoel nadert. U staat op het punt om wonderen te zien die dit Zonnestelsel zullen transformeren, en u in staat zullen stellen om verbazingwekkende dingen te leren over uzelf en uw vele voorouders. U zult een oude wijsheid leren kennen die het ontstaan van de Grote Piramiden mogelijk maakte, en u zult leren over het belang van de ontelbare voorvallen die nu een misbegrepen deel van uw geschiedenis vormen.

U zult leren over Agartha en vele andere mysteries die nog onthuld moeten worden. Daardoor zult u inzien wat er u werkelijk is overkomen, in de voorbije 13 millennia. Uw potentieel is véél groter dan u zich ooit heeft voorgesteld. Het is essentieel dat u de ontelbare culturele overtuigingen loslaat, die de Annunaki u hebben opgelegd om u onder controle te houden en te manipuleren. Met deze kennis kunt u uw hart en uw ziel aansporen om te wennen aan de leefwijze van de Hemel. Hosanna! Hosanna!

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Wij zijn zo blij! De langverwachte uitgiften zijn eindelijk op hun plek om plaats te vinden. Deze projecten werden heel lang uitgesteld door het duister en hun eindeloze aantallen volgelingen. Dit grote obstakel werd weggenomen, hetgeen voor ons de weg vrijmaakte om aan te kondigen dat een reeks van geldsommen eindelijk in uw handen kan komen. Dit is enkel het gevolg van de langdurige en nauwgezette volharding van onze bondgenoten. Door hun harde werk is er een manier gevonden om een einde te maken aan de voortslepende tegenwerking van het duister.

Het heeft ook gezorgd voor een systeem waarmee de distributie van de welvaartsfondsen kan gebeuren. Deze financiële instrumenten zorgen ervoor dat NESARA geboren kan worden en dat eindelijk de illegale Amerikaanse Regering ten val komt! Alleen al daardoor kunnen de vervalste verkiezingen en een ongelooflijke hoeveelheid aan goocheltoestanden eindelijk worden aangepakt en afgehandeld. Dit zorgt er ook voor dat er een grootse welvaart kan uitstromen naar de volkeren van dit oppervlakterijk. Wij en de Agarthanen zijn bijzonder blij om dit eindelijk te zien gebeuren. Hallelujah! Hallelujah!

Het blijft belangrijk – wanneer u eindelijk uw rijkdom in handen krijgt – dat u uw visie en gerichtheid blijft richten op deze Nieuwe Wereld. Wat er nu van start gaat, is slechts het begin. Ontelbare operaties moeten worden uitgevoerd onder volledige transparantie. Daarom vragen wij u om aandachtig te zijn en gelukkig te zijn met wat er eindelijk gaat gebeuren. Er zullen veel bijzondere gebeurtenissen nodig zijn. Wees dus altijd waakzaam en houd u klaar om alles wat er gebeurt op de voet te volgen en indien nodig recht te zetten.

In het verleden heeft u ideeën gekregen over wat we nodig hebben. Deze rol van ‘waakhond’ werd u vrijelijk toebedeeld. De Hemel wil zien hoe u daarmee omgaat. Het is heel belangrijk dat u deze Nieuwe Werelden opvolgt en er op toeziet, dat alles waarvan gedroomd werd ook werkelijkheid wordt. Daarmee toont u aan uw Hemelse Mentoren dat deze nieuwe gebeurtenissen heel goed door ieder van u kunnen worden beschermd. Dit is maar pas de dageraad van de meest zegevierende tijden!

Wij kunnen eindelijk openlijk naar u toe komen. U begrijpt dat de dingen die wij u gaan vertellen slechts het begin zijn van een hele procedure die deel uitmaakt van een operatie, die vervolgd zal worden door de opkomst van een groots systeem van mentorschap. Ieder van ons is hier om u fysiek te tonen hoe u moet transformeren en om te ontdekken hoe u in deze wereld bent beland. Velen hebben ons afgeschilderd als ‘niet echt’ of ‘een hersenspinsel’.

Binnenkort zult u zelf kunnen zien dat dit slechts propagandapraatjes waren. Geliefden, u bent omringd door hen die zo oprecht dit rijk ten goede willen veranderen. Wij hebben veel geïnvesteerd in wat nu nog achter de schermen plaatsvindt. Dit moet een Tijdperk worden van vermogen, welvaart en een terugkeer tot volledig Bewustzijn. U zult ons gaan zien, u zult gaan waarderen wat er allemaal gedaan werd. Het Tijdperk van de duisteren en de dualiteit is bijna voorbij. U wordt erop voorbereid om een hele nieuwe reeks van waarnemingen te aanvaarden, en een manier om te leven in een volledig Bewust Levend Universum! Hosanna! Hosanna!

Vandaag hebben wij u verder geïnformeerd over wat er gaat gebeuren. De lange Nacht van Duisternis nadert zijn einde. U zult een Dageraad gaan ontdekken, nu het Licht uw Nieuwe Wereld begint te worden. Lang leve dit Nieuwe Tijdperk!!!!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke voorraad en de oneindige voorspoed van de Hemel waarlijk de uwe zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Website: Planetary Activation Organization

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.