KATHRYN: Oproep aan Alle Lichtwerkers

De Bloedmaan en Maansverduistering-Werking – Genees, Behandel en Beëindig de Duistere Matrix en zijn uitwerking op planeet Aarde.
4 april 2015

4 april 2015

De maansverduistering op zaterdag 4 april om 8 uur ’s morgens EDT (14 uur in B en NL – V) is de Bloedmaan-verduistering. Om 8:07 uur (14:07 uur in B en NL – V) is de Pasen-Bloedmaan.

Van 8 uur tot 8:07 uur EDT (14 tot 14:07 uur in B en NL – V) komen de Poorten op één lijn en opent zich het Portaal. Dit Portaal is een Portaal van Vrijheid – vrijheid van aanhoudende voorbije energieën van de duistere programma’s.

Tijdens dat kader van 7 minuten sturen Vader en Moeder een enorme instroom van Licht, dat van een hoger gehalte is dan wij ooit eerder hebben kunnen aanvaarden. Dat alleen al zal een ‘breuk’ teweegbrengen, waardoor de duistere programma’s tot stilstand zullen komen – en dat biedt de kans aan het Licht om binnen te komen.

Om 8 am EDT (14 uur in B en NL – V) zullen wij samenkomen om de eerste regel uit te spreken van de Aanroeping om de Vlam van Wederopstanding in ons eigen hart en het Hart van Terra nog feller dan ooit te laten opvlammen:

“Ik ben de Opstanding en het Leven van mijn eeuwige Vrijheid in het Licht.”

Ons Werk zal een activatie inhouden van:

* Een Inter-dimensionale Zuil van Licht.
* De Vlam van Wederopstanding.

De gave van een Bijzonder Levend Symbool dat geschapen werd voor deze historische dag en doordrenkt werd met de Liefde en de krachtige, helende Energieën van Moeder en Vader, en dat gegeven dient te worden aan elk bewust wezen op de planeet.

Deze werking zal al de Hogere Zelven omvatten van al de wezens op Aarde – en zelfs daarbuiten – die met ons willen meedoen. Daartoe behoren ook de dolfijnen, de walvissen, de vogels en de deva’s van al de elementalen en de Rijken, en anderen die bereid zijn gevonden om ons te helpen.

Het samenbrengen van al deze elementen in één keer zal een ‘overweldiging’ vormen, die de weerstand zal breken in de lichamen van de meest duisteren van de duistere Cabal-leiders, die nog niet hebben toegestaan dat hun Hoger Zelf hen vult met Licht. Het zal ook de Ascentie doorzetten van elke man, elke vrouw en elk kind in incarnatie op Aarde.

Dit alles zal de Matrix stilleggen. Gedurende een kort ogenblik zullen wij Vrijheid ervaren. Dit zal onze nieuwe opstap zijn voor de Nieuwe Tijd. Tegelijkertijd zal het alle duistere gedachtevormen en energieën verblinden, verjagen en oplossen.

In dat lange ogenblik zullen wij de mogelijkheid krijgen – een barst in het pantser van onze persoonlijke en collectieve duisternis – waardoor het Licht kan binnenkomen.

Op dat moment houdt het Hoger Zelf van elke man, elke vrouw en elk kind zich klaar, om hun incarnaties bij te staan, om in actie te komen op drie manieren:

1. Zij zullen de Zuil van Licht plaatsen en/of versterken, die loopt vanuit het centrum van het brein, naar het centrum van de Aarde en tegelijk ook omhoog naar Vader en Moeder.

2. Tezamen met ons Hoger Zelf zullen wij in onszelf de paarlemoeren Vlam van Wederopstanding vestigen. De Vlam zal op zijn hoogtepunt zijn op dat moment op Aarde, omdat dit de afgekondigde tijd is waarop de Portalen op één lijn komen en het Portaal van Vrijheid zich opent. Het is de verrijzenis van het Licht van Moeder/Vader God op het oppervlak van de Aarde. Het zal de trilling van Licht in het lichaam doen toenemen en onmiddellijk alle illusie en duisternis verjagen. Het toegenomen vermogen van deze Vlam zal healing brengen aan iedereen.

3. Bovendien zullen wij een geschenk ontvangen van Moeder en Vader Bron. Zij hebben het geschapen en op dit moment delen zij een heilig Beeld uit, dat doordrenkt is met hun Licht. Dit Symbool is een Zegel, het markeert de afronding die wij allemaal hebben bereikt, tezamen met de vervulde belofte van alles wat gaat komen.

Het Geschenk van Moeder en Vader

Moeder en Vader hebben dit symbool geschapen om het Licht in ons te steunen, waardoor de intensiteit wordt hernieuwd van de Spontane Vlam die wij allemaal in ons hart dragen. Het is een levend symbool dat zal worden vrijgegeven op het moment dat de Vlam van Wederopstanding het lichaam betreedt. In het hart zal het een Bron zijn van voortdurende voeding en het zal in elke druppel bloed zorgen voor opruiming, reiniging en het verhogen van het Licht. Elke baan in het lichaam zal beginnen te genezen. Het hart in elke cel zal worden doordrongen met het heilige Symbool van Liefde en Licht.

De geschenken die wij nu ontvangen, zijn een resultaat van onze intense inspanningen om ons te reinigen en onszelf te verheffen naar het Licht. Deze geschenken zijn beschikbaar voor elke ziel die op dit moment geïncarneerd is op Aarde.

Het Geschenk van Bijstand vanuit de Rijken

Vele Rijken hebben hun diensten aangeboden aan de mensheid, om een nog groter resultaat te bekomen bij het openen van het Portaal van Vrijheid.

Zodra dit van start gaat, zullen de dolfijnen een draaiend vortex-krachtveld vormen over het oppervlak van de Aarde – op dezelfde wijze die de tuimelaars (een ras van dolfijnen dat wij kennen uit de dolfijnenshows – V) gebruiken wanneer zij opspringen uit het water. Dolfijnen gebruiken zelf ook deze vortexen om alle duistere gedachtevormen en tegenstrijdige energieën te verwijderen die van hun lichaam afspatten en naar het Licht gaan. Geïncarneerde dolfijnen en hun Hoger Zelf zullen met ons meedoen.

Tegelijkertijd zullen de walvissen en de Engelenkoren zich harmonisch samenvoegen om klanken voort te brengen die de dolfijnen zullen helpen om het krachtveld van Licht te vormen. Zij zullen ook klanken voortbrengen en aanhouden, welke de codes en frequenties zullen ontsluiten dat elk deel van ons hart dat tot zwijgen werd gebracht, zal doen ontwaken. De walvissen zijn de Hoeders van deze oude klanken en zij hebben ze veilig bewaard om ze op dit moment met ons te delen. In hun woorden: ‘Het is een klank die wij Heilig en veilig hebben gehouden, om nu te worden gebruikt. Wij weten wat wij doen. Wij zullen ze graag vrijgeven, in harmonie met de Engelenkoren. Wij zullen ze zingen zo luid we kunnen.’

De vogels hebben gezegd: ‘Wij zullen met onze vleugels slaan en klapperen en wij zullen de lucht ontdoen van elk zwaar overblijfsel. Met onze machtige harten en onze klapperende vleugels zullen wij de storm verdrijven van nog rondzwervende duistere resten – en zo de weg vrijmaken voor de Vlam van Wederopstanding.’

De dierenrijken en de deva’s van andere Rijken hebben ook toegezegd dat zij hun gezamenlijke inspanning zullen leveren om te helpen bij deze Sprong naar Vrijheid. De deva’s van de dieren zegden: ‘Dank u voor al uw bewuste inspanningen om de duistere programma’s te verwijderen. Wij zijn hier om te helpen. Wij zullen aan het werk gaan, om de trillingen van de duisternis welke vrijkomen te helpen wegruimen en te verzachten. Wij zullen de Lichtwerkers helpen om de brug te zijn tussen Hemel en Aarde.’

De Vlam van Wederopstanding

De Vlam van Wederopstanding is de heilige Vlam van Leven, Licht, Wederopstanding en Herstel. De Vlam van Wederopstanding is de hoop op verzoening voor het gehele mensenras, het versnelt de werking van de trilling van het Licht in de cellen van het lichaam en daardoor kan het innerlijke Licht de illusie en de ervaring van begrenzing van zich afschudden. De substantie van de Vlam van Wederopstanding stroomt doorheen de fysieke en etherische lichamen van iedereen die zijn krachtige, genezende werking toestaat.

Onthoud alstublieft dat deze werking zich voordoet binnen en buiten de tijd, daardoor kan de uitwerking ervan worden uitgebreid met elke bewuste keuze om eraan deel te nemen en bij te dragen, ongeacht wanneer zich dat in de loop der tijd zal voordoen. Iedereen kan op elk moment zijn hart-signatuur hieraan toevoegen, door hun liefdevolle intenties bij te dragen.

Onze Liefde en dank aan de vele Lichtwerkers die op dit moment deze vermogende Vlam aanroepen, namens zichzelf, de mensheid en Terra.

Kathryn en het Team – Christine en Eleanora, met Faith, Jovine, Jade en de gehele familie van Licht.
http://www.whoneedslight.org/cm-english/?month=april-2015&view=calendar

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.