NAN 8: MBM nr 19 – Bereid u voor!

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 8

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Maandag 27 juli 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Mini-bericht van Moeder – nr. 19: Bereid u voor!

NAN 8 witte roos MBM

Geliefden, ik kom vandaag naar u en mijn hart is vervuld van Liefde voor u. U bent geduldig, meedogend en vriendelijk gebleven, zelfs gedurende de meest onvoorstelbaar zware tijden. U heeft véél langer moeten wachten op uw Welvaartsfondsen dan wij eerst hadden gedacht, maar u begrijpt nu dat elk uitstel een grotere veiligheid biedt voor uw fondsen – en een schoner werkingsveld waarin u kunt beginnen met uw geschenken te delen met de wereld. Hoe vaak heeft u de namen veranderd op uw lijstje van mensen met wie u uw welvaart wilt gaan delen? Hoezeer zijn uw relaties veranderd in de voorbije twee jaren?

Voelt u niet dat u verder bent gevorderd in het begrijpen van uw geschiedenis en van uw glorieuze inspanningen om als groep uw trilling te verhogen, zodat uw hele wereld kan worden verheven? Wij zien enorme veranderingen plaatsvinden over de hele planeet. Ja, een kleine groep van de meest duistere en zwaarst beschadigde zielen verblijven nog in misleiding, boosheid en arrogantie; zij zijn vastbesloten om te zegevieren in een opdracht, waarvan reeds lang geleden werd voorspeld dat die volkomen zou falen. Helaas zijn zij niet in staat om het Licht overal om hen heen te zien of om onze veelvuldig aangeboden genade te aanvaarden, tenzij zij ermee instemmen om hun nutteloze weerstand aan het Licht op te geven. Het was als het ware een ‘aanbod dat ze niet konden weigeren’ … maar dat deden ze wel.

Denk niet, Geliefden, dat wij de andere kant op kijken terwijl deze enkelingen nog alles op alles zetten. Dit verhaal eindigt in glorie, zoals wij graag zeggen. Ik kan u onmogelijk alle lijnen en mogelijkheden verklaren, alle persoonlijke verhalen en vrijstellingen die nu hun vruchten gaan afwerpen. Iedereen is anders, met een eigen verhaal, een eigen zielenniveau en elkeen vergt een bijzondere aanpak, net zoals wij dat met u doen. Uiteraard zijn er Universele wetten die moeten worden meegeteld, maar ik kan u nu verzekeren dat u een fase binnengaat waarin alle verhalen op hun einde lopen, alle weddenschappen zijn geplaatst en de laatste ronde wordt gespeeld in deze era van het Grootse Aarde-Project.

U bent zich waarschijnlijk wel bewust van de vreemd zoemende of schelle geluiden die u hoort, alsof er een schrille kettingzaag weerklinkt in uw hoofd. De Cabal is nu al enige dagen bezig met deze nogal zielige, georganiseerde aanval om te trachten iedereen te doen ontsporen. U heeft onze aanwijzingen goed toegepast – u heeft geleerd om de verstoring naast u neer te leggen, om hoger te stijgen in uw Zuil van Licht en het gewoon langs u heen te laten gaan. Het is een bewijs van uw volwassenheid en vastbeslotenheid, dat u elke plaagstoot heeft afgehandeld met wijsheid en gratie. Wij zijn echt onder de indruk van uw gestage ontwikkeling en de wijze waarop u uw gevoelens en uw handelingen zorgvuldig afweegt, met niet-aflatende aandacht. Nog geen jaar geleden zouden velen van u geloofd hebben dat zulk een aandacht en beheersing onmogelijk waren voor u – of voor wie dan ook.

Uw dappere Grondtroepen op het gebied van de politiek, de financiën en andere openbare domeinen hebben gestaag vooruitgang geboekt in de richting van een laatste, ingrijpende verschuiving die alles in uw wereld zal veranderen. Wij hebben u nieuwe en eerlijke wetten beloofd en een einde aan de corporatie, die de regering vormde van zowel de Verenigde Staten als een aantal andere landen in de wereld met een gelijkaardige structuur. Er is een enorme verandering op handen en het doet mij plezier om hierover met u te spreken, omdat u een geleidelijke voorbereiding nodig had om de verschuiving naar een Hoger Dimensionaal leven te kunnen maken. U, die nu mijn woorden leest en die de ontwikkeling van dit verhaal over de komende Nieuwe Gouden Tijd nauwlettend heeft opgevolgd, staat te popelen om het allemaal te zien gebeuren, maar er zijn nog veel anderen die nu pas ontwaken en zij zullen uw kalme aanpak en uw kennis nodig hebben, wanneer alles plotseling onherkenbaar wordt voor hen.

Er zijn nog steeds negatieve websites en ‘channels’ die narigheid voorspellen, zoals een volledig ineenstorten van de financiële systemen (terwijl ze feitelijk gewoon zullen veranderen tot iets wat veel transparanter en eerlijk is) of de nadering van een asteroïde of planeet (Niburu), die de Aarde zal vernietigen. Deze bangmakende onzinverhalen zijn belachelijk, weet u … alleen al omdat wij dat soort dingen nooit zouden laten gebeuren. De Galactische Vloot weet hoe ze een naderende asteroïde moeten omleiden – dat hebben ze al zo vaak gedaan om u, hun geliefde broeders en zusters, te beschermen. Zij houden nu ook uw planeet stabiel, zodat ze niet op haar as zal draaien voordat u allemaal veilig en wel aan boord bent van onze Lichtkamers voor vernieuwing en herstel – hetzij in Binnen-Aarde bij de Agarthanen dan wel op de wachtende schepen.

U heeft waarschijnlijk wel de verhalen gelezen over veelvuldige ‘UFO’-waarnemingen, die nog dagelijks toenemen. Onze geliefde Ashtar werkt met ons samen om te zorgen voor méér voorvallen van duidelijke waarnemingen over de hele Aarde, om iedereen zachtjesaan voor te bereiden op de komende Landingen. Tegen de tijd dat uw Galactische Teams aankomen, zullen er nog maar weinigen op de planeet zijn, die nooit een ruimteschip hebben gezien boven hun eigen stad of dorp. Opwindend, nietwaar?

Wij zorgen er ook voor dat iedereen zich bewust is van onze vreedzame bedoelingen. Er zal geen invasie komen, geen kidnappingen, geen bangmakerij om de bevolking angst aan te jagen. Dat zijn handelingen die werden uitgevoerd door de Cabal, als ‘misleidende’ voorvallen bij de ontwikkeling van hun eigen, geheime ruimteprogramma. Sinds de jaren ’90 is uw planeet volledig beschermd geweest tegen elke invasie door gelijk welke vreemde macht, toen deze era van duisternis volgens contract ten einde liep. Uitvaardigingen en overeenkomsten werden toen in werking gesteld, om te voorkomen dat de duisteren zich nog konden bemoeien met de gang van zaken op de Aarde.

Wat u nu nog ziet is een laatste stuiptrekking van de duisteren – zowel mensen als hun klonen en de gruwelen die geschapen werden in de ondergrondse laboratoria – tijdens hun laatste dagen. Ik vraag elk van u om nu te overwegen welke beginselen u zult meedragen en aanbrengen in de Nieuwe Wereld. Welke eerlijke handelswijze zult u toepassen in uw werk, uw relaties en de manier waarop u uw kinderen grootbrengt? Hoe zult u zich gedragen wanneer het niet meer nodig is om te werken als een slaaf en wanneer voor iedereen dezelfde omstandigheden gelden? Zult u weten hoe u kunt spelen en plezier maken met uw familie en vrienden? Zult u zich verloren voelen zonder de voortdurende beslaglegging op uw tijd?

Ik stel voor dat u begint met uzelf voor te bereiden op de enorme uiterlijke veranderingen, die al even duidelijke innerlijke veranderingen zullen vergen. Luister zorgvuldig naar het liedje van Michael Jackson ‘The Man in the Mirror’ (de Man in de Spiegel). De tekst staat hieronder, als onze uitspraak van de dag. Dit is de mantra die u zal helpen om de oude patronen van geloven en doen te overstijgen. Het liedje draagt in zich de sterke energie van onze AE Michael. Ik denk dat u het bijzonder inspirerend zult vinden en het is zeker uw nauwgezette aandacht waard.

Geniet van uw dagen, Geliefden, terwijl u zich voorbereidt op vrijheid en voorspoed. Wij staan altijd naast u en wij juichen u toe.

Ik ben hier met Vader, in bewondering en Liefde voor de hele mensheid.
Ik ben uw Moeder God.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 27 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.