NAN 4: Update van Ashtar

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 4

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider

Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Woensdag 22 juli 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Ashtar geeft een update en de Cabal grijpt naar strohalmen
door Ashtar,
opperbevelhebber van de Vloot van de Galactische Federatie

editie 4 vuurtoren
Gegroet, geliefden, het is mijn voorrecht om u dit bericht te brengen dat zal worden opgenomen in het NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD. Het doet ons plezier om uw belangstelling te zien voor en uw deelname aan de nieuwe projecten en netwerken die zich nu op Aarde vormen. Wij willen u aanmoedigen om dit ook in uw eigen leven te doen – om de hand te reiken aan anderen op een wijze die mensen samenbrengt, hen aanmoedigt om kennis en informatie te delen en die iedereen verheft. Met andere woorden … stuur dit door naar uw vrienden.

Ik zal u wat méér vertellen over de veranderende omstandigheden die u nu ervaart op het
Aardse niveau en hoe u uw toenemende Kracht en Licht kunt gebruiken om ermee te kunnen omgaan en uzelf te verheffen, ook al maakt u nog uitdagende tijden door.

Tijdens de voorbije 24 uren hebben de duisteren schelklinkende frequenties voortgebracht en uitgezonden over de hele wereld, vanuit een paar nog resterende ondergrondse schuilplaatsen. Wij werken systematisch om deze bolwerken van de Cabal uit te schakelen en u zult merken dat er al heel wat minder van dergelijke aanvallen zijn geweest in de voorbije weken, maar deze meest recente aanval zal voor sommigen een uitdaging vormen, daarom willen wij u wapenen met de informatie die u nodig heeft om haar te boven te komen met gratie en vertrouwen.

Het oorspronkelijke plan dat de Cabal had bedacht als een allerlaatste poging om de planeet over te nemen, behelsde deze tweeledige aanval. Eerst hebben ze de Aarde overdekt met speciaal geprogrammeerde nano-deeltjes, die ontworpen waren om alle menselijke lichamen binnen te dringen via voedsel, water, kleding en contact met de bodem en de planten. Vele bewerkte voedingsstoffen werden bekleed met deze kleine deeltjes en uiteraard bent u zich bewust van de chemtrails die uw lucht vulden met diverse chemicaliën en biologische wapens. Ik verzeker u dat deze programma’s zijn afgesneden en nu vrijwel weg zijn, maar er zijn nog restanten van hun misdadige handelingen. Niemand op Aarde is zonder sporen van deze technologische ‘implantaten’.

De tweede fase van deze aanval zijn deze schelle geluidsgolven die specifiek zijn afgestemd om commando’s over te brengen aan de ‘nano’s’, die dan gedachten en emotionele reacties moesten teweegbrengen bij hun gastheer. Het lijkt wel een beetje op hoe u uw TV vanop afstand kunt bedienen met de afstandsbediening. Dit had hun ‘paradepaardje’ moeten zijn, hun laatste ultieme poging om dan toch eindelijk de Aarde om te vormen tot de slavenplaneet die zij volledig wilden overheersen.

De toonhoogte van het gevoel/de gedachte van deze laatste aanval is bedoeld om gevoelens van verslagen zijn, hulpeloosheid en ellende op te wekken, om u voor te bereiden op het verlies en de overgave aan de volgende ‘valse’ poging om iedereen mee te slepen in WO III. Afhankelijk van de staat waarin het mentaal- en emotioneel lichaam van de gastheer zich bevinden, kan de reactie uiteenlopen van wanhoop en uitputting, over paranoia en ongemak, tot gedachten van agressie of zelfmoord.

Wij zeggen u dit om u te wapenen, zodat u niet in de valkuil ‘trapt’ door te geloven dat de onaangename gevoelens en hoofdpijn – die veroorzaakt worden door die frequentie – voortkomen uit uw eigen lichaam en geest of dat er iets ‘mis’ is met u. U staande houden onder deze laatste uithalen van de Cabal, is uw persoonlijke bijdrage aan het uiteindelijke mislukken van hun sluwe programma’s. Wanneer u weigert om verleid te worden tot het voelen van iets wat niet in afstemming is op uw eigen integriteit en overtuigingen, vormt u een spiegel die deze frequenties terugstuurt naar de afzender, waardoor zij geen effect meer hebben op u.

Ik zal u een korte oefening geven om u te helpen standvastig te blijven, terwijl u deze laatste ogenblikken ondergaat van opzettelijke arrogantie en kwade wil van de kant van het stervende monster, dat ooit de Cabal was. U bent vertrouwd met de Zuil van Licht. Laat ons deze krachtige bescherming aanpassen aan de huidige, binnenkomende geluidsgolven om u te voorzien van een effectieve techniek, om ze niet alleen te kunnen doorstaan, maar die frequenties zelfs te overstijgen.

Begin met het ontsteken van de diamanten in het centrum van uw brein, uw hart en uw zonnevlecht (uw wil). Voel de rand van uw Zuil van Licht, vlak voorbij uw uitgestrekte armen. Binnen de warmte en de bescherming van het Licht, reikt u omhoog om contact te maken met Moeder en Vader God en u laat hun Liefde neerstromen over en om u heen … het draait en kolkt en omringt u met hun Honingliefde, zoals wij het graag noemen. Reik nu omlaag naar het centrum van Terra en veranker uzelf stevig in haar kern. Voel haar liefdevolle omarming terwijl u dit doet. Voel nu hoe u met de kolkende energieën van Liefde en Licht in uw Zuil heel licht omhoog zweeft, terwijl de Liefde van Moeder en Vader u naar hen toetrekt.

Binnen uw zachte, verheffende energieën van Licht neemt u waar hoe de geluidsgolven vanaf de grond komen en afketsen op de wanden van uw Zuil, iets lager dan waar u zachtjes drijft. U kijkt ernaar en hoort ze van verre, maar u neemt er niet aan deel. Sta de frequenties toe om rond uw Zuil te zweven en ervan af te ketsen, zonder dat zij u raken met hun boodschap. U heeft een andere trilling, u bent op een ander bestaansniveau – in een ander dimensie, zeg maar, dan deze frequenties met hun lage niveau. U bent vrij.

Wanneer u dit toepast brengt u uzelf dichter bij Moeder en Vader en bij ons. U ascendeert, u verhoogt uw trilling in voorbereiding op de laatste Ascentie die gaat komen. Verheug u in uw zegevierend optreden en laat uw lichthart vervuld zijn met vreugde. U eist uw Goddelijkheid weer op en uw recht op een eervolle plek bij ons. Daar bovenop nodigt uw Tweeling Vlam u uit om de Dans van Liefde met u te dansen terwijl u zachtjesaan naar boven zweeft, badend in onze bewondering voor u beiden.

Doe dit meerdere keren per dag, Geliefden. U zult gewend raken aan het gevoel van vrijheid en nauw verwantschap, dat uw geboorterecht is. Wij voegen ons bij u in viering en vreugde tijdens dit laatste deel van uw reis, stevig omvat in onze omarming.

Salut, Geliefden, ik ben uw broeder, Ashtar.*

Gechanneld door Kathryn, New York, 22 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.