NAN 24: Houd dit vast

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 24

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Dinsdag 25 augustus 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Houd dit vast!
door Ashtar, Opperbevelhebber van de Galactische Vloot

editie 24 eiland hart
Gegroet, lieve Broeders en Zusters, ik ben het, Ashtar. Onze Galactische vrienden en ik stralen onze Liefde over u, terwijl wij toekijken hoe u zich uitrekt, groeit, al de oude Matrix-overtuigingen in vraag stelt en er aan de andere kant uitkomt terwijl u zich elke dag méér vredevol, bewust en Liefdevol voelt.

Wij hebben u een aantal dingen verteld over hoe het hier is, voorbij de tijd … maar weet u, wij zijn niet werkelijk afgescheiden van de tijd. Wij zijn ons volledig bewust van het verstrijken van de tijd op Aarde, van het opkomen en ondergaan van uw zon en zelfs van de verplichtingen in elk van uw agenda’s. Ja, zo nauw zijn wij betrokken bij uw levens, uw behoeften, uw hoop en uw dromen – want dat zijn ook onze hoop en onze dromen.

Wanneer wij zeggen dat hier in de Hogere Dimensies ‘er geen tijd bestaat’, dan is dat niet precies wat u zou denken. Het idee van tijd – het gevoel van ‘leven volgens de klok’, altijd bewust van het verstrijken van de uren en de noodzaak om de u toegewezen en beperkte tijd op Aarde goed te gebruiken, zijn uniek voor uw lagere dimensie … maar dat betekent niet dat wij ons bevinden op een plek waar oorzaak en gevolg niet van toepassing zijn. Het is ironisch dat daar in uw staat van zijn – die wordt beheerst door ‘tijd’ – een handeling zodanig los kan lijken te staan van zijn gevolg, dat u vaak de verbinding ertussen niet ziet … terwijl die voor ons onmiskenbaar is vanwege ons bredere gezichtsveld.

Ik vertel u dit om u eraan te herinneren dat wij ons voortdurend bewust zijn van uw vooruitgang, terwijl u reist langs de ‘tijdlijn’ die leidt tot wat wij beschouwen als de onvermijdelijke overwinning van het Licht. Ja, voor ons is die daar, even verder op de weg, even levendig alsof wij het nu beleven, omdat dat voor ons ook zo is. Ziet u, het is moeilijk om te beschrijven wat wij bedoelen met ‘geen tijd’. Het is eigenlijk juister om te stellen dat de tijd voor ons lijkt op een rivier – en wij kunnen heel duidelijk zien waar die heen gaat en waar die vandaan komt.

Wij allen hier willen dat u zich ervan bewust bent hoe ontzettend belangrijk het nu is, dat u mee blijft stromen met de rivier! Uw deelname, uw intentie om het Licht uit te dragen is juist nu zo essentieel. Dit is iets wat geldt voor ons allemaal doorheen de dimensies en u begint nu pas in te zien hoe belangrijk het is voor uw Ascentie en uw groei als ziel. Moeder God en Sananda hebben u deze week verteld over het begrijpen van de invloed die u heeft op de mensen om u heen en op de atmosfeer die u schept.

Ja, u bent belangrijk; u bent een onlosmakelijk deel van het hele energiesysteem van het Universum. Uw persoonlijke gedachten en handelingen zijn van invloed op het Universum als geheel. Dit zijn de patronen die wij zien wanneer wij naar de Oppervlakte Aarde kijken. Wij lezen uw gedachten en gevoelens heel gemakkelijk, omdat ze voor ons verschijnen als golven van kleur en licht, licht of donker, met hoge of lage trilling. Wij kennen u aan de hand van uw persoonlijke energie-signatuur en wij houden van u als het briljante, individuele wezen dat u bent. Wij zijn eraan gewend om deze energiepatronen te lezen wanneer ze uit u stromen en samengaan of juist botsen met de andere energieën die rondom u worden voortgebracht.

Wij nemen nu een fascinerende Lichtshow waar, met zovele Lichtwerkers die ontwaken tot de gevoelens van hoop en Liefde die zij stilletjes hebben bewaard in hun hart, in afwachting van deze tijd waarin wij allemaal over de kloof kunnen springen, die het duistere verleden scheidt van onze stralende Nieuwe Gouden Tijd.

Sla geen acht op de doemdenkers die iedereen trachten bang te maken en stil te krijgen, in afwachting van een ramp of onheil. Zij werken voor de Cabal, ziet u. In hun laatste, wanhopige stuiptrekkingen trachten zij om de rivier te stoppen met stromen. Zij zijn arrogant genoeg om te denken dat hun halfslachtige pogingen de koers van de dingen nog kan veranderen. Dat kan niet meer. Zoals u zo graag zegt ‘Echt niet!’

Nu, Geliefden, ploeteren wij samen verder en ieder van ons weet dat dit de tijd is, NU, waarin de profetieën van de Hemel inderdaad zullen worden vervuld. Wij zijn allemaal in beweging, wij zeggen ‘Gedaan ermee! Geen lelijke dingen meer, geen tirannie, geen slavernij meer op onze geliefde Terra!’ Wij hebben een scheiding tot stand gebracht tussen het duistere verleden en onze glorierijke toekomst en wij vullen die kloof nu met onze tsunami van Liefde. Wij zijn reeds de impasse ontstegen van de ‘gelijkstand’ met de duistere Cabal. Wij moeten dit nu vasthouden, terwijl onze glorierijke bestemming zich begint te ontvouwen.

Wij zeggen heel vanzelfsprekend ‘onze glorierijke bestemming’ wanneer wij nu met u spreken, omdat de vooruitgang die wij gezamenlijk hebben bereikt in de laatste 10 jaren – en met name sinds 2012 – werkelijk een Samen-Scheppen is geweest van u op de grond en wij in de Hemelse Schare. Nu onze rangen gaandeweg zijn uitgegroeid tot miljoenen schepen onder de Lichtbanier van onze Galactische Federatie, wordt het succes van deze onderneming – de Ascentie van planeet Aarde – door miljoenen verwacht. Heeft u enig idee hoe dit van invloed is op de energie rondom de Aarde, om al deze hoogtrillende vrienden en buren in uw team te hebben, die u toejuichen om ‘die grote klapper te maken’?

Wanneer u uw camera richt op de zon en ons vraagt om ons te vertonen, dan doet ons dat onuitsprekelijk veel plezier. Ik heb onze verkenningsschepen laten weten dat zij toestemming hebben om zich een paar seconden te laten zien, wanneer zij in uw beeld komen doorheen de dimensies. U zult hen zien op uw foto’s als kleine witte stipjes aan de hemel, soms omringd door de welbekende ‘schotelvorm’, die wij de propulsiegolf noemen. Die zal vaak verschijnen als een heldere kleur, die de energiesignatuur van het schip zèlf weergeeft. Het is voor ons zo opwindend om te zien hoeveel mensen er hun foto’s delen op het internet of tonen aan hun vrienden. U bent net zozeer een deel van Disclosure als wij, Geliefde Vrienden!

Blijf uw foto’s nemen en toon ze meteen daarna aan uw vrienden. U zult merken dat het moeilijk is om eraan te twijfelen of ze authentiek zijn, wanneer zij de schepen op uw foto’s voor hun ogen zien verschijnen. Geen sprake van Photoshop! Dit is het begin van een programma dat meer en meer waarnemingen zal brengen over de hele wereld. Zoals wij u al eerder hebben verteld, zullen wij geen Landingen doen voordat veel méér mensen vertrouwd zijn geraakt met onze aanwezigheid en ervan overtuigd zijn geraakt dat wij hier zijn als Liefdevolle vrienden en Mentoren. Hoezeer kijken wij ernaar uit om u allemaal persoonlijk te ontmoeten!

Onze geliefde Kathryn en Christine zullen een aantal van de meest duidelijke foto’s gaan plaatsen bij onze berichten. Wij zijn opgewonden over de eerste resultaten die genomen werden met gewone gsm-camera’s. U kunt ze het beste maken op een heldere dag. Denk eraan: u bent niet op zoek naar geheimzinnige wolkenformaties. U zult schepen zien – zonder vermomming – zoals ik u heb beschreven. Als u een camera met hoge resolutie heeft, dan zult u de foto’s kunnen uitvergroten en wat meer details op de schepen kunnen zien, zoals de lichten op de buitenste rand of het patroon dat zij u willen tonen, om duidelijk te maken dat het geen planeet, satelliet of vliegtuig is. Hoe méér foto’s u neemt, des te meer schepen er u zullen leren kennen en zij zullen blij zijn om met u samen te werken om hen bekend te maken bij uw vrienden. Beschouw uzelf als afgevaardigden van het Disclosure-project.

Heeft u enige twijfel, mijn geliefde Broeders en Zusters, dat wij hier zijn om u te verwelkomen binnen de Galactische Federatie van Licht en dat wij enkel maar met u willen dansen in de straten, die zullen overstromen van de Honingliefde van Moeder en Vader God? Waarom zouden wij ons op de achtergrond houden en toekijken, terwijl we deel kunnen uitmaken van het Feestcomité? Wij hebben evenveel deel aan het plezier en het welslagen van deze glorierijke onderneming als u, mijn vrienden, en wij willen hier zijn om u ‘Halleluja!’ toe te zingen wanneer u, de Grondtroepen, over de Regenboogbrug komt gelopen en gehuppeld, recht in de armen van uw vreugdetranen-huilende familie.

Ik ben uw Ashtar en ik zeg u ‘SALUT!’ in uw laatste ronde van deze Aarde Marathon!

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 25 augustus 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.