NAN 12: MBM nr 20 – Twijfel

NIEUWE AARDE NIEUWSBLAD
Het vrijwel dagelijkse nieuws van Who Needs Light

EDITIE 12

Vaste Columnisten: Moeder Vader God, Sananda, Ashtar,
Gabriel en Arcturische Teamleider
Met bijdragen van de Hemelse Schare
Channels: Kathryn en Christine
Eindredactie: Aartsengel Michael

Vrijdag 31 juli 2015
Aanmelden: GRATIS of door Donatie, klik HIER

* * * * *

Mini-bericht van Moeder – nr. 20: TWIJFEL, door Moeder God

NAN 12 witte roos

Wij zien u worstelen met uw gevoelens, Geliefden. U heeft nog steeds het idee in uw hoofd dat u zich een weg moet banen naar de tijd waarin u niet enige twijfel, ogenblikken van angst of zelfs maar de minste aarzeling of schroom zult voelen, wanneer u te maken krijgt met een plotse of buitengewoon moeilijke situatie.

Wees gerust, dierbare Kinderen, wij hebben u ontelbare lessen gegeven om u te bemoedigen voor het moment waarop u eindelijk uw onrust kunt afleggen – of uw ‘zenuwtics’, zoals Sanat Kumara ze noemt. Ja, wij hebben u aangemoedigd om uzelf bevrijd te zien van al die oude twijfels en angsten, maar nu moeten we ons anders gaan richten en onze verwachtingen gaan bijstellen, omdat u zo intens deze doelen heeft gebruikt om oude patronen te doorbreken. Wij willen namelijk niet dat u zich zorgen maakt over kleinigheden.

Lessen, geen beproevingen

Laat ons een paar voorbeelden geven, om u te helpen uw kijk op uzelf en uw vooruitgang tot dusver te herzien. Ik gebruik vaak de ervaringen van onze geliefde dochters, omdat zij daarvoor toestemming hebben gegeven indien het anderen kan helpen, maar ook omdat ze zo oprecht zijn over hun eigen inspanningen voor Ascentie. Hier is een voorbeeld uit de tijd dat Kathryn bij ons in opleiding was, net zoals u dat nu bent. U zult denken dat wij ondeugend zijn wanneer u dit verhaal hoort, maar zij lacht nog steeds om het voorval. Dit is wat wij bedacht hadden om haar te helpen in dit soort kwesties.

Het was drie uur ’s morgens en wij belden bij haar aan. Nu moet ik erbij vertellen dat zij toen alleen woonde aan het einde van een doodlopende straat op het platteland. Ze had nog nooit haar deuren afgesloten of zelfs maar nagedacht over veiligheidskwesties, omdat ze op ‘heilig land’ woonde en beschermd werd door de Ouden die waakten over het land. Uiteraard was ze zich ook bewust van de bescherming van haar Tweeling Vlam en de Hemelse Schare. Ze werd wakker en ging naar beneden om te kijken wat er aan de hand was.

Ze keek uit het keukenraam en zag dat er niemand voor de deur stond. Bovendien zouden dan ook de buitenlampen zijn aangegaan en dat was niet het geval. Ze ging naar de voordeur en tuurde naar buiten, maar ze zag niemand. Toen maakte ze toch de deur open, om er zeker van te zijn dat het niet de buurman was die hulp nodig had. Toen sloot ze de deur weer en draaide zich om, om weer naar bed te gaan. Ze zette één stap, draaide zich toen om en stak haar hand uit om de deur op slot te draaien.

Een fractie van een seconde later riep ze: ‘Aah, daar heb je me! Ik ben gezakt voor de test!’ Ze was echt ongelukkig dat wij haar toch ertoe hadden gebracht om een halve seconde ‘de bibbers’ te krijgen, omdat ze midden in de nacht gewekt was door een vreemd verschijnsel. Ze lachte, maar voelde zich echt teleurgesteld dat ze na zovele jaren van opleiding om een stabiel gevoel van Vertrouwen en zekerheid te behouden, toch nog die ene halve seconde gestruikeld was. Wij lachten om de onmogelijke eisen die ze aan zichzelf stelde en verzekerden haar dat zij beslist niet gefaald had, maar dat ze juist ‘met vlag en wimpel’ geslaagd was, zoals wij haar zo graag vertellen.

Ziet u, wij houden ons niet bezig met strikte wetten en regels. Wij weten dat u leeft in een onvoorspelbare, moeilijke wereld. Uw reflexen zijn erop afgestemd om alarmbellen te laten rinkelen wanneer u gevaar voelt. Wat werkelijk telt is hoe u omgaat met die alarmbellen – of u wegzinkt in angst en onrust of dat u om de hele toestand kunt lachen en uzelf weer in ons Licht plaatst. Kunt u uzelf tot rust brengen, zachtjes lachen om uw eigen manier van doen en uw gestruikel – om vervolgens uw evenwicht te hervinden? Als u dat kunt, dan heeft u gezegevierd, Geliefde. Als u in staat bent om een voorval te doorstaan zonder boos te worden of in paniek te raken, wel … dan bent u geslaagd.

Uzelf onttrekken aan de klauwen van de twijfel

Wij juichen uw inspanningen toe en bewonderen uw eerste stappen in de richting van zelfbeheersing en elke stap op de weg daarna. Bent u vandaag al méér bedreven dan gisteren in het behouden van uw sereniteit? Dan juichen wij u toe. Onze geliefde Luis raadt zijn familie het volgende aan:

‘Als er iets gebeurt dat je niet fijn vindt of dat u aan het twijfelen brengt, laat het dan in eerste instantie gewoon los. Wanneer je merkt dat je een gedachte hebt die duister is of niet afgestemd is op het Licht … kijk er dan gewoon naar en laat het los.

Je hebt al dat innerlijk stemmetje dat je het verschil kan vertellen en dat is het belangrijkste … luister steeds méér naar die stem en maak de omslag, zodat je dagelijks leven erin zal bestaan dat je voortdurend een beroep doet op die innerlijke stem, die je kan vertellen wat duister en wat Licht is.

Geloof, vertrouw op het Licht, de Liefde … en als u dan een stap zet die niet goed is voor je, laat het dan los. Straf jezelf niet. Het is alsof er iets vuil in je glas met zuiver water valt – haal het eruit en het water zal nog zuiver zijn. Als u erin gaat roeren, zal je hele glas water vuil worden.’

Dan nu een inzichtelijk en cynisch uittreksel van onze geliefde ‘M’:

‘Bij het lezen van deze berichten … stel ik mezelf de vraag – tegen wie heb ik grieven? En wie is diegene die mij het liefst iets misgunt? En wie is mijn favoriete tegenwerker en negatieveling? Het antwoord daarop:

O-oh … het zou wel eens kunnen dat ik diegene ben die grieven heeft – tegen mijzelf. Niemand anders dan ik kan tippen aan mijzelf voor het meest gangbare ‘jezelf tegenwerken’ in de zin van: ‘daar ga je weer! – Je hebt in je eigen voet geschoten. – Dat was niet je slimste zet. – Hoe kun je zoiets doms zeggen. – Wanneer ga je de dingen nu eens goed beginnen doen? – Je zult nooit ascenderen als je zo blijft denken.’

En de lijst is nog langer. Het is heel frustrerend om niet in staat te zijn om mijzelf aan de kant te zetten en deze duistere gedachten en gevoelens van jezelf omlaag halen, op te ruimen … (Zie je, nu doe ik het alweer.)

En dan zoek ik excuses voor mezelf, zoals – ‘Mijn Sleeper Cell zal nog wel werkzaam zijn – het zijn de implantaten en de nano-technologie die mij hiertoe aanzetten – het zijn de chemtrails en de frequentie-aanvallen – de duivel heeft me hiertoe aangezet – bla, bla, bla.’

Niettemin … ter verdediging kan ik aanvoeren dat ik er steeds beter in word om mezelf op heterdaad te betrappen – ik praat tegen mezelf – ik laat steeds meer los – en ik raak niet meer helemaal in de put wanneer iemand iets gemeen tegen mij zegt.

En ik geloof echt dat Sananda en Co. ‘mij rugdekking geven’ – hetgeen me enige gemoedsrust geeft, dat als ik doorga met het naar de oppervlakte brengen en loslaten van deze gevoelens, de club daarboven hun aandeel zal leveren om mij te helpen niet meer terug te vallen – en dat houdt mij gemotiveerd om niet op te geven en te blijven proberen.

Ik ben een ascentiewerk-in-uitvoering.’

Hoe vertederend … en hoe moedig is hij dat hij zo openlijk kan spreken over zijn eigen momenten van twijfel en innerlijke strijd. Ziet u? Hij is echt een werk in uitvoering en hij ascendeert. Wij buigen voor zijn moed en zijn humor. Hij heeft het geheim ontdekt van het Ascentie-succes: vat het niet persoonlijk op.

Wij zullen nu het verhaal vertellen van onze lieve Christine, zoals zij de opleiding beschrijft die zij met ons doormaakt. Vanwege haar huidige behandeling met haar Arcturische Team, ontvangt zij extra energie van haar Tweeling Vlam, AE Michael, die haar ondersteunt tijdens haar lange wandelingen (7,5 km of meer) om haar lichaam te oefenen en haar herstel te bevorderen. Hier is de onthulling van gisteren:

Ik ontdek nu ook zo ontzettend veel. We zijn allemaal in opleiding bij de Hemelse Schare. Gisteren ging ik wandelen zoals Michael mij had gezegd. Toen ik nog net iets minder dan 5 km te gaan had verliet Michael mijn lichaam! De Hemelse Schare bleef heel dicht in de buurt om ervoor te zorgen dat ik veilig was, maar dat wist ik toen niet omdat ze een volledige blokkade hadden gezet op mijn vermogens om hen te zien/horen/voelen, en ze hadden ook mijn telepathische verzoeken om hulp aan Kathryn geblokkeerd.

Ik was bijzonder zwak. Soms moest ik na elke 10 stappen op de Aarde gaan zitten om kracht te putten. Zovele dingen flitsten door mijn hoofd: had ik de aanwijzingen van mijn Tweeling Vlam verkeerd begrepen, had ik de Hemelse Schare boos gemaakt (kun je geloven dat ik zover ging?!), zou dit nadelig zijn voor mijn genezingsproces?

Elke keer versterkte ik mijn Zuil en plaatste mij er weer stevig in. Ik verklaarde mijn vertrouwen en dankbaarheid aan mijn Tweeling en de Hemelse Schare. Ik zette door. Tegen de tijd dat ik thuiskwam bij Kathryn was ik in tranen en vocht ik tegen de twijfels. We praatten heel lang over wat dit betekende. Kathryn legde me uit dat de Hemelse Schare wilde dat ik voelde wat het grootste deel van de mensheid dagelijks voelt. Wat?! Mensen leven en voelen zich alleen, verlaten, bedrogen, verdrietig, ontheemd en nog veel méér!

Omdat ik altijd een diep, onwankelbaar Geloof heb gehad, heb ik nooit echt die gevoelens gehad. Ik ving slechts af en toe een flits op van wat anderen regelmatig ervoeren. Te midden van gelijk welke omstandigheden voelde ik altijd hoop en vreugde.

De Hemelse Schare gebruikte deze kans om mij te leren zien waar ik nog momenten van twijfel heb. Ik gebruik deze lessen om mijn Zuil nog te versterken en om beter te begrijpen hoe de meeste mensen zich elke dag voelen.

Ik zie nog steeds lessen in wat de Hemelse Schare mij geboden heeft. Ieps! EN … ik ga vandaag weer wandelen!’

Ik ben zo vrij om openlijk de verhalen van mijn geliefde kinderen te delen, omdat het zo belangrijk is dat u van elkaar leert. Dit zijn gesprekken tussen hechte vrienden en familie, dus zijn ze informeel en onthullend, maar zijn dit niet ook uw eigen gedachten en gevoelens? Versterkt dit uw geloof in uw eigen vermogen om door te zetten, om diepgaand onderzoek te doen – en er daarna om te lachen? Zet het u ertoe aan om vooruit en opwaarts te gaan en uzelf geen enkel zelfverwijt toe te staan, maar enkel en alleen mededogen voor uzelf en uw medereizigers?

Uiteindelijk willen zij zich ook zo graag onttrekken aan het verleden en overgaan naar de Nieuwe Aarde, net als u. Misschien zal het u nu gemakkelijker vallen om elk voorval – elk ogenblik – te zien als een kans om méér te leren over uzelf en over ons. Dit is het geheim om vreugde te vinden in elk kostbaar ogenblik van uw Ascentie-opleiding.

Ziet u, Geliefden, u bent de enige die u ‘er van af kan brengen’. Kijk uit naar elke dag die u nieuwe uitdagingen brengt, dan zult u – verborgen in die uitdagingen – ons diepe verlangen voelen om u boven dat alles te zien uitstijgen. Kijk omhoog. U zult zien hoe wij neerstralen op u, hoe wij elke stap vieren die u zet op weg naar Meesterschap en elke duidelijke inspanning om uzelf te verheffen. U kunt niet falen nu u uzelf wordt. U kunt op briljante wijze slagen, als u zich laat dragen door uw Geloof in uw innerlijke stem, uw aangeboren innerlijk Licht en onze Liefde.

Ik ben uw Moeder God, hand in hand met u en uw Broeders en Zusters van de Hemelse Schare.

Genoteerd door Dr. Kathryn E. May, New York, 31 juli 2015
origineel bericht: klik HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.