NAN 59: Uw beloofde terugkeer

Zoals gepubliceerd in NAN 59:

Uw beloofde terugkeer tot Fysieke Engelen
Update door Sheldan Nidle
voor de Galactische Federatie van Licht en de Spirituele Hiërarchie

NAN 59: SN - Uw beloofde terugkeer
4 Ben 6 Ceh, 12 Manik

8 maart 2016

Dratzo! Meerdere aanwijzingen tonen aan dat de eerste humanitaire fondsen zijn vrijgegeven op de aangewezen rekeningen in Europa en Noord-Amerika. Deze fondsen zijn de eerste hulp die ons gegeven wordt. Zij tonen aan dat de mogelijkheid om grote hoeveelheden aan fondsen via deze weg over te brengen ook ècht bestaat. Wij verwachten echt dat deze fondsen zullen bewijzen dat de ijzeren vuist van de duistere Cabal succesvol gebroken is. De volgende stap die gaat plaatsvinden is dan eindelijk de verdeling naar een aantal persoonlijke rekeningen.

Dit zal het startsein voor onze bondgenoten zijn, om te beginnen met het veelomvattende proces van het voltooien van de welvaartsfondsen. Deze zijn op hun beurt de aanzet tot de opkomst – eerst in de VS – van NESARA, en daarna wereldwijd het invoeren van GESARA. In Azië en Afrika zal dan voor een aantal zeer belangrijke infrastructuurprojecten geld worden vrijgemaakt, zodat daaraan kan worden begonnen. Dit zal de start zijn van een grootse, wereldwijde reeks van projecten om een einde te maken aan de problemen rondom schoon water en fatsoenlijke levensomstandigheden in veel landelijke gebieden. Uw wereld moet bovendien een manier gaan vinden om toezicht te houden op deze grote financiële projecten. Een netwerk van kleinere ‘lokaal betrokken’-werkers zal worden uitgebouwd en benut.

Deze benadering van ‘klein is mooi’ heeft in de voorbije vijf jaren zijn werkzaamheid bewezen in zowel Afrika en Azië als in de beide Amerika’s. Deze operatie zal worden uitgebreid zodra eenmaal het nieuwe financiële systeem volledig in werking is. Onze Aarde-bondgenoten hebben een manier bedacht om deze vitale projecten gemakkelijk te verdelen over de zogeheten ‘derde wereld’. Juist dit gebied, waar het grootste deel van de mensheid woont, vraagt de meeste aandacht.

De grote vraag was dus, hoe te beginnen met het succesvol transformeren van dit bijzonder verwaarloosde deel van uw Aarde. Bovendien was deze regio van oudsher de plek waar het grootste deel van het misbruik van Gaia plaatsvond. Zodra wij eenmaal vrij kunnen reizen door uw lucht, zijn wij van plan om het misbruik van deze natuurlijke rijkdommen recht te zetten met onze technologie. In deze twee regio’s komen de meeste van alle natuurrampen voor, welke dagelijks plaatsvinden op uw mooie, levende wereld. Zodra dat is rechtgezet zal de huidige cyclus van uitsterven ook worden rechtgezet. Op dat ogenblik kunnen dan de afnemende energieën van uw electromagnetisch veld worden bijgesteld!

Nu u begint op te krabbelen na letterlijk duizenden jaren van schuldslavernij, kan ook Gaia zich herstellen van duizenden jaren van uitbuiting. Gaia is gedurende lange tijd een Planeet geweest die was verdeeld tussen haar innerlijk en haar uiterlijk zelf. Gaia wil graag het proces versnellen van een grootse hereniging tussen die twee helften. St. Germain en Kuan Yin hebben – met de hulp van de Hemel – de middelen verstrekt voor een bewuste groei. Deze innerlijke groei werd gecombineerd met een reeks van aanpassingen aan uw chakra’s en uw vele zenuwstelsels.

Deze hangen samen met een reeks van veranderingen in uw wereld. Deze ontelbare veranderingen worden op hun beurt weerspiegeld in wat Gaia nu doet met dit oppervlakte-rijk. In feite wordt het binnenrijk van Agartha steeds groter, tot voorbij dit oppervlakte-rijk. Er is nu een enorme upgrade nodig van de frequenties van uw rijk. Terwijl u dus groeit in bewustzijn, verhoogt Gaia gelijktijdig de trillingsstand van uw wereld. Hierdoor heeft u kunnen groeien en dingen kunnen aanvaarden die eerder grotendeels werden afgewezen door de oppervlaktebevolking. Hierdoor heeft u ook kunnen aanvaarden dat wij bestaan en dat de Geascendeerde Meesters ook ècht bestaan.

Al deze elementen vormen de kern van de verschuivingen die uw wereld zullen veranderen, door u overvloed en nieuwe bondgenootschappen te brengen op financieel en bestuurlijk gebied. Deze gebeurtenissen zullen een nieuwe realiteit gaan vormen, die een nieuwe ‘U’ zal gaan scheppen en u een plek zullen bezorgen in die nieuwe wereld. Vertegenwoordigers van uw Agarthaanse familie en onze verbindingspersonen werken onafgebroken om ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk verloopt.

Deze gezamenlijke operatie bereikt nu een hoogtepunt, doordat de oude families en de betrokken koningshuizen nauw samenwerken met hun raadgevers, de Geascendeerde Meesters. Deze heilige coalitie bindt de strijd aan met de duistere heersers, die zich geen wereld kunnen voorstellen zonder macht, rijkdom of aanzien. Hun dilemma heeft enkel het onvermijdelijke wat afgeremd. Daardoor was er een reeks van vertragingen, die gezorgd hebben voor enige bezorgdheid en onrust bij de oude families, omdat er nieuwe procedures werden gebruikt om ervoor te zorgen dat de grote hoeveelheid fondsen succesvol werden doorgevoerd. Desondanks worden deze elementen van een nieuwe wereld nu op hun plek gebracht.

Namaste! Wij zijn uw Geascendeerde Meesters! Velen van u kijken niet veel verder dan ‘oud worden en sterven’. Wij Meesters leven al gedurende duizenden jaren niet meer met deze feiten. Onze voornaamste taak is het toezicht houden op de mensheid, met mededogen en genade. Door deze Goddelijke reeks van taken geven wij u voortdurend aanwijzingen over hoe u uw leven het beste kunt leven. Momenteel werken ook de Hemel en uw vele Bewaarengelen met u. Zo wordt u klaargestoomd voor uw levende Ascentie en wordt u weer fysieke Engelen. Wij hebben de opdracht om ook toezicht te houden op die veranderingen.

U doet het goed. Toch geven deze gebeurtenissen u soms nog wat moeilijkheden. Wij verlichten die door in te grijpen waar mogelijk, door de Goddelijke genade. Ieder van u beschikt over een aantal manieren waarop u uw leven het beste kunt leiden. Wij nemen deze vooraf overeengekomen mogelijkheden en verweven ze in het hart van dit leven. Hiermee komt u vrijwel moeiteloos bij de drempel van uw beloofde terugkeer tot fysieke Engel.

Zoals u inmiddels wel weet, is elke Geascendeerde Meester overgegaan door middel van een speciale ceremonie, die wordt voorgezeten door de Hemel. Feitelijk bent u daar ook naar op weg. Alleen zal het in dit geval een speciale Kristallen Lichtkamer zijn. Die zal eindelijk gaan ongedaan maken wat de Atlantiërs u bijna 13 000 jaren geleden hebben aangedaan, toen u uit de laboratoria kwam, waarna u stevig beveiligd werd. Dit plotse gebeuren maakte u gevoelig voor ernstige manipulatie door de Annunaki. Al deze waanzin wordt nu langzaamaan teruggedraaid. Wij, Geascendeerde Meesters, houden toezicht op deze veranderingen en wij verzekeren u dat het gepaste resultaat – indien in overeenstemming met uw levenscontract – succesvol behaald kan worden. U zult veel feiten gaan leren en wonderen gaan volbrengen, wanneer u het heilige tijdstip nadert voor deze grootse transformatie. Onze ruimtefamilies zijn er klaar voor om uw volledige terugkeer in het Licht te aanvaarden en zij hebben voor u nieuwe taken om te volbrengen!

Deze heilige taken die worden gegeven door deze Ruimtefamilies en door de Hemel, zullen u eerst brengen tot het ontplooien van uw nieuwe geld en rijkdom-regels, en daarna toezien op uw terugkeer tot een volledig werkzame Bewaarder van het land. Dit Goddelijk proces zal plaatsvinden in meerdere fasen, omdat het héél anders is dan wat u nu kent. Het doel van deze en andere vervolgfases is het veranderen van de waarneming in uw diepste binnenste. De Hemel haalt u weg bij uw beperkt bewustzijn en bereid u er op voor om blijmoedig een aantal nieuwe mantels te ontvangen.

Tot dusver is deze operatie succesvol en u begint een aantal van uw nieuwe, bewuste verantwoordelijkheden op u te nemen. Naarmate u daaraan gewend raakt, aanvaardt u uw hernieuwde wereld. Dit vormt deel van uw overgangsceremonie. Ieder jaar brengt u dichter bij die gebeurtenissen die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat u letterlijk uw nieuwe, prachtige mantels kunt gaan dragen. U maakt schitterende vorderingen! Veel Liefde en een groot Halleluja voor u allen!!!

Vandaag was er veel om te vertellen en u over te verheugen … Als volk begeeft u zich in stijl naar uw grootse Ascentie. Datgene wat gezorgd heeft voor wat laatste vertragingen, is nu voorbij en verdwenen. Onze bondgenoten in Binnen-Aarde, in de ruimte en in de Hemel staan ons bij. Dit is het begin van een bijzonder glorieuze tijd voor de hele mensheid!

Weet, Geliefden, dat de onmetelijke Voorraad en de oneindige Voorspoed van de Hemel daadwerkelijk de uwe is! Zo Zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees in Vreugde!)

Meer van Sheldan Nidle, PAO en de Galactische Federatie van licht, waaronder ook de komende Live Webinar ‘ONZE TOEKOMSTIGE WERELD: LEVEN IN HET NIEUWE PARADIGMA: HIER

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.