NAN 26: Een nieuwe les geleerd

Zoals gepubliceerd in NAN 26:

Een nieuwe les die u heeft geleerd,
geeft een gevoel van Rust en Tevredenheid
door Jezus via John Smallman

NAN 26: Een nieuwe les geleerd

Hallo, dit is John met het bericht van Jezus voor zaterdag 29 augustus 2015. Voor de verandering voeg ik mijn gehele channelingsgesprek met Jezus toe (vrijdag 28 augustus 2015), gewoon zodat u eens kunt zien (of horen) hoe dat in zijn werk gaat. Ik neem tussendoor pauzes omdat de energie soms behoorlijk heftig kan worden, maar daarna ga ik weer aan mijn computer zitten en gaan we verder waar we gestopt waren.

Een nieuwe les die u heeft geleerd,
geeft een gevoel van Rust en Tevredenheid

Ik: Goede morgen lieve Jezus. Dank u voor uw laatste bericht, het is fijn om weer met u te spreken na de lange zomervakantie die ik heb genomen. Het lijkt alsof ik meer in vrede, meer tevreden en meer ontspannen ben dan ik eerder deze zomer was. Ik hoop daarom dat ik het grootste deel heb kunnen loslaten van alles wat onze verbinding blokkeerde en dat ervoor zorgde dat ik niet gemotiveerd was om mij open te stellen voor u – en waardoor ik echt niet uw liefdevolle en inspirerende berichten wou overbrengen. Als u beschikbaar bent, kunnen we dan alstublieft een nieuw bericht beginnen?

Jezus: Een hele goede morgen aan jou, John. Ja, ik ben zeer zeker beschikbaar om met je te praten. Ik ben altijd beschikbaar, aarzel dus nooit om mij te roepen, want het is mijn taak, mijn plicht, mijn liefdevolle dienst om beschikbaar te zijn voor iedereen die mij roept. Ontspan even een ogenblik, dan kunnen we beginnen.

Zoals ik u steeds weer vertel – ik blijf er maar op hameren – u bent allen Eén! De staat van afscheiding die de mensen zo normaal toeschijnt, is een illusie – ook lijkt die voor u allemaal nog zo echt. Toen God u schiep heeft Hij u alles gegeven wat Hij is – oneindige, onvoorwaardelijke Liefde en daarmee dus ook volledige vrijheid … vrije wil is één van zijn ontelbare liefdevolle aspecten – omdat Liefde gewoon liefheeft zonder voorwaarden en u eeuwigdurend vrijmaakt, terwijl ze u tegelijkertijd ook in een staat van Eenheid met Haarzelf houdt.

Binnen de illusie, als mensen, lijkt dat een bijzonder tegenstrijdig en verwarrend idee, omdat de illusie die u heeft opgebouwd juist bedoeld was om u de afscheiding te laten ervaren en daarvoor moest het gevoel of de staat van Eénheid verborgen, verhuld of vermomd worden. U heeft er in vrijheid voor gekozen om een denkbeeldige staat te vormen van beperking, van afscheiding van God … en daarmee van uzelf! Echte afscheiding is niet mogelijk omdat er slechts Eén is: God en u, eeuwig verbonden in een oneindige, liefdevolle omarming die nooit kan worden verbroken. Het is echt zo eenvoudig.

Alles wat u – de mensheid – hoeft te doen is uzelf openstellen voor uw natuurlijke staat, de staat waarin u werd geschapen en die u nooit verlaten heeft – maar waarvan u heeft gekozen om die voor uzelf te verbergen onder een mantel van duisternis. Ter vergelijking kunt u die illusie beschouwen als duistere wolken die de zon verbergen. Maar de zon is er altijd, en hoewel de wolken zullen verdwijnen lijkt het wel of uw vermogen om de zon al dan niet te zien, afhankelijk is van de grillige weersomstandigheden op de planeet waarover u geen controle heeft.

Maar de wolken die de Werkelijkheid voor u verbergen heeft u zelf gemaakt en alleen u kunt ze oplossen. Wanneer u zich openstelt voor Liefde, dan lossen ze op. De meesten van u hebben momenten van intense Liefde ervaren, waarbij de straling van het ogenblik heel kort heeft kunnen schijnen doorheen de wolken van angst die u meestal omhullen. U heeft die ogenblikken echter altijd beschouwd als ‘toevallig’, een gunstig samenkomen van geest of lichaam, wanneer u onopzettelijk uw waakzaamheid liet verzwakken en een kort moment van extase beleefde. Heel vaak bent u – voordat u uw waakzaamheid weer op peil had – gekwetst of bedrogen door iemand, hetgeen voor u het bewijs vormde dat Liefde onvermijdelijk leidt tot pijn en lijden. Naarmate u volwassen of ouder wordt, komt die buffer steeds steviger tussen u en de buitenwereld te staan, om u te beschermen tegen de onvermijdelijke aanvallen en het verraad, waarvan u weet dat ze op de loer liggen om er doorheen te breken.

Maar dan ziet u ook anderen – misschien maar een paar – die deze buffers niet inzetten om zich te beschermen tegen de gevaren om hen heen. Zij vinden het fijn om kwetsbaar te zijn! U doet hun gedrag af als gestoord, zeker wanneer u ziet dat ze schijnbaar aangevallen of bedrogen worden. Toch blijft het u bezighouden, want ondanks de aanvallen en het verraad behouden ze toch hun rust.

De reden daarvan is de volgende: als u zich kwetsbaar opstelt, dan wordt u onkwetsbaar! Als u zich geraakt voelt door een aanval, dan is dat een keuze die u maakt. Aanvallend gedrag kan u enkel raken, wanneer u ervoor kiest om erdoor geraakt te worden. En de liefdevolle zielen die zich niet verschuilen achter beschermende psychologische buffers en die niet hun emoties veilig verborgen houden, hebben dat niet alleen ingezien, maar hebben ook ontdekt dat zij door liefdevol te zijn juist anderen in hun omgeving aantrekken die ook liefdevol zijn – waardoor zij hun rust en tevredenheid nog vergroten.

Om daar nog even op terug te komen: vanuit uw standpunt is het zo dat het u kwetsbaar opstellen er zeer waarschijnlijk toe zal leiden dat men u zal uitbuiten of pijn doen, maar het tegenovergestelde is het geval. Door u kwetsbaar op te stellen bent u openlijk liefdevol, bent u absoluut niet bedreigend en hoewel het kan lijken dat dit een bijzonder gevaarlijke houding is, trekt u hiermee feitelijk anderen naar u toe die ook verlangen naar en bereid zijn om liefdevol te zijn. Door zo in het leven te staan lossen angst en onrust op, en kunt u zich te allen tijde gaan gedragen op de meest gepaste manier – omdat de Heilige Geest elk van uw gedachten, woorden en handelingen leidt. Het is een bijzonder ontspannen en krachtige manier om uw leven te leiden. Het zal de pijn en het lijden niet volledig wegnemen, maar het zal ervoor zorgen dat u er niet door overweldigd raakt wanneer u ermee te maken krijgt.

Het leven in de illusie is pijnlijk en lijden is onvermijdelijk, maar hoe u reageert op elk van die situaties is een keuze die u steeds weer kunt maken. Heel vaak reageert u uit gewoonte in plaats van elk voorval los te zien van eerdere voorvallen … dus blijft u pijnlijke ervaringen herhalen en ziet u ze alsof ze u worden toegebracht door een gemene wereld of een straffende God – waardoor u uzelf ziet als hulpeloos slachtoffer in een uitzonderlijk onveilige wereld.

Dat is nooit het geval. Ieder van u volgt het levenspad dat u voor uzelf heeft uitgestippeld – voordat u incarneerde als mens – met de liefdevolle begeleiding en hulp van uw mentoren in de Spirituele Rijken … maar misschien ziet u het liever als leiding van God, de Heilige Geest of de Goddelijke Moeder. Uw levenspad is geen toeval, alles wat zich tijdens uw leven voordoet heeft een doel. Dat kan zijn rechtstreeks voor u of voor iemand waar u een relatie mee heeft – hetzij langdurig dan wel kortstondig – maar niets is ‘toeval’.

Uw taak op Aarde is om iedere les te leren die zich op uw weg aandient. Als u dat niet doet dan zal die zich weer aanbieden – misschien in een iets andere vorm – net zolang tot u het uiteindelijk gaat inzien en de les leert. De lessen kunnen soms pijnlijk zijn om uw aandacht te trekken, maar als u ze eenmaal heeft geleerd hoeft u ze niet te herhalen. Een nieuwe les die u heeft geleerd geeft u een gevoel van rust en tevredenheid, en leidt tot een grotere bereidheid om het leven te aanvaarden zoals het zich ontvouwt, omdat u dan beseft dat alles inderdaad een doel heeft – en dat is veel gemakkelijker te zien wanneer u het aanvaardt in plaats van ertegen te vechten.

In de Spirituele Rijken heeft u gidsen en mentoren die voortdurend over u waken, die klaar staan en wachten tot u hen om hulp vraagt – hulp die zij dan bijzonder gul en graag zullen bieden … maar alléén als u erom vraagt. Hulp bieden voordat u erom heeft gevraagd zou een inbreuk zijn op uw persoonlijke energieveld en het zou voorbij gaan aan uw vrije wil. Niemand in de Spirituele Rijken zou dat ooit doen – zelfs God niet. Maar zodra u het vraagt zijn wij daar voor u, omdat wij van u houden en wij u niet willen zien lijden.

Het bericht van vandaag is dus eigenlijk een terug verwijzen naar het feit dat er enkel maar Liefde is – al de rest is illusie – en dat wij in de Spirituele Rijken voortdurend over u waken en klaar staan om onmiddellijk bijstand te verlenen als u ons dat vraagt. Daarom, alstublieft: vraag ons om hulp – zelfs bij de kleinste of schijnbaar minst belangrijke dingen – want het is onze vreugde en onze plicht om u te dienen op elke denkbare manier.

Uw liefdevolle broeder, Jezus.

Origineel bericht:
Jesus Blog No.263 for Saturday August 29th; (in het Engels).

Meer van John Smallman: HIER.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.