MBM 9: Waar u uw voet zet

Mini-bericht van Moeder nr. 9: Waar u uw voet zet, daar is uw Pad
11 juni 2015

Roos 9Wist u dat katten, of ze nu leven in het wild op de vlakten van Afrika of zich oprollen in de sokkenmand bij u thuis, zowel persoonlijke- als groepsopdrachten hebben? Vele katten hebben als taak om over de Aarde te lopen wanneer ze buiten spelen, om te helpen bij het vrijmaken en energetiseren van de leylijnen, de energiebanen van de Aarde.

Natuurlijk hebben katten ook – zoals ik u heb aangetoond – persoonlijke en gerichte levensopdrachten, projecten en missies. Zo kan een kat bijvoorbeeld belast worden met het helpen van zijn mens wanneer die lijdt aan toevallen (diabetes, beroerte, epilepsie – V). Ze waarschuwen hem dan wanneer er een toeval gaat komen, zodat de mens rustig kan blijven en veilig is wanneer die plaatsvindt.

Hetzelfde geldt voor Lichtwerkers. Op dit belangrijke moment in het spannende verhaal van de Aarde, bent u ALLEN belast met – en opgeleid om – het Licht mee te dragen, dat bedoeld is om de Liefde van Vader over te brengen en uit te stralen bij alles wat er in uw leven gebeurt.

Uiteraard weet u dat Lichtwerkers ook hun eigen opdrachten, projecten en missies hebben. Ik kom u vandaag vertellen dat u absoluut en zonder enige twijfel, op dit moment, u uw persoonlijke en gezamenlijke opdracht uitvoert en vervult – ongeacht of u zich al dan niet bewust bent van hoe die zal verlopen.

Stel dat u werkt in een café, waar u alcohol schenkt en twijfelachtige vleesgerechten serveert. Misschien staat u in tweestrijd, omdat u deelneemt aan het verkopen en leveren van dingen die voor uw gevoel ongezond zijn. U kunt zich afvragen of u niet beter iets zou doen wat dienstbaar is aan de mensheid.

Laat mij u verzekeren dat u een belangrijk doel dient, wanneer u met uw klanten omgaat op een manier die hen verheft en waardoor zij zich welkom voelen. Uw Licht is wie u bent en het heeft een onvoorstelbaar effect op iedereen die u tijdens de dag ontmoet. Denk niet dat u iets mist, wanneer u zich niet heeft aangemeld bij het Vredeskorps. U doet Lichtwerk, wat verder ook uw dagelijkse bezigheden zijn.

U bent niet toevallig of per ongeluk op het werk, in de gemeenschap of bij de familie waar u nu bent. U bent de belangrijkste factor die de omstandigheden rondom u verbetert, om iedereen te helpen bij de voorbereiding op hun Ascentie.

Vader en ik zeggen u nu, u vervult uw missie. Ieder van u is een Uiterst Belangrijke Speler (UBP) in het leven. Ik bedoel dit in een zeer specifieke en persoonlijke zin, die zeer nauw op u van toepassing is. Hoe meer u uw geest, hart en wil afstemt op Vader en mij, des te eleganter zult u de vervulling van uw Levensplan ervaren. Een levensopdracht is niet afhankelijk van een takenlijst of de beste plek om het uit te voeren. Ongeacht wat de uiterlijke omstandigheden zijn wanneer u uw unieke bijdrage levert, de waarheid is dat u erin slaagt. Bedenk: Waar u uw voet zet, daar is uw Pad.

Wij kunnen u dit meegeven: De dagen dat u voorzichtig moest zijn met wie u sprak en wat u vertelde, zijn voorbij. Het is tijd om te bloeien, te groeien, te stralen, te schitteren, te lachen en te zorgen voor vonken, overal waar u gaat. Wees onbevreesd, wees gedurfd, wees vreugdevol en verspreid uw Licht in overvloed. Dit is uw feitelijke opdracht. Iedereen is klaar voor het goede nieuws dat het leven werkelijk aan het veranderen is en dat Liefde overwonnen heeft.

Wij houden van u, onze geliefde kinderen.
Uw Moeder en Vader.

Genoteerd door Christine Burk en Kathryn E. May, 11 juni 2015
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.