MBM 7: Het probleem: ‘onschuldig pleiten’

Mini-bericht van Moeder nr. 7: Het probleem met ‘onschuldig pleiten’
9 juni 2015

Roos 7

Vandaag zal ik u een klein voorproefje geven van een onderwerp dat we in de nabije toekomst verder zullen bestuderen. Het is een sleutel tot uw vrijheid, een geheime deur die eonen geleden werd gesloten. Ik vraag u dringend om met mij mee te lopen, u op onbekend terrein te wagen en het risico te lopen om alles te verliezen dat u ooit vervelend vond, waar u boos om werd, wat u pijn deed en wat u onvergeeflijk vond aan het gemis aan communicatie met anderen.

Ik sta op het punt om een onderwerp open te breken dat zogenaamd al eeuwen geleden geregeld zou zijn, en het is mijn bedoeling om u alles in vraag te laten stellen wat u wist over de menselijke aard, vergeving en vreedzame onderhandelingen. Ik hoop dat ik uw interesse heb gewekt. Ik zal beginnen met een gedicht uit het boek van Kathryn ‘Who Needs Light?’. Het belicht een bepaalde karaktertrek die maar al te bekend is:

PASSIEF-AGRESSIEF
O help, heb ik dat gemorst?
Hoe onhandig van mij.
Je nieuwe pak, je aktetas
zijn doornat van de thee.
Ik wou dat ik innemend en
geordend was, zoals jij.
Ik stommel maar wat rond
En – oeps, nu trap ik op je schoen.

Jij bent vaardig, werelds,
niet angstig zoals ik.
Jij bent moedig en nauwgezet,
jij staat in het leven als een leeuw,
terwijl ik zo afgeleid ben,
mijn brein is als een zeef …

O ja, heb ik je al verteld
dat ik je auto total loss heb gereden?
O, ik ben totaal hopeloos,
Je zult me haten, weet je.
Ik heb de kinderen buitengesloten
en weet niet meer waar ik de sleutel heb gelegd.

Maar de buurman was vriendelijk
en de politie zo beleefd,
Waar is nu mijn beurs?
Ik denk dat ik die ergens heb neergelegd.
Ik zal wat geld van jou moeten lenen.
Ik ben zo blij dat ik kon helpen,
toen je me nodig had, liefje.

Dit lijkt grappig, behalve wanneer het u doet terugdenken aan gebeurtenissen in uw eigen leven, waar u gefrustreerd en boos was maar daar niks mee kon doen vanwege dit knappe stukje toneelspel, dat bedoeld was om u ervan te overtuigen dat die persoon echt hulpeloos of niet helemaal goed bij zijn hoofd is en zich totaal onbewust is van haar/zijn handelingen – en de frustratie die dat oproept bij anderen.

Maar dit is wat er werkelijk gebeurde: zij/hij heeft het ‘Pleidooi van Waanzin’ vervolmaakt. ‘Ik wist niet wat ik deed’. ‘Dit was niet mijn bedoeling’. Ze zal zich waarschijnlijk verontschuldigen, maar haar excuses zullen verdwaasd en oppervlakkig klinken, en toch wordt zij door de mensen die haar kennen vaak beschreven als iemand ‘met een groot hart’. Zij herinneren elkaar er waarschijnlijk aan, dat al haar vele ‘ongelukjes’ of ‘vergissinkjes’ maar moeten worden vergeven en aanvaard, want ‘ze bedoelt het toch goed.’

Onzin. Deze manipulator is slim, berekenend en uitgekookt – een Meester in de menselijke kwetsbaarheid en de duistere programmering. Ze doet de mensen voortdurend oogkleppen om, vanwege het programma dat achter de schermen werkzaam is binnen in hen – een programma dat zo doorgedrongen is, dat het onzichtbaar is in het volle zicht.

Er is een eenvoudig idee – en zonder dat idee zou dit hele programma vastlopen en opbranden. Het is dit: het geloof dat mensen zo dom zijn, zo stuurloos, dat ze te weinig zelfbespiegeling beoefenen of te weinig invoelend zijn voor anderen – waardoor ze het grootste deel van de tijd niet eens weten wat ze doen. De steigers die dit beginsel ondersteunen berust op een tweede – al even belachelijk – idee: dat iemand die onschuld belijdt vanwege ‘zich niet bewust zijn van’ een nobel gebaar stelt en dus recht heeft op vergeving … zeker als ze zich verontschuldigen. Om die vergeving te weigeren, zou onbarmhartig zijn en oneerlijk. Ik zeg opnieuw: onzin.

Nu dan, ik daag u uit om de Grote Leugens in dit programma te bepalen en uit te leggen waarom zij gediend hebben om vertrouwen te vernietigen, goede wil te ondermijnen en een lachertje te maken van integriteit. Zij belonen oneerlijk zijn, vermommen kwaadaardigheid als vriendelijkheid en ontnemen het slachtoffer elke hoop op echte gerechtigheid. Bent u er klaar voor? Hier zijn ze:

1. Mensen worden beproefd met een diepgaand en onmetelijk ‘onbewuste’, dat hun handelingen aanstuurt – tegen hun eigen echte gevoelens en overtuigingen in. Ze kunnen het niet helpen.

2. Het is een eerbare en lovenswaardige daad, wanneer iemand zich verontschuldigt voor zijn pijnlijke handelingen, ook al waren ze ‘onbewust’.

Nu nodig ik u uit om uw eigen leven te onderzoeken – uw ‘ongelukjes’ en die welke u werden toegebracht – en een korte analyse of werkstuk voor te bereiden met korte voorbeelden. U mag deze dan met ons delen in Kathryns uitzending morgenavond, woensdag om 8 pm EDT (2 uur in België en Nederland). (http://tobtr.com/s/7685269)

Toon ons hoe deze ene valkuil volledig het Meesterschap tegenhoudt en waarom het gebruik maken ervan voor uw eigen verdediging uw Ascentie zal verhinderen, uw dierbaren gek zal maken en een wig zal vormen die nauwe relaties zal vernietigen.

Tezamen zullen we één van de meest duivelse programma’s ontmantelen die de Annunaki ooit hebben geschapen en aan de mens hebben opgelegd. Kom met ons naar de Tempel van Licht, waar we zullen beginnen met het ontwarren en uiteenhalen van deze belediging voor het Scheppend Vermogen en het bewustzijn van de mensheid.

Ik ben uw Moeder, ik kijk uit naar ons gezamenlijk Ascentiewerk.

Uitgeschreven door Kathryn E. May, 9 juni 2015
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.