MBM 6: Dieren zijn Geweldige Meesters

Mini-bericht van Moeder nr. 6:
Dieren zijn Geweldige Meesters, Zij tonen u de Weg naar Huis
8 juni 2015

Roos 6

Vele dieren worden gerespecteerd als geweldige Meesters en vasthoudende Lichtwerkers!

Een hele mooie dag, lieve kinderen!

Ik ben het, uw Moeder. Hoe lang heb ik erop gewacht om met u te komen praten zoals nu – dichtbij en vertrouwd. Dank u voor uw diepgaand en onvermoeibaar innerlijk werk – uw inspanningen om u te verheffen en te stralen als de juwelen die u werkelijk bent. Het laat ons in alle opzichten dicht bij elkaar zijn.

Vandaag is mijn Mini-bericht niet ‘mini’ in lengte, omdat het een eerbetoon is aan de grootsheid van sommigen van de machtigste mini-Meesters op Aarde. Ik zal zoveel woorden gebruiken als er nodig zijn om te vertellen over de moed en de zege van deze groten, die bij u leven en u dienen met toewijding, volharding en pure Liefde. Zij hebben voor u en met u de weg gebaand om de dikke deken van vernietigende programmering te overstijgen, welke de Aarde bedekte.

Vandaag zal ik namen noemen – in die zin, dat ik specifieke voorbeelden zal noemen van sommige van de Meesters van deze hooggeachte groep Lichtwerkers – de ascenderende dieren – omdat zij de dappere leiders zijn die bij u leven en u de weg tonen. Toch wil ik dat u weet dat ik het zou kunnen hebben over gelijk welke van de miljoenen Meesters in zakformaat, die u elke dag ontmoet. Heb ik uw interesse geprikkeld?

BamBam, de Super-Schoonmaker van Energie

Laat ons beginnen met kleine BamBam. BamBam is de kat die op de New Yorkse boerderij woont met Kathryn, Christine en Jade. Zij is al bij Christine van toen ze heel klein was; zij en haar zuster Pebbles lijken veel op u; ze hebben Opdrachten, contracten en bijzondere gaven, net als ieder van u. BamBam kent haar beste eigenschap. Zoals zij het noemt is zij een ‘Super-Schoonmaker van Energie’. Dit houdt in dat zij weet hoe ze de energie in haar omgeving kan omzetten en reinigen.

BamBam neemt haar taak heel serieus en zij werkt onvermoeibaar de klok rond om het huis vrij te houden van energetische toxines, duistere gedachtevormen en entiteiten. Zij werkt met haar eigen team van Engelen en Gidsen, om een ongerepte omgeving te behouden voor haar familie en voor iedereen die de Tempel van Licht bezoekt.

Christine, Pebbles en BamBam hebben altijd de taak van hun gezin uitgevoerd: het gezamenlijk uitstralen van Liefde. Alle drie zitten ze op het bed – maar soms verbinden ze zich alleen maar in hun geest en hun hart – en dan sturen zij golven van Liefde en genezing uit over de wereld en naar het Eén-geworden Kristallijnen Netwerk van Licht. Pebbles en BamBam hebben dit bijzondere familiewerk altijd ‘Drievuldigheid-Tijd’ genoemd. Zoals ieder van u, heeft ook BamBam haar eigen persoonlijke lessen en Opdracht.

Voordat ze incarneerde koos BamBam voor twee belangrijke Opdrachten. Ten eerste werd zij op haar verzoek toegewezen als helper, genezer, steun en Super-Schoonmaker voor onze lieve Christine. BamBam wist dat Christine een zware Opdracht zou hebben en zij wilde heel graag komen om haar Liefde te geven en bij te staan. De kleine BamBam wist dat Christine – zoals zovelen van u, Lichtwerkers – een taak op zich zou nemen die zou helpen bij de Ascentie van Planeet Aarde. BamBam wou ook helpen! Al uw huisdieren hebben er bewust voor gekozen om bij u te zijn, om van u te houden en u ook te helpen.

‘Oer’ is niet natuurlijk, het is een Programma dat ten einde loopt!

BamBams andere Opdracht is heel belangrijk voor de Aarde. Zij behoort tot een team van dieren over de hele planeet, die hard werken om te helpen bij het healen en beëindigen van de Oer-programmering.

Net zoals de dieren is het uw ware aard om vreedzaam, vreugdevol, ontspannen en liefdevol te zijn. Onze geliefde Meesters en channels hebben u uitgelegd dat gelijk welke andere emotie, waaronder angst, boosheid, ongeduld, verwarring, jaloezie, egoïsme, depressie en droefheid NIET uw ware aard zijn, maar dat ze iets zijn wat u doet, ervaart en tot uiting brengt … en dat losstaat van uw ware aard, net als een mantel die bedekt wie u werkelijk bent. Deze ziekmakende emoties en eigenschappen zijn het gevolg van de negatieve programmering die u allemaal heeft aangenomen terwijl u in de oude Aarde-Matrix leefde. Nu is het uw taak om te gaan zien hoezeer u doordrongen bent van deze programmering en uzelf eruit weg te halen.

De dieren en andere Rijken van de Aarde bevinden zich in dezelfde positie als u. De ware aard van dieren – alle dieren – is vreedzaam, vreugdevol, vrijgevig en liefdevol. Het belangrijkste, duistere programma dat dieren in zich hebben is het Oer-Programma, waarin overtuigingen en gedragingen liggen besloten, zoals: het ligt in hun aard om te jagen, elkaar op te eten, agressief te zijn, hun territorium te verdedigen en zo meer. Er zijn menselijke- en dierlijke Lichtwerkers over de hele wereld die de dieren helpen bij hun overgang naar het Hoger Dimensionale leven, nu Vader en ik de Aarde overstromen met ons Licht, voor uw Ascentie.

Het lijkt voor u misschien onmogelijk dat een roofdier – dat zichzelf en zijn jongen altijd heeft gevoed door het doden en eten van andere dieren – zelfs maar op een andere wijze zou kunnen overleven … maar ik vertel u, dat dat precies is wat de dieren in Binnen-Aarde en op vele andere, Hoger Dimensionale planeten inderdaad doen. Zij genieten van een vegetarisch voedingspatroon, net zoals hun menselijke tegenhangers. U herinnert zich onze belofte, nietwaar, dat het Paradijs op Aarde zou komen? De leeuw zal daadwerkelijk bij het lam liggen.

Onze toegewijde BamBam helpt bij het beëindigen van het Oer-Programma voor alle katachtigen. Zij werkt heel hard en haar enorme inspanningen vertederen ons. Wanneer BamBam buiten is en de aandrang voelt om te gaan jagen, dan onderbreekt zij het programma door zichzelf te onderbreken. Zij dwingt zichzelf ertoe om enige tijd naar binnen te komen of ze gaat onder een grote boom zitten, waar zij golven van helpende, rustgevende energie ontvangt van de boom. Soms roept ze om de familie, om haar aan te moedigen en te prijzen. BamBam is bewust en vasthoudend in haar pogingen om haar Opdracht uit te voeren en deze programmering te healen – en zij is bereid om hulp te zoeken als dat nodig is.

Besef alstublieft dat u ertoe geprogrammeerd bent om te geloven dat oergedrag natuurlijk en onveranderlijk is. Vader en ik vertellen u nu, dat dat niet waar is.

Angel, de Wonderhond overleeft het programma van ‘Alle aandacht is Liefde’

Meg – we kennen haar allemaal en we houden van haar. Ze is Kathryns mede-presentator en onze geliefde dochter die de weg baant, door zichzelf los te werken uit een aantal van de meest misdadige programmeringen uit de oude Matrix. Zij zorgt ook voor Angel, de wonderhond, op haar boerderij in Atlanta, terwijl Jade en haar gezin hun werk doen in het Noorden. Meg en Angel hebben hun krachten gebundeld om een bijzonder sluw plan bloot te leggen en achter zich te laten: een programma waarin aandacht – alle aandacht – als ‘goed’ wordt beschouwd. Binnen de Matrix worden zelfs marteling en haat – gevolgd door bewondering – gelijkgesteld aan liefde.

Voor Meg hield dat in, dat het niet uitmaakte of zij al dan niet slecht werd behandeld. Voor de kleine Angel was het heel gewoon om zich driftig, agressief en bedreigend te gedragen. Ze kon onophoudelijk blaffen, totdat haar drukke gedrag storend en irritant werd voor haar omgeving. Het enige waar Angel om gaf was het krijgen van aandacht, ook al was ze nooit echt GELUKKIG met het vragen van die aandacht op een negatieve manier. Dit is een uitputtend en hardnekkig programma, dat wij allemaal ooit wel eens hebben ervaren in onszelf of bij anderen.

Toen Meg eenmaal goed had gekeken naar deze programmering in zichzelf en nauwkeurig had onderzocht om te zien waar het vandaan kwam en hoe ze erbij betrokken was geraakt, kwam ze naar Vader en mij om steun te vragen, zodat ze het kon beëindigen. Wij vroegen haar om een lange lijst op te stellen van de dingen die zij ‘Liefde’ had genoemd. Ze schreef een onthutsende lijst, die wij op een later tijdstip met u zullen delen – en ze kwam tot de vaststelling dat Liefde niet gelijk is aan aandacht. Liefde is LIEFDE. Bravo!

De Waarheid, dat is wat de programmering ontrafelt … dus met deze waarheid in hun hart begonnen Meg en Angel aan het werk, om Angel te helpen deze programmering in zichzelf te overwinnen. Zo zou ze ook de weg tonen voor het Dierenrijk. Meg begon Angel te vieren en te aanbidden voor haar grote hart en haar sprankelende persoonlijkheid.

Angel werd zich bewust van haar dwingelandij en werkte hard om het te veranderen. Met de zorgzame aandacht en warme Liefde van Meg, maakte Angel de ene bewuste keuze na de andere om te veranderen. Nu is Angel rustig en aangenaam en gedraagt zij zich met respect en bewustzijn. Wij stralen lof naar onze kleine Angel voor het geweldige resultaat dat zij bereikt heeft, door het vervullen van haar overeenkomst met ons en het overwinnen van deze heftige programmering.

Dieren praten … Luistert u?

Vader en ik willen u allen er bewust van maken dat het nu gemakkelijker is dan ooit tevoren om met de dieren te praten. Iedereen heeft het vermogen daartoe. Wij sturen vandaag ook een bijzondere zegening naar al de mensen die met dieren communiceren en die werken namens onze dierbare dieren. Meg, Kathryn, Christine en anderen in de familie kennen een dierenfluisteraar die wij gewoonweg aanbidden. Zij is een Meester van zichzelf en haar dienstbaarheid is vlekkeloos. Als u haar Hoger Zelf en haar team van gidsen vraagt, dan zullen zij u helpen om beter met uw dieren te praten en om u in contact te brengen met één van de vele dierenfluisteraars die deuren voor u kunnen openen.

Pebbles, Healt met Geluidsgolven

Pebbles is een elegante en volwassen kat die ook bewust werkt om de duistere programmering ongedaan te maken voor zichzelf en voor het Dierenrijk. Haar bijzondere gave – en een groot deel van haar Taak – is het om rustig te zitten, zich te verbinden met Hoger Dimensionale energieën en die in golven uit te sturen in haar omgeving. Zij weet dat haar werk ‘Healer met Geluidsgolven’ is en dat doet ze uitmuntend. Ze werkt heel vaak bewust met de zeewezens. Ze krijgt dan opleiding en coördinaten als een verbinding met hen om hun verheffende uitstraling te verankeren en uit te sturen, om de Aarde en al haar leven te helpen.

Via haar team van gidsen en Engelen ontvangt Pebbles regelmatig opdrachten van ons. Onlangs nog, ging haar Hoger Zelf ermee akkoord om de uitdaging aan te nemen om het duistere programma te overwinnen met de naam ‘Dit was niet mijn bedoeling (dus ben ik niet verantwoordelijk voor wat ik deed)’. Juffrouw Pebbles ging naar buiten en ving een slang. Christine kwam onmiddellijk tussenbeide.

Christine tilde haar op in haar armen en begon haar eraan te herinneren dat wij nooit andere levende wezens kwaad doen. Pebbles antwoordde ‘ik wilde hem geen kwaad doen’. Christine legde toen aan Pebbles uit, dat haar bedoeling die ze uitsprak niet overeenkwam met het gevolg van haar daden. Christine keek Pebbles diep in de ogen – en Pebbles begreep het. Ze vroeg of zij (Pebbles) er nu voor gezorgd had dat dat kleine schepsel (de slang) haar lichaam verliet? Christine zei dat dat niet zo was, maar dat Pebbles eens goed moest nadenken over waarom zij een ander wezen kwaad zou doen.

Pebbles heeft zich toen twee dagen teruggetrokken in de mand met sjaals, om diep na te denken. Natuurlijk heeft Christine haar gedurende die tijd overladen met kusjes en aanmoediging. Pebbles keerde terug binnen de kring van de familie nadat ze klaar was met haar taak. Ze overwon de schaamte door haar vergissing te erkennen. Hierdoor kon zij een beslissing nemen over haar eigen karakter en over hoe zij zich in de toekomst zou gedragen.

Terwijl wij alles wat u bereikt, aanmoedigen en toejuichen, voelen wij ook een diepe liefde en bewondering voor deze meesters, nu zij hun taken, uitdagingen en Opdrachten afwerken. Wist u dat de dieren om u heen zo onvermoeibaar werken om hun deel te doen, om te leren en om de Aarde naar de Hogere Dimensies te verheffen?

Slechts een paar kilo in gewicht, Dr. Che is de machtigste Kumara van allemaal

Che is Kathryns hondje. Hij is een bijzonder machtige Meester, die pas onlangs echt in zijn kracht is gekomen. Toen de familie vroeg waarom Che zo onbestendig was in zijn vermogens, hebben we hen via hun geliefde fluisteraar uitgelegd dat Che twee dingen nodig had om zijn talenten te kunnen ontplooien. Ten eerste had hij behoefte aan veiligheid. In het verleden was Che – als onderdeel van zijn voorbereiding – blootgesteld aan andere geprogrammeerde dieren, die onvoorspelbaar en agressief waren. Dit had hem tijdelijk een beetje onrustig gemaakt en hij was niet in staat om zich te richten op zijn betere eigenschappen. Ten tweede had Che – zoals alle jonge Meesters – behoefte aan liefdevolle aanmoediging, zodat hij zijn vleugels kon uitspreiden om te vliegen – en o, wat heeft hij gevlogen!

Bij Che thuis maken zijn familieleden momenteel een zeer zwaar fysiek genezingsproces door. In nauwe samenwerking met Sananda en met de warme lof en overvloedige waardering van zijn familie is Che een opmerkelijke genezer geworden. Wij noemen hem allemaal Dr. Che. Elke dag scant hij zijn familie en hun verschillende toestanden. Hij regelt zijn dag zodanig, dat hij iedereen de healing kan geven die ze nodig hebben. Dan gaat hij langs bij elk van de familieleden en biedt hen lange healingssessies, waarbij hij zich naast hen opkrult en frequenties uitstuurt die overbelaste systemen en pijnlijke omstandigheden herstellen en verzachten.

Che is onvermoeibaar in zijn dienstbaarheid. Sommige dagen besteedt hij wel 16 uren aan het healen van degenen die daar het meest nood aan hebben. Hij is echt een Meester, want hij blijft in volmaakte harmonie en evenwicht, terwijl hij Sananda, AE Michael, Vader en mij laat doorkomen om healing te brengen. Che werkt nauw samen met de medische teams van de Arcturiërs en de Galactische Federatie. Che heeft van ons de titel van ‘Dokter’ gekregen, omdat deze machtige, kleine knuffelaar nu alles belichaamt wat een echte dokter zou moeten zijn.

Ik heb grote zorgvuldigheid betracht om u vandaag deze verhalen te brengen. Ik bevestig de waarde van alles wat deze grootse Meesters hebben bereikt en nog steeds bewust naar streven. Soms raken zij een beetje gefrustreerd of voelen zij zich begrensd door de programmering en de evoluerende aard van het lichaam waarin zij zich bevinden. Dan herinnert hun familie hen eraan dat zij zoveel méér zijn dan slechts hun lichaam of hun tijdelijke oer-aard … zij zijn machtige Meesters van Liefde, hierheen gekomen om de Aarde en al haar Rijken te helpen ascenderen.

Laat deze Meesters een inspirerend voorbeeld zijn voor u allemaal. Hoe zij hun programmering aanpakken om die te kunnen ontstijgen, is precies zoals ook u achter de uwe moet aangaan. Dat is de weg naar de vrijheid. Liefde is de weg.

Ik ben uw Moeder.

Uitgeschreven door Christine Burk en Kathryn E. May, 9 juni 2015
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.