MBM 4: Ons DNA is opgewaardeerd

Mini-bericht van Moeder nr. 4:
De Vrede is afgekondigd op Aarde – ons DNA is opgewaardeerd
5 juni 2015

Roos 4

Goededag gekoesterde kinderen!

Ik noem u niet ‘kinderen’ om u daarmee kwetsbaar of onvolwassen aan te duiden, maar eerder om nog eens de plek binnen in u te belichten waar u weet en niet kunt ontkennen dat u onze kostbare, gewenste en geliefde kinderen bent – altijd. U werd geboren in Liefde en het is tijd om naar Huis te komen om geliefd te worden, tot Liefde weer terug het enige is wat er in uw wezen bestaat. U bent het kind van Vader en mij en wij aanbidden u. Wij wachten met ingehouden adem om te zien of dit het moment zal zijn waarop u terugkeert in onze armen. Laat ons u onderdompelen in onze tederheid en u overdekken met kussen, zodat u snel en gemakkelijk uw healing kunt voleindigen, voor het afronden van het Aarde-Project.

Mijn schrijfster giechelt nu, want toen ik haar deze morgen ben komen wekken voor dit bericht droeg ik een T-shirt met het Vredesteken en een gereedschapsgordel. Ik droeg die dingen om haar aandacht te trekken op het thema van het Mini-bericht van vandaag en omdat ik het heerlijk vind om haar te horen lachen. Ze lacht snel en vaak; het is één van de redenen waarom wij hier in de Hogere Rijken zo moeiteloos met haar kunnen praten. Zij sprankelt van het lachen en daardoor kan ze mij – zeg maar – voor haar geestesoog zien.

U kunt dit ook!

Vraag Vader en mij om te komen, dan komen we. Wij zullen u steunen en versterking geven aan uw dappere pogingen om uzelf te healen, wanneer u op zoek gaat en werkelijk onder ogen ziet waar u uw trouwe afstemming op ons heeft ingewisseld voor een programma – een programma dat niet de Bron van Licht is, dus het kan nooit voor u zijn misleidende beloften van vervulling waarmaken. In helder contrast daarmee, zal uw keuze om u opnieuw te verbinden met Vader en mij, de DNA-opwaardering in gang zetten, welke wij net hebben vrijgegeven (uitgelegd in Kathryns uitzending, zie de link onderaan).

Dit zal u helpen bij het openen, zuiveren en versterken van het kanaal, de kern van Licht die doorheen het centrum van uw wezen gaat: uw Zuil van Licht. U zult beter in staat zijn om de voortdurende stroom van berichten te ontvangen die wij – tezamen met uw Hoger Zelf, uw Tweeling Vlam, het healende team van de Galactische Federatie en andere leden van de Hemelse Schare – naar u toestralen.

Dit is een sterke hint voor een betere communicatie met ons: zet uw innerlijke foutmelder af. Wanneer u een beeld ziet of een gevoel krijgt of een paar woorden hoort … laat ze dan zoals ze zijn. Denk niet: ‘dit kan ik niet zien want Moeder God zou zich nooit vertonen met een gereedschapsgordel om en een Vredesteken op haar shirt terwijl ze een L-O-V-E-teken draagt!’ Natuurlijk wel! En wacht maar tot u de eindeloze stoet van geweldige kostuums ziet, die AE Michael voor u in petto heeft!

Ik kom vandaag bij u met opwindend nieuws over een geweldig gebeuren dat de afgelopen nacht heeft plaatsgevonden. Twee van uw Lichtwerkers, die onvermoeibaar werken aan een Vredesproject voor iedereen op Aarde (binnenkort meer daarover!), hebben de Raad benaderd en gevraagd of de Raad het moment zou erkennen en officieel de Vrede Op Aarde zou afkondigen.

Er is op Aarde inderdaad een gezamenlijk quorum en quotiënt bereikt (voldoende mensen op een voldoende hoog niveau), zodat deze factor – in combinatie met het succes dat vele van onze Lichtwerker-grondtroepen nu hebben met hun Projecten – ons in staat heeft gesteld om dit verzoek toe te staan … en de officiële en blijvende Vrede af te kondigen.

Wat betekent dat nu precies? De trilling van de mensheid verhoogt en blijft stabiel op die Hogere Niveaus. Groepen van Lichtwerkers vervullen stilletjes hun opdrachten met betrekking tot NESARA, Veiligheid, Welvaart, Vrede, de Landingen, de Tempel van Licht en zo meer. Wanneer u de details zult vernemen van deze Projecten, dan zult u beslist verbaasd zijn over wat er allemaal gaande is geweest achter de schermen. Het betekent dat de Vrede nu de allergrootste norm en waarde is op planeet Aarde. Oorlogen, paniek, overheersing, opzettelijk teweeggebrachte tekorten, armoede en de slavernij van schulden zullen wegsterven door een tekort aan steun en betrokkenheid.

Als u ervoor kiest om deel te hebben aan gelijk welke gedachte, gevoel of overtuiging met betrekking tot tekort, angst, twijfel of egoïsme … nu deze verschuiving in bewustzijn tot volle bloei komt … zult u enkel de onvermijdelijke, glorieuze intrede vertragen van de Vreedzame Nieuwe Gouden Tijd.

Beslis nu waar uw loyaliteit ligt, omdat u verantwoordelijk zult zijn voor de gevolgen van uw daden. Vrede is het weigeren om deel te nemen aan elke vorm van geweld, ooit.

Vrede is geen passieve staat van zijn. Vrede is de bereidheid om op elk moment betrokken te zijn met Kracht, Liefde, Evenwicht, Onafhankelijkheid, Eenheid, Mededogen, Gulheid, Helderheid, Humor en de intense, vastberaden Goddelijke Wil.

Vrede is Licht. Vrede is uw Vader en ik.

Het is uw bestemming.

Onze Liefde voor u kent geen einde. Ik ben uw Moeder.

Gechanneld door Kathryn E. May en Christine Burk, 5 juni 2015
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.