MBM 17: Geen maatstaf

Mini-bericht van Moeder nr. 17: Bewijs is geen maatstaf voor Waarheid
25 juni 2015

roze roos 17 600x600

Geliefden, vandaag heb ik voor u een puzzel. Ik ga u vragen om te ontdekken waarom velen van u zo graag ‘bewijs’ willen hebben van allerhande dingen, zoals bijvoorbeeld of God bestaat; of er echt een leven is na de dood; of er echt wel leven is op andere planeten en of de Meesters en Engelen waarover u leest wel echt bestaan.

Onder u zijn er nog steeds velen die hun wenkbrauw zouden optrekken bij het idee te spreken met Engelen en zogeheten Meesters. Ik verzeker u dat u uw eigen privé-lijn heeft om te allen tijde met ons te spreken. Wanneer u dit kunt aannemen, dan zult u het bewijs ervan krijgen. U moet uw bereidheid vergroten om open te staan voor dingen waarvoor wellicht geen 3D-‘bewijs’ is. Dit betekent niet, dat er geen bewijs is.

Bewijs is geen maatstaf voor Waarheid.

Ziet u, het idee dat iets wat ‘echt’ is meetbaar zou moeten zijn via de vijf menselijke zintuigen, was een slimme manier om wetenschap en creativiteit aan banden te leggen vanaf hun meest prille begin, om de uitbreiding onmogelijk te maken van wetenschappelijk onderzoek naar onbekende rijken van de innerlijke en uitwendige ruimte. Het is lastig om een menselijke bevolking in bedwang te houden, wanneer hun nieuwsgierigheid ongehinderd kan ronddwalen in de grote vragen van het Universum. Zonder bedreiging of belachelijk maken of vervolging zouden deze grote vragen heel gemakkelijk hun antwoord kunnen vinden in het hart van de mensheid.

U heeft geleerd dat u eerst elk gevoel en elke intuïtie moet uitschakelen bij het onderzoek, anders is het geen ‘echte’ wetenschap. Uiteraard wordt u hierdoor gehandicapt, omdat het meest duidelijke bewijs dat iets echt bestaat, juist het gevoel ervan is. Neem nu het idee of ik wel of niet besta. Voor ons in de Hogere Dimensies is deze vraag even zinvol als de vraag of u al dan niet bestaat, of een moeder en een vader daadwerkelijk het leven hebben geschonken aan u en uw medemensen – of dat er echt wel zoiets bestaat als ‘liefde’.

Iedereen die ooit in het diepste van zijn wezen Liefde heeft gevoeld voor een ander, heeft geen laboratorium nodig om hem te vertellen dat ze echt bestaat … en iemand die geen Liefde voelt, wordt met medelijden bekeken – maar dient niet de taak te krijgen om een antwoord te geven op de vraag of Liefde wel bestaat.

Uw behoefte aan tastbaar bewijs voor de dingen die wij net beschreven hebben – en die zich afspelen vlak buiten uw 3D-gezichtsveld – komt voort uit de puinhopen van het reductionistische programma dat u heeft leren vertrouwen. Het is een benadering die enkel iemand die gevangen zit in de beperkingen van 3D zou aanvaarden.

Ik vraag u in plaats daarvan om uw blik te verbreden, om het volgende niveau van intelligentie erbij te nemen waartoe u gemakkelijk in staat bent: het vermogen om onze aanwezigheid te voelen en zo zonder enige twijfel te weten dat wij bestaan en dat wij onvoorwaardelijk van u houden. Ook u zult binnenkort gemakkelijk kunnen praten met ons en de Hemelse Schare.

Begin met de eenvoudige en heldere oefening die wij u geleerd hebben tijdens onze radio-uitzending. Voor bijkomende inspiratie gaat u naar: http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/06/25/sananda-ashtar-and-team-leader-take-us-to-the-arcturian-mothership. U zult uw avontuur nog groter maken door rechtstreeks op deze manier met ons te spreken.

Het openstellen van uw privé-lijn naar de Hogere Dimensies

Adem naar het centrum van uw brein, ontsteek de diamanten in het centrum van uw brein, in het centrum van uw hart en in het centrum van uw zonnevlecht – uw wil. Voel uw Zuil van Licht die u omringt en beschermt, op ongeveer een armlengte afstand van uw lichaam. Open de bovenkant van uw Zuil om helemaal op te reiken naar ons en sta toe dat onze Honing-liefde neerstroomt over u, om u te voeden en u te doen ontwaken.

Tegelijkertijd strekt u uw Lichtzuil uit naar beneden naar het hart van Terra, en u voelt hoe zij op dezelfde wijze op u reageert. Adem nu de waarneming van Liefde in en het warme Licht dat neerstraalt op u. Daar, in uw Zuil van Licht – die ook uw Ascentiezuil is – wordt u erkend en zult u voelen dat u bij ons hoort … omdat het zo is.

Ban vervolgens alle veroordelende kritiek en negatief denken uit. Dat is de voedingsbodem waaruit de eis om ‘bewijs’ ontspringt. Oprecht onderzoek vergt een open en onbevooroordeelde geest. Laat dus uw 3D-ketens vallen en probeer in plaats daarvan eens uw vleugels. Eerst zullen we u een korte afstemming geven, waarbij ik u zal helpen om uw ontvangers af te stemmen op een Hoger Dimensionale zender.

Roep uw Hoger Zelf en uw Tweeling Vlam. Vraag hen om zich op één of andere manier duidelijk te maken voor u – door u een kleur, een gevoel, een energiegolfje, een woord of een beeld te sturen. Wacht maximaal 20 seconden om het teken te laten binnenkomen in uw geest. Weersta de verleiding om uzelf te vertellen dat u niets hoort of ziet. Uw brein is nooit volledig leeg. Ik verzeker u nu dat zij u iets zullen overbrengen. Uw Tweeling Vlam kiest er wellicht voor om u een gevoel te sturen zoals een energiegolfje langs uw ruggengraat, een gevoel van warmte of een kleine elektrische stoot. Aanvaard wat u voelt en onthoud het. Doe dit telkens weer, totdat u eraan gewend bent om iets te merken – wat het ook is – ongeacht of u denkt dat het ‘klopt’ of niet.

Het is veel leuker als u zich bij anderen kunt voegen, en het gemakkelijkst van alles is het, als u een vriend heeft waarvan u weet dat die enigszins intuïtief is en die kan bevestigen wat u voelt. Maak er een spel van, een echt onderzoek dat wordt uitgevoerd met openheid en blijdschap. Er is geen goed of fout. Ik kan u echter wel vertellen dat uw Hoger Zelf en uw Tweeling Vlam héél erg blij zullen zijn, wanneer ze worden opgeroepen om eindelijk echt contact met u te maken.

Raak niet ontmoedigd als u denkt dat u met niemand heeft gesproken. Ik kan u verzekeren dat dat wèl het geval is – u moet alleen leren om beter te luisteren, geduldig te zijn en te aanvaarden, dat spreken met uw Hoger Dimensionale Zelf een eenvoudige en natuurlijke vaardigheid is, waar de mensheid duizenden jaren gebruik van heeft gemaakt – voordat de duistere tijden op Aarde begonnen. Uw voorouders en vrienden, die over uw leven en uw groei hebben gewaakt, zullen zo blij zijn om opnieuw rechtstreeks met u te spreken.

Bedenk, geliefde Kinderen, dat u allen bent uitgerust met verfijnde vaardigheden om de werkelijkheid te ontdekken achter wat u kunt zien of aanraken. Het is slechts een kwestie van het openen van uw innerlijke kanalen, genieten van de bescherming van uw Zuil van Licht en bereid zijn om Hooggeplaatste nieuwe vrienden te maken. Het zal u een nieuw gevoel geven van ergens bij te horen, het zal u troost en vreugde brengen om te weten dat u vrienden heeft die u altijd bijstaan, met enkel uw belangen voor ogen. Uiteindelijk – zoals wij ‘hier’ graag zeggen – is alle communicatie voor Eenheid. U heeft niets te verliezen en alleen een nieuwe, liefdevolle familie te winnen.

Laat ons het u bewijzen.

Ik ben uw liefdevolle Moeder.

Genoteerd door Kathryn E. May, 25 juni 2015
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

  1. Dankjewel Lieve Veerle. Zo fijn om nu ontdekt te hebben dat jij zulke prachtige vertalingen maakt van het schitterende werk van Dr Kathryn E. May van “Who Needs Light?”. Ga het gauw delen via bovenstaand WordPress NL blog, dat ik overigens nog nauwelijks gebruik, omdat ik meest internationaaL en dus meestal in het engels bezig ben . Veel Liefde en Licht en Vrede in je Hart. Namaste

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.