MBM 16: Hart van het Multiversum

Mini-bericht van Moeder nr. 16:
De Aarde neemt haar plaats in als het Hart van het Multiversum

23 juni 2015

Roos 16
Vandaag heb ik voor u een kort bericht. Ik zal het met zo weinig mogelijk woorden vertellen, omdat het zulk een belangrijk beginsel is, dat ik het niet teveel moet uitleggen. Zoals Vader het eerder vandaag zei: ‘het lijkt een beetje op proberen uit te leggen wat de oceanen zijn, door iemand een theekopje met water te tonen’ … maar dit is de manier waarop wij informatie moeten aanbieden: een beetje per keer de kennis en het begrip opbouwen naarmate u de basis in u opneemt, en dan – dag na dag – iets méér vertellen over het grotere geheel.

Als we terugkijken op het landschap van tijd en ruimte, dan zien wij hoe onze geliefde mensheid zich eerst – in de eerste miljoen jaren of zo – langzaam ontwikkelde en hoe zij toen te maken kreeg met de programmering en de problemen van het omgaan met de Annunaki, de Reptilians, de Grijzen, de Draconiërs en andere duistere rassen, die hierheen kwamen om onze menselijke kinderen tot slaven te maken. Nu, nu u bent begonnen aan het laatste hoofdstuk en u uzelf heeft losgemaakt van de duizenden jaren van mind control, willen wij u – onze geliefde Lichtwerkers van de frontlinie – een glimp bieden van het kosmische avontuur waar u en geliefde Terra aan zijn begonnen.

U bevindt zich nu in de interessante en nogal desoriënterende fase, waarin het oude en het nieuwe elkaar op wonderbaarlijke en verrassende wijze overlappen. Ik zal u een beetje meer vertellen over het kosmische nieuws. Sommigen van u hebben gehoord over het feit dat de Aarde zich doorheen uw Melkwegstelsel beweegt – dat zij een andere positie inneemt ten opzichte van de andere sterren en planeten.

U begrijpt waarom uw wetenschappers daar niets van lijken te merken, maar ik verzeker u geliefde Kinderen, dat het echt waar is. Uw planeet beweegt zich met grote snelheid naar het centrum van uw sterrenstelsel, en uw sterrenstelsel beweegt zich ook met grote snelheid naar het centrum van uw Universum. Vanwege uw verhoging van bewustzijn, uw toenemende wijsheid en spirituele kracht, zal uw planeet Terra niet enkel het centrum worden van uw Universum – zij zal het stralende juweel zijn, dat het Hartchakra van het Multiversum zal worden.

Ik zal het wat meer uitleggen. Wij hebben voor uw wetenschappers een holografisch scherm gemaakt, omdat we hen wilden beschermen tegen de beledigingen en de aanvallen vanuit de Cabal, tot het werk van hen allen naar het Licht te sturen klaar is. Het is een eenvoudige, technologische strategie, die wij hebben bedacht om ongewenste bezorgdheid te voorkomen bij bange mensen en doemdenkers, die zo graag voorspellingen doen over dodelijke komeetinslagen en zo meer. Ik kan u verzekeren dat iets dergelijks beslist niet zal gebeuren, terwijl onze kostbare Terra doorheen de ruimte reist om uiteindelijk haar positie in te nemen als het spirituele- en intellectuele centrum en de hartslag van het Multiversum.

Terra draagt in haar lichaam de kostbare bibliotheek van Porthologos, de bewaarplaats in Binnen-Aarde, die niet alleen de geschiedenis bevat van al de Universa, maar ook de Akasha-archieven van al onze geliefde kinderen, van alle rassen, elke planetaire afkomst. Transgalactische- en inter-Universum-Portalen zullen de toegang mogelijk maken voor bewoners van al de Multiversa om hierheen te komen voor het bestuderen en ervaren van de rijke diversiteit, die gevonden zal kunnen worden in de Nieuwe Tuin van Eden op planeet Aarde.

Daarom: neem uw mantels van wijsheid op, geliefde Kinderen, en bereid uzelf erop voor om de briljante en verwelkomende gastheren te zijn voor het hele Multiversum. U zult binnenkort de ‘gangmakers op het feest’ worden, zoals u dat noemt. Er zal een rijkdom aan kennis binnen handbereik zijn en binnenkort zal u dat worden voorgesteld door uw Mentoren en Gidsen. Het zal een viering zijn waar geen einde aan komt, op een planeet van vreugde, harmonie, grote intellectuele uitdagingen en technologische vooruitgang.

Welkom, mijn Geliefden, in het Nieuwe Gouden Tijdperk. Bereid uzelf erop voor om de herders te zijn die de kudde zal hoeden die van heinde en ver komt. Wij zijn hier om u in alle opzichten te helpen om de spirituele-, emotionele-, fysieke- en intellectuele kennis op te doen, die u nodig zult hebben voor uw komende rol als het grote Hartcentrum van het Universum.

IK BEN uw Moeder, tezamen met uw Vader, in vreugde en afwachting van uw glorieuze nieuwe begin.

Genoteerd door Kathryn E. May, 23 juni 2015
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.