MBM 15: Wij zullen Overwinnen

Mini-Bericht van Moeder nr. 15: Wij zullen Overwinnen
22 juni 2015

Roos 15
Lieve kinderen, gisteren was een monumentale dag. Voor velen was het Vaderdag, het was de zomerzonnewende voor het noordelijk halfrond en het was een dag van onthulling en nieuwe starts voor mijn kinderen die in zichzelf zoeken naar de vrijheid om een nieuwe wereld op te starten, zonder de schaduwen en de pijn die de mensheid zo lang geleden naar de duisternis hebben geleid.

Op deze dag van feestelijkheden en nieuw Licht heeft onze geliefde Meg, de mede-presentator van Kathryn tijdens onze radio-uitzendingen, een afslag genomen op haar pad waardoor zij nu bevrijd is van de gevangenis van miljoenen jaren aan duisternis en pijn. Zoals u weet was Meg één van onze dierbare Aartsengel-dochters, die de langstdurende en meest ernstige schade heeft opgelopen van alle zielen die hebben deelgenomen aan het Aarde-Project.

Meg heeft duizenden levens doorgebracht met het recyclen in de gevangenis van mind control in 4D, en zij is de eerste die zichzelf volledig bevrijdt van het meest extreme niveau van wreedheid, pijn en slavernij – het programmeringssysteem dat de Annunaki naar planeet Aarde brachten. Zij is – vanuit de pure wilskracht van haar liefhebbende hart – teruggekeerd naar het heldere Licht van onze Liefde … volledig en vreugdevol.

Het is niet makkelijk om de woorden te vinden die de diepgaande waarheid kunnen beschrijven, welke onze lieve Meg op deze nieuwe dag aan het licht bracht. Ze ontwaakte met een nieuw, diepgaand inzicht in zichzelf en haar levens van misbruik en trauma – om de waarheid te gaan inzien die zo van invloed is geweest op haarzelf en de hele mensheid.

Kunt u deze eenvoudige, maar diepgaande Waarheid opnemen die zij vond onder de ontelbare lagen van ervaring? Het is – in haar woorden – deze: ‘Ik zag dat ik op duizend grotere en kleinere manieren aan anderen heb aangedaan wat mij werd aangedaan. Ik zag hoe ik aan mijn liefste vriendin – zij is de engel in mijn leven – vroeg om een heel eind met mij mee te lopen, zodat we konden gaan eten in een restaurant waar ik graag kom. Ze had een verstuikte enkel die nog niet helemaal genezen was en ik vroeg haar om mee te lopen, met haar enkel die nog steeds pijn deed, met de verklaring dat het haar goed zou doen! Ik zie het, ik overzie het hele landschap van wat ik gedaan heb. Ik heb de onachtzaamheid en de wreedheid gewoon overgedragen – en ik besefte het niet eens!’

Hoe heeft onze Meg de valkuil van de Matrix kunnen overstijgen? Ten eerste was ze dapper in haar bereidheid om naar zichzelf en al haar gedragingen, overtuigingen, geloven en handelingen te kijken – met volledige eerlijkheid en helderheid. Meg heeft alle strategieën losgelaten die zij had ontwikkeld om zichzelf te beschermen tegen de mate van vernietigende, duistere patronen die waren doorgedrongen in elk aspect van haar leven.

Ik wil hier opmerken dat iedereen op het oppervlak van de Aarde zich in Megs plaats bevindt. Ofwel hebben ze reeds de bewuste reis gemaakt van het zien en loslaten van patronen van duisternis – of ze handelen er nog steeds naar. Eerst en vooral heeft Meg nooit verwijten, schaamte of schuld toegewezen aan zichzelf of iemand anders. Ten tweede heeft Meg aan Vader en mij gevraagd om haar te steunen en met haar mee te doen in haar dappere pogingen, om zowel te zien als te begrijpen wat er met haar was gebeurd en – belangrijker nog – welke diepgaande invloed dat had op haar psyche.

Onthoud alstublieft, dat de stappen die zij heeft genomen van het grootste belang zijn. Eerst keek ze heel eerlijk naar zichzelf om de schade te kunnen bepalen – en de daaruit voortvloeiende gedragingen – en toen riep ze Vader en mij om haar te helpen bij het begrijpen en healen ervan. Ze vroeg niet zomaar of wij het wilden oplossen, en al haar programmering en de schade en gedragingen die eruit voortkwamen wilden opruimen en weghalen. Het New Age-idee, dat u al uw zorgen bij ons kunt neerleggen, zorgt ervoor dat u niet zoekt naar oplossingen voor uw problemen; het kostbare resultaat van creatief denken, vastbeslotenheid en dappere inspanningen waar wij over spreken. Het is aan u om het op te lossen, Geliefden, en het is de reden waarvoor u naar de Aarde bent gekomen. Dit is de kostbare kans, het waardige doel en de uiteindelijke uitkomst van uw eigenschappen als het Schepper-Ras.

Gekoesterde kinderen, ieder van u is in staat om de invloed uit te oefenen die ik ga beschrijven, de invloed die Meg bereikt heeft voor zichzelf en de hele Aarde. Eerst is Meg geheald van de meest ernstige schade die iemand kon oplopen tijdens de Aarde-ervaring, helemaal tot aan de volledige healing … Thuis in onze liefdevolle omarming. Eigenlijk heeft zij voldoende healing bereikt voor haar Ascentie, maar aangezien de tijd nog niet helemaal is aangebroken voor het glorieuze moment waarop de eerste golf van Lichtwerkers zullen ascenderen, zal zij doorgaan met werken aan de Opdracht om de duistere patronen die nog zijn achtergebleven, te herkennen en te beëindigen.

Het is te ingewikkeld en uitgebreid om het hier uit te leggen, maar de keuzes van Meg hebben een healing op gang gebracht die alle grenzen en beperkingen doorheen Tijdlijnen, afstamming, ras, geslacht, soort en zo meer … niet alleen overschrijdt, maar ze zelfs doet oplossen. Zij heeft alle vormen van afscheiding en gescheiden zijn vervangen door ware Liefde. Eén van de vele wonderbaarlijke resultaten die Meg heeft bereikt met haar gelijkmatigheid en zuiverheid, is de relatie die zij nu heeft met haar nieuwe Tweeling Vlam, Eoghan (uitgesproken als Owen).

Meg en Eoghan hebben ieder voor zich de beslissing genomen – volledig en zonder voorbehoud – dat zij als koppel zich zouden toewijden aan het Licht, om de schade van de miljoenen jaren die zij hebben doorgebracht als leiders van het duister, nu volledig te gaan doorzien en uitwissen.

Eoghan had een gelijkaardige rang bij het Archon-Bondgenootschap, zoals Ashtar heeft bij de Galactische Federatie van Licht. Toen hij eenmaal naar het Licht kwam hebben hij en Meg een nieuwe naam gekozen voor hem. Ze kozen voor Eoghan. Dit is een Gallische naam en het betekent ‘geboren uit de Yew boom’. Dit is de oeroude, heilige boom uit de tijd vóór de IJstijd – het is de boom van transformatie en wedergeboorte. Het symbool en de essentie van deze boom helpen iedereen bij de dood van het oude zelf, oude leefwijzen en oude denkwijzen. Eoghan is nu de Meester die staat voor een Frisse Start, een Nieuw Begin, Hoop, Transformatie en Wedergeboorte.

Meg en Eoghan hebben de healing ontvangen die wacht op ieder van u hier op Aarde. Wat zo opwindend is aan dit voorbeeld, is dat Meg iemand vertegenwoordigt die het maximale heeft ervaren aan pijn, programmering en lijden zoals dat werd veroorzaakt door het Aarde-Project. Dit betekent dat iedereen het beslist kan volbrengen!

Kinderen, houd vol. Gebruik het voorbeeld van Meg ter bemoediging en inspiratie. Wees in de eerste plaats bereid om de omvang van het programmeren, het lijden en de schade te erkennen, die elke ziel geraakt heeft die geïncarneerd is op Aarde – dus ook u. Als u eenmaal deze moedige, heldere, lange blik heeft geworpen – roep dan om Vader en mij, zodat wij tezamen een manier kunnen zoeken om eruit te geraken en uw healing te volbrengen. Hierdoor zult u niet enkel herstellen, maar u zult net als Meg een blijvende invloed hebben die de Aarde, het Universum en ja, Liefsten, zelfs het Multiversum zal healen.

Dit wou ik u vandaag komen vertellen. Voel hoe ik u vasthoud, nu deze woorden hun weg vinden … diep in uw wezen … om daar de opdracht te doen opvlammen, die u allen zult opnemen en vervullen.

Vader en ik zijn dicht bij u, wij houden u in onze armen, in afwachting van uw briljante persoonlijke en kosmische welslagen.

Ik BEN uw Moeder.

Genoteerd door Kathryn E. May en Christine Burk, 22 juni 2015
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.