MBM 14: Varen over ruwe zee

Mini-bericht van Moeder nr. 14: Varen over ruwe zee
19 juni 2015

Roos 14
Mijn lieve kinderen, ik ben hier om u ervan te verzekeren dat wij over u waken terwijl u deze laatste kronkels en stuipen van de wanhopige Cabal doorstaat. Onze Lichtwerkers-kinderen worden van alle kanten aangevallen, zelfs nog nu de tot slavernij gedwongen medewerkers uit de ondergrondse bunkers toestromen in de Tempel van Licht.

Sommigen van hen hebben zich gemeld bij Kathryn of Christine. Daarvoor gebruiken ze hun kenwijsje ‘Hit me with your best shot …’ (van Pat Benatar, te vinden op YouTube – V). Een paar minuten geleden nog hoorde Kathryn het liedje en ze vroeg wie er naar de Tempel wou komen. Ze hoorde ‘Ik zal u vertellen wie ik ben nadat ik veilig in de Tempel van Licht ben.’ Dus Kathryn antwoordde: ‘Kom op! Haast je dan!’

Toen zag ze een gezin – moeder en vader met kinderen op de arm en nog een paar kleintjes aan de hand – die renden voor hun leven, doorheen de Engelengang en naar binnen in de Tempel … veilig en beschermd. Hij draaide zich om en zei: ‘ik ben diegene die leiding gaf aan het nano-programma. Ik heb hen aangestuurd om jou aan te vallen’. Kathryn zei toen: ‘Roep dan je honden terug!’ Hij ging akkoord en stemde er ook mee in om iedereen te laten weten dat ze naar de Tempel van Licht moesten komen.

Hij en zijn gezin zijn nu bij ons. Ze worden hersteld en geheald, tezamen met velen van de ondergrondse werkers die indertijd als baby waren ontvoerd en gedwongen waren om voor de Cabal te werken. Deze meest recente golf van desertie werd gevolgd door een enorme golf van aanvallen met geluidsfrequenties. Wij hebben onze geliefde dochters vanmiddag nog gewaarschuwd dat het bijzonder zwaar zou worden en ik wil ook u allen nu waarschuwen. Kathryn heeft aangeboden om dit bericht uit te sturen, om haar en ieder van u te helpen om rustig en vastbesloten te blijven nu we deze laatste, lafhartige technologische manipulaties moeten doorstaan.

Misschien vraagt u zich af waarom wij het toestaan dat deze pijnlijke aanvallen blijven voortduren. Ik zal proberen om u de verschillende lagen uit te leggen van de dingen die zich nu afspelen. Lieve Lichtwerkers, weet dat wij de aanvallen afremmen om hun invloed op u te verminderen. Maar, dat is moeilijk. Velen van u voelen zich misselijk, hebben pijntjes en pijnen die u voorheen nooit had en – dit is nog het ergste – gevoelens die opflakkeren wanneer er op uw ‘vecht-of-vlucht’-knoppen wordt gedrukt.

Dit zijn opzettelijke, neurologische activeringen die worden teweeggebracht door de frequenties, welke worden uitgezonden door de uitgebreide systemen van de Cabal. Ze vallen nu terug op hun ‘laatste-kans-strategieën’. Daartoe behoren geautomatiseerde programma’s die in werking treden wanneer hun werkers hun post verlaten, maar ook persoonlijke aanvallen door diegenen die het meest beschadigd en wraakzuchtig zijn – en zij hebben nu de leiding. Zij hebben gemerkt dat hun leidinggevenden en de slaven ‘het schip verlaten’ en ze zijn razend.

Laat mij u nu een beetje opleiding geven om deze aanvallen te doorstaan. Laat ons het voorbeeld nemen van de beste manier om over ruwe zee te varen. Ik heb er altijd van gehouden om op uw oceanen te varen en te zwemmen met de dolfijnen, dus ik kan u uit eigen ervaring vertellen dat er een goede manier is om de golven te benaderen – en een minder goede manier.

Ten eerste: kijk naar de aanrollende golf. Probeer niet ervan weg te lopen of aan hem te ontkomen – u zult worden onderuitgehaald, u zult vallen en worden meegetrokken in de branding. In plaats daarvan zet u uw voeten stevig op de grond, u kijkt naar de aankomende golf en vlak voordat hij breekt, duikt u er recht in en zwemt u heel hard naar rustiger water.

Kathryn herinnert me eraan, dat dit ook geldt voor het opstijgen met een vliegtuig. U moet altijd tegen de wind in opstijgen, dan zal de wind u veilig in de lucht brengen.

Ziet u, er zal u niets overkomen omdat u de leiding heeft genomen over de elementen waar u zich in beweegt en u staat uzelf niet toe om overrompeld te worden. Gebruik die techniek bij deze ruwe stukken waar u nu doorheen zwemt. Weet dat u sterk bent en dat u het kan, en als u geraakt wordt door een aanrollende golf – neem dat dan niet persoonlijk. U stevent regelrecht af op een nieuwe dag en daarin slaagt u bewonderenswaardig.

Het is nu tijd voor moed, uithoudingsvermogen, geloof en volharding. Denk eraan, wij geven u rugdekking en wij waken over u, onze kampioenen. Het is als het kijken naar een Olympische wedstrijd, waarbij iedereen een 10 haalt bij elke poging.

Wij in de Hemelse Schare spelen een liedje terwijl wij u toejuichen en wij hopen dat u kunt horen hoe wij het uit volle borst meezingen ‘Did you ever know that you’re my hero …’ (‘Wist je al dat jij mijn held bent …’ een tekstregel uit ‘The wind beneath my wings’/’De Wind onder mijn Vleugels’, van Gary Morris, bekend gemaakt door Bette Midler en te vinden op YouTube – V).

Uw dappere optreden zorgt voor de documentatie en de totstandkoming van wat de Cabal werkelijk in de zin had. Onze dochters in de Tempel van Licht ervaren en begrijpen heel intens hoe hun methodes precies werken en wat er de beoogde effecten van zijn. Dit is een noodzakelijk deel in het beëindigen van hun schrikbewind – sommigen van u moeten hier doorheen gaan om dit hoofdstuk van uw langlopende contract af te ronden – en dan te eisen dat het verbroken wordt. Vanwege uw overeenkomsten en omdat dit één van de eerste tijdlijnen was voor de Aarde, kan het op geen andere manier. U zult beter gaan begrijpen wat dit allemaal betekent, zodra uw mentoren aankomen om u de ware geschiedenis van planeet Aarde te vertellen.

Wees vastbesloten, Geliefden, haak uw armen in met uw geliefde kameraden terwijl u gezamenlijk voorwaarts gaat, over de regenboogbrug die naar ons toe leidt, waar wij u wenken vanaf de andere kant van de dunner wordende Sluier. U bent op het pad naar uw zegevierende Ascentie.

Ik ben uw toegewijde Moeder en ik juich u toe.

Genoteerd door Kathryn E. May, 19 juni 2015, 4 pm EDT
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.