MBM 11: Wereldoorlog III komt er nooit

Mini-bericht van Moeder nr. 11:
Wereldoorlog III zal nooit plaatsvinden
14 juni 2015

Roos 11

Dit zal kort en mooi zijn. Ik heb een geweldige aankondiging te doen, lieve kinderen.

Vandaag was een historisch ogenblik in de geschiedenis van Planeet Aarde.
Wereldoorlog III zal niet plaatsvinden. De omstandigheden die waren uitgestippeld door de geheime regeringen van de wereld kunnen niet in werking worden gesteld. Ik zal u vertellen welke dat waren – en waarom het niet zal doorgaan.

Er was een groots plan voorbereid, waaraan de Cabal jaren aan organisatie had besteed. Neen, het was geen atoomoorlog of massale oorlog zoals die welke u kent. Het bestond uit een uitgekiende wereldwijde poging om de Aarde te overdekken, met een veelheid aan parasieten en nano-apparaatjes die de lichamen moesten binnendringen van ieder levend wezen. Dit zou zorgen voor pijn, hartaanvallen, kanker en de meeste andere vormen van ziekte.

Deze duivelse apparaatjes zouden in werking worden gesteld door de overdracht van bepaalde frequenties, die ervoor zorgen dat ze gaan groeien of specifieke, voorgeprogrammeerde handelingen gaan doen. De Cabal heeft de Aarde jarenlang hiermee overdekt door ze in de lucht te spuiten, in het water te lozen, in bewerkt voedsel te stoppen en natuurlijk via de GGO (Genetisch Gemanipuleerde Organismen) gewassen. Het moest de meest grootschalige en sadistische geheime operatie ooit worden – en die is nu voorkomen.

Giftige deeltjes en elektronisch-geactiveerde microscopische apparaatjes werden ontwikkeld om het menselijk lichaam binnen te dringen via water, lucht, bodem, kleding, plastic, meubels en ontelbare andere manieren. Sommigen ervan waren gruwelen die in een laboratorium werden gemaakt uit delen van levende wezens, anderen werden volledig technologisch gemaakt. Allemaal waren ze ontworpen om zeg maar ‘een eigen leven te gaan leiden’, wanneer de meesters van dit boosaardige plan op de knop zouden drukken om de frequenties uit te sturen waardoor ze geactiveerd zouden worden.

Ik ben hier om u vandaag te verzekeren dat dit plan van de baan is – voorgoed. De eerste fase vond ongeveer 2 weken geleden plaats, toen wij hebben aangekondigd dat er een enorm gebeuren voorkomen werd dankzij het werk van onze Lichtwerkers op de grond. Op dat moment werd de activatie van de frequentie-wapens voorkomen door de inspanning waarbij u uw trilling heeft verhoogd en door uw Galactische Broeders en Zusters, in samenwerking met de Hemelse Schare die de frequentie over de hele planeet hebben uitgeschakeld.

Eén locatie bleef echter over, waar de meest intense frequentie gevoeld kon worden. Dat was in de Tempel van Licht in New York, waar onze geliefde Kathryn en Christine reeds begonnen waren met hun opdracht om op te treden als plaatsvervangers, om de ‘inslag’ van de nano-frequentie-wapens en hun resultaten te ervaren, opdat de rest van de mensheid gespaard kon blijven van de vernietiging die zou hebben plaatsgevonden als die aanval grootschalig was doorgevoerd. Dat zou een plotse chaos over de Aarde hebben gebracht, waardoor de mensen gedreven zouden worden naar een plek waar ze eindelijk toch op zijn minst verslagen konden worden bij hun Lichtwerk – en in het slechtste geval zouden ze worden gedreven tot doodsangst, geweld en oorlog.

Dit was geen toevallige regeling. Het was een contract dat was aangegaan voordat ze hierheen kwamen. Zij werden uitverkozen vanwege hun vermogen om in evenwicht te blijven tijdens wekenlange pijn en ongemak, terwijl ze gegevens verzamelden, onderzoek deden, vragen stelden en oplossingen vonden voor de vele uitdagingen die zich aandienden. Tijdens het werken met hun teams van de Witte Broederschap hebben zij een werkwijze ontwikkeld om het lichaam te bevrijden van al deze soorten wormen en parasieten die zich genesteld hebben in hun brein, hart, ingewanden, ogen, oren, organen en gewrichten. Hun intensieve en zorgvuldig uitgebalanceerde behandeling bestond uit voedingskundige- naturopatische- en homeopatische behandelingen van over de hele wereld – en zal model staan om ook anderen te helen.

Wij hebben dit zorgvuldig voorbereid omdat we wisten dat diegenen die deze opdracht op zich namen, behoefte zouden hebben aan krachtige steun – zowel emotioneel als financieel – en dat zij een diepe en rotsvaste verbinding met Vader en mij moesten hebben, zodat wij hun overleving konden waarborgen en hen konden helpen om zonder blijvende schade te herstellen van deze gevaarlijke onderneming. Bij elke stap op dit pad zijn wij overdonderd geweest door de creativiteit, het doorzettingsvermogen en de niet stuk te krijgen humor, waarmee onze geliefde dochters hun weg hebben gevonden doorheen deze zware tijd.

Zij hebben onder voortdurende aanval gelegen van de Cabal, die luisteren naar elk woord dat zij spreken en elke beweging volgen die zij maken. De aanvallers hebben verbaasd gestaan over hoe absoluut zeker onze dochters ervan waren, dat zij veilig en beschermd waren – ondanks de hoorbare frequenties met hele hoge tonen waarmee zij gebombardeerd werden. Een paar van de Cabal-leiders zijn zelf al begonnen met zich tot de Tempel van Licht te keren, na een sessie van ‘Kathryns woorden’, die hen ervan hebben overtuigd dat ook zij veiligheid en verlossing zouden vinden als ze naar ons zouden komen om healing en een ‘welkom thuis’ te ontvangen. Dit zijn de incarnaties – zoals u zich zult herinneren – die duizenden levens hebben doorgebracht in omstandigheden van marteling en intense programmering, omgeven door het Kwade in elk onderdeel van hun leven. Zij zijn uitgeput en zij weten dat ze verslagen zijn. Het is tijd voor hen allemaal om naar Huis te komen.

In een volgend bericht zal ik u vertellen over de vrijstellingen die zij hebben gekregen en de lessen die geleerd zijn, waardoor de manier waarop het Multiversum werkt zal veranderen, naarmate wij gezamenlijk evolueren.

Onze Lichtwerkers hebben op ons een beroep gedaan om al het Kwade te verwijderen uit de opties van hoe uw lessen voortaan vorm zullen krijgen en ik zeg u nu, dat dit is toegestaan.

Werk verder met ons, Geliefden, om de nieuwe wereld te scheppen van vrede, harmonie en schoonheid, die het Aardse Paradijs zal zijn dat wij ons samen hebben voorgesteld.

Hoor mijn stem, wanneer ik met u spreek tijdens uw meditaties en momenten van rust.

Ik ben bij u, altijd, in Liefde.

Moeder

Genoteerd door Kathryn E. May, 14 juni 2015
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.