MBM 10: ‘Het kwade’ niet zien

Mini-bericht van Moeder nr. 10:
‘Het kwade’ is doen alsof je ‘Het Kwade’ niet ziet

12 juni 2015

Roos 10
Vanavond willen wij het kort hebben over een onderwerp waar veelal niet eens naar mag worden verwezen, alsof alleen al het vernoemen ervan één of andere geheimzinnige en profetische kracht heeft. Vader en ik zijn hier om deze ongefundeerde mythe te ontkrachten. Wij zullen dit onderwerp nu benoemen en dan zullen we kort onze inzichten over deze kwestie geven. Als het eenmaal is behandeld, zullen we in de volgende berichten met de snelheid van het Licht kunnen doorgaan met de volgende fase van uw de-programmering en Ascentie.

Het onderwerp van dit korte bericht van vanavond is HET KWADE (in het Engels: EVIL – V)

Het Kwade is de afwezigheid van LIEFDE. Het is het laagste niveau van bewustzijn. Het is het niveau van bewustzijn dat wordt teruggevonden in parasieten, die eerst hun gastheer opeten en daarna elkaar. Het is de vorm van bewustzijn die stelt ‘als ik het niet kan krijgen op mijn manier, dan zal helemaal niemand het krijgen’.

Het is een maniakale toewijding aan de verlies-verlies-scenario’s.
Het is onbeteugeld egoïsme.

Het Kwade is simplistisch maar kleedt zich mooi in, in een poging iets te bekomen wat het nooit zal bereiken. Het draait om overheersing, controle, namaak-schepping en eentonige plannetjes voor graaien en oorlog.

Het Kwade gaat om het plannen en toebrengen van een zo groot mogelijk lijden aan zoveel mogelijk mensen. Het Kwade is een eigenschap die niet meer bestaat boven 4D, omdat het een ervaring is die grotendeels bestaat uit waanbeelden en die daarom slechts tijdelijk kan zijn.

Het Kwade is altijd vluchtig, zelfzuchtig en waanzinnig. Het is een opzettelijke aanslag op Vader en mij en het is een doelgerichte aanval op de Kosmische Wet. Vader en ik zijn hier om u nu te zeggen – het Kwade zal niet langer worden getolereerd.

Wij werken nu reeds met de meesten van u op persoonlijk vlak, maar dit is onze laatste oproep aan u, om de fantasieën en de rollen af te leggen, waarbij u zich voordeed als belangrijk of machtig, enkel omdat u wreedheid toonde.

Ingebed in de programmering waarmee u allen bent opgescheept, is enige vorm van overtuiging dat het Kwade ‘macht’ is en dat het u machtig maakt doordat u het kunt voelen. Dit is de laagste vorm waarin emotie kan worden ervaren en het heeft niets te maken met de komende Gouden Tijd en de bestemming van de Aarde en al haar bewoners.

E-V-I-L (het Kwade) is een anagram van L-I-F-E (het Leven).
Omdat ieder van u een ziel heeft, bezit u ook een levende vonk van uw Vader en mij. Daarom weet u altijd wanneer u zich overgeeft aan kwade gedachten, emoties en gevoelens. U kunt deze schijnvertoning voor altijd laten ophouden, wanneer u maar wilt.

Velen van u zijn letterlijk hongerig geworden naar het Kwade. Wanneer u beslist om deze vraatzucht naar oppervlakkige en uzelf voldoening schenkende verslavingen los te laten, dan kunt u ze afleggen en u weer naar het zonlicht keren. Zo eenvoudig is het. Het is nu aan u. Wij moedigen u aan om een einde te maken aan uw eigen lijden, door nu te kiezen.

Voor diegenen onder u die zich nu inbeelden dat dit op hen niet van toepassing is, zullen wij het duidelijk stellen. Het Kwade is een ongecontroleerde opflakkering van boosheid; het Kwade is een gemene opmerking die bedoeld is om een ander te schaden of pijn te doen; het Kwade is een jaloers plan om afbreuk te doen aan de waarde van iets wat aan een ander toebehoort. Het Kwade is genotzucht, het Kwade is blinde verwachtingen, het Kwade is de houding van ‘Ik bedoelde het niet zo, dus heb ik niks fout gedaan’.

Het Kwade is doen alsof je het Kwade niet ziet.

De volgende stap naar uw Ascentie kan niet worden voltooid voordat u – volwassen en zorgvuldig – eerlijk het Kwade onder ogen ziet en het herkent voor wat het is.

Wees dapper, lieve en gekoesterde kinderen. Al uw inspanningen worden gezien – en doen ertoe.

Wij zijn hier bij u, in Liefde.

Moeder

Genoteerd door Christine Burk en Kathryn E. May, 12 juni 2015
http://www.whoneedslight.org

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.