F – J

vraagteken

AARDSE FAMILIE en ZIELENFAMILIE
Mijn Aardse familie: dat is het gezin waarin ik in elk van mijn levens terecht ben gekomen. Op dit ogenblik zijn daarvan alleen Mieke en Annemie nog fysiek aanwezig, maar ik weet mij vergezeld/begeleid/behoed door al mijn familieleden in de Lichtrijken.

Mijn Zielenfamilie: dat zijn de zielen die tot dezelfde familie behoren als ik. Ze kunnen hier op Aarde in incarnatie zijn of nog/weer in de Lichtrijken. Als je mensen tegenkomt/spreekt/ontmoet waarmee je ‘een klik’ hebt, die meteen vanaf het eerste ogenblik al ‘vertrouwd/bekend’ voelen … dan zijn dat hoogstwaarschijnlijk leden van je Zielenfamilie. Al is dat niet altijd zo, het kunnen ook mensen van een andere zielenfamilie zijn, maar die dan wel met jou op één lijn zitten qua energie.

De fysieke leden (doorheen al mijn levens) speelden mee het spel hierbeneden, de andere hielden het spel in de gaten en boden troost en inzichten (ook ongevraagd, want dat mag wèl volgens het contract) of hulp (als daarom gevraagd werd). En we luisterden meestal wel, hoor! Alleen zaten we zo vast in die duisternis, dat we niet wisten wat we met hun aanwijzingen moesten doen, hoe we ze konden toepassen …

FINANCIËLE erkenning voor vertalingen
Voor zover ik weet is al het vertaalwerk ‘vrijwillig’ en krijgt niemand ervoor betaald door één bepaalde instantie of bron. Ikzelf heb het jarenlang ‘gratis’ gedaan, hoewel ik af en toe wel een ‘teken van waardering’ heb mogen ontvangen. Pas sinds de nieuwe website in werking is, krijgen we nu ook af en toe (sommige regelmatig, maar nog steeds op vrijwillige basis) financiële erkenning van onze lezers, waarvoor onze dank!

FOTO’S van Luchtschepen nemen … waar vindt men die?
Ik heb geen foto’s genomen, geen foto’s gezien en er ook niet naar gezocht. Wat ik wèl doe: ik ga naar buiten op een heldere nacht (als je dus sterren kunt zien). Dan zoek ik een bijzonder helder lichtpuntje, dat nog een beetje ‘in de buurt staat’. Meestal is dat geen Ster, maar één van de Schepen en dan spreek ik daartegen/stuur ik mijn aandacht en Liefde daarheen. Vrijwel meteen zie je dan dat dat lichtpuntje NOG helderder gaat stralen, soms zie je zelfs dat het een beetje gaat ‘dansen’, het beweegt dan echt zichtbaar (al is het maar twee centimeter op en neer of heen en weer). Vervolgens vertel ik hen dat ik zo blij ben dat ze er zijn en omdat ze geantwoord hebben. Ik vraag hen om nog even geduld te hebben met ons, ik dank hen voor hun aanwezigheid en hulp … enfin, ik doe er ‘een klapke’ mee. En zolang als ik praat, blijft dat fonkelen, twinkelen, sprankelen … aanhouden. Soms verandert het zelfs een paar keer van kleur (neen, niet het rood en groen van een vliegtuig, maar roze en oranje en blauw en paars!). Dus zo wéét ik voor mezelf, dat ze er zijn en dat ze ons ècht volgen en naar ons luisteren! Maar er moet echt een heldere hemel zijn en je moet je gewoon spontaan richten tot een helder puntje aan die hemel. Als het lichtje niet reageert, dan is het gewoon een ster en moet je even verder zoeken. Maar meestal zijn het er véél en staan ze niet zo ver uit elkaar (of van ons af 😉 …)

Ongemak door toenemende FREQUENTIES – vooruit met wilskracht
In de eerste plaats moet je vooral ‘lief zijn voor jezelf’ en goed luisteren naar je lichaam, maar vooral ook naar je hart.

Tijdens mijn Lessen gaf ik aan mijn mensen de volgende overweging mee: ‘Denk met je hart en voel met je verstand’. Zo deed ik het toen, zo doe ik het nu nog en dit is nu nog méér belangrijk dan toen. In je hart voel je de Liefde van God, in je hart kun je Zijn stem horen … noem het de Goddelijke vonk, je geweten of je innerlijke leiding, intuïtie … de naam is niet belangrijk.

Je kunt er tegen praten, vragen aan stellen, problemen aan voorleggen, grapjes mee maken, verdriet mee delen, klachten bij neerleggen … Belangrijk is wèl dat je er ook naar luistert, dat je de aanwijzingen probeert te begrijpen en te volgen.

Als jij jezelf ‘ergens toe moet zetten/dwingen/duwen’, dan handel je vanuit je denken: ‘dit heb ik gelezen, dus dit MOET ik doen/bereiken/uitvoeren…’ en dan voel je daar inderdaad geen hulp/wind in de rug bij … Maar als het vanuit je hart komt – als de Waarheid in je hart de Waarheid in je intentie herkent – dan gaat alles vanzelf en moeiteloos (afgezien van leeftijdgebonden weerstand van je lichaam, maar zelfs die weerstand is dan véél minder sterk!).

Weet je: dat stemmetje is op heel de wereld en zelfs in heel het Universum het aller-aller enige wat onvoorwaardelijk, onophoudelijk en onbevooroordeeld van jou houdt. En dus is dat ook het enige dat je altijd en overal oprecht en zonder bijbedoelingen de beste raad zal geven.

Van wie dat stemmetje dan is? Van jezelf … althans van iets waar jij deel van uitmaakt. Het is de stem van je Hoger Zelf, je Ik Ben Aanwezigheid. Zij staat in rechtstreekse verbinding met je Tweelingziel, je Overziel, de Hemelingen en Moeder en Vader God. De goede raad die je van haar ontvangt, komt dus van Hen. Daarom is het wijs om die op te volgen, met andere woorden: ‘volg je hart, dan gaat alles veel gemakkelijker’.

FREQUENTIE-OORLOG
De Cabal beschikt over apparaten die bepaalde geluidsfrequenties kunnen uitzenden. Deze geluidsfrequenties kunnen worden aangepast/ingesteld om schade toe te brengen aan de natuur, aan gebouwen en ook aan mensen. Ze waren vooral bedoeld om te worden ingezet als wapen op een bevolking, zodat bijvoorbeeld een stad kon worden aangevallen, de mensen worden gedood (of verdoofd zodat ze geen weerstand konden bieden) maar zonder dat de gebouwen en de infrastructuur werden aangetast. Want vastgoed en fabrieken en banken zijn voor de Cabal natuurlijk bijzonder waardevol, terwijl zij voor een mensenleven (of duizenden mensenlevens) niet het minste respect hebben. Een dergelijke frequentie-oorlog is er gevoerd tegen Kathryn en Christine. Zij zijn wekenlang belaagd geweest, elk met andere frequenties. Deze werden ingesteld op de ‘zwakke plek’ van het slachtoffer. Bij Kathryn was dat het hart (zij heeft daar ooit een gezondheidsprobleem mee gehad, naar ik begrepen heb) en bij Christine de nieren (zij is tot twee keer toe aangevallen met een scalair wapen, hetgeen een beetje lijkt op een atoomwapen: het is bedoeld om de cellen van het lichaam kapot te maken, waarna een lange lijdensweg en uiteindelijk de dood volgen). Moeder en Vader God hebben hen in bescherming genomen zodat ze wel in leven bleven, maar toch voldoende van de aanvallen konden ervaren om er onderzoek naar te doen en studie van te maken. Dit heeft geleid tot contact met de bedieners van de apparaten (de meesten van hen waren gevangenen van de Cabal, vaak ontvoerd toen ze nog kinderen waren en gedwongen om dit soort werk te doen – een beetje zoals de dwangarbeiders in de oorlog) en door dit contact zijn veel van die mensen kunnen ontsnappen naar de veiligheid van het Licht. Dit is een proces van maanden geweest, maar naar ik meen is het nu (bijna) afgerond.

GALACTISCHE FEDERATIE VAN LICHT
Tot de Galactische Federatie behoren onder andere zielen die ooit een stoffelijk lichaam hadden (dus geïncarneerd waren op Aarde), buitenaardse wezens, afgevaardigden van andere Planeten en zelfs andere Sterrenstelsels, Engelen en Aartsengelen, geascendeerde zielen … en ook Moeder en Vader God. Kortom: het is een bonte verzameling van Lichtwezens met (naar onze Aarde toe) slechts één doel: de mensheid helpen om Ascentie te bereiken en terug te keren naar de Lichtrijken.
Commandant Ashtar, Jezus/Sananda, St Germain, Aartsengelen Michael, Gabriel en Rafael zijn een paar van de meer bekende namen die deel uitmaken van deze Federatie. Er zijn nog veel en veel méér leden, maar die kennen wij meestal niet bij naam.

GEESTELIJK VOEDSEL
Zoekers naar Licht en Waarheid beginnen hun zoektocht vaak in de rijkelijke bibliotheek van Spirituele teksten … en worden dan langzaam maar zeker steeds verder geleid.

GELD
De behoefte aan/noodzaak van geld moet op (de langere) termijn verdwijnen. Voorlopig komt er een overgangsperiode (waar ze geen tijdsduur op zetten!) waarin we voorzien gaan worden van EERLIJK geld – eerlijk in zijn herkomst, eerlijk in zijn verdeling.

Iedereen op Aarde heeft er recht op om te kunnen leven zoals hij/zij dat wil, zonder zich in bochten te moeten wringen in een job waar hij/zij ongelukkig in is – alleen maar om geld te verdienen. Als iedereen voldoende geld heeft, dan is iedereen vrij om te doen wat hij/zij graag wil doen. Als dat dan toevallig het vegen van straten is … dan mag dat. Maar niemand zal VERPLICHT worden om straten te gaan vegen, omdat hij/zij anders geen inkomsten heeft. Dat wordt er bedoeld met ‘de behoefte aan geld’. En die behoefte wordt door RV uitgeschakeld.

Niet durven GELOVEN in Jezelf
Jij bent … (vul je eigen naam in), geliefd Kind van Moeder en Vader God, gekoesterde Broeder/Zuster van de Hemelse Schare, Vinder van Licht en Waarheid, zuivere Ziel op weg naar Huis – soms nog een beetje terughoudend maar bereid om ‘er vol voor te gaan’ – méér dan bereid om te onderzoeken, te leren, te ervaren, te groeien, Bewust te worden, aan zichzelf te werken, open te staan voor al het nieuwe dat ons wordt aangereikt …

DAT, mijn dierbare leraarvriend … DAT ben jij allemaal en nog véél méér! En de dag komt snel dichterbij dat je dit allemaal zult weten/inzien/aanvaarden. Ik reik je de meest onwaarschijnlijke dingen aan … misschien is het nu tijd om te aanvaarden dat de bovenstaande beschrijving van wie jij bent ook ècht weergeeft wie jij bent? De èchte JIJ, zeg maar … zoals Moeder en Vader en de Hemelse Schare en ook ik jou zien!

GRABBELTON
Onze bedoeling is dat de onderwerpen daar maar korte tijd blijven staan (een paar dagen, hooguit een week). Maar als blijkt dat ze weer actueel zijn, dan hebben we de vrijheid om ze opnieuw onder de aandacht te brengen. Het is misschien wel de meest ‘actuele’ rubriek op onze website …

TINTELENDE HANDEN
Wanneer je een tintelend gevoel waarneemt in je handen, voeten of kruin is dat de kracht van pure Lichtenergie. Die komt vanuit de Lichtrijken (Moeder en Vader God … HoningLiefde …) via jouw energieveld door je heen, maar wervelt ook om je heen, in je Zuil van Licht. Via je handen – en je voeten – stroomt die naar je omgeving en diep in Moeder Aarde. Zij ontvangt die, verveelvoudigt ze met haar Liefde en stuurt ze dan weer naar boven, naar de mensheid (en daarmee dus ook naar jou).

HET HOGER ZELF
Het Hoger Zelf bevindt zich tussen de incarnatie en de Ziel in. Iedere ziel heeft een Hoger Zelf, maar als een ziel niet in incarnatie is (en het Hoger Zelf dus even ‘technisch werkloos’ is) is er geen opsplitsing en zijn ze allemaal één geheel.

Heel concreet: ieder mens heeft een Hoger Zelf en ja, iedereen heeft ook een Tweeling.
Je kunt het ook Tweelingziel, Tweeling of Tweelinghelft noemen … of verzin een mooie benaming die voor jou het juiste beeld schept. Want méér is het niet: het gaat erom dat wij ons een beeld kunnen vormen … want dat willen mensen altijd graag.

HULP VRAGEN en niet/niet volledig/anders krijgen dan verwacht
Daar zijn meerdere redenen voor en niet al die redenen zijn op iedereen van toepassing, ik geef hier de (voor mij toch) twee belangrijkste:

1) ons fysiek lichaam heeft momenteel nog niet de prioriteit van de FVL. Zodra Disclosure heeft plaatsgevonden en wij tastbaar, fysiek en persoonlijk hebben kennisgemaakt met een heel aantal van de Buitenaardsen, de Binnenaardsen en de Hemelingen … zullen wij mentoren toegewezen krijgen – persoonlijke begeleiders, zeg maar – die ons dingen zullen vertellen en leren, die ons lessen en uitleg zullen geven over al het nieuwe dat we gaan leren kennen en gebruiken – maar ook zullen zij ons naar de Lichtkamers begeleiden.

2) Er zijn nog steeds karmische afspraken en contracten van kracht en in werking. Dit is NIET hetzelfde als ‘karma afbetalen’. Contracten moeten hun beloop hebben, omdat die zijn opgemaakt met het oog op ervaringen opdoen waar de ziel lessen door kan leren. In dat leerproces mag niet worden ingegrepen, ook dat staat in het contract.

I AM AANWEZIGHEID
De I AM Aanwezigheid of IK BEN Aanwezigheid is (een deel van) je Hoger Zelf. Wij mensen splitsen al die delen op, in de Lichtrijken is dat allemaal gewoon één geheel. Het duidt op alles wat je hebt en bent. De woorden ‘IK BEN ‘ (of I AM in het Engels) zijn de meest krachtige in de hele wereld. Als iemand zich ècht – héél ècht – volledig bewust is van zijn Goddelijkheid (en dus van zijn Afkomst: Kind van Moeder/Vader God) en die persoon zegt IK BEN … dan zet hij daarmee de volledige Scheppingskracht in werking. Daarom is het ook geen goed idee om te zeggen ‘Ik ben ziek’, of ‘ik ben arm’ of ‘ik ben dom …’. Je vraagt dan eigenlijk aan het Universum om ervoor te zorgen dat je krijgt waar je om vraagt … Je kunt dus beter zeggen: ‘ik voel me niet goed’ of ‘ik zou méér geld kunnen gebruiken’ of ‘dit begrijp ik niet’ … want dan kan het Universum tegemoetkomen aan je behoefte of je verlangen! Je kunt wèl te allen tijde (en als je kunt ook luidop!!) zeggen: ‘IK BEN een Kind van Moeder/Vader God’ of ‘IK BEN een Lichtwerker’ of ‘IK BEN dankbaar, vreugdevol, gelukkig, blij … ‘. Want ook dàt zal het Universum (de Scheppingskracht) je dan kunnen brengen.

IMPLANTATEN – bedrade dozen
Net zoals je honden of katten een ‘chip’ kunt geven (ongeveer zo groot als een rijstkorrel, wordt onderhuids ingebracht met een injectienaald en stuurt via een soort van radiosignaal een nummer uit, dat gelezen kan worden met een speciaal apparaat. Dit nummer is gekoppeld aan de gegevens van de eigenaar), zo hebben ook wij implantaten in ons lichaam (dat zijn echte, piepkleine apparaatjes) en in ons energieveld (dit kan ook een ‘energie’ zijn, die niet tastbaar is). Beide werken ze als ‘stoorzender’, om te trachten ons af te brengen van het pad naar het Licht. Sommige daarvan werken heel ‘subtiel’ andere kunnen behoorlijk agressief zijn in hun werking. En beiden moeten we ze zien kwijt te komen, omdat ze ons hinderen en we ze niet nodig hebben. Ze zijn daar aangebracht door de Cabal.

IRRITATIE tijdens het luisteren naar de Engelse stem tijdens een meditatie
Het gaat om de INTENTIE. Als jij voordat je gaat mediteren duidelijk uitspreekt dat je verbonden wilt zijn met/de energie wilt doorkrijgen van de Federatie van Licht, dan zorgen Zij ervoor dat je toch de energie ontvangt die anders zou doorkomen bij het beluisteren. Zij laten zich namelijk niet hinderen door ‘menselijke’ beperkingen 😉

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.