Multidimensionaal Wezen

De Werkelijkheid van het Leven als een Multidimensionaal Wezen

14 juni 2015

md-ascension 14 juni 2015

Een Ascentie-update tezamen met Aluna Joy en de Star Elders

(P.S. Meestal verwijzen de woorden ‘WIJ’ en ‘ONS’ naar de lezer, de mensheid en ook de Star Elders, omdat zij geen scheiding zien tussen ons en hen.)

Wij zijn ruim over de helft van de grote leegte – vanwaar wij waren naar waar we heen gaan. We zijn ondergedompeld in een Heilig en Goddelijk – zij het ongemakkelijk – proces van het bouwen van een kosmische brug, tussen onze huidige wereld en andere dimensionale werelden. We werken heel hard om onze 3D-wereld energetisch te laten aansluiten op 4D, 5D, 6D en verder … met ons collectieve bewustzijn. Het is nu spitsuur en de komende tijd – tot het einde van deze zomer – is de zielendoorbraak waar u om heeft gevraagd. We zitten nu in het proces van het onthullen van aspecten van onszelf waar we al een hele lange tijd naar gezocht hebben.

Wij zijn vooruitgegaan met groot vertrouwen, stap na stap, met slechts af en toe een glimp van wat er vóór ons ligt. We hebben een nieuwe stroming gevolgd op een nogal verwarrende golf. We zuiveren nog steeds de verwrongen en besmette, oude bloedlijnen (genetisch en spiritueel). Deze besmette, voorouderlijke afstamming kan niet langer met ons meegaan. Dit werk heeft moed gevergd en vertrouwen, hartzeer, overgave en gemeenschapssteun – en heel veel energie. Wij hebben ons tot in onze ziel vermoeid en verward gevoeld en hebben onze handen geheven in overgave. We voelen ons alsof we aan de rand staan van voortdurend overweldigd te zijn … maar er staat iets onvoorstelbaar groots te gebeuren. Dit komt door het feit dat wij beginnen te dansen in meerdere dimensies tegelijkertijd.

Naarmate wij dichter komen bij het voltooien van dit multidimensionaal Ascentieproces, voelen we een toenemende behoefte om door te breken, om vrij te komen en te vliegen. We merken dat we onszelf telkens weer opnieuw voorstellingen maken en uitvinden, terwijl we onze gerichtheid en onze intentie steeds meer verfijnen. Intussen raken we ons steeds minder bewust van lineaire tijd, ruimte en herinneringen zoals we dat kenden. Dit kan verwarrend zijn. Vanwege de verwarring die deze transformatie met zich brengt, kunnen velen gaan trachten om zich los te koppelen van de huidige dimensie, en over te gaan naar een schijnbaar hogere en meer harmonieuze dimensie. Wij willen dat, omdat het voelt alsof we verloren raken of vastzitten in een matrix van illusies en verwikkelingen – die wij ervaren als onze 3D-wereld.

Het is zo, dat wij meerdere dimensies tegelijk gaan voelen. Wij worden multidimensionale wezens. Hier hebben we om gevraagd, weet u nog? Een blijvende uitweg naar een hogere frequentie was nooit deel van het Goddelijk Plan, in deze fase van het bouwen van de brug van het Ascentieproces. Dit zal niet gebeuren zoals wij het denken. We blijven maar tegen een muur oplopen en kunnen niet verder. Wij willen u nu het ‘waarom’ hiervan vertellen. Als u er klaar voor bent om uw Goddelijk, Levend Meesterschap als een multidimensionaal wezen onder ogen te zien en te aanvaarden – lees dan verder.

We hebben het er al langer over, dat de mensheid ascendeert tot Levend Meesterschap en dat de mensen multidimensionale wezens worden. Dit betekent niet dat de mensheid ascendeert naar een andere wereld … om nooit meer terug te keren. Het betekent dat wij in staat zullen zijn om te dansen, te spelen en te scheppen in alle dimensies – hetzij tegelijkertijd dan wel door heen en weer te reizen tussen vele dimensies … om uiteindelijk in alle dimensies tegelijk te kunnen zijn. Wat op enig moment belangrijk is, zal van ogenblik tot ogenblik veranderen – afhankelijk van waar we zijn en in welke dimensie we ons bevinden. We kunnen spelen in de materiële wereld en dan overstappen naar andere dimensies van vrede, harmonie en eenheid of zelfs Hogere Dimensies die puur geometrie, geluid of kleur zijn, om vervolgens een duik te nemen en terug te keren in de materiële wereld (3D). Het is verwarrend en een uitdaging om dan je basis – ons kosmische richtpunt – niet te verliezen! Het onmogelijke en meest rare, wordt het nieuwe ‘normaal’.

We beginnen om hele kleine glimpen op te vangen van andere werelden en plaatsen, terwijl we wakker zijn. We kunnen een persoon of een plek zien waardoor het voelt alsof we een paar ogenblikken in een andere tijd zijn. Of misschien vangen we net eventjes op – heel kort maar – dat we ergens anders zijn … en dan zijn we alweer terug. Net als in dromen verliezen we de herinnering aan waar we geweest zijn, wanneer we weer terugkeren in onze vertrouwde omgeving. Alles wat overblijft is de echo van het weten dat we net een andere plek hebben ervaren.

We zijn bijna klaar met het geconfronteerd worden met de laatste beetjes van de afronding. We schrapen nu over de bodem van de afstammingstoestanden. Dit verwerken gaat heel diep. Als we ons niet gemakkelijk voelen in diepe wateren, dan kunnen we ons maar beter goed vasthouden. We krijgen te maken met bang, veel gevoeliger en kwetsbaarder zijn – en we kunnen niet ontkomen aan wat op ons afkomt. Dit zal een wilde rit zijn, voorbij alles wat we nooit meer terug zullen zien.

Dit heen en weer gaan zorgt voor een hele lijst aan fysieke- en emotionele symptomen, waar we ons nu heel bewust van zijn. Momenteel hebben we te maken met desoriëntatie, depressie, verwarring, problemen met het geheugen, volledige lusteloosheid en – heel vreemd – een gevoeligheid voor licht … om er maar een paar te noemen. Het zonlicht kan behoorlijk fel zijn, wanneer we gewend raken aan het verzacht, alom-aanwezige Licht in andere dimensies. We kunnen ook vergeten hoe onze 3D-beperkingen in de materiële wereld aanvoelen, wanneer we gewend raken aan de onbeperktheid van Hogere en minder beperkende Dimensies. Dit alles zal tijd vergen om aan te wennen. Het zal een tijdje frustrerend zijn omdat we veel tegenstrijdige invloeden en prikkels, en tegelijk ook zowel fysieke- als energetische inwerkingen gaan voelen.

Terwijl de mensheid heen en weer pendelt tussen de dimensies zal de materiële 3D-wereld overspoeld worden met hogere frequenties. Door ons ontwakende bewustzijn, gevuld met stukjes die we verzameld hebben tijdens onze reizen naar vele andere dimensies, verankeren wij een nieuw denkbeeld, vergaande programma’s, verhoogde waarnemingen en standpunten en vooral … grote vernieuwing met nieuwe inzichten.

Beetje bij beetje wordt onze verouderde wereld gaandeweg opgewaardeerd en het oude denkbeeld zal worden hernieuwd. Stap voor stap zullen wij vooruitgang boeken en ons bewustzijn verruimen, om levende meesters van meerdere dimensies te worden – en zullen we in staat zijn om naar eigen inzicht over te springen van de ene naar de andere, zonder de desoriëntatie die wij nu voelen (Joepie!). Onze 3D-wereld zal worden opgenomen wanneer wij ons meer en meer bewust gaan verankeren in andere dimensies. Deze materiële wereld zal worden opgewaardeerd, maar hij zal niet verdwijnen – in elk geval nog een hele lange tijd niet – zeker omdat zovele zielen deze wereld nog steeds aangenaam vinden.

Wat kun je doen om deze Ascentie gemakkelijker te maken … ? Stop met te trachten deze dimensie te ontvluchten. We weten dat het moeilijk zal zijn, omdat wij kunnen zien hoe het oude denkbeeld heel snel afbrokkelt en verdwijnt, en omdat we verward zijn over waarom de rest van de wereld dit niet ziet. We kunnen het gevoel hebben alsof we het schip willen verlaten. Onze instincten om te overleven horen van nature bij ons en die moeten we respecteren. Maar als we ons anker hier in de 3D-wereld kwijtraken, dan zal onze Ascentie naar gelijk welke Hogere Dimensie (of ze allemaal!) niets bijdragen aan het verheffen van deze prachtige 3D-wereld. Ons hier ZIJN tijdens de Ascentie helpt echt bij het hele proces.

Doe elke dag iets ‘aards’: onkruid wieden, rekeningen betalen, een maaltijd bereiden, uw buren helpen, … Als ons 3D-leven rondom ons afbrokkelt, dan verliezen we ons broodnodige anker hier. Blijf geaard.

Als aarden voor u geen probleem is, werk er dan elke dag aan om een verbinding te behouden met de Hogere Dimensies. Dit kunt u doen tijdens uw dromen of meditatie en uiteindelijk zullen wij in staat zijn om een 3D-bewustzijn aan te houden, terwijl we ons tegelijk ook bewust zijn van andere dimensies.

Voel hoe uw hele wezen veranderd wordt in deze andere dimensies. We zijn op dit moment allemaal verbonden met heel andere en verschillende werelden. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om te allen tijde een standpunt in te nemen van ‘niet oordelen’. Deze verschillende werelden zullen uitwisselingen aangaan met elkaar – en uiteindelijk zal dat zorgen voor een kosmische landkaart (als een multidimensionale matrix) die een overbrugging vormt tussen al die werelden. In de toekomst zal IEDEREEN toegang krijgen tot deze map. Ieder van u is nu bezig met het opnemen, documenteren, in kaart brengen en optekenen van vele verschillende segmenten van de nieuwe, multidimensionale matrix. Deze kaart heeft niets te maken met onze vier windstreken, lineaire tijdlijn en ruimtelijke inzichten.

Behoud uw oriëntatiepunt, dat zich in het centrum van uw hart bevindt. Vele jaren geleden hebben de Star Elders getracht om mij uit te leggen hoe het zou voelen om een multidimensionale reiziger te zijn. In een visioen hebben zij mij meegenomen naar het Universum, waar er geen zichtbaar oriëntatiepunt in de buurt was (geen zon, maan, sterren …) Toen vroegen ze mij ‘Wat is boven? Wat is onder? Waar is het noorden, zuiden, oosten of westen?’ Het was duidelijk dat er nog maar één oriëntatiepunt overbleef: in mijzelf. De Star Elders hebben dit idee over ons oriëntatiepunt nu al vele jaren steeds weer aangehaald. Nu pas beginnen wij die ervaring toe te passen.

Onthoud …
Heen en weer gaan van 5D en hoger naar 3D, is iets wat wij leren in evenwicht te brengen met elkaar, om bruggen te kunnen bouwen tussen onze huidige dimensie en vele andere. Het behouden van contact met gelijkgestemden is heel belangrijk. Beter nog is het, om te wonen in een sportieve, gelijkgestemde gemeenschap. Om het evenwicht te behouden zouden we elke dag een fysieke activiteit moeten doen, om verankerd te worden in de 3D-wereld: aarden, gebruik maken van goed, gezond voedsel en schoon water, zonder te vervallen in Orthorexia. Orthorexia (een obsessie voor het eten van gezond voedsel) is uitgegroeid tot een grote afleiding van het Ascentieproces. Voedsel is niet zo belangrijk als u denkt – niet meer. Onze lichamen ascenderen ook en zij leren zich aan te passen en te genezen van toxines, virussen, bacteriën en zo meer. Wij vergeten wel eens, om op ons lichaam te vertrouwen.

Sta ALLE gevoelens en emoties toe, waaronder geluk, vreugde, vrede, verwarring, depressie, uitputting en zo meer. Blijf zoveel mogelijk positief op elk moment, zonder te liegen over de emoties van ons lichaam of de uitdagende processen. Liegen tegen onszelf zorgt alleen maar voor méér problemen, en het verleidt het lichaam ertoe om niet de kwestie te healen die we juist trachten te vermijden door ‘gemaakt opgewekt’ te zijn. De obsessie met het verzachten van alles wat we zeggen is een enorme afleiding geworden, en heeft zelfs ons Ascentieproces vertraagd. Helaas heeft dat geleid tot veel afscheiding en eenzaamheid in gelijkgestemde gemeenschappen. Lieg niet en zeg niet dat alles oké is als dat niet het geval is. Maak u het proces eigen. Oordeel niet en raak niet betrokken bij gelijk welke obsessie, aangezien deze het proces vertragen. Steun elkaar, wees geduldig en weet dat al het leven heen en weer deint tussen uitdaging en zaligheid. Alles gaat voorbij en dat proces kunnen we zelfs nog versnellen door – wat het ook is – het onder ogen te zien.

Neem elke dag de tijd om in uw hart te kijken. Uw hart is het enige, eeuwige oriëntatiepunt tijdens dit diepgaande en heftige proces. Deze processen vergroten ons vermogen om multidimensionaal te worden en te blijven. Dit proces is belangrijk!

Ongetwijfeld is dit heel hard werken. We hebben ons doorheen zovele broodnodige fasen geworsteld. Zelfs als we soms het idee hadden dat we niet voldoende steun krijgen, is er toch veel Goddelijke bijstand gegeven door Meesters, gidsen en Engelen – zelfs nu nog! En naarmate we meer verbonden raken met onze kosmische opvattingen, zullen we veel energetische- en gemeenschappelijke steun ontvangen in de toekomst – dat is dan de wereld zoals we ons die hebben voorgesteld.

Ook geplaatst op http://www.alunajoy.com/2015-june-14.html
Aluna Joy Yaxkin © www.AlunaJoy.com 1995-2015

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.