COR: Welkom, Nesara!

Welkom, NESARA!
door Caroline Oceana Ryan

Bericht aan de Lichtwerkers – 3 november 2016

De meest recente richtlijnen van onze vrienden, de Galactischen, Aarde Elementalen, Geascendeerde Meesters, Feeën Elders en Engelen Wezens die bekend staan als het Collectief:

Gegroet, geliefden – Brengers van de Nieuwe Aarde!

Wij zijn heel blij met deze kans om vandaag met u te spreken.

Wij zijn ons ervan bewust dat miljoenen mensen zich zorgen maken over de komende verkiezingen in de VS, net zoals zij zich zorgen maken over de instroom van vluchtelingen uit landen als Syrië en Afghanistan, of het gedwongen vertrek van vluchtelingen uit diverse kampen.

Er is natuurlijk ook nog steeds bezorgdheid omtrent kwesties als gewapende conflicten, klimaatverandering en de wereldwijde economie, nu de grote banken en multinationals het slechter gaan doen.

Wij willen zeggen dat deze omstandigheden zich voordoen omwille van uiterst belangrijke, van Licht vervulde redenen – en niet omdat de wereld afstevent op een ramp.

Deze veranderingen zijn er omdat de Aarde nu een veel Hogere Frequentie voortbrengt dan Zij in vele millennia heeft gedaan – en in overeenstemming daarmee verhoogt ook ieder van u in frequentie.

Herinner u dat, zoals we al eerder hebben gezegd: de tijd voor fraude, uitbuiting, machtsmisbruik en de schijnbaar respectabele buitenkant die de misdaad en andere misleidingen door de heersende klasse moet verbergen, nu voorbij is.

De duisteren zullen niet langer in staat zijn om hun opmars naar macht – of hun voortzetting daarvan – te vervolgen, aangezien er bewijzen in e-mails, getuigenissen van slachtoffers van aanslagen en andere aanwijzingen zullen opduiken om het verhaal te vertellen … evenals de duidelijke signalen van de misdadigers zélf.

Zij beginnen de diepgang van hun misdaden te onthullen in de klank van hun eigen woorden, in hun eigen ogen en in hun eigen houding.

cor-2016-11-03-foto-1

En in deze tijd van toenemend bewustzijn van wat de energieën van eenieders intentie – in deze tijd van toenemend intuïtief begrijpen in eenieders bewustzijn – doet het er steeds minder toe wat iemand zegt of hoe zij zich trachten voor te doen.

De energieën zijn nu van zulk een aard, dat de ware aard en de echte geschiedenis achter alles en iedereen op ieder ogenblik van hen uitstralen, zij onthullen van die levensvorm het bewustzijnsniveau, de ware intentie, het echte levensdoel en in veel gevallen ook hun lange-termijn opdracht.

U denkt misschien: ‘Ik ben blij dat de Lichtwerkers steeds méér de Waarheid gaan voelen en zien. Maar wat als iemand die de macht heeft om criminelen op hoog niveau in de regering, het bankwezen, de grote farmaceutische bedrijven of het leger te arresteren, maar die persoon is te zeer misleid of te bang om dat te doen?’

Weet dan dat er voldoende gaande is achter de schermen, dat zij die in de mogelijkheid zijn om de arrestaties uit te voeren of om de verkiezingen op één of andere manier positief te beïnvloeden dat zullen en kunnen doen, met de nodige bescherming die zij nodig hebben om onderzoek te doen, aanklachten op te stellen en arrestaties te doen die nodig zijn – wanneer de tijd daarvoor is aangebroken.

De ‘goeden’ (diegenen binnen de regering, bankwereld, het leger en andere ‘machtsfuncties’ die zijn afgestemd op de Krachten van Licht) zijn goed beschermd door de Witte Ridders (de souvereine krijgsmacht van het Ashtar Commando) en zullen beschermd worden terwijl zij hun werk doen.

Het is dus de taak van elke Licht Strijder om nu niet in stress of zorgen te schieten, maar om zich krachtiger en nog actiever dan ooit voorheen, te richten op NESARA.

Want diegenen onder u die al gevoeld hebben dat de geest van NESARA nu al in de lucht hangt die u inademt, hebben gelijk. Het is in elk lied van de wind en in elke molecule van water en grond die u om u heen ziet.

U ziet de moed van hen die bij de Standing Rock-kampen staan, die weigeren om nog verdere ontheiliging van de Aarde, haar bodem en haar wateren toe te staan.

Het is geen toeval dat dit uitgerekend nu plaatsvindt – velen van hen die daar staan dragen in zich machtige Galactische- en Engelen-verbindingen … ook al verschijnen zij in menselijke vorm.

Er is ook geen enkele vorm van gevangenneming, geen gewelddadig ‘neerslaan’ of onmenselijke benadering van de kant van de geüniformeerden, die de verhoging in bewustzijn kan uitwissen welke deze geliefden nu inbrengen – niet enkel daar waar zij zijn, maar in de hele wereld.

Zij tonen de werkelijkheid aan van NESARA: menselijke soevereiniteit en Goddelijk bestuur – tezamen met allen die, hetzij fysiek dan wel etherisch, vóór een bulldozer gaan staan wanneer die op weg is om wéér eens de menselijke soevereiniteit en de heiligheid van de Aarde te negeren.

Het tij is gekeerd en het draagt dit grote schip – dat uw mooie Planeet feitelijk is – naar een nieuwe en hogere realiteit.

cor-2016-11-03-foto-2

Treed dus naar voren en schaar u bij al diegenen die de Nieuwe Aarde afkondigen!

Richt u op deze Nieuwe Wereld gedurende minimaal vijf minuten elke dag, en sta uw emoties toe om de echte werkelijkheid van NESARA te ervaren.

Gebruik uw verbeeldingskracht en doe alsof NESARA zojuist is aangekondigd.

Vier feest, wees vreugdevol en blij!

Als u dat wilt kunt u op en neer springen als een blij kind dat net een schitterend verjaardagsgeschenk heeft gekregen, of een lied zingen van Waarheid en Vrijheid, Gelijkheid en Overvloed … voor iedereen!

Sta uzelf toe om het echt te voelen – niet enkel de voorkeur, maar de ervaring van NESARA als zijnde levensecht en in het NU.

Op die manier brengt u iets nieuw in uw leven – hetzij een nieuwe partner, een nieuwe baan of zaak, een bedrag aan geld, een loonsverhoging, betere gezondheid en welzijn, grotere innerlijke groei en wijsheid … gelijk welk nieuw en mooi project, ervaring of voorwerp waarvan u intuïtief al wéét dat het reeds deel uitmaakt van uw levensweg.

Gebruik dat machtige werktuig van mede-scheppen, ook wel bekend als uw verbeelding – datgene wat een beeld vormt van wat u schept en daardoor dus datgene wat schept – en laat uw woorden en emoties er in doorklinken:

‘Dit is nu echt! NESARA is hier, NU! Ik zeg dank!’

Sta uzelf daarna toe om feest te vieren – en die prachtige nieuwe wereld zichtbaar te maken naar buiten toe – met de vreugde van lach, muziek of dans … of gelijk welke andere uitingsvorm van dankbaarheid voor het Ontvangen.

En weiger om terneergeslagen of gestrest te zijn door de verwarring en schijnbare gekte die de Aarde momenteel ervaart!

Alles is goed, geliefden! U bent juist hierheen gekomen in dit ogenblik op de tijdlijn van de Aarde, om daarvoor te zorgen.

En zo is het!

cor-2016-11-03-foto-3

*  *  *

Wij willen ook nog de volgende vragen van een geliefde beantwoorden:

‘Er is ons verteld dat Niburu heel dicht bij de Aarde is en dat als gevolg hiervan, de Aarde behoorlijk beschadigd zal worden. Het is zelfs zo dat de ernstige weersproblemen en de verstoringen van de Aarde (vulkaanuitbarstingen en aardbevingen) worden toegewezen aan Niburu. Kloppen die voorspellingen? Kan er iets gedaan worden om dit te voorkomen?

Bovendien dreigt Putin met een atoomoorlog. Hoe groot is de kans dat dat zal gebeuren?’

Dit is ons antwoord:

Niburu, het Schip/de Planeet van Moeder Sekhmet, is nu inderdaad dichter bij de Aarde. Maar het is geen voorteken van vernietiging voor de Aarde of haar bewoners.

Deze grote Godin is hier en zij werkt samen met haar partner Alcyone, de Grote Centrale Zon, in de eerste plaats om de enorme schade te herstellen die eonen geleden ontstond – in een tijd die u de pre-historie en de vroegste geschiedenis van de Aarde zou kunnen noemen.

Maar ook om ervoor te zorgen dat het leven op de Planeet ononderbroken overgaat naar het volgende niveau van evolutie – dit is het Ascentieproces dat u naar een planetaire status in 5D zal brengen.

U was en bent menig keer beschermd geweest tegen gebeurtenissen die u hadden kunnen uitroeien – en dit huidige tijdperk is daarop geen uitzondering.

Dit is weer een voorbeeld van een ogenblik waarom u – of gelijk welke Lichtwerker met een dringende vraag – zich naar binnen kan keren om te spreken met uw Spirit Team … niet zomaar af en toe, maar echt regelmatig elke ochtend. Vraag om leiding, hetzij van Hen of van Moeder Sekhmet zélf.

De zware weersomstandigheden en de verstoringen van de Aarde zijn deels een gevolg van de duistere agenda die het weer manipuleert en deels het gevolg van de verschuivingen en veranderingen die de Aarde zélf nu doormaakt, nu Zij de vergiftiging van vele duizenden jaren aan misbruik van zich afschudt, zowel binnen in haar Wezen als aan haar oppervlakte.

De angst-opwekkende ‘voorspellingen’ zouden wij gewoon negeren, vooral omdat ze héél snel ontkracht kunnen worden, aangezien de Tijd in uw deel van het Universum nu versnelt, tot een punt waarop klokken geen belang meer zullen hebben in uw dagelijkse leven.

cor-2016-11-03-foto-4

Dit betekent dat de tijdlijn ook in hoog tempo verschuift en er zoveel dingen tegelijk gebeuren, dat zelfs uw slimste wetenschappers niet in staat zijn om nauwkeurige voorspellingen of zelfs analyses te maken, met uitzondering van mensen zoals Dr Keshe en Dr Haramein en anderen, die werken met de Galactischen en de Galactische kennis – en die zich bewust zijn van het Ascentieproces.

President Putin zal géén atoomoorlog beginnen. Dit kunnen wij u zonder enig voorbehoud zeggen, aangezien niemand nog een atoomoorlog zal mogen beginnen.

Het is duidelijk dat de heer Putin in de Westerse media wordt afgeschilderd als een misdadiger. Maar dat is een rookgordijn, waarachter zich andere belangen afspelen.

Het lot van de Aarde ligt niet in de handen van de heer Putin, evenmin als in welke handen dan ook. Dat is niet toegestaan onder de Universele Wet.

Een aantal landen hebben getracht in de voorbije 50 jaren een atoomoorlog te beginnen en elk van die pogingen is tegengehouden door Galactisch- en Etherisch ingrijpen.

Onthoud, zoals wij al vaker hebben gezegd, dat u niet alléén bent.

U bent deel van ons – deel van deze Intergalactische Confederatie van Werelden.

Het is niet zo, dat u wacht op ons – het is eerder zo, geliefden, dat wij wachten op uw besef van ons, en op het moment waarop u zich volledig bij ons zult voegen terwijl u wakker bent … net zoals u al etherisch naar ons komt, wanneer u slaapt.

Kijk omhoog – wij zijn hier! En u bent bij ons en al uw prachtige Zielenfamilies zijn bij ons!

cor-2016-11-03-foto-5

Verwelkom al deze veranderingen, zelfs als het voelt alsof ze veel in beroering brengen – sta het toe, biedt geen weerstand.

Open uw armen wijd.

Welkom, Gouden Tijdperk! Welkom, NESARA! Wij zijn Eén – en we zijn eindelijk Vrij!

Namaste, Licht Strijders!

Ja, Water is Leven – en uw Geest, die even krachtig is als de grootste zee – stroomt zuiver en helder en schept nieuwe wegen en uitingen doorheen dit Universum … op ieder ogenblik.

cor-2016-11-03-foto-6

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN

Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.