COR: We laten de oude vormen los

We laten de oude vormen los
door Het Collectief, via Caroline Oceana Ryan

Bericht aan de Lichtwerkers – 17 november 2016

De meest recente Richtlijnen van onze vrienden, de Galactischen, de Aarde-Elementalen, Geascendeerde Meesters en Engel-Wezens die bekend staan als het Collectief:

Gegroet, mede Licht Strijders!

Wij zijn blij met deze kans om vandaag weer met u te spreken.

Wij weten dat velen zich wat humeurig en rusteloos voelen, soms zelfs bezorgd of bang zijn ten aanzien van hoe de recente gebeurtenissen in de VS zich hebben afgespeeld, en die niet enkel van invloed zullen zijn op het leven in dat land, maar in vele landen.

Wij willen u zeggen dat u niet slechts ‘getuige bent van’, maar dat u deelneemt aan de meest krachtige omzetting en verheffing van energieën die deze Planeet in vele duizenden jaren heeft gezien.

U ziet beslist niet het einde van alles, maar u bent getuige van een begin dat geen voorgaande kent.

U ziet beslist ook het einde van het oude regime.

U ziet het einde van de oude controle van de duistere krachten en de dichte, lage frequenties die het menselijk bewustzijn onderdrukten, tot een niveau van bewustzijn dat maar nauwelijks een bestaan toeliet – en dan nog voor korte tijd.

Binnen die oude matrix werden uw Hogere Instincten en Hogerdimensionale Vermogens afgescheiden gehouden van u, ze verschenen slechts aan een klein handjevol dat het aandurfde om ze te ervaren en erover te spreken of te schrijven.

cor-2016-11-17-foto-1

Daardoor brachten zij zichzelf en hun gezinnen in gevaar en heel vaak werden ze vervolgd, gevangengezet of geëxecuteerd omdat ze niet enkel hun ideeën durfden uit te dragen maar ook hun trilling durfden te verhogen, tot een niveau dat de oude matrix niet kon verdragen.

Sterker nog: er is niets wat de onderdrukkers zozeer vreesden.

En nu staat u weer hier, klaar om te spreken – zoals u dat altijd heeft gedaan in bijna al uw andere levens – over die Hogere Visie die u voor ogen staat.

U staat klaar om uw schitterende gaven uit te dragen, om de Aarde en al haar wezens bij te staan in het verhogen van hun trilling tot een plek van healing, verlichting en vrijheid van de zware last van oud karma en onafgewerkt karma.

Alleen … dit keer past daar het oude paradigma van leven in onderdrukking niet echt bij.

Dit keer zult u beseffen, wanneer u zich uitspreekt:

‘Mijn stem en mijn aanwezigheid hebben macht. Mijn gedachten, beslissingen, wat ik volbreng – mijn hele Hogere Pad, dat ik elke dag méér en méér volg … hebben macht.

Dit is een macht die geen enkele Aardse structuur kan ontmantelen.
Dit keer staan we sterk … en we staan als Eén. Ze zullen ons niet wegduwen.’

Als u, zoals wij, de krachtige Energetische Golven kon zien van de gedachten en vastbeslotenheid van de mensen – de sterke intenties die nu winnen aan kracht, en die zich kristalliseren tot hernieuwing en emancipatie in de wereld – dan zou u hier geen seconde aan twijfelen.

U zou zien dat niet alles verloren is, maar dat alles juist gewonnen wordt … hoewel er momenteel zeker nog heel veel gevaar lijkt te dreigen.

Begrijp dat u uzelf tot dit ogenblik heeft gebracht. Dat de huidige situatie voor de mensheid u door niemand wordt aangedaan, maar dat u het zelf doet.

U kwam niet alleen hierheen voor de ervaring van lagere trillingen, maar ook om te ervaren hoe ze worden overwonnen en zelfs om Liefde en vergeving ervoor te voelen.

cor-2016-11-17-foto-2

U zult deze moeilijke tijd, dit uitputtende moment dat u overspoelt met wanhoop en shock, boosheid en onzekerheid te boven komen. U zult medeschepper zijn van de Nieuwe Aarde, uit uw mooie intenties om vrij te zijn van de oude ketenen en om een sterke, van Licht vervulde Planeet te scheppen die afgestemd is op de Hogere Dimensies.

Spreek nu – met overtuiging – luidop deze woorden

‘Ik verklaar hierbij de soevereiniteit van de mens op deze Aarde!

Ik roep hierbij het Goddelijk Bestuur en de NESARA-Wet in volledige werking, Nu!

Ik veranker de Hogere Energieën die hier nu voor nodig zijn. Ieder van ons, die behoort bij het Licht, werkt nu samen als Eén.

Wij eisen en roepen op: het Hoogste Goed voor de mensheid en al het leven op Aarde, nu volledig zichtbaar in Nieuwe en Hogere Vormen!

Wij laten de oude vormen los.

We scheppen de Nieuwe Aarde, in al haar schoonheid en kracht – Nu!’

Er ligt enorme medescheppende kracht in uw woorden, of u ze nu uitspreekt of ze opschrijft als een geschreven Verklaring van Vrijheid en Soevereiniteit.

Bent u bereid om een alchemist te zijn voor de Nieuwe en Hogere Energieën die over de Planeet spoelen? Bent u hun voertuig, hun meest prachtige uiting?

Bent u bereid om niet langer gedachten en gevoelens te besteden aan reageren op een oud, onderdrukkend systeem dat al vele tientallen jaren bestaat en dat nu sneller uiteenvalt dan u kunt bevatten?

cor-2016-11-17-foto-3

Natuurlijk bent u dat!

Natuurlijk laat u het oude los – u ontkracht en ontmantelt het, gewoon door aanwezig te zijn terwijl u deze krachtige Energieën van Bevrijding verankert.

U doet uw werk met elke ademhaling, door uw aanwezigheid op Aarde.

Als u zich fysiek of emotioneel uitgeput voelt, weet dan dat u doorheen een periode gaat van intense herijking en wederopbouw van elke cel in uw lichaam en uw Etherisch Wezen.

U richt uw energieën ook op het werk dat u elke nacht verricht terwijl u slaapt. U werkt dan met uw Zielenfamilie en uw Tweeling Vlam om de vrijheid te bewerkstelligen van de Aarde uit de oude constructies. Intussen helpt u bij het scheppen van de nieuwe constructies, op gelijk welk gebied dat samenvalt met uw levensopdracht.

Maar zorgt deze wetenschap er nu voor dat alles wat er nu gebeurt in orde is, bent u volmaakt gelukkig in de uren dat u wakker bent? Sommige dagen niet, neen.

En dan … moet u zich daarom in de toekomst verwachten aan één of andere ramp die nog niet heeft plaatsgevonden, en die zeer waarschijnlijk ook nooit zal mogen plaatsvinden van het collectief van Hogere Zelven van alle Lichtwerkers, die voortdurend over de Aarde waken?

Is het uw taak om in stress te schieten of u zorgen te maken?

Of is het uw taak om vreugdevol te zijn, en te leven in Vrede met het Zuivere en kostbare Huidige Ogenblik?

Om de Zon te zien in Zijn herfst (of lente), spelend over de bladeren en het gras, om blij te zijn dat alles in orde is, ook lijkt het daar aan de oppervlakkige buitenkant niet op?

U laten vangen door angst … dat is de oude manier, geliefden. Het is niet uw manier. Dat is het ook nooit geweest.

U bent er een tijdje in meegegaan, als onderdeel van het grootse experiment van een lager dimensionaal leven.

Maar het is het tegengestelde van Liefde – en het is het tegengestelde van Wie U Bent.

cor-2016-11-17-foto-4

Daarom verheugen wij ons met u – met uw Hogere Aspecten die bij ons verblijven in de Hogere Dimensies – terwijl wij naast u lopen, meestal ongezien … wij voelen en ervaren alles met u, alsof wij zélf op dat ogenblik in een fysiek lichaam zijn (en u wordt enorm bewonderd omdat u op Aarde bent in deze geweldige tijd!)

Die kleine beweging in uw ooghoek is waarschijnlijk iemand van Ons, die u zijn Aanwezigheid kenbaar maakt om u eraan te herinneren dat wij altijd bij u zijn – en dat u – in uw toenemende 5D-manier van doen – hier bent, bij Ons allemaal.

Namaste, geliefden! Ook dit is deel van de reis.

Deel van het Licht. Deel van uw prachtige visie.

Doe een stapje terug en bekijk uw schepping vanuit een breder standpunt.

Wij zijn bij u, altijd.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN

Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.