COR: V & A over NESARA

Vraag en Antwoord over NESARA
door het Collectief, via Caroline Oceana Ryan

Bericht aan de Lichtwerkers – 5 december 2016
De meest recente Richtlijnen van de Galactischen, Aarde Elementalen, Geascendeerde Meesters, Elfen Ouderen en Engelen Wezens, die bekend staan als het Collectief:

Gegroet, geliefden!

Het doet ons plezier om met u te kunnen spreken over de National Economic Security and Reformation Act, ook wel NESARA-Wet genoemd.

Allereerst moet u begrijpen dat velen in de westerse wereld geleerd hebben om uitsluitend aan geld te denken als het over NESARA gaat.

Hoewel overvloed een grote zegen is, is NESARA veel méér dan een kwestie van gelden die worden overgemaakt naar Lichtwerkers en anderen die werken voor de mensheid en het Hogere Goed van de Aarde.

Het is veel méér dan het neerleggen van wapens, het beëindigen van oorlogen, het stabilizeren van het klimaat op de Planeet, het kwijtschelden van schulden, een einde aan ziekte en honger en agressie die verdwijnt.

Het is méér dan ruimtereizen en het ontwikkelen van Hogere Vermogens, zoals telepathie en telekinese.

Het is zelfs méér dan de mogelijkheid voor de mensheid om eindelijk vrij te komen uit de ketenen van vele eeuwen aan onderdrukkende overheersing door indringers en oorlogszuchtigen.

NESARA is dat allemaal, maar het is nog veel méér dan dat, omdat het draait om Ascentie.

NESARA gaat over Goddelijk Bestuur, niet omdat dit de oplossing is voor alle problemen, maar omdat dit de manier is waarop de mensheid eindelijk de vrijheden, de soevereiniteit van alle wezens eindelijk tot stand kan laten komen.

Het is een krachtige, bewuste stap vooruit naar het leven in 5D.

Dit plan ontstond eerst in de VS, met de oorspronkelijke visie van St. Germain voor een Nieuw Atlantis dat zijn wortels zou vinden in dat continent.

De vormen die daar werden geschapen zouden dan hun weg vinden over de hele wereld, wanneer steeds meer landen zouden inzien wat de mogelijkheden waren van een vrije maatschappij – en wanneer steeds Hogere Niveaus van Licht zich zouden verspreiden in het bewustzijn van de mensen.

Het is nooit de bedoeling geweest dat de VS een plek zou zijn van massamoorden van miljoenen inheemse bewoners, van massale slavernij van miljoenen Afrikanen en de massale opsluiting en gedwongen armoede van miljoenen, zoals nu het geval is.

Het was de bedoeling van hen die het zich in de zeventiende eeuw zo voorstelden, dat het een Stad op een Heuvel zou zijn, een baken voor alle naties dat menselijke soevereiniteit – menselijke waardigheid – daadwerkelijk gevestigd konden worden op een dusdanige manier dat geen enkel bestuur, geen onderdrukker, geen koning of koningin en geen ‘vreemde’ of buitenaardse indringer het kon aantasten.

Die droom werd aan de kant geschoven, toen degenen die de oorspronkelijke idealen van hen die St Germain volgden en steunden, door de duisteren werden omgekocht, bedreigd en vermoord.

(Ja, hij was aanwezig in de VS in haar beginjaren, en als onsterfelijke is hij daar nu nog steeds.)

Maar zijn grootse Visie is nooit gestorven.

Die draagt zijn vruchten door de regelingen en voorzieningen van NESARA, die werd geschapen door een groep van hoogbewuste Congresleden en één jonge senator uit de staat Illinois (Barack Obama), werd goedgekeurd door het Congress en (onder dwang) tot wet werd bekrachtigd door de toenmalige president in 2000.

NESARA had aangekondigd moeten worden in de ochtend van 11 september 2001 – en u heeft allemaal kunnen zien hoe ver de verlorenen, de machtige families, bereid waren te gaan om ervoor te zorgen dat NESARA die dag niet zou worden aangekondigd.

De raderen draaien krachtig om NESARA doorgevoerd te krijgen, maar één van de grootste factoren voor zijn vertraging wordt gevormd door de betrokkenheid van Lichtwerkers bij één van de meest duivelse oplichterijen die de duisteren ooit hebben opgezet en die bekend staat als de Dinar/Dong/Zim ‘valuta- omwisseling’ of ‘valuta-herwaardering‘.

Wij zien de vele vragen die onze schrijfster krijgt met betrekking tot NESARA en dit bijzonder duistere plan.

Met de onderstaande informatie willen wij u inlichten en u aanmoedigen om u niet enkel afzijdig te houden van deze valse ‘valuta herwaarderings/GCR’ oplichting, maar te begrijpen dat hoewel er daadwerkelijk grote sommen geld zullen gaan naar gemeenschappen en personen – zodra NESARA in werking is getreden – maar dat die wet veel méér te bieden heeft dan enkel geld.

Het is eerst en vooral een Spirituele onderneming – de mensen van de Aarde verklaren actief hun soevereiniteit, boven alle andere claims die hen werden opgelegd.

Dit is ongekend voor een 3D-Planeet. Het vergt grote waakzaamheid … en enige dapperheid van uw kant.

Maar u bent daar prima toe in staat. En wij staan naast u, op ieder ogenblik.

Dit is het Vraag en Antwoord forum dat onze schrijfster heeft opgesteld, met onze antwoorden:

Vraag en Antwoord over de NESARA-Wet en de ‘GCR/RV’

Vraag: Wie zijn de Witte Ridders en wat doen zij?

Het Collectief: De Witte Ridders bestaan uit 20 miljoen soevereine troepen die hier op Aarde werken om de Ascentie van de Aarde te steunen, en de bevrijding uit de greep van de onderdrukker te voltooien.

Zij zijn het deel van het Ashtar Commando dat op Aarde werkzaam is en zij staan onder bevel van Kapitein Ashtar en Heer Admiraal Sananda Kumara.

Het merendeel van hen werkt uitsluitend binnen het Bestuur van de Christus. (In deze context is ‘Christus’ niet een andere naam voor Yeshua, maar staat het voor het Kristallijnen of Lichtlichaam Hoger Bewustzijn.)

Zij voeren veel verschillende opdrachten uit namens het Ashtar Commando, in dienst van de mensheid en de Hogere Rijken. Zij werken onvermoeibaar om de volledige doorvoering van de NESARA-Wet te steunen en mogelijk te maken.

Zij verbreken de rangen niet in de zin van ‘de duisteren paaien’ op de lange termijn, maar ze houden hun ware identiteit en opdracht wel verborgen, teneinde hun veiligheid en de veilige voltooiing van hun opdracht zeker te stellen.

Er zijn ook grote aantallen ‘Goeden’ in de regering, de media, het onderwijs, de geneeskunde en vele andere werkingsvelden.

De ‘Goeden’ zijn géén Witte Ridders.

De Goeden zijn enkel personen met een hoge etische standaard, bewustzijn en mededogen, die evolueren en de evolutie en Ascentie van de Aarde en haar bewoners willen steunen, ook al omschrijven zij hun werk niet zo.

 

Vraag: Waar komt dat hele ‘RV/GCR’ idee vandaan?

Het Collectief: De Witte Ridders hebben gemeld dat de dinar/dong/Zimbabwe oplichting in 2004 bedacht is door Hillary Clinton (de huidige leider van het misdaadsyndicaat van de Bush/Clinton familie) en voormalig VS senator Phil Gramm en zijn vrouw Wendy.

Dit is een bijzonder duistere oplichterij, opzettelijk opgezet als een manier om Lichtwerkers aan te moedigen tot het investeren in een valuta-oplichting, met name opdat zij NESARA (er is geen GESARA) uitsluitend met betrekking tot geld zouden gaan verbinden.

De meeste Lichtwerkers weten niet dat het geld dat geïnvesteerd werd in deze valuta, gebruikt werd om hedgefondsen op te zetten die op hun beurt geld leverden voor ‘duistere operaties’ – geheime militaire aanvallen – over de hele Planeet.

Deze operaties hebben miljoenen onschuldigen gedood, verwond en getraumatiseerd en hebben nog eens miljoenen mensen dakloos gemaakt.

Zij doen zich voor in landen waar de Cabal de olie steelt, betrokken is bij drugs- en mensenhandel of de Sterrenpoorten wil bezetten – naast andere duistere plannen.

Dit zijn de plaatsen waar zij er bijzonder op zijn gebrand om de lokale bevolking in angst en chaos te houden, zoals in het Midden-Oosten.

Zij zijn ook al enige tijd aan het proberen om Wereldoorlog III te beginnen in landen als Syrië.

Miljoenen mensen hebben Dinars, Dongs en Zims aangekocht omdat ze geloofden in de valse channelings op ontelbare websites met desinformatie, die stelden dat deze valuta ingewisseld konden worden zodra NESARA in werking trad, en dat zij die deze valuta bezaten dan miljonair zouden worden.

Maar hierdoor hebben zij zichzelf niet alleen gediskwalificeerd voor de NESARA-fondsen, zodra de wet wordt afgekondigd. Aangezien dit een zéér duister plan is, brengen zij ook hun leven in gevaar.

Vraag: Hoezo? Als iemand deze valuta bezit, wat is dan het ergste wat er kan gebeuren?

Het Collectief: Deze valuta zijn zowel etherisch als fysiek gemarkeerd, dus zodra Lichtwerkers zich vertonen om hun Dinars, Dongs of Zims om te wisselen na een valse ‘herwaardering’ aankondiging, kunnen zij onmiddellijk worden herkend, gearresteerd en gevangen gezet en (als dit plan voltooid wordt) gedood.

Hoewel de verspreiders van desinformatie de duistere belangen vertegenwoordigen, mengen zij de waarheid met leugens die gebaseerd zijn op angst. Om de gedachten en de energie van de Lichtwerkers verward te houden, hebben de Witte Ridders bevestigd dat één bekende ‘verslaggever’ het bij het juiste einde had toen hij in november 2016 in een bericht schreef dat ‘een bron in één van de families die de Federal Reserve Board bezit’ hem had verteld dat:

Alle geblokkeerde fondsen die we nu in de VS hebben, zijn te wijten aan de misdadige families van Bush/Clinton en Rothschild/Rockefeller.

We kregen te horen dat ze een sterk dreigement hebben geuit, dat de hele familie gedood zou worden van GELIJK WIE die de RV, kwijtscheldingspapieren of valuta-omwisselfondsen zou vrijgeven OF ontvangen.

Natuurlijk is het begrijpelijk dat veel mensen in eerste instantie in deze oplichting zouden trappen.

Ze zijn eraan gewend om te geloven dat elke channeling die ze op het internet lezen van hogerhand komt en betrouwbaar is, hoewel velen dat – helaas – niet zijn.

Velen zijn ook uitgeput door jarenlange financiële strijd. Anderen dromen ervan om betrokken te zijn bij humanitaire projecten, die de Planeet en de mensheid zullen helpen te healen.

Maar begrijp dat alle valuta aan elkaar gelijk zullen zijn, nadat NESARA volledig in werking is.

En dat NESARA een 5D aangelegenheid zal zijn, niet een ‘verheven’ of ‘herziene’ 3D aangelegenheid.

Dit is wat zovelen nog niet snappen, omdat zij zichzelf niet durven toe te staan om zo ver en zo hoog te denken.

Doordat ze dit weten, en ze weten hoezeer de mensen afhankelijk zijn van berichtgeving – ook al is die zeer twijfelachtig – hebben de duisteren informatie laten doorsijpelen via zelfs de goedbedoelende websites en channelers, waarmee ze zowel hen te pakken kregen als iedereen die investeerde in dit plan, dat zo duister is.

Zij die deze valuta bezitten behoren ongeweten tot een duistere etherische matrix, die hen hun levenskracht ontneemt.

Wij raden iedereen die deze valuta bezit ten stelligste aan, om ze onmiddellijk om te wisselen – of ze te verbranden.

Er zal méér dan voldoende overvloed zijn zodra NESARA is aangekondigd.

Snijd uzelf niet af van deze bijzonder hooggestemde en vreugdevolle aangelegenheid, door financieel en energetisch te investeren in iets wat zo laag is.

Vraag: Wat is het conflict tussen NESARA en de RV-oplichting? Waarom kan ik ze niet beiden doen?

Het Collectief: Zij die Dinars, Dongs of Zims bezitten, zullen niet enkel worden uitgesloten van de NESARA-fondsen.

Wij hebben eerder al gezegd dat het vasthouden aan die valuta hen ook etherisch vasthoudt in een matrix van zeer duistere energie, die een deel van hun levenskracht gebruikt om duistere operaties over de hele wereld te steunen.

Dat – en niet het financiële aspect – is nog het ergste aan deze oplichterij, en dat is waarom alle Witte Ridders zo krachtig de mensen aanmoedigen om deze valuta onmiddellijk om te wisselen, of ze te verbranden.

Sommigen denken dat deze valuta-oplichting misschien ooit van het duister afkomstig was, maar dat het sindsdien naar het Licht is gebracht, omdat de Cabal niet wil dat de mensen hun investering verspillen.

Dergelijke redeneringen zijn slechts een verlenging van het oude systeem van fraude en misleiding. Zij zijn het tegengestelde van NESARA, aangezien deze ideeën nog steeds gebaseerd zijn op angst en tekorten.

Dit is het ‘oude systeem in een nieuw jasje’, waarop de duisteren steeds weer hebben aangedrongen in de onderhandelingen met het Ashtar Commando en de Intergalactische Raden – een voortzetting van het oude systeem waarin zij nog steeds macht en controle hebben, met een paar toegevingen aangaande de rangen van de slaven en de loonslaven.

Het bevat geen Licht en het menselijk bewustzijn verwijdert zich in hoog tempo daar vandaan.

De neiging van velen is om angstig vast te houden aan wat zij al geloven, omdat ze bang zijn om nieuwe informatie te aanvaarden.

Dit is geen pijnlijke Waarheid, ze is hooguit verrassend, gezien de grootschaligheid aan desinformatie en leugens die verspreid zijn.

Maar de weigering om te aanvaarden dat ze erin zijn geluisd, is precies datgene wat de inwerkingtreding van NESARA tegenhoudt.

Zo sterk zijn de menselijke overtuigingen en menselijke daden in staat om de omstandigheden waarin u leeft, vorm te geven en te scheppen.

Vraag: Ik hoor nu pas over NESARA en GESARA. Als NESARA alle schulden, hypotheken, autoleningen en dergelijke kwijtscheldt … hoe oud moet een schuld dan zijn om te worden kwijtgescholden?

Denkt u niet dat er veel verdriet en verwarring zal zijn bij de mensen die hun hele leven hard hebben gewerkt om uit de schulden te komen, als dan NESARA in werking treedt en geen voordeel biedt aan de mensen die plichtsbewust hun rekeningen hebben betaald?

Ik denk dat er heel veel mensen verdrietig zullen zijn. Help me begrijpen wat NESARA werkelijk betekent.

Het Collectief: Dank u voor deze uitstekende vragen, geliefden.

Ten eerste kan GESARA niet bestaan, behalve onder een ‘één wereldregering’ en die kant gaat u niet op, u gaat er juist van wég: naar volledige vrijheid en soevereiniteit voor de mensheid.

Ten tweede doet het er niet toe of een schuld 10 minuten of 90 jaren oud is – de banken en kredietverleners zullen allemaal worden opgeheven onder NESARA, net als het hele schuldensysteem wat u nu kent – en ze zullen worden vervangen door een eerlijk systeem dat gebaseerd is op de gelijkheid van valuta uit kostbare metalen.

Enkel persoonlijke leningen – geld dat werd geleend van vrienden of familie bijvoorbeeld – zullen moeten worden terugbetaald.

Wat betreft hen die hard hebben gewerkt en hun rekeningen hebben betaald – dat was hun keuze, om deel te nemen aan en steun te bieden voor het huidige financieel systeem.

Dat was hun persoonlijke pad en ervaring. Het pad van een ander, de keuze van een ander … heeft niets te maken met het pad van anderen.

De meesten hebben het huidige systeem gevolgd omdat ze er geen idee van hadden dat er een ander systeem kon worden geschapen.

Zij hebben ontelbare Aardse levens geleid onder een duistere en zware matrix, die hen er gaandeweg van heeft overtuigd dat schuldslavernij de enige manier van leven is, en dat zij hun leven of de kwaliteit daarvan in gevaar brengen als ze er niet aan gehoorzamen.

Er is een veel Hoger Perspectief om een mensenleven te bekijken, in plaats van het perspectief dat ‘anderen dit niet verdienen, want ik heb harder gewerkt dan zij’.

Allen zullen voordeel hebben bij NESARA, als zij in het Licht zijn of ervoor kiezen om naar het Licht te komen.

En NESARA is veel méér dan geld of het opheffen van schulden.

Zoals wij al eerder zegden, gaat het om menselijke soevereiniteit en de beweging – als Planeet – naar een 5D-Bewustzijn.

Onder dat ideaal dat gebaseerd is op Eenheid, is er geen nood aan competitie of het gevoel dat anderen het onverdiend gemakkelijk hebben terwijl anderen het onterecht moeilijk hebben.

Dergelijke vergelijkingen zullen allemaal wegvallen, behalve voor hen die ervoor kiezen om in de strijd van het 3D-bewustzijn te blijven.

Vraag: Als Lichtwerker bieden de woorden van het Collectief mij enorm veel troost. Ik begrijp en geloof ze, dus heb ik minder angst over wat er nu gaande is.

Ik heb vrienden die nog niet zover zijn. Bijvoorbeeld mijn vriendin die zo vriendelijk en intelligent is. Zij is Joodse en kent heel veel angst.

Ik wil haar troosten en een reden geven om te hopen, maar als ik haar vertel ‘maak je geen zorgen, het is slechts een onderdeel van de Ascentie’ … dan zal ze denken dat ik gek ben.

Of moet ik het juist wél vertellen? Mijn vraag is: wat kunnen we vertellen aan onze vrienden die zich niet bewust zijn van het Ascentieproces? Hoe kunnen we hen troosten?

Het Collectief: Nog een uitstekende vraag!

Ons antwoord is dat het kan helpen om iemand iets te vertellen, maar het is bijlange na niet zulk een effectief, krachtig of indrukwekkend beeld, als hen eenvoudigweg tonen hoe vreugdevol u zélf uw leven leidt.

Als u in vrede bent, als u weet dat alles goed is, zelfs onder de huidige schijnbare oproer op het wereldtoneel, als u zélf de vreugde uitstraalt – niet enkel van NESARA maar van het leven in 5D – dan moeten anderen dat wel opmerken.

Dan zullen zij u vragen hoe het kan dat u zo zelfverzekerd, zo voldaan, zo bewust bent van de overvloed en daar voortdurend dankbaar voor kunt zijn – en zeker ook voor het feit dat de Planeet zich steeds méér naar grotere vreugde en vrede begeeft.

Misschien kunt u af en toe één van onze channelings per email doorsturen naar uw vrienden, als u denkt dat ze daarvoor openstaan.

Maar in het algemeen is het sturen van Licht – van uw hart naar dat van hen – en het hen in stilte vertellen ‘dat alles goed is’, al een prachtig geschenk.

Dat, en het geschenk van uw eigen vreugdevolle, gulle, vriendelijke en liefdevolle aanwezigheid.

Dit is waar u zelf waarde aan hecht.

Dus: deel het gewoon met anderen, zoveel als u kunt … en zoveel als zij bereid zijn te aanvaarden.

Vraag : Hoe kan NESARA bestaan, zonder GESARA? NESARA is enkel van toepassing op de VS en er zijn mensen over de hele wereld die geïnvesteerd hebben in deze valuta – honderden miljoenen mensen …

Ik heb gehoord dat de Goeden besloten hebben om het te laten doorgaan en niet aan het publiek te onthullen dat het enkel oplichterij was.

Het Collectief: Weer een uitstekende vraag.

NESARA bestaat zonder GESARA voor de reden die wij hierboven hebben gegeven – er zal niet ‘één wereldregering’ zijn, in die zin dat iedereen onder controle staat van de duisteren.

Een samenwerkende koepel van landen is niet hetzelfde. NESARA is inderdaad in de eerste plaats van toepassing op de VS.

Maar als zij eenmaal dáár in werking is getreden, zullen de basisregels en de voorzieningen worden aangepast aan elk land en elke beschaving, zodat de mensen over de hele wereld méér dan voldoende overvloed zullen hebben en de mensen de rechten en vrijheden krijgen, die vereist zijn voor het leven in 5D.

Velen ontwaken nu tot het feit dat de ‘valuta-herwaardering’-oplichting tot de duistere agenda behoort, hoewel die werd verhuld in termen waar Lichtwerkers uiterst gevoelig voor zijn.

Bij deze oplichting behoren, verbindt u energetisch met het geweld en het bloedvergieten dat plaatsvindt op vele plaatsen in de wereld.

Dit is niet enkel een etherische, duistere verbinding maar ook een volkomen overbodige, aangezien NESARA zegeningen in overvloed zal brengen voor iedereen die geen steun geeft aan dergelijke oplichterij.

De ‘valuta-herwaardering’-oplichting houdt zowel de aankondiging van NESARA tegen, maar het brengt ook het Licht en de levenskracht in gevaar – en verzwakt deze – van hen die erbij betrokken zijn.

Er zijn geen Witte Ridders die deze oplichterij steunen, en ontelbare Lichtwerkers ontwaken nu tot de achterliggende waarheid.

De Goeden die in staat zijn om over de gevaren van dit plan te spreken, zullen dat blijven doen.

Nogmaals, wij moedigen iedereen aan om te bedenken dat de volledige doorvoering van NESARA niet iets is waar wij ‘op wachten’, maar dat het iets is wat wij dagelijks visualiseren, waar we dankbaar voor zijn en wat we vieren alsof het al aangekondigd werd.

Dit versnelt de voltooiing van alle stappen die moeten worden gezet om dit volledig tot stand te brengen in uw wereld.

U kwam om machtig te zijn als mede-Scheppers, niet als willoze ontvangers van iemand anders zijn idee over hoe u zou moeten leven.

NESARA gaat juist om dergelijke bekrachtiging – beschouw het in zijn volheid – en leef het in zijn volheid, dapperen!

U bent van niemand volgeling, u bent van niemand slaaf.

Wij zijn bij u, altijd.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * *

Schrijven van de Channeler:

Ik heb veel mails gekregen van mensen die vragen naar wat er gaande is over één of andere kwestie – omtrent het milieu, de politiek, de media, de economie en andere vragen.

Ik doe wat ik kan om informatie over deze kwesties te channelen, maar veel mensen willen ook echte nieuwsverslagen met inside informatie.

Die zijn er wel, maar het is heel belangrijk om een waarheidsgetrouwe bron te vinden.

(Opmerking: alle hieronder vermelde websites geven Engelstalige informatie, welke voor zover wij weten niet vertaald is naar het Nederlands. – V)

Voor informatie-van-op-de-grond over wat er echt gaande is op deze planeet, gaat u naar de website van www.2013RainbowRoundtable.ning.com
en begin met het lezen van de Notes uit de BBS Radio.com uitzendingen – of luister naar de nieuwsupdates (in herhaling).

Klik op RADIO PROGRAMS voor de uitzendtijden van hun BBS Radio, zodat u ze rechtstreeks kunt beluisteren. U kunt zich hiervoor ook aanmelden, dan kunt u vragen stellen.

De www.2013RainbowRoundtable.ning.com website is van Witte Ridder Rama Berkowitz, die werkzaam is onder het Ashtar Commando.

Hij en zijn vrouw Tara Green zijn al tientallen jaren activisten die werken namens het Licht en voor het Bestuur van de Christus – en uitsluitend het Bestuur van de Christus (het Kristallijnen of Hoger Licht Bewustzijn).

In tegenstelling tot de verspreiders van desinformatie die hun websites vullen met desinformatie (met name de ‘dinar’ websites) staan Rama en Tara niet onder de betovering van slechte info – en werden zij ook niet omgekocht.

En aangezien zij te horen kregen van de man waar Rama voor werkt (codenaam King of Swords – Koning der Zwaarden, V) dat ze moeten leven buiten het netwerk van betaalde banen en geen werk moeten hebben, leven zij buiten het systeem en worden zij volledig onderhouden door de Lichtgemeenschap.

Rama is de enige Witte Ridder die geen zwijgplicht heeft met betrekking tot NESARA.

In tegenstelling tot elke andere Witte Ridder die werkzaam is in de media of de regering (en dat zijn er vele) werd hij niet gedwongen om een zwijgcontract te tekenen, waarin staat dat ‘ondergetekende niet publiekelijk mag spreken over NESARA, anders wordt hij gedood’. Als het publiek zou weten wat hen te wachten staat en wat hen zo lang als mogelijk wordt onthouden, dan zou er een revolutie uitbreken.

Dit is het, waar de presidentiële campagne van Bernie Sanders om draaide. In feite was hij bezig met het promoten van NESARA, maar zonder die naam te noemen. Hij steunde Clinton pas nadat zij hem en zijn hele familie had bedreigd.

Om de uitzenddata en -tijden te zien voor hun BBS Radio-uitzendingen gaat u naar de knop met RADIO PROGRAMS op de website van 2013 Rainbow Roundtable.

U zult verbaasd staan wanneer u eindelijk te horen krijgt wat de grote media (zelfs Witte Ridders als MSNBS’s Rachel Maddow) niet mogen zeggen.

Zelfs Amy Goodman van Democracy Now.org mag niet het hele verhaal vertellen. Journalisten die dat wel doen, worden vervolgens geëxecuteerd door de Cabal.

Nu is het tijd om de echte geschiedenis van de Aarde te vernemen, evenals de waarheid achter huidige gebeurtenissen zoals onlangs de verkiezingen in de VS, conflicten in diverse delen van de wereld, ongewone weerspatronen, Intergalactische communicatie, huidige waarnemingen van Ruimteschepen en updates over kwesties als het milieu en de mensenrechten.

Afb mensen in water, handen ineengeslagen

De tweewekelijkse Ashtar on the Road uitzendingen zijn ook verbazingwekkende bronnen van informatie.

Rama en Tara verzorgen in die uitzendingen nieuws updates, voordat Fran en Susan hun live channelings brengen, die ook bol staan van Waarheid en echte Hogere Wijsheid en Inzichten over alles wat de Ascenderende Aarde en haar bewoners nu meemaken.

De informatie die gedeeld wordt in deze updates is teveel om op deze website te delen, of om te worden beantwoord door mij of gelijk welke andere channeler.

Lichtwerkers moeten nu eindelijk in gang schieten en zélf op zoek gaan naar deze informatie, uit zuivere bronnen – hetzij door te luisteren of door de Notes te lezen van deze nieuws updates en andere informatie.

De tijd dat we de informatie aangevoerd kregen van andere bronnen … die tijd is voorbij. We worden opgeroepen om op eigen benen te staan en zélf te luisteren. Dat is de enige manier waarop de meeste mensen ook echt zullen geloven en de Waarheid zelf kunnen ervaren.

De tijd waarin een bemiddelaar – priester, pastor, rabbijn, politicus, ‘deskundige’ – ons vertelde wat we moesten geloven, is echt voorbij. Het is tijd om onafhankelijk, bekrachtigd en actief te worden.

Niet langer meer een slachtofferrol en ‘wachten’. Die dagen zijn voorbij.

Wij scheppen NESARA door het dagelijks te visualiseren – door de echtheid ervan te ervaren, binnen in ons – door feest te vieren en dank te zeggen, alsof het er al is.

Zoals het Collectief het zegt: ‘Dat is voor dit Universum de formule om te scheppen.’

Denk aan de schitterende Hopi voorspelling: ‘Wij zijn degenen, op wie wij gewacht hebben.’

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN

origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.