COR: Vergeving en niet oordelen

Vergeving en niet oordelen
het Collectief, via Caroline Oceana Ryan

Bericht aan de Lichtwerkers 23 februari 2017

Gegroet, vrienden en mede Lichtdragers! Wij zijn blij om vandaag weer met u te kunnen praten.

Onze schrijfster heeft met ons gesproken over de enorm grote en behoorlijk verbazingwekkende kwestie van ‘vergeving en niet oordelen’.

Deze kwestie is waarschijnlijk nog nooit zo belangrijk geweest voor Lichtwerkers – en voor de mensheid – als de laatste tijd het geval is.

De verdelende aard van het politieke landschap in vele landen toont momenteel een aantal verschillende dingen.

Zo onthult het bijvoorbeeld één van de grootste trucs van de duisteren: verdeel en heers.
Om een volk tegen zichzelf op te zetten door het versterken van het vertrouwen en de steun aan één groep, en wantrouwen en wrok bij de andere.

Zo heeft u dus feitelijk twee kampen, ongeacht hoeveel politieke partijen een land ook heeft.

En die twee kampen zijn ruwweg onder te verdelen in hen die geloven dat gehoorzaamheid aan de machtsstructuur – wat we conservatisme noemen – boven alles gaat, en zij die geloven dat het in vraag stellen van die machtsstructuur en hen voortdurend ter verantwoording roepen – dit noemen we liberalisme – voorop moet staan.

Wij denken dat de problemen pas beginnen wanneer u zich tegen mensen keert, in plaats van tegen ideeën – dat u de persoon gaat verwarren met zijn overtuigingen.

Want ieder mens is veel, véél meer dan zijn sociale achtergrond, zijn denkbeelden en datgene wat hij bewust in zijn hart meedraagt, en waarvan hij denkt dat het bepaalt wie hij is.

Dit alles vormt hooguit 1 of 2 procent van wie iemand is.

Iemand dus afrekenen op zijn politieke overtuiging – een rol die ze vrijwillig op zich namen voordat ze incarneerden … omdat ze ervan konden leren – sluit hen op in een heel erg beperkte ruimte.

Wij begrijpen uw huidige bezorgdheid. Dit zijn belangrijke kwesties om onder ogen te zien
en mee om te gaan, op uw weg naar het Ascenderen naar de Nieuwe Aarde.

Zoals altijd willen wij u aanmoedigen om u in uw eigen hart het beeld te zien en vast te houden – en anderen aan te moedigen om dat óók te doen – van die prachtige Nieuwe Aarde waarin ‘winnen’ nooit belangrijker is dan de vrijheid om te kiezen.

Waar er geen ‘verliezers’ of onaanvaardbare mensen zijn, maar enkel de bekrachtiging van het hart-brein.

Waar mensen hun identiteit, hun levensweg en hun levensdoel vrijelijk kunnen uiten, zonder oordeel van anderen.

Maar wij begrijpen uw onrust, wanneer u kijkt naar een wereld waarin het lijkt alsof de helft van de mensen (het maakt niet uit naar welke helft u kijkt) niet bij zinnen en verward zijn, vergeten zijn wat belangrijk is en de verkeerde aanwijzingen volgen.

Het is begrijpelijk dat u vanwege uw liefde en mededogen voor de mensheid, voor de Aarde en voor alles wat op Haar leeft, zou willen dat de dingen gaan zoals u dat het beste acht voor iedereen.

Die bezorgdheid en oprechte bekommernis is een mooie en goede impuls, die nooit verloren mag gaan.

Maar toch … door uw voorkeuren en sterke uitspraken over hoe de dingen zouden moeten verlopen, door uw gekleurde kijk en waarneming van de status quo … draagt u onbewust bij aan de scheiding.

Nu dan, zeggen wij hiermee dat als er iets gebeurt wat volgens u niet juist is, u datgene moet toestaan wat volgens u onrecht is – en er nooit iets over moet zeggen?

U heeft een stem en een hart gekregen, u bent hierheen gekomen om ze allebei te gebruiken en u gebruikt ze, dat is zoals het hoort.

Wij richten ons enkel op dat aspect van uw hart-brein dat nu al bezig is met het plannen en voorbereiden van een 5D leven, dat dit nu reeds ervaart tijdens prachtige rustige momenten van meditatie en verbondenheid met de Aarde en van hartsverbondenheid met anderen.

Wij zeggen tegen dat hart-brein: hoe zie jij het?

Wat wil je bouwen? Heb je al besloten hoe je het wilt gaan bouwen?

Als u wilt dat de LGBT-jeugd zich geliefd en aanvaardt voelt, heeft u dan gezorgd voor plaatsen in uw gemeenschap waar zij terecht kunnen voor advies, om deel te nemen aan muziek, kunst en theater of een steungroep?

Als u wilt dat vrouwen en gekleurde mensen volledig gerespecteerd worden, schept u dan steungroepen voor vrouwen die wensten dat ze de moed hadden om hun eigen organisatie te beginnen? Om raad te krijgen of om deel te nemen aan positieve sociale interactie, die de vrijheid versterkt waar zovelen voor hebben gevochten en voor zijn gestorven?

Als u begaan bent met het lot van vluchtelingen, heeft u dan gezocht naar manieren om hen niet enkel tot aan uw kusten te brengen, maar ook om de toestand in hun eigen land te verbeteren? Stelt u zich Vrede voor, in hun landen?

U afzetten ‘tegen’ dingen, brengt u niet wat u wenst. Het schept zelf méér van datgene wat niet gewenst is.

U heeft geleerd dat als iemand met 5 kilo tegen een muur aandrukt, diezelfde muur met 5 kilo terug zal duwen. In plaats dat de druk zich opheft, ontstaat er dus 10 kilo aan druk.

Dit is een heel eenvoudige manier om te stellen dat datgene wat u wilt bouwen niet voortkomt uit het ego-brein, uit dat aspect van u dat oordeelt over goed of fout.

Datgene wat u wilt scheppen kan enkel voortkomen uit het Hoge Hart, en uit de visioenen die u voor u ziet in uw Hoge Hart. Wij hebben ze gezien – en ze zijn geweldig!

Wij zien uw visioen van eerlijkheid, van gelijkheid, van liefde en respect voor iedereen.

Het mooie van uw schreeuw tegen onrecht – welke vorm dat onrecht ook heeft voor u – is de liefde, het begaan zijn en het mededogen waarop het gebouwd is – en dat is een schitterende vorm van het Ontwaken dat nu plaatsvindt op de Planeet.

Wij zien uw geloof in de menselijke inzet richting Ascentie, op manieren waar letterlijk nooit iemand van had gedroomd, maar die u op ieder ogenblik voelt en ervaart.

Wij zien u in uw etherisch lichaam … wanneer u ’s nachts naar ons toekomt in de Hogere Rijken, om te werken aan het inbrengen van hoger trillende werelden in het menselijk bewustzijn.

Want u kunt zoveel wat wij niet kunnen, dierbaren!

In uw menselijke vorm kunt u veel méér dan wij kunnen, om uw wereld te transformeren … en u bent net zo krachtig als wij, als u dat maar zou beseffen.

Hoewel dus de – soms boze – reacties die u momenteel waarneemt in heel wat landen juist een prachtig teken zijn van het Ontwaken en van een Hoger Bewustzijn, willen wij toch zeggen: ‘Laat het daar niet ophouden!’

Denk niet dat uw werk hiermee gedaan is en blijf niet te lang hangen in die boosheid, zodat u zich er niet mee gaat vereenzelvigen.

Want uw visie en uw positieve bevestigingen, overtuigingen, verwachtingen en stappen vooruit … dat is waarmee de nieuwe Aarde wordt gebouwd.

Daarvoor hoeft u geen strijd te voeren.

Het is de Vrede in uw hart, de geruststelling en het vertrouwen dat hetgeen wat u nu schept niet van u kan worden weggenomen. Het is weerstand bieden aan alle druk van buitenaf, en het overleven van alle plannen en manieren om het tegengestelde te scheppen.

De duisteren hebben geen idee hoe ze moeten omgaan met een Geascendeerd volk, met een wereld vol van mensen, die vastbesloten zijn om de werkelijkheid te grijpen van hun aangeboren vermogen om eerst een nieuwe wereld te bedenken vanuit een Hogere Liefde voor Alles – en die vervolgens ook daadwerkelijk zo te scheppen.

Zij die nog dwalen houden zichzelf voor de gek, zij denken dat ze een goed antwoord hebben op de manieren van bekrachtiging die nu zichtbaar worden bij de mensen … maar dat hebben ze niet.

Dit komt doordat de Hogere Energieën die nu de Aarde bereiken – uitgezonden door uw Galactische Families en het Engelenrijk, maar ook vanaf andere Planeten, Sterren en Stelsels in uw Zonnestelsel en zelfs vanuit de Grote Centrale Zon – van een niveau zijn dat deze duisteren niet kunnen verdragen en al helemaal niet kunnen uitdrijven.

Daarom willen wij stellen dat, als u kunt inzien dat dit oordelen en het gebrek aan vergeving naar elkaar toe de werkwijze is van uw kleinere 3D-zelf en niet van uw nieuwe en veel grotere Zelf, dan is dat een grote hulp om u te helpen om voorbij te gaan aan de polariteit van de oude manier van denken en doen.

Dan zet u een grote stap vooruit en wég van het ego-brein, want u bent zoveel groter dan dat … zelfs in uw zogeheten ‘zwakkere momenten’.

U bent echt zoveel groter dan gelijk welk onderwerp, misleiding of ervaring waar u nu mee worstelt.

Zoveel groter, dat wij niet al deze ‘problemen’ kunnen zien … want eigenlijk, als u zich volledig bewust bent van uw innerlijk vermogen om werelden te scheppen … dan heeft u geen problemen. Enkel tijdelijke vragen of misschien uitdagingen, die u volledig en rustig moet doorstaan.

Er is geen grotere Wet dan de Wet van de Liefde, die gelijk staat aan en samengaat met de Wet van Eén – en daaruit bent u voortgekomen.

En in uw besef van uw onderlinge verbondenheid met Alles Dat Is, geliefden
– daarin ligt uw bevrijding van de enorm grote gevangenis van afkeer, oordeel en de nutteloosheid van het geloven in afscheiding.

Sta er even bij stil en kijk naar een beeld van iemand die schijnbaar heel anders is dan u, en die iets vertelt wat u nooit zou kunnen geloven.

Zeg tegen hem: ‘Ik ben jou en jij bent mij. Op dit ogenblik spelen wij verschillende rollen, jij en ik. En toch zijn wij één – en dat vier ik! Ik dank jou ook voor het Ontwaken waartoe je mij hebt aangezet … en voor de schoonheid van jouw pad.’

We hebben al heel vaak gezegd dat u nooit alleen bent.

Probeer om lang genoeg het schild en het zwaard – waarmee u zoals zovelen in deze wereld misschien geboren bent – af te leggen, zodat u het draaien van de krachtige winden kunt voelen, en de voortekenen kunt zien van de komst van de Nieuwe Aarde welke eerst binnen in u, maar later ook om u heen geboren zal worden.
U weet ook dat u niet eens één stap op dit pad zou kunnen zetten zonder het volledige mededogen, de vreugde en het vertrouwen in uzelf te ervaren, dat ieder van ons u voortdurend biedt.

Wij vragen van u dat u, terwijl u dat mededogen en zelfs uw dankbaarheid overbrengt aan hen die schijnbaar bij het andere kamp behoren, dat u die ook overbrengt aan uzelf.

Dit is dus uw Aardse reis – een reis van leren om lief te hebben, zelfs datgene wat u hier als ‘liefde onwaardig’ kwam ervaren.

Dit is de grote misleiding, maar u houdt zélf de sleutel in handen, geliefden!

En wij zijn bij u, ja – méér dan u kunt weten.

Namaste, geliefden! Want u bewandelt het Pad naar Meesterschap.

Oorspronkelijk bericht: klik HIER

Copyright 2017, Caroline Oceana Ryan
Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

 

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.