COR: Uw Ware Hogere Identiteit

Uw Ware Hogere Identiteit
door het Collectief, via Caroline Oceana Ryan

Bericht aan Lichtwerkers – 1 juni 2016

Deze week beantwoordt het Collectief de vraag van een Lichtwerker, die schreef:

‘Sommigen van ons, Lichtwerkers, zijn pas onlangs volledig ontwaakt tot onze Ware Hogere Identiteit. Wij voeren voortdurend een innerlijke strijd tussen onze ‘normale’ menselijke identiteit en onze identiteit als een Goddelijk Lichtwezen.

Voor diegenen die wanhopig hun echte Thuis missen en die voortdurend gebeden/gevraagd hebben om daarnaar te mogen terugkeren; die altijd gevoeld hebben dat ze ‘anders’ waren, als een buitenaardse die naar een vreemde Planeet werd uitgezonden; die sterk empathisch zijn en alles voelen – en die dat soms te overweldigend vinden …

Welk advies kan het Collectief geven zodat wij doorheen deze uitdagende fase kunnen geraken, zodat we kunnen wennen aan een leven als Lichtwezen op een 3D (binnenkort 5D) Planeet, en om de opdracht te vervullen waarvoor wij hierheen kwamen?’

Het Collectief: Gegroet, dierbaren!
Dit is een hele goede vraag en het is een vraag waar elke Lichtwerker dagelijks mee te maken heeft, intuïtief vragend om leiding, ook al is dat niet in dezelfde bewoordingen als de uwe.

Wij denken dat dit een uitdaging is die zich voordoet op twee niveaus.

U ontwaakt inderdaad tot uw Ware Hogere identiteit en dit is een gezegend en wonderbaarlijk moment voor u en voor de mensheid die uw Licht ervaart.

Maar u bent ook tussenpersoon; ook al bent u zich daar niet van bewust, toch neemt u voortdurend de Hogere Energieën in u op welke nu naar de Aarde komen – in steeds krachtiger niveaus en grotere hoeveelheden – en u verankert die Hogere Lichtvormen zowel in de Aarde als in het menselijk bewustzijn.

Wij denken dus dat als u zich niet raar, onwennig en niet op uw plek zou voelen en niet zo vaak uw echte thuis en lichaam zou missen, dat juist heel vreemd zou zijn!

Want het is normaal dat iemand met een dergelijke opdracht het gevoel zou hebben dat hij op een dag gewoon ‘uitgezonden’ werd door uw eigen mensen, die vervolgens vertrokken van de Aarde en naar huis terugkeerden zonder u.

Misschien denkt u af en toe zelfs wel, wanneer u zich heel erg alleen voelt, dat ze zich niet bewust zijn van de ernst van de situatie en van de afzondering waarin u terecht bent gekomen, hier in dat Aardse leven.

COR 2016 06 01 - foto2 1

Of dat zij wisten dat u zou lijden en u zich alleen en heel anders dan de anderen zou voelen, maar dat ze op één of andere manier voorbijgingen aan het feit dat zij de macht hadden om u naar huis te halen, maar u toch in deze vreemde, koude, meedogenloze plek hadden achtergelaten – een plek die weliswaar enige schoonheid bezit maar ook heel wat geweld en chaos.

Wij willen dat u begrijpt – en zij willen dat u begrijpt – dat u niet verlaten werd en dat zij u nooit zijn vergeten.

Noch bent u veroordeeld om u tot in oneindigheid vreemd en niet op uw plek te voelen – alleen al het feit dat u spreekt over andere Werelden en andere Galactische culturen en denkwijzen duidt op een ontwaakte geest, die er voor openstaat om zichzelf te zien als een lid van een Intergalactische Gemeenschap van Lichtwezens!

Deze reis die u maakt, gaat om uw eigen her-ontwaken en de groei die u op zielenniveau doormaakt tijdens dat proces van ontwaken, maar dit keer vanuit een menselijk lichaam.

Want er vindt altijd een ontwaken plaats wanneer u uw lichaam verlaat. U keert altijd terug en u herinnert zich dan Wie u werkelijk bent, hoe u zich normaal gesproken doorheen het Universum beweegt en zelfs welke Dimensies, Planeten en Zonnestelsels u het liefst bewoont.

Maar dit specifieke ontwaken gebeurt terwijl u in een menselijk lichaam bent – de laagste, dichtste en meest kwetsbare vorm van fysieke uiting in dit Universum – de 3D-uiting van belichaming.

U bent vreugdevol aan deze verbazingwekkende reis begonnen, zoals een sterke onderzoeker aan een nieuw avontuur begint, enthousiast en met grootse verwachtingen over nieuwe horizonten om te ontdekken. Het was een reis die niemand u uit het hoofd kon praten.

Uw liefdevolle zielenfamilie is eigenlijk zelfs bijna jaloers (als jaloers zijn één van hun emoties zou zijn) op uw ervaring van het fysiek aanwezig zijn op Aarde, nu deze overgang van 3D naar 5D zich ontvouwt.

Zij volgen u gefascineerd en met diepe bewondering voor uw dapperheid, uw briljant zijn, uw kracht, uw volharding.

COR 2016 06 01 - foto 2

Zij zien dat u nooit het roer loslaat, hoe hard de wind ook tekeergaat, hoezeer de ijsregens ook uw zicht vertroebelen, hoeveel grommende zeemonsters er ook hun klauwen uitsteken naar u.

Ook al verlaten vertrouwde collega’s en bemanningsleden u, hetzij doordat ze uw vermogen om veilig te sturen in twijfel trekken of omdat ze gewoon echt het schip verlaten.

Uw zielenfamilie behoort tot diegenen die vlak bij u zijn, die de immensiteit voelen van de taak die u op u heeft genomen, die u alle mogelijke bemoediging en steun toesturen die hen is toegestaan – dus datgene wat u, voordat u hier incarneerde met hen heeft afgesproken dat u aanvaardbaar zou vinden, en datgene wat zij mogen bieden binnen de bepalingen van het Ascentie-proces dat niet kan worden uitgevoerd voor een Planeet of haar bewoners.

En kijk, vrienden! Kijk hoe ver u gekomen bent, hoe onvoorstelbaar en krachtig u geëvolueerd bent in de verbazend korte tijd die een leven op Aarde maar duurt.

Kijk hoe u zich ervan bewust bent, in tegenstelling tot bijna al uw voorbije levens, dat u al heel vaak hier bent geweest en dat u deze keer hier bent om te helpen bij de Ascentie van de Aarde.

Kijk eens hoeveel u nu sterker bent dan ooit voorheen, zowel in het loslaten van de behoefte van uw ego-brein om tegen te spreken, te verdedigen, te oordelen, te rechtvaardigen als slachtoffer, of om het als een verlies te beschouwen wanneer u iets moet loslaten dat niet langer uw Hoogste Goed dient.

Kijk eens hoe u het hart-brein bent gaan volgen – met al zijn schoonheid en diepgang – door niet alleen te aanvaarden dat er Vreugde is in het leven maar ook door uw vastbeslotenheid om die te vinden, ongeacht de omstandigheden waar u mee te maken krijgt.

Kijk hoe u zich steeds méér bewust wordt van uw ondersteunend Team van Engelbewaarders, Spirit Gidsen en Hoger Zelf. U spreekt en overlegt dagelijks met hen, alsof zij vrienden zijn die bij u in de kamer aanwezig zijn – en dat zijn ze natuurlijk ook, deze bijzonder krachtige, bijzonder Wijze Wezens.

Kijk toch hoe u zich – tot zelfs in de diepten van de dichtheid die nog overblijft van de 3D-Aarde – begint te herinneren Wie u bent in bredere zin: uw zielenwerk en –identiteit en uw verbondenheid met de bewoners van de Hogere Rijken, zij die leven tussen de Engelen, Feeën, Elementalen en Planetaire Rijken, maar ook de Geascendeerde Meesters die u beschouwt als uw vrienden en collega’s in de Hogere Dimensies.

Had men u uw komst hierheen uit het hoofd kunnen praten, geliefden, ondanks alle risico’s? Nee – dat was onmogelijk, ook al hebben velen het geprobeerd.

De meesten van hen begrepen wel uw innerlijke drang, dat de Aarde om hulp had geroepen en dat die hulp er moest komen. Ook dat de mensen van de Aarde er nu klaar voor waren om de ketenen van eonenlange onderdrukking af te schudden, om opnieuw hun soevereiniteit op te eisen.

Dus kwam u hierheen en ja, u liet uw dierbaren, uw cultuur, uw muziek en uw dans, uw prachtige Ster of Planeet of Dimensie, uw Tweeling Vlam en uw Zielenfamilie achter – of zo leek het in elk geval.

COR 2016 06 01 - foto 3

En de wonderen die u heeft geschapen, enkel door aanwezig te zijn op deze Aarde in deze tijd, hebben het podium gevormd voor niets minder dan de ongekende verschijnselen van een gehele Planeet die overgaat van 3D naar 5D.

Dit is iets wat uw Universum nog nergens anders heeft meegemaakt.

Maar door de moed van de mensen op Aarde – en de Lichtwezens die naar voren traden om hen bij te staan – zal het nu ook elders kunnen gebeuren, op andere 3D-Planeten.

Wanneer u dus denkt dat u alleen bent, dat u naar Huis wilt gaan als u zich beroofd en afgesneden voelt van alles wat voor u echt en dierbaar is – bedenk dan de pracht van het wonder, dat u in staat bent om u ervan bewust te zijn dat dit niet uw echte Thuis is.

Het is deel van de Ascentie en het proces daar omheen om u daarvan bewust te zijn, en u leeft onder die druk met aanhoudende moed, kracht en onvoorstelbaar geduld.

Waarlijk, iedereen van wie u houdt is niet afgescheiden van u – en dat zouden ze nooit kunnen zijn. Ze zijn altijd bij u, in alle opzichten.

Uw ware Thuis bevindt zich in uw hart, en als u het zou toestaan – als u het oproept – dan zal het wonder van de aanwezigheid van uw Thuis in uw eigen Spirit naar voren treden en zich tonen in prachtige en bekrachtigende vorm.

U kunt ook hier op Aarde diegenen ontmoeten die behoren tot uw Thuis – uw Galactisch ras, uw cultuur, uw zielenopdracht.

COR 2016 06 01 - foto 4

Roep hen van binnenuit en vertel uw ondersteunend Team dat ze zich zoveel mogelijk met u moeten verbinden in uw dagelijks leven, dat zij u nog méér moeten verbinden met uw Zielenfamilie en uw Tweeling Vlam, opdat u ten volle zult voelen en weten dat hun liefdevolle aanwezigheid dag en nacht bij u is.

Besef vervolgens, geliefden, dat u vanaf hier alléén nog maar vooruit kunt.

Vooruit naar méér vreugde, méér besef van uw eigen kracht en aanpassingsvermogen, vooruit naar de volledige schoonheid en kracht en noodzaak van uw opdracht, en de Liefde die haar te allen tijde bekrachtigt.

Namaste, vrienden! Wij willen dat u nu, méér dan ooit, weet … U bent nooit alleen.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN
Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.