COR: U schept een Geascendeerde Aarde

U schept een Geascendeerde Aarde
door Caroline Oceana Ryan

Bericht aan de Lichtwerkers – 21 oktober 2016

De meest recente richtlijnen van onze vrienden, de Galactischen, Aarde Elementalen, Geascendeerde Meesters en Engel Wezens die bekend staan als ‘het Collectief’:

Gegroet, vrienden en mede Lichtwezens!

Wij zijn heel blij om vandaag met u te kunnen spreken.

Onze schrijfster heeft gevraagd dat wij een aantal kwesties behandelen, die zijn opgedoken als gevolg van een aantal van onze berichten omtrent de huidige politieke gebeurtenissen en de ophanden zijnde veranderingen die NESARA met zich zal brengen.

Soms komen er ook e-mails binnen waarin iemand die onze channelings heeft gelezen boos of verward is, omdat het lijkt alsof wij ons uitspreken voor de éne of de andere politieke partij.

Begrijp dat onze opmerkingen aangaande de dinar/dong-misleiding, de verkiezingen in de VS en andere kwesties met betrekking tot de wereld véél verder gaan dan wat u beschouwt als een ‘politieke mening’.

En dat datgene wat u ‘spiritualiteit’ noemt, véél méér omvat dat wat u geleerd heeft.

De Goddelijke Liefde van Schepper God/Godin en van alle Wezens die de Ascentie van de mensheid dienen, strekt zich uit tot in elke uithoek en elk onderdeel van het leven op Aarde.

Er is geen enkel aspect van leven op deze Planeet dat geen deel uitmaakt van de Etherische Werelden van Hoger Licht en Energiepatronen.

U was zich hiervan bewust toen u er – voordat u incarneerde – mee instemde om in dit Rijk te komen werken.

Er is geen enkel aspect van menselijk leven of leven op Aarde – waar dan ook, op gelijk welk niveau – dat niet ‘spiritueel’ genoeg is om te worden besproken in spirituele zin, zoals in onze channelings hier.

Wij verzekeren u dat al het leven op Aarde, ook de politiek, de regeringen, het fysieke, de economie, het creatieve en het religieuze in al hun vormen, daden en toepassingen – het bestaat allemaal uit Energie en Licht (of schaduw, hetgeen slechts één van de lagere niveaus van Licht is).

Niemand van u kwam naar dit Aardse leven om niet begaan te zijn met andere mensen, of u dat nu ‘spiritualiteit’, ‘activisme’, ‘economische verantwoording’ of ‘stemrecht’ wilt noemen – of gelijk welk ander aspect waarvoor u opzettelijk hierheen kwam om er uw Licht te laten schijnen.

Nu dan, hierin ligt wel iets van een raadsel, omdat u blogs zoals deze – die ‘gechannelde informatie’ worden genoemd – leest omwille van een aantal redenen.

U zoekt verlichting, en dat is een mooi en schitterend iets.

cor-2016-10-21-foto-1-600

Toch hebben veel Lichtwerkers nog de neiging om informatie te verwerken zoals ze dat geleerd hebben volgens de Aardse manier.

Dat is voornamelijk een ervaring van de linker hersenhelft in plaats van een ervaring van Spirit, die geleid wordt door de Liefde en de Wijsheid van uw eigen Gidsen, Engelbewaarders en Hoger Zelf.

Woorden en ideeën worden opgenomen en overhandigd aan uw linker-hersenhelft. Deze onderzoekt dan de informatie, beslist wat het meest dringend is en bepaalt wat juist lijkt te zijn … en wat niet.

Die informatie – en uw instemming of afwijzing ervan – wordt dan toegevoegd aan uw informatie-opslag.

Ongetwijfeld bent u allen opgeleid om te denken en te handelen volgens deze werkwijze. Toch willen wij zeggen dat de tijd dat alles beantwoord kon worden door ‘wat u weet’ nu echt voorbij is.

In onze channeling van 13 oktober hebben wij geantwoord aan een Lichtwerker, die vroeg of het beter was om een groot deel van de hypotheek af te betalen of verder te gaan met de minimale betalingen, omdat de bank waarschijnlijk toch de grotere betaling zou gebruiken voor onverantwoorde zaken zoals oorlogen. Dit was een zeer goede vraag en wij waren blij dat ze gesteld werd, maar sommigen vatten ons antwoord op alsof niemand nog zijn hypotheek of rekeningen zou moeten betalen. Dat zou nooit ons standpunt kunnen zijn – niet die bepaalde zienswijze, maar ook niet een absoluut Ja of Nee op een vraag.

Wij hebben de vraagsteller aangemoedigd om te doen wat wij aan alle Lichtwerkers vragen om elke dag te doen: ga rustig zitten met uw Spirit Team van Engelen, Gidsen en Hoger Zelf en vraag ‘Wat moet ik hierover weten?’

Met andere woorden: om te vragen ‘wat is de meest wijze handelswijze voor het welzijn van alle betrokkenen?’ U bent vanaf uw kindertijd geprogrammeerd geweest door een ‘onderwijs’-systeem met een duistere agenda, om altijd te zoeken naar een autoriteit die u zal zeggen wat u moet doen, in plaats van uw kracht te putten uit de middelen van een ontwaakte intuïtie en het innerlijk besef van uw eigen Licht en Goddelijkheid.

Met dit paradigma bent u opgegroeid – en u heeft geleerd dat dat ‘normaal’ was. Dat is het niet.

Dit is de gemiddelde toestand voor het grootste deel van de mensheid. Maar deze is steeds minder van toepassing – en kan zelfs leiden tot een verscheuring in de ziel.

Het zorgt voor afscheiding van uw eigen, prachtige Moeder Aarde, van elkaar en van uw eigen Hogere Instincten.

En dat doet het op manieren die u niet alleen ontkrachten maar ook ontmenselijken, omdat ze ontkennen dat u – en de hele mensheid – soevereine wezens bent.

En toch kwam u om in deze tijd geboren te worden, om getuige te zijn van en te helpen bij het opnieuw scheppen van souvereiniteit op uw Planeet, zoals u die kende in de dagen van Atlantis en Lemurië – en die u weer zult kennen.

cor-2016-10-21-foto-2

Wanneer wij dus aanbieden dat u contact legt met uw intuïtie – zoals de spiertest die we beschreven hebben in die channeling – zodat u in staat bent om de stem van uw Gidsen en uw Hoger Zelf te horen, dan doen wij dat omdat u voor uzelf heeft besloten om niet langer het oude Aarde-paradigma te volgen.

U heeft besloten om uw macht terug te eisen – om uw Individualiteit terug te eisen, uw zelfbehoudende Samenleving en uw Goddelijkheid terug te eisen.

Dat gebeurt niet, geliefden, wanneer u elk woord van een channeling of een bericht leest terwijl uw linker hersenhelft druk doende is om te beslissen welke delen ervan afkomstig zijn van het Licht en welke van het duister, overeenkomstig wat u elders al heeft opgevangen. Uiteraard zijn het linkerbrein en het ego-brein bijzonder geschikt voor het uitzoeken en opslaan van informatie.

Maar u bent gekomen op het punt in uw evolutie waar de angsten, voorkeuren en geprogrammeerde patronen van die middelen niet langer uw leven kunnen bepalen.

Wij hebben altijd gevraagd dat u deze Inzichten die wij bieden en de Hogere Energieën die erbij horen (hetgeen 97% van ons werk is) zou nemen, en er enkel van zou aanvaarden wat voor u intuïtief goed voelt op uw pad.

En zoals onze schrijfster het zegt: ‘laat de rest voor wat het is’.

Wij zijn niet hier om u te vertellen hoe of wat u moet denken. Wij zijn hier om u eraan te herinneren hoe krachtig u reeds bent.

En als wij een vreemd verschijnsel vernoemen in de vorm van het wezen dat gekend is als Trump, dat niet meteen betekent dat we de misdaden negeren of toestaan, welke zijn begaan door degene die gekend is als Clinton.

Wezens zoals mevrouw Clinton en de koningin van Engeland en nog anderen, die nu enkel nog computerbeelden zijn, zijn slechts symbolen en niets om u zorgen over te maken.

Als de tijd er rijp voor is, zullen deze en andere beelden worden ‘uitgezet’, zoals de vrouwelijke Meester van de 2013 Rainbow Roundtable het zei in één van hun recente radio-uitzendingen.

Dit zal gebeuren als Moeder Sekhmet, St Germain, en anderen die toezicht houden op de vooruitgang van de Aarde, ertoe zullen beslissen dat het ogenblik is aangebroken – in volmaakt evenwicht met hun algehele rol in de Ascentie van de Aarde.

cor-2016-10-21-foto-3

Begrijp dat wij u vragen om te stemmen op u – op uzelf, en elkaar.

En wij vragen u om ermee op te houden om de gebeurtenissen in de wereld te beschouwen alsof ze over u een diepgaande, magische macht hebben, waartegen u machteloos bent.

Dat bent u beslist niet!

Wij zijn nu naar voren getreden en hebben vaak gesproken door dit bepaalde channel, met precies dit bericht.

Wanneer wij u waarschuwen voor de banden met de duistere matrix in de vorm van de dinar/dong/GCR/RV-misleiding, dan is dat niet om u enkel die informatie te geven, maar daarmee bekrachtigen wij de energieën die u helpen om uit te stijgen boven het rookgordijn en de misleiding van deze laatste stuiptrekking van de oude Aardse machtsstructuur.

Wij vragen ook dat u ermee zou ophouden om te wachten tot u gered wordt. Gered worden van precies die Aarde die u kwam eren en bijstaan? Waarom ter wereld zouden we dat doen, terwijl u één van ons bent?

Wij zien hoe u elke dag in toenemende mate krachtiger wordt, meer vervuld van Licht, nog méér bewust van ieder aspect van uw hart-geest dat geheeld, verheven tot een Hoger Niveau en nog vollediger geliefd moet worden.

U heeft geen behoefte aan een goeroe, een groep of deskundigen. Uw eigen Hoger Aspect is de enige autoriteit die u nodig heeft om verder te gaan, met inspiratie en Hogere Wijsheid.

En voor die dagen waarop dat niet genoeg lijkt te zijn, zijn wij hier – de gebundelde kracht van de machten van de Hogere Rijken – de Engelen en Aartsengelen, uw Galactische Familie, uw Zielenfamilie, de Geascendeerde Meesters, het Feeënrijk en anderen … teveel om op te noemen.

Wees er zeker van, Lieve vrienden en geliefde familie, wij zijn hier, naast u.

Vraag ons gerust om bemoediging en wijsheid, maar luister naar de antwoorden binnen in u. Laat de behoefte los om te oordelen over gelijk welke verzameling van woorden en ideeën als zijnde de volledige en enige Waarheid over wat dan ook, want alles in uw Universum is in voortdurende ontwikkeling.

Zelfs Goddelijke Liefde – en onze Liefde voor u – groeit stralender en nog krachtiger … op ieder ogenblik.

cor-2016-10-21-foto-4

Zoals een geliefde vrouwelijke Meester, Méline Lafont, het zei:

‘Ik zeg niet dat hetgeen ik nu met u deel DE enige Waarheid is, of het enige Inzicht. Er zijn veel Waarheden en dit is de mijne, zoals die gedeeld wordt door mijn hart en mijn voertuig.’

Wij willen hier ook stellen, te midden van de zorgen en stress die zovelen nu voelen:

U stevent niet af op een ramp. U schept een Geascendeerde Aarde.

Een Aarde van menselijke soevereiniteit, van Goddelijk bestuur door de NESARA-wet en van gelijke, correcte en eerlijke behandeling van iedereen, op elk niveau van leven.

U bent hier om de menselijke soevereiniteit te verankeren voor toekomstige generaties. Daarom: volg uw pad! Laat de behoefte los om iemand anders tot uw autoriteit te maken.

Ken de stem van uw Hoger Zelf. Leer te luisteren van binnenuit en leer hoe u kunt onderscheiden wat u leest en hoort.

Ga actief op zoek naar het Innerlijk Besef en Bewustzijn dat iedereen bevrijdt van uiterlijke omstandigheden en dat alles transformeert, van binnenuit.

U kunt het. Hiervoor bent u hierheen gekomen.

Het is niet mogelijk om het Zwaard of de Lichtsabel slechts gedeeltelijk ter hand te nemen.

U kwam hierheen om uw rol te aanvaarden en die volledig op te eisen.

Namaste! Wij, uw medereizigers in dit Rijk, zijn bij u … altijd.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN

Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

2 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.