COR: Overleg met uw Team!

Overleg met uw Team!
door Het Collectief, via Caroline Oceana Ryan

Bericht aan de Lichtwerkers – 13 oktober 2016

De meest recente richtlijnen van onze vrienden, de Galactischen, Elementalen, Geascendeerde Meesters en Engel-Wezens die bekend staan als het Collectief:

Gegroet, vrienden en mede-Lichtwezens!

Wij zijn blij met deze kans om vandaag met u te spreken.

Wij zijn ons ervan bewust dat velen van u zich verward of verontrust voelen door de onthullingen omtrent de presidentskandidaten in de VS.

Anderen maken zich zorgen om veranderingen in het bestuur van hun eigen land of andere landen, of door nieuwe aanvallen in delen van het Midden-Oosten, door een toenemend gevoel van wanhoop omdat het slechts een kwestie van tijd lijkt te zijn voordat de oorlog, een zwakke economie of een natuurramp heel dichtbij komt – en niet langer een ‘ver van mijn bed’ gebeuren is.

Daar zijn genoeg redenen voor.

Niet alleen ondergaat uw Aarde de nodige beroering, maar u – haar bewoners – voelt ook de verhoging van haar energieën … met alles wat daarbij hoort.

Niet alleen vinden uw nieuwsberichten het steeds moeilijker om het echte verhaal te verhullen, om de zorgvuldig voorbereide aankondigingen van de oude machtsbolwerken uit te dragen, zonder dat de waarheid opduikt om de oude manieren van controle te ontkrachten.

En het is niet alleen dat uw lichaam, brein en geest zich verheffen tot ongehoorde niveaus voor mensen die in 3D werden geboren – hetgeen u vooruitzichten, verwachtingen en de mogelijkheid brengt om van mensen en omstandigheden de energie te ‘lezen’, zodat binnenkort hoe dan ook niemand nog tegen u kan liegen.

Ja, dit zijn krachtige verschuivingen … en er zijn er nog veel méér op komst.

cor-2016-10-13-foto-1

Er is nu echter op Aarde in toenemende mate een gevoel dat indien NESARA zich verder ontvouwt, de energie van zijn ontplooiing tot een werkelijkheid voor uw wereld in het NU zich óók ontvouwt.

U voelt steeds duidelijker dat u niet enkel deel uitmaakt van een Disclosure-beweging – u wilt weten ‘wie er verder nog daarbuiten is’ – maar om ook echt die Planeten en Sterren te voelen, waar u ooit vandaan kwam.

U begint steeds meer – ook al is het nog onbewust – telepathisch contact te leggen met uw zielenfamilie.

U begint ook te beseffen dat u niet alleen een inwoner bent van een land, maar van de wereld en zelfs ook van een Universum – u bent deel van de Intergalactische Confederatie van Werelden.

Natuurlijk, zij die nog steeds de misleiding voortzetten van de dinar/dong/Zimbabwe of andere valse valuta omwisselpraktijken verspreiden nog steeds hun ‘channelings’ en ‘verslagen’. Het zijn sluwe personen, die de waarheid nét dicht genoeg benaderen om het vertrouwen te winnen van hen die onbewust en onwetend zijn … om vervolgens die energie te gebruiken om hun verhalen over ‘GCR/RV’ en andere frauduleuze zaken verder te zetten.

Wij willen opmerken dat, als u kunt ontwaken en deze misleidingen kunt zien – die feitelijk het proces naar NESARA juist vertraagd hebben (hoewel ze het nooit kunnen stopzetten), dan bent u met een zuiver geweten op weg naar de voordelen en zegeningen van NESARA en al zijn bekrachtigende voorzieningen.

Sommigen zullen nog steeds willen afwachten, zij zullen deze misleidingen toestaan door vast te houden aan die valuta … maar omdat die een etherische band vormen met de oude matrix, leggen ze een enorme verzwaring op hun energie en hun vooruitgang als Lichtwezens.

Hetzelfde geldt voor hen die geloven in een kandidaat die zegt dat hij vrouwen respecteert, terwijl hij overduidelijk geen enkel respect voor hen heeft. Dit zijn de mensen die niet alleen zichzelf voorliegen maar ook de Aarde die hen huisvest, en die er zo naar verlangt om de Ascentie te beleven van iedereen die bereid is om die reis te maken.

Dit is een tijd voor innerlijke bekrachtiging, lieve vrienden en mede-Lichtstrijders.

Het is geen tijd voor het volgen van regels in de gebruikelijke betekenis, of voor het zoeken naar aansturing door een autoriteit buiten uzelf.

Natuurlijk kan het aanhoren van de inzichten van iemand anders of het verkrijgen van meer informatie heel nuttig zijn, zeker wanneer het gezondheid of welzijn betreft. Maar toch … de uiteindelijke beslissing ligt bij u, door de stem van uw eigen Hoger Zelf.

Nu is het tijd om steeds meer bewust en krachtiger te gaan praten met uw ondersteunend Team. Zij verlangen er voortdurend naar om u niet enkel de huidige weg naar Ascentie van de Aarde te onthullen, maar ook uw eigen, persoonlijke weg.

cor-2016-10-13-foto-2

Wij hebben onlangs een vraag ontvangen van een Lichtwerker die vroeg: ‘Moet ik trachten om zoveel mogelijk van mijn hypotheekschuld af te betalen? Ik heb daarover geaarzeld omdat 1) de banken daardoor méér geld zullen verdienen aan wat ik hen geef en omdat ze het misschien zullen gebruiken om bijvoorbeeld oorlog te financieren en 2) als NESARA echt zo dichtbij is, dan zullen alle schulden toch worden kwijtgescholden.’

Velen mensen stellen dergelijke vragen. Dit is een uiterst persoonlijke beslissing, die beantwoord moet worden door eenieders eigen ondersteunend Team – de stem en Aanwezigheid van hun Hoger Zelf, en de Engelbewaarders en Gidsen die hem of haar zijn toegewezen gedurende dit Aardse leven. Daarom willen wij hierop zeggen: telkens als u een vraag heeft – over gelijk welk onderwerp – overleg dan met uw Team, geliefden.

Leg hen alles voor wat u zorgen baart en zeg hen: ‘Ik vraag uw wijsheid in deze kwestie! Stuur mij uw Hogere Richtlijnen op een manier die ik kan voelen, zodat ik weet dat het écht is. Maak het me duidelijk!’

‘Als ik de woorden niet binnen in mij kan horen, spreek dan op andere manieren, met tekenen en symbolen om waar te nemen. En stuur me de Energie van uw leiding, zodat uw gedachten en oplossingen mijn gedachten en oplossingen worden. Op welke wijze u mij ook uw antwoord wilt duidelijk maken, spreek nu! Dank u.’

Begrijp dat u niet ‘werkt voor’ één of andere grote autoriteit in de Hemel – niet voor ons, niet voor uw Zielenfamilie, niet voor Schepper God/Godin.

U bent hier om uw eigen Goddelijkheid, uw eigen Licht en uw eigen Weg van Waarheid te verwezenlijken.

Natuurlijk zult u vragen hebben waarop het antwoord u af en toe vreemd zal lijken. Een spiertest is één manier om antwoorden te krijgen op eenvoudige vragen – niet alle vragen, maar toch de meeste die betrekking hebben op dagdagelijkse omstandigheden.

Voor de methode met de opgestoken hand, denkt u aan iets waarover u meer duidelijkheid wilt. Stel uw vraag dusdanig dat het antwoord ‘ja’ of ‘nee’ kan zijn.

Ga rustig zitten en steek uw handen vooruit, met de handpalm naar boven. Stel u voor dat op de ene hand het ‘nee’-antwoord ligt en op de andere hand het ‘ja’-antwoord.

Vraag uw gidsen, Engelen en Hoger Zelf om u de enige Waarheid te brengen in alle antwoorden die u ontvangt. Stel dan uw vraag.

Laat de hand met het juiste antwoord uit zichzelf de opwaartse beweging maken.

Als u twijfelt aan deze methode, begin dan met een eenvoudige vraag, bijvoorbeeld ‘ben ik een kat?’ Vraag daarna ‘ben ik een mens?’ en noteer de antwoorden die u krijgt.

Stel meerdere vragen waarop u het antwoord al kent. Stel daarna een vraag waarop u het antwoord niet kent. Mettertijd zult u in staat zijn om op deze methode te vertrouwen om toegang te krijgen tot uw Innerlijke Wijsheid.

Een andere uitstekende manier van spiertesten is de methode met de vingers in een cirkel.

Plaats eerst van één hand de top van de duim en de top van de wijs- of middelvinger tegen elkaar, zodat er een cirkel ontstaat. Doe hetzelfde met de andere hand, maar haak die cirkel in de eerste ring. Zo vormt u de schakels van een ketting. Zorg ervoor dat de vingertoppen van beide handen/cirkels stevig tegen elkaar aangedrukt blijven. Stel nu een ‘ja of nee’-vraag en beweeg uw handen uit elkaar.

Als het antwoord ‘nee’ is, zal de ketting van de twee cirkels gemakkelijk worden verbroken. Als het antwoord ‘ja’ is, zult u de ketting niet kunnen verbreken, hoeveel kracht u ook gebruikt.

cor-2016-10-13-foto-3Toendra wolf, Arizona

Onthoud dat geen van deze methodes geschikt is voor alle soorten vragen. Maar het is één manier om uzelf vertrouwd te maken met hoe het voelt wanneer uw lichaam antwoorden ontvangt.

Aan de dierbare die zich afvraagt of die hypotheek nu grotendeels moet worden afbetaald, willen wij zeggen: ‘hoe voelt het wanneer u overweegt om die grote betaling te doen?

Stel u eens voor dat u het doet – doorloop in gedachten het proces en de nasleep ervan. Voelt het juist voor u? Voelt u zich lichter en meer positief over het leven – en uw financiële omstandigheden?

Of heeft u een zwaar gevoel in uw buik- of hartstreek … alsof dat voor u niet de beste stap zou zijn?

Uw lichaam zal altijd de waarheid spreken met betrekking tot wat uw intuïtie u vertelt. Natuurlijk leren de meesten van u al vanaf hun geboorte om geen aandacht te geven aan wat hun intuïtie hen vertelt, opdat ze die zouden negeren en de waarheid over hun leefwereld zouden ontlopen.

Toch kunnen ook die mensen opnieuw leren om aan te voelen wat wel of niet goed is voor hen.

Wij oordelen niet, want wij zijn niet uw autoriteit. U bent uw eigen autoriteit voor wat betreft de beste keuze voor u, op gelijk welk ogenblik. Daarom bent u hier – om u te verlichten met de Goddelijkheid binnen in u, die u deze antwoorden geeft.

Zoek nu meteen binnen in u, buiten het tumult van de wereldgebeurtenissen en buiten de nieuwszenders die deze uitbarstingen gebruiken om de mensen in angst en onzekerheid te houden. Ga voorbij aan die aangeleerde reacties op hun woorden, beelden en energieën en herontdek uw innerlijk kompas om mee te navigeren.

cor-2016-10-13-foto-4

U bent immers toch een Intergalactisch Wezen, reizend door de ruimte op het grootse Schip dat Aarde heet en dat steeds méér overgaat naar een Hogere Trilling? Wiens frequenties dusdanig zijn, dat alles wat niet van het Licht is nu onthuld wordt – en wordt afgehandeld?

U kent het antwoord, Lichtwezens. U bent hierheen gekomen om dit wonder mee te maken – en wij zijn hier om deze weg samen met u te gaan.

Wij staan naast u, wij zullen altijd naast u staan en wij hebben altijd naast u gestaan, om met u feest te vieren op het moment dat de Aarde haar Vrijheid herwint en haar bewoners terugbrengt naar hun rechtmatige manier van leven.

Dat moment is Nu.

Namaste! Zelfs te midden van alles wat u nu meemaakt, bent u nooit alleen.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN

Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.