COR: De Levensenergie van deze Planeet

De Levensenergie van deze Planeet
door Het Collectief, via Caroline Oceana Ryan

5 augustus 2016

De meest recente leiding van onze vrienden, de Galactische- en Engelen Wezens die bekend staan als het Collectief:

Gegroet, Baan-Brekers!

We zijn ons ervan bewust dat velen van u nogal ongeduldig wachten op de veranderingen waarvan u zo lang heeft gedroomd om in deze wereld plaats te vinden, op manieren die niet enkel ‘merkbaar’ zijn maar die ook uw dagelijks leven transformeren.

En hoewel wij al een aantal gebieden hebben gezien waar deze veranderingen reeds plaatsvinden, willen wij nog duidelijker maken op welke wijze ze uw dagelijks leven beïnvloeden. Want er wachten u nu hele grote verschuivingen.

U heeft zich een leven in vrijheid voorgesteld – niet alleen voor wat betreft financiële schulden maar ook van de aanhoudende druk om uw dagelijks leven vol te houden op manieren die moeilijk en uitputtend zijn.

U heeft zich ook voorgesteld dat u een leven zou leiden zoals u dat als kind verlangde – een leven van vrijheid om u te uiten, van vreugde en ontdekkingen, van anderen helpen, van uw creativiteit te ontplooien (hetgeen een grote en positieve hulp aan anderen is).

U heeft ervan gedroomd om Vrouwe Gaia’s mooie Aarde op te ruimen, Haar lucht en Haar wateren, om ervoor te zorgen dat haar planten-, mineralen- en dierenrijk het respect en de liefdevolle zorg ontvangen die hen toekomt.

En u heeft gevraagd – gaandeweg bent u gaan eisen – dat al de onderdrukkende systemen op de Aarde, hetzij thuis, in de regering, financieel, religieus of in het onderwijs, van binnenuit hervormd zouden worden, zodat zij die aan het roer staan ook Lichtbrengers zouden zijn, die werken met de 5D-intenties en -vormen en die volledig de 3D-handelwijze van macht en verdelingen achter zich laten.

Besef dat elk van deze veranderingen reeds begonnen is, maar dat ze eerst en vooral moeten tot stand komen in uw eigen bewustzijn.

U schept niet een wereld waarin bepaalde dingen plotseling gebeuren om ‘alles recht te zetten’ voor u, waar Schepen plotseling aan de hemel verschijnen en de oude structuren opruimen, om ze te vervangen door nieuwe 5D-structuren.

Kan zulk een tussenkomst plaatsvinden? Heeft het plaatsgevonden, in bepaalde afzonderlijke gevallen?

Ja, enige tussenkomst heeft al plaatsgevonden en vindt nog steeds plaats.

COR 2016 08 05 - foto 1 groot

U heeft misschien gehoord over Sterrenschepen die verschijnen om in te grijpen wanneer een atoomwapen zou worden afgevuurd vanuit zijn standplek – uw leger, maar ook anderen in de wereld hebben hierover verslag gedaan, en dat is niet verzonnen.

Maar waar wij nu over spreken is niet een 5D-wereld die u wordt overhandigd (dat kan namelijk niet, bij geen enkele beschaving), maar één die u zèlf schept. Nu zult u vragen ‘hoe doe ik dat, als ik geen idee heb hoe ik een 5D-wereld moet scheppen?’

Dan is ons antwoord: u bent daar al mee bezig.

Met elke krachtige Energiegolf die over uw Planeet spoelt, met ieder fragment van Lichtdata die in uw kruinchakra binnenstroomt en wordt opgenomen in uw gehele wezen, transformeert u tot precies die Hogere Wezens die – gewoon met hun Aanwezigheid – de kracht hebben om een Nieuwe Aarde te scheppen en die tot stand te brengen.

U hoeft geen 3D-werkwijzen om oude regeringen, financiële systemen of andere corrupte entiteiten te ontmantelen.

Omdat de NESARA-wet reeds bestaat en er klaar voor is om ervoor te zorgen dat dit ontmantelen van het oude volmaakt verloopt, in overeenstemming met zowel uw gebruikelijke wetten als de Universele wetten. Wij spreken over uw eigen Aanwezigheid, uw eigen krachtige overbrenging van Licht en nieuwe, Hogere Gedachtenvormen – uw visie voor het leven op Aarde zoals het zou kunnen zijn – en zoals het nu wordt. Wij hebben het ook over uw oppikken van deze Hogere Energieën. Want op ieder ogenblik verankert u ze als de nieuwe wereld voor de Aarde zèlf.

De tussenkomst waar u om heeft geroepen, waar Gaia zèlf om heeft geroepen, vindt inderdaad plaats – maar in overdracht van Licht, die Hogere Frequenties inbrengt op de Aarde.

Ieder van u en ook de Planeet zèlf vloeien nu samen en vinden samenklank in deze nieuwe frequenties, die steeds méér als vanzelfsprekend gaan worden voor uw bewustzijn en uw fysiek wezen.

Ieder deel van Licht dat u nu aanvaardt als deel van uw eigen trilling, helpt om uw Planeet te bevrijden van duizenden jaren aan onderdrukking en overheersing door het duister.

COR 2016 08 05 - foto 2

Elk nieuw en Hoger Niveau dat u bereikt opent uw hart-geest en uw zielenintenties op een niveau, dat u nog méér brengt tot waar de Legioenen van Engelen en Aartsengelen die de Planeet omringen steeds méér in staat zijn om binnen te treden in uw wereld, en daar méér van hun mooie werk te verrichten.

Dit betekent dat nieuwe en bemoedigende gebeurtenissen, gedachtevormen, uitvindingen, sociale- en economische structuren … allemaal nog méér bereikbaar en écht worden voor u, waarmee de weg wordt gebaand voor een dagdagelijks leven in 5D.

Maar … wordt u nu wel of niet gered?

Zeker wel. Maar het is ieder van u, die de redding uitvoert. Voor uzelf en voor uw Planeet.

Wij allemaal in de Hogere Rijken komen enkel hierheen om steun te geven aan wat u en uw Planeet reeds besloten hebben.

Onze tussenkomst is niet enkel mogelijk, maar ook toegestaan onder de Universele Wet – en niet enkel door wat u te lijden heeft gehad toen uw vrije wil van u werd weggenomen.

Ze zijn mogelijk gemaakt door uw verwachting, uw krachtige intentie en uw eis – vanuit het diepste van uw wezen – dat dit Nu Moet Veranderen.

Dus, ja … u zult méér van de oude infrastructuur uiteen zien vallen, nu zij die zich moeten verantwoorden voor hun misdaden hun greep verliezen op een snel afbrokkelende machtsstructuur, en nu hun leugens en hun schuilplaatsen niet langer hun afscheiding van het Licht der Waarheid verzekeren.

U zult de Aarde zien openbarsten op plekken met overstromingen en aardbevingen en andere schijnbare rampen, wanneer zij de gifstoffen van het oude systeem van zich afschudt.

COR 2016 08 05 - foto 3

U zult ook uw eigen energieën zien doorbreken, hoe onaangenaam en vreemd dat soms ook mag lijken, wanneer uw lichaam, geest en spirit de gifstoffen van 3D van zich afwerpen en elke cel verheffen in de krachtige aanwezigheid van uw Hoger Zelf.

U heeft vast wel gehoord dat ‘NESARA niet alléén draait om geld’, maar wij denken dat dit nog véél te zwak is uitgedrukt.

Want hoewel u het beu bent om dag na dag te moeten ploeteren om uw rekeningen te betalen en uzelf en anderen boven de golven uit te houden van deze grote zee des levens waarin u zich bevindt, moet u begrijpen dat die zee nu verandert.

Die grote zee is de levensenergie van deze Planeet, en die vormt zichzelf nu tot datgene wat u heeft besloten dat uw Nieuwe Wereld zal worden.

U ‘wacht’ nergens op. U bent een belangrijk lid van de groep die nu ‘de leiding heeft’, die beslist hoe hele beschavingen en landen eerlijk en in gelijkheid zullen worden bestuurd, met respect en mededogen voor iedereen.

U bent van de Intergalactische Confederatie en het Ashtar Commando – en u bent van niemand de slaaf, die wacht op redding.

Ga staan (doe dit ook echt, nu) en zeg samen met ons, want wij allemaal zullen het samen met u zeggen: ‘Ik laat alle passiviteit en onderdrukking achter, waarin ik gewend was te leven. Ik eis dat de NESARA-wet nu op de voorgrond treedt! Ik eis dat de Nieuwe Wereld nu tot stand komt! Dank u.’

COR 2016 08 05 - foto 4

Zeg het niet alleen, maar méén het ook – zoals onze schrijfster zou zeggen.

En wéét dat deze oude programmering waaraan u vele eeuwen geleden ten prooi viel, waarbij u moest wachten op de restjes die uw meester u vanaf zijn tafel toewierp nu afbrokkelt, en dat ze nooit nog enig deel van uw dag, uw gedachten en uw zicht op het leven zal sturen.

Deze nieuwe bekrachtiging houdt zich klaar en wacht tot u erin stapt, volledig en vreugdevol.

Laat het niet langer wachten.

Namaste, geliefden! Wij zijn altijd bij u.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN

Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.