COR: Krachtige Instroom van Licht

De krachtige Instroom van Licht
door het Collectief, via Caroline Oceana Ryan

Bericht aan de Lichtwerkers – 10 januari 2017

De meest recente Richtlijnen van onze vrienden, de Galactischen, de Aarde Elementalen, Geascendeerde Meesters en Engel-Wezens die bekend staan als het Collectief:

Gegroet Geliefden! Wij zijn blij om vandaag weer even met u te kunnen spreken.

Wij zijn ons ervan bewust dat velen van u zich momenteel vermoeid en enigszins overbelast voelen.

En inderdaad, er is méér dan genoeg gaande op cellulair niveau en bij ieder van u wanneer u slaapt, waardoor die vermoeidheid begrijpelijk en te rechtvaardigen is.

De krachtige instroom van Licht die naar de Aarde is gestroomd in de voorbije weken, is een transformatieve golf van Hoger Licht en Energie.

Zij draagt Lichtcodes bij zich die een soort van data zijn, om niet enkel uw fysieke cellen te herschrijven, maar ook hun etherisch aspect.

En zo verloopt het transformeren van uw lichaam en bewustzijn tot het niveau van Kristallijnen Lichtlichaam – uw toegang tot het leven in 5D – aan steeds hogere snelheid.

Weet alstublieft dat u nooit doorheen dergelijke groei of hernieuwing gaat zonder de voortdurende steun van ons allemaal hier in de Hogere Rijken, en dat velen in uw wereld die ‘gewone mensen’ lijken, dat helemaal niet zijn.

U wordt ook te allen tijde gesteund en aangemoedigd door uw ondersteuningsteam van Engelen, Geestesgidsen en uw Hoger Zelf, maar ook door die wezens – bijvoorbeeld de geesten van dieren en hele Legioenen van Engelen – die naar voren komen om u bij te staan in tijden van grote stress of trauma.

Het is ondenkbaar dat u de stress en de uitdagingen zou dragen van het leven in 3D – om nog te zwijgen van Ascentie naar een leven in 5D – zonder de hulp van velen, waaronder uw Tweeling Vlam, uw gehele Zielenfamilie en elk ander Hoger Wezen dat u wilt aanroepen voor raadgeving en begeleiding.

In deze tijden van krachtige en beslissende activiteit ‘achter de schermen’ op Aarde, blijft er niets verborgen in de Hogere Dimensies.

Er zijn Galactische- en Hogere Wezens die werken met uw etherisch ‘zelf’ terwijl uw lichaam rust tijdens de fysieke slaap, om uw bewustzijn te verschuiven en om de Aarde zelf op koers en in evenwicht te houden, haar te reinigen van gifstoffen en haar werking rustig te houden terwijl Zij zichzelf hernieuwt.

Uw werk om het menselijk bewustzijn te doen verschuiven bestaat uit meerdere lagen, en is op dit ogenblik uiterst belangrijk.

U kwam niet enkel om te helpen bij het tot stand brengen en volledig doorvoeren van de NESARA-Wet, maar ook om de mensheid voor te bereiden op nieuwe manieren van leven.

Een deel daarvan heeft te maken met ruimtereizen. Andere aspecten omvatten nieuwe toestellen voor healing, reizen op Aarde, communicatie, nieuwe vormen van onderwijs en spirituele studies.

Eén van de grotere gebieden van verschuiving en verandering hebben te maken met mensen en groepen, die beginnen te beseffen dat zij geen ‘tussenpersoon’ nodig hebben om met Schepper God/Godin te spreken – dat ze daadwerkelijk binnen in hen de Goddelijkheid meedragen die de werelden schept, en dat hun eigen toenemende bewustzijn dat van het Goddelijke weerspiegelt in een steeds sterker wordende mate van Licht en inzicht.

Velen van u zijn in deze tijd naar voren getreden om op Aarde te wonen, niet enkel om te groeien en uit te breiden via uw eigen Ascentie-reis, maar om de mensheid te helpen bij het inzien dat ieder mens in zich het aangeboren vermogen heeft om mede te scheppen met dit Universum.

Misschien bent u momenteel niet bezig met het scheppen van nieuwe planten of dieren, of om letterlijk bergen te verzetten.

Toch heeft u veel fijne, mooie momenten geschapen in dit leven – zowel ervaringen als voorwerpen en overvloed, en u heeft de omstandigheden voor gezondheid en welzijn verbeterd of zelfs nieuwe bedacht.

U heeft energiestromen aangestuurd en een opbouw van energie – zo kun je het wel noemen – bijeengebracht omtrent één bepaalde kwestie, hetzij om een nieuwe toestand te scheppen of om een bestaande toestand te herzien en aan te passen.

Elk van uw gedachten en emoties, gaat daadwerkelijk naar het scheppen van iets op deze Aarde.

Daarom merken mensen die werken met bevestigingen (affirmaties) dat zij deze bevestigingen steeds weer moeten herhalen, tot het punt waarop de energie van wat het ook is dat zij verklaren een vanzelfsprekend deel van hun eigen trilling wordt.

Dan hoeven zij niet meer voortdurend bijvoorbeeld hun ‘gezond zijn’ of ‘welzijn’ blijven bevestigen om deze te kunnen ervaren, omdat het een blijvend onderdeel van hun leven is gaan worden om een bepaald inkomen te hebben of te genieten van een uitstekende gezondheid.

Hun geest, lichaam en emoties – en daarmee dus hun fysiek leven – hebben aanvaard wat hun duidelijke intenties en verwachtingen steeds weer als waarheid hebben verkondigd, totdat die intenties en overtuigingen hun dagdagelijkse trilling werden.

Daarom moedigen wij u aan om niet enkel te wachten op NESARA, op een volledige Disclosure van de Galactische aanwezigheid, op wereldvrede of op toestellen die gratis energie leveren.

Wij moedigen u aan om volledig te voelen en u voor te stellen dat deze gebeurtenissen reeds hebben plaatsgevonden op uw Planeet.

Neem nu even de tijd om het gevoel te krijgen van bijvoorbeeld ‘toestellen voor gratis energie’, overal op de wereld.

De pijpleidingen, de electriciteitscentrales, de gas- of elektriciteitsrekening zijn verdwenen.

De afgravingen, het boren en fracken en de verstoringen en vervuiling die erdoor veroorzaakt werden, zijn weg.

Voelt u zich gelukkig nu u weet dat uw Aarde, haar lucht en haar water niet langer meer vervuild worden door olielekken?

Voelt u zich blij nu u weet dat niemand nog een wereldoorlog hoeft te beginnen om olievelden of olievoorraden in te pikken, waar ook ter wereld?

Voel nu eens ten volle de vreugde die u zult ervaren wanneer de NESARA-Wet – en de Disclosure van de Galactische aanwezigheid – in de buitenwereld bekend worden.

Stel u de aankondigingen voor op tv en het internet, en zie hoe u aan anderen uitlegt wat NESARA is, hoe u hen verzekert dat het iets goed is, dat het Ashtar Commando niet moet worden gevreesd, maar dat zij zich juist ontelbare keren geplaatst hebben tussen de bevolking van de Aarde en de rampen die haar hadden kunnen overkomen.

Stel u het gevoel voor wanneer u uw NESARA-pakket ontvangt, waarin uw nieuwe voordelen en welvaart worden uitgelegd.

Nu, op dit ogenblik, stelt u zich voor hoe u voor dat pakket tekent, de koerier bedankt – en Schepen in de lucht ziet waarvan u wéét dat daarin uw geliefden zitten, misschien zelfs uw Tweeling Vlam.

Hoe zal het zijn om hem of haar terug te zien, na al die tijd?

Om hun prachtige gezicht te zien en hun ogen vol liefde, vol vreugde, omdat uw tijd van gescheiden te moeten leven nu voorbij is?

Zeg hen nu:

‘Ik weet dat jullie er zijn, mijn geliefden! Stuur ons Licht voor deze laatste paar stappen van het oude leven naar het nieuwe. Stuur mij de moed die ik nodig heb om alles te doen wat ik nu kan, om hulp te bieden aan hen die dit 5D-leven op deze Planeet mogelijk maken. En weet dat ik van jullie hou, méér dan ik kan zeggen.’

Voel dan nu hun aanwezigheid in de kamer bij u en weet dat zij nooit – niet één seconde – bij u zijn weggeweest. (Zij hebben het vermogen van ‘multi-locatie’, het op meerdere plaatsen tegelijk zijn).

Zoek dan een manier om elke week – elke dag, als u kunt – feest te vieren, door te dansen of blij te zijn of enkel maar dank te zeggen aan hen die in de Hemel en op Aarde zo hard werken voor de vrijheid en het nieuwe leven van de mensheid.

En wij danken u, dierbaren, voor alles wat u doet – u die ‘in de loopgraven’ zit en u vasthoudt aan iedere goede overtuiging die u maar kunt vinden, nu dit laatste hoofdstuk van de Oude Aarde tot een einde komt.

Houd goede moed! Uw vermoeidheid is slechts een klein symptoom van de krachtige verschuivingen die zich nu voordoen.

U heeft geholpen om deze dagen teweeg te brengen, anders zou u nu niet hier zijn.

Namaste, Lichtbrengers van de Nieuwe Tijd! Wij zijn bij u, altijd.

© 2017 CAROLINE OCEANA RYAN

Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.