COR: Iedereen kan de Schepen zien

Ieder van u is in staat om de Schepen te zien
Het Collectief, via Caroline Oceana Ryan

21 september 2016

De channeling van deze week beantwoordt twee vragen van een lezer die vroeg:

Eerste vraag: Er zijn mensen die zodanig verstrikt zitten in de illusie van 3D, dat ze er uit alle macht aan vasthouden. Welke opties hebben zij, voor wat betreft reïncarneren? Sommigen zullen geen 5D-ervaring willen.

Wij zijn allemaal multi-dimensionale wezens, maar er zijn er die op een heel diep niveau toch voor 3D kiezen. Ik weet dat zij die belichaamd zijn, in 3D kunnen blijven – maar hoe zit het met hen die terugkeren?

Tweede vraag: Ik woon in een kleine stad in Californië, waar de gesprekken heel vaak gaan over UFO’s – het is een drukbezochte plek, waar regelmatig levensechte Galactische ervaringen plaatsvinden.

Ik krijg steeds meer het duidelijke gevoel dat de Sterrenschepen zichtbaar zijn voor hen die op een bepaalde frequentie trillen – is dat één manier om te bepalen hoezeer onze trilling die van 5D nadert?

Het Collectief:

Gegroet, geliefden! Dit zijn twee fascinerende vragen en we zullen ze na elkaar behandelen.

Het is zo dat vele miljoenen – minstens de helft van de mensen – nog steeds diep geworteld zijn in de 3D-wereld, zo sterk zelfs dat zij het waanzin vinden om zelfs maar te denken aan een leven in een Hogere Wereld, zolang ze nog niet fysiek gestorven zijn.

Uw bewustzijn, dat begrepen heeft dat iemand niet meer de Aarde moet verlaten om over te gaan naar een 5D manier van leven, heeft een stevige voorsprong op diegenen die nog wat achterlopen op het pad naar groei.

Hun pad is net zo goed heilig en het is nog steeds een mooie en opwindende reis … ook al kan die soms ook zwaar en moeilijk zijn.

cor-2016-09-21-foto-1-2

Voor hen die nog lijden in oorlogsgebieden of die andere omstandigheden van conflict, angst, gebrek aan voedsel en water, het verlies van familieleden en ziektes ervaren, is de uitdaging nog veel groter.

Toch is het zo, dat zij ervoor hebben gekozen om in deze uitdagende – en soms zelfs beangstigende – periode van Haar geschiedenis hierheen te komen, juist om te ervaren wat zij nu meemaken.

We kunnen niet zeggen dat zij zich niet op een Ascentie-tijdlijn bevinden, maar dat hun Ascentie-tijdlijn zich afspeelt op een ander pad en langs een andere route dan de uwe.

Dit betekent niet, dat zij niet Ascenderen.

Het betekent, dat zodra zij er klaar voor zijn zij zullen gaan inzien dat Ascentie mogelijk is, en dat ze ervoor kunnen kiezen.

Zij zullen ervoor kiezen om hun Lichtlichaam te ontwikkelen en hun Merkaba-voertuig te transformeren tot op het niveau van Licht en Hoger Bewustzijn, dat nodig is om te kunnen overgaan naar 5D met behoud van het fysiek lichaam.

De meeste van deze levensvormen willen wel leven in 5D.

U zou kunnen stellen dat zij nergens anders aan denken in hun verlangen naar veiligheid, een ‘normale’ gang van zaken, naar creatieve uitingen en naar Liefde – waaronder ook Eigenliefde.

De karmische cyclus van dood en wedergeboorte in een ander 3D-bestaan komt hier op Aarde tot een einde.

Degenen waar u het over heeft zullen hier niet meer herboren worden, om hun 3D-ervaringen en hun pad verder te zetten. Zij zullen worden herboren op een Planeet die veel op de Aarde lijkt – u zou kunnen zeggen een 3D-versie van de Aarde – of op een andere 3D-Planeet.

Maar zij zullen niet herboren worden op een 5D-Aarde, totdat zij volledig in staat zijn om die trilling in alle opzichten in stand te houden. Hun fysieke lichamen zouden anders niet langer dan 1 uur kunnen overleven in een 5D-wereld.

Vertrouw erop dat zij die kiezen voor het verderzetten van een 3D-ervaring, dat doen voor de vooruitgang en het inzicht van hun eigen Ziel.

Zij zullen niet altijd in zulk een laag trillingsveld blijven – er zijn nu veel méér keuzemogelijkheden voor hen die vooruit willen.

cor-2016-09-21-foto-2

En het 3D-bestaan dat hen wacht zal niet zo streng en gewelddadig zijn als datgene wat u zo goed kent.

Er zullen 3D-lessen en ervaringen zijn, maar die zullen niet zo overweldigend hopeloos, niet zo benauwend en strikt in de opbouw van denken en overtuiging zijn, dat Ascentie een onbereikbare droom lijkt die slechts weinigen kunnen beleven.

Met betrekking tot uw vraag of Sterrenschepen zichtbaar zijn voor hen die op een bepaalde frequentie trillen, en of dat een manier is om te bepalen hoe het staat met de 5D-trilling van die persoon willen we zeggen, dat bijna alle Sterrenschepen zichtbaar zijn voor mensen van gelijk welke frequentie – ze kunnen ze waarnemen binnen in zichzelf, met het innerlijk oog maar ook buiten henzelf, met de fysieke ogen.

De vraag is dan: zal die persoon zichzelf toestaan om het Schip te zien? Of is dat een te gewaagde onderneming voor hen?

U bent aangekomen op een punt waarop het ego-brein er vanuit zijn opleiding alles aan doet om de controle te houden over uw innerlijke keuzes en gedachten.

Wij zijn blij te kunnen melden dat het die strijd in snel tempo aan het verliezen is van het hart-brein.

Als uw hart-brein openstaat en helder is in zijn intentie – als u sterk gericht bent op het willen zien van de Schepen en u contact legt met hen die over de Aarde waken en toezicht houden op haar Ascentie-reis … ja, dan is het vrijwel zeker dat u hen zult zien.

De reden waarom u denkt dat zij die méér in de 5D-trilling zijn gemakkelijker een Schip zullen zien, is omdat u voelt dat zij ‘meer gemeen hebben’ met de bemanning op de Schepen.

Maar wij verzekeren u dat u elke nacht tijdens uw slaap naar deze Schepen reist, waar u uw mede-bemanningsleden en uw oversten bezoekt, en samenwerkt met hen en met degenen die uw Aarde-missie steunen – met name zij die behoren tot uw Zielenfamilie.

Wij verzekeren u dat u veel tijd heeft doorgebracht op de Schepen, zowel tussen Aardse levens in als in dit leven, op Etherisch Niveau.

Die tijd wordt besteed aan het toewerken naar de vervulling van datgene wat u hier kwam doen ten aanzien van uw opdracht – uw bijdrage aan Galactische vrede en samenwerking, of het schoonmaken en hernieuwen van de lucht, het water, de bodem en de atmosfeer van de Planeet.

cor-2016-09-21-foto-3

Of de introductie van 5D-technologieën bij de mensen op Aarde, of het healen van haar planten, mensen en dieren en vele andere belangrijke opdrachten die Lichtwerkers vreugdevol op zich namen, voordat ze incarneerden in deze cruciale tijd.

Alle Lichtwerkers hebben op één of ander niveau op hun pad contact gehad met Galactische Vrienden en Familie en met collega’s of kameraden, hetzij fysiek dan wel Etherisch.

Uw fysiek lichaam ziet dat echter niet zo.

Het heeft met name tijdens dit leven op Aarde vanaf onze geboorte al geleerd om bepaalde situaties te vrezen, omdat ze ongrijpbaar of te ‘vreemd’ zijn – de afloop is te onzeker en daar kunt u niet mee omgaan.

Daarom zijn er mensen geweest die geroepen hebben om contact te kunnen krijgen met de Galactische Broeders en Zusters, waarvan zij weten dat het hun Familie is.

Zij hebben erom gevraagd om de Schepen te zien en ze van binnenuit te ervaren – in wakende toestand.

Maar hun lichaam voelt enkel doodsangst bij zelfs de kleinste stap in die richting.

Dit is begrijpelijk en niemand veroordeelt u daarom.

Maar hoe méér u uzelf kunt zien als Multidimensionale Galactische Burgers, geliefden – hoe meer u de angst die u als kind heeft geleerd en de oude, Aardse overlevingstactieken kunt loslaten – des te meer ruimte zal er komen voor datgene wat steeds méér een normale (zij het nog niet Universele) menselijke beleving wordt.

Als kind wist u al dat u niet alleen was.

U wist dat er Engelen waren en Elfen en Boswezens en nog vele andere die beschouwd worden als ‘magisch’, maar die even écht waren als wie dan ook.

U wist dat dolfijnen luidop konden spreken en dat alle dieren telepathisch met u spraken – net zoals ook de Aarde, de wind en de bomen dat konden.

U werd geboren met herinneringen van het aan boord zijn van ruimtetuigen en doorheen de Melkweg reizen.

U wist dat de Sterren niet zo heel ver weg staan, dat ze wèl bereikbaar zijn – en dat er leven was op andere Planeten.

Maar u onderging een proces van aanpassing – deels zichtbaar maar veel ervan onzichtbaar – waarin u leerde dat u voor gek zou worden verklaard als u verder bleef geloven in die onzin.

En misschien bestonden die dingen wel, maar dan in een diep donker gat dat u zou wegvoeren van alles wat u lief was, alles wat veilig en vertrouwd was en u zou verwijzen naar een beangstigende mengelmoes van vervreemding en verlies van vrienden en familie. Dat zou u niet kunnen verdragen.

We hebben het niet enkel over de angst die werd opgewekt door de films die Hollywood heeft uitgebracht sinds het Roswell-ongeluk (vóór die tijd waren er niet zoveel mensen, die u vertelden dat Buitenaardsen gevaarlijk waren!).

cor-2016-09-21-foto-4

Wij hebben het ook over hoe de leerkrachten geleerd krijgen om te onderwijzen, hoe schrijvers en journalisten geleerd krijgen te schrijven, hoe de producers van nieuwsuitzendingen en reportages geleerd krijgen om precies dezelfde fictie te brengen, telkens in een andere jasje – het ene als ‘nieuws’, het andere als ‘amusement’.

Maar de leugen blijft.

U voelt nu het wegvallen van die leugens, geliefde, anders zou u deze vragen niet stellen.

Wij verzekeren u dat u – ieder van u – in staat bent om de Schepen te zien.

Zeg tegen uw ego-brein ‘Jij bent niet mijn Hoger Aspect. Mijn Hoger Zelf bestuurt nu het schip. Laat die angst los! Ik ben één van hen. Dat weet je.’

Kijk dan omhoog naar de Hemel en zeg ‘dag’ tegen uw familie.

Want wij zijn hier, geliefden. Dat weet u.

cor-2016-09-21-foto-5

En zoals altijd, Galactische Burgers, heten wij en al uw Families u ‘welkom thuis’.

Namaste! Wij zijn bij u, altijd.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN

Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.