COR: Het Goddelijk Bestuur op Aarde

Het Goddelijk Bestuur op Aarde
door Het Collectief, via Caroline Oceana Ryan

Bericht aan de Lichtwerkers – 8 november 2016

De meest recente Richtlijnen van onze vrienden, de Galactischen, de Aarde- Elementalen, Geascendeerde Meesters en Engel-Wezens die bekend staan als het Collectief:

Gegroet, Verlichten!

Wij zijn blij met deze kans om vandaag met u te spreken.

Er is nogal wat beroering in de VS, op deze verkiezingsdag.

U heeft een gevoel van verlies aan bekrachtiging, u vraagt zich af ‘hoe kan ik nu stemmen terwijl de meeste kandidaten overduidelijk – en hoe dan ook – de oude machtsstructuur vertegenwoordigen? Elk ervan draagt alleen maar bij aan de problemen om ons heen, door te buigen voor hen die de macht hadden … terwijl ik juist wil opkomen voor de bekrachtiging van de mensheid?

En wat maakt het uit, of ik er wel of niet aan deelneem?’

Dan zeggen wij, geliefden: ‘dat maakt héél veel uit.’

En wat u in de VS doet, en in elk ander land waar burgers hun stem mogen uitbrengen, is veel méér dan enkel kiezen tussen niet enkel die personen die de duisteren besloten hebben aan u voor te stellen – personen waarvan zij denken dat ze hun heerschappij zullen verderzetten.

Daarbij oefent u ook een mensenrecht uit dat op deze Aarde gedurende duizenden jaren niet heeft bestaan, en dat pas weer op de voorgrond trad nadat velen heel dapper hun fysieke veiligheid en maatschappelijke status hebben geofferd – door op te komen tegen de status quo – en het kiesrecht op te eisen als één van de ‘Rechten van de Mens’.

cor-2016-11-08-foto-1

Wanneer u stemt, dan steunt u hen, u bedankt hen voor de vrijheid die zij voor u en voor alle komende generaties hebben gewonnen.

U zegt ook tegen uw Hoger Zelf en tegen iedereen in de Hogere Rijken die de Aarde bijstaan:

‘Ik maak gebruik van mijn stem. En mijn stem kondigt de menselijke soevereiniteit af – het Goddelijk Bestuur van de NESARA-Wet. Ik maak nu
gebruik van mijn stem en mijn aanwezigheid als een anker voor alle Hogere Energieën.

Ik breng mijn stem uit (in etherisch opzicht) enkel op hen die de weg zullen banen voor een Goddelijk Bestuur op deze Aarde – eender wie er verkozen wordt. Want alles draagt nu bij aan het Hoogste Goed voor de mensheid en onze Planeet!’

Raak niet van streek door de commentaren, de prognoses, de slogans en de grootspraak van de ‘winnaars’ die opscheppen tegenover de ‘verliezers’.

Want er zijn nu krachtige Energieën in beweging op de Aarde – de vurige Violette Vlam van St Germain en de Hogere Frequenties van vele miljarden Engelenstemmen die opstijgen in liederen en heilige gezangen, maar ook de bundeling van Hogere Energieën van Goddelijke Wezens in vele vormen, van uw Galactische- en Zielenfamilies, van de ziel van de Aarde zélf, van al haar Koninkrijken en de Elementalen.

U heeft gezien dat de Aarde nu in staat is om de Hogere Energieën van 5D mee te dragen.

Zie dan ook dat u, geliefden, nu zélf in staat bent om diezelfde 5D-Energieën (en hoger) met u mee te dragen – om ze te verankeren daar waar u zich bevindt en over de hele Planeet, als vormen van een nieuwe Aarde-realiteit.

Moet u beroemd of rijk zijn, of er goed uitzien en bekend zijn bij vele miljoenen, om die enorme invloed aan te wenden?

Helemaal niet!

cor-2016-11-08-foto-2

Ook wij kennen elkaar niet altijd van gezicht. En toch – u ziet en voelt ons overal om u heen.

U ziet de schoonheid van de Zon wanneer die opkomt, van de planten en bloemen en bomen, van de rijke grond en de stromende wateren en van de wind daar bovenuit.

En u wéét, door alles wat u ziet, dat Goddelijke Liefde feitelijk de Enige constante Realiteit is welke er bestaat.

U draagt zélf deze Hogere Energieën bij u, op ieder ogenblik.

U kwam hierheen voor niets minder dan een uiting te zijn van Goddelijke Liefde en Licht!

Luister dus niet, maar glimlach tegen hen die u ervan verzekeren dat ‘alles verloren is’, omdat deze of gene al dan niet werd verkozen.

Kijk naar de Energieën – stem u er intuïtief op af – nu en in de komende maanden, dan zult u merken dat u getuige zult zijn van een vloedgolf aan Goede Wil en een Hoger Streven, die spoelt over deze Aarde en elk bewustzijn in en op haar.

Niemand is immuun. Er is geen hol diep of donker genoeg om te dienen als schuilplaats voor die entiteiten die uw Aarde zo lang gegijzeld hebben.

Vergeef hen en laat hen los, op gelijk welke manier die voor u het beste werkt.

Als u voelt dat u geen vergeving kunt schenken voor de daden van hen die zo lang voor het duister werkten – die een schaduwrol hebben gespeeld – dat zij denken dat het hun enige doel is, dat dit is wie zij zijn … roep ons dan gewoon.

Zeg tegen ons:
‘Ik heb de volledige intentie om alle fouten welke ooit op Aarde zijn begaan en iedereen die ze heeft uitgevoerd, te vergeven en los te laten. Als ik zelf niet in staat ben om dit ten volle te doen, dan vraag ik de Goddelijke Wezens in al hun vormen om hen doorheen mij te vergeven en los te laten. Help iedereen op dat pad om nu hun eigen Hoogste Goed te beleven. Dank u!’

Meer is er niet nodig. Wij staan altijd voor u klaar.

cor-2016-11-08-foto-3

Misschien denkt u nu aan een aantal mensen in uw leven die uw vergeving nodig hebben, ook al is een deel van uw hart-geest nog steeds boos op hen, of zit het nog vast in de schok die het indertijd heeft gekregen.

Ook hier geldt hetzelfde: Vorm voor uzelf de heldere intentie om hen over te geven aan hun Hoogste Goed. Open dan uw handen … en laat het los.

Geef hen aan ons, geliefden.

Het Licht op uw Planeet is nu van die aard, dat u niet langer deze wrok en afkeer kunt blijven meedragen. U moet ze loslaten.

Dus maakt u nu kennis met nieuwe vormen van Schoonheid, Kracht, Innerlijk besef van uw Goddelijk Zelf en is dit een tijd van streven naar Gelijkheid, Vrede, Rechtvaardigheid, Schoonheid, Vreugde en Waarheid waar u zo lang naar heeft verlangd, en waarvan u dacht dat u het nooit zou bereiken.

Het is daadwerkelijk al een feit in het Etherische, anders zou u het niet zo krachtig en duidelijk in uw hart kunnen meedragen.

Het is volbracht.

Namaste, geliefden! Wij allen hier buigen voor uw dapperheid en wij vieren feest met u, terwijl NESARA steeds dichterbij komt.

Verwelkom de Geest in uw hart, uw huis, uw woorden en uw visies. U brengt NESARA tot ‘zijn’ … in uw land, uw beschaving en uw mens zijn.

En dit keer zal niemand van u achterblijven.

Wees opgewekt! Wij zijn bij u – altijd.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN

Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.