COR: De Bevrijding van uw Planeet

De bevrijding van uw Planeet

Het Collectief, via Caroline Oceana Ryan

Bericht aan Lichtwerkers – 6 juli 2016

De laatste richtlijnen van onze vrienden, de Galactische- en Engelen-Wezens die bekend staan als het Collectief:

Gegroet, vrienden en mede-Lichtbrengers!

Wij zijn dankbaar voor deze kans om vandaag weer met u te spreken.

U bent zich bewust van de voortsnellende veranderingen die nu gaande zijn in uw wereld – de hele wereld, niet enkel de gebruikelijke ‘machtige’ landen.

Dat heeft een aantal redenen.

Want u bevindt zich als het ware op een soort van Kosmische Snelweg – een Planeet met een goede ligging, met de beschikking over wat beschouwd werd als overvloedige ‘rijkdommen’ die al heel lang door deze of gene groep werden opgeëist.

Zoals één Lichtwerker het zei: ‘de Aarde heeft een goede ligging op wat men de ‘Zijderoute’ van het Universum kan noemen’.

We kunnen dan ook zeggen dat uw Planeet in het verleden hierdoor in een positie is gebracht waarin ze niet enkel benijdenswaardige schoonheid, schatten en diversiteit had, maar ook de kwetsbaarheid heeft ervaren die samenhangt met een Universum van de Vrije Wil, waar zoveel verschillende groepen – met verschillende intenties – doorheen zijn gereisd.

Daar waar u in het verleden wellicht heeft geloofd dat u overgeleverd was aan de genade van de één of andere machtige groep, zeggen wij nu dat u feitelijk getuige bent van het begin van de bevrijding van uw Planeet.

Dat is zo, zelfs te midden van de schijnbare chaos en de schijnbare overwinning van de fraudeurs en de corruptie.

We hebben hen geen ‘heersers’ genoemd, maar bezetters, want dat is wat ze zijn.

COR 2016 07 06 - foto 1 600x600

Zij hadden namelijk geen toestemming van de bewoners van uw Planeet, en ook niet van diegenen die zij hier voor meerdere redenen heenbrachten om over u allen te heersen met ijzeren vuist, en een totaal negeren van individuele of culturele rechten en vrijheden – met andere woorden: uw vrije wil werd overgenomen door die van hen.

Zo beperkten zij het idee van ‘vrijheid’ en maakten het tot iets wat te vinden is in bepaalde tijden en bepaalde landen, maar niet overal tegelijkertijd.

Ze leerden de massa aan, dat hun idee van vrijheid iets was waarover men kon ruzieën of zelfs oorlog om kon voeren. Ze stelden dat vrijheid alléén mogelijk was onder bepaalde voorwaarden en zegden ‘hoe erg het toch was dat het niet altijd overal kon worden gevestigd!’ – maar dat dat nu eenmaal ‘Gods Wil’ was.

Wij verzekeren u, dat er geen dimensie en geen tijdperk is geweest in de geschiedenis van de mensheid – of die van gelijk welke groep – waarin Schepper God/Godin, die Moeder/Vader God of ook wel Bron Energie worden genoemd, ooit hebben bepaald dat Vrijheid maar kan bestaan op bepaalde tijden en bepaalde plaatsen op Aarde.

‘Toch hebben al de machten in de Hogere Rijken deze waanzin maar laten voortbestaan!’ zegt u – en dat begrijpen wij.

Ja, ze hebben het toegestaan. Maar niet omdat het hen ontbrak aan mededogen, of omdat ze dachten dat het beter was voor de volkeren op Aarde of andere 3D-Planeten om oneindig te lijden.

Zij maakten zich ook geen zorgen – en dat zou u ook niet moeten doen – dat die onderdrukking tot in het oneindige zou blijven voortduren.

Want dat kan niet.

Er zijn in uw Universum, zoals ook in andere, astrologische- en etherische tijdperken die op zichzelf staand komen en gaan, overgaand van het ene tijdperk in het andere na een bepaald aantal jaren volgens de telling van uw Universum, net zoals de beweging van de tandwielen van een grote oude klok aan een Europees marktplein.

Terwijl de lichamen en etherische invloeden van dit Universum – Planeten, Constellaties en Stromen van Licht en bewuste energieën – hun uitgestippelde pad volgen, brengen zij elke Planeet en met name de dichtbevolkte Aarde over, van het ene tijdperk naar het andere.

COR 2016 07 06 - foto 2

De Hindoes en de sjamanen van vele inlandse stammen hebben gedurende eeuwen visioenen gehad van deze Universele bewegingen van het éne tijdperk naar een ander. Daarvan hebben wij ook verslag gedaan.

De Hindoes noemden dit ‘vier tijdperken’ of ‘yugas’.

Deze kunnen op ontelbare manieren worden omschreven, maar wij zullen ze voor nu gewoon als volgt beschrijven:
de Treta Yuga, een tijdperk van het uitstijgen boven de tijd;
de Dwapara Yuga, een tijd van het uitstijgen boven het materialisme;
de Kali Yuga; een tijdperk van terreur en conflicten, dat u nu reeds duizenden jaren op Aarde heeft ervaren …

En het tijdperk dat u nu betreedt doorheen de doorgang naar het tijdperk dat Sat Yuga of Satya Yuga – Het Gouden Tijdperk – wordt genoemd, waarin de mensheid de dualiteit en de illusie van de meer duistere tijdperken loslaat.

In dit Gouden Tijdperk zult u zich niet moeten afbeulen onder wrede opdrachtgevers tot u fysiek overlijdt. U bent niet meer voorbestemd om het ene Aardse leven na het andere te herhalen in een matrix van tijd-en-karma; om geboren te worden in verschillende tijdsbeelden, rassen en sekse, op zoek naar zielengroei in de meest moeilijke en dichte van alle omgevingen.

De mensen zullen zich nu juist steeds méér bewust gaan worden van zielengroei op alle niveaus van hun leven en bestaan; hierover praten zal even gemakkelijk worden als nu een praatje maken over het weer.

Dit bewustzijn, deze ontwaakte staat waar u de mensen van de Aarde heenleidt, met uw eigen aanwezigheid op Aarde in deze tijd, is een belangrijke stap bij het wegkomen uit de slachtofferrol van de Aardse mens en de overstap naar een bekrachtigd 5D-leven op Aarde.

U heeft het bij het rechte eind als u denkt dat de oude machten, het oude regime, ongelukkig is met wat hun astrologen hen vertellen (althans: die astrologen die dapper genoeg zijn om hen de waarheid te vertellen, in plaats van alléén te zeggen wat hun meesters willen horen).

COR 2016 07 06 - foto 4

Zij zijn zich ervan bewust dat de Sat Yuga is aangebroken. Zij minachten niet alleen het nieuwe Tijdperk, maar ook alles wat het met zich brengt voor de mensheid.

Wat brengt het dan?

Wat u nu reeds opbouwt, op dit ogenblik: een nieuw Tijdperk, waarin Rechtvaardigheid, Gelijkheid, Vrijheid, Waarheid, Schoonheid, Vrede en alles wat daarmee samenhangt … zullen heersen op de Aarde – te beginnen met een nieuwe 5D-versie van uw Planeet, die nooit meer zal vervallen tot het lage niveau dat het bereikte in het tijdperk van de Kali Yuga.

Wij moedigen u juist nu aan, dat wanneer u hoort dat één of andere misdadiger ‘niet zal worden vervolgd’ of dat er ‘onvoldoende’ bewijs werd gevonden om hun misdaden te bewijzen, dat u afstand neemt van deze valse berichten.

Ze zijn opzettelijk uitgedacht om de Lichtwerkers te ontmoedigen en hun woede op te wekken, met de bedoeling om uw opnamevermogen te verminderen van de Hogere Energieën die naar de Planeet komen, en om de invloed te beïnvloeden en te verminderen van uw aanhoudende energietoevoer naar vreugdevolle beelden over – en uw opeisen van – de Nieuwe Aarde.

Wees u ervan bewust dat er op dit ogenblik bepaalde programma’s worden toegepast, die opzettelijk zijn opgezet om de Lichtwerkers van hun pad af te brengen.

Deze zijn misschien niet zo duidelijk, zoals bijvoorbeeld de frequenties en beelden die worden uitgezonden tijdens bepaalde ‘futuristische’ of dramatische science fiction films en tv-series, die er op uit zijn om de Aarde een bepaald wanhoopsbeeld te schetsen.

Dit kan iets zijn wat onschuldig en misschien wel positief lijkt te zijn, zoals het praten over een ‘RV/herwaardering’ of ‘GCR’, alsof de huidige valutastromen op de Planeet enkel moeten worden heropgestart – in plaats van volledig te worden ontmanteld – door het aanbrengen van nieuwe vormen van valuta, die allemaal aan elkaar gelijk zijn, die allemaal gebaseerd zijn … niet op ‘wisselkoers’-schema’s maar op gelijkheid, en die gedragen worden door kostbare metalen.

U staat hierin niet alleen, daarom moet u zich niet gedragen zoals zij u dat hebben geleerd – door op zoek te gaan naar manieren om rijk te worden, welke verondersteld worden om het nieuwe bestuur van de Aarde in te luiden, maar die feitelijk gebaseerd zijn op de werking van het oude.

Sta uzelf toe om te zien hoe Alles helemaal nieuw wordt, zodat het niet nodig zal zijn dat u uw 3D-opleiding moet gebruiken om een 5D-wereld te scheppen.

COR 2016 07 06 - foto 5

Kijk voorbij de schijnbaar negatieve ogenblikken van geweld of conflict of bedrog, die nog worden aangedikt door uw media en uw wereldleiders.

Begrijp dat toen Groot Brittanië ervoor koos om de Europese Unie te verlaten, dit de sluisdeuren heeft geopend voor alle landen om hetzelfde te doen.

Ongeacht hoe de huidige economische toestand lijkt te zijn nu deze beslissing is genomen, is het een krachtig signaal aan de oude orde dat hun tijd voorbij is.

Let dus op de positieve bewegingen, de innerlijke totstandkoming – de ogenblikken waarop de verslaggevers op de tv zeggen dat ze ‘nooit eerder een verkiezing zagen zoals deze’ … want inderdaad, dat zagen ze niet.

Let op de vele polls die aangeven dat de mensen zich niet voor de gek laten houden door één of andere kandidaat, en dat ze geen geloof hechten aan hun slogans en beloften.

Let op de Liefde en het mededogen die zich verspreiden over de hele wereld, naar hen die gedood of gewond zijn geraakt bij de explosies en de schietpartijen die zijn opgezet om angst op te wekken en de haat te vergroten.

Ze doen namelijk precies het tegenovergestelde.

In deze tijd waarin het Gouden Tijdperk aanbreekt, zal er enkel maar méér Liefde voortkomen uit deze gebeurtenissen – niet minder.

COR 2016 07 06 - foto 6

Er is alleen maar méér mooie, bekrachtigende zekerheid in de harten van de mensen omtrent het heilige recht van ieder mens om zijn levenspad te vervolgen in vrede en rechtvaardigheid – en dat al het Leven onderling volmaakt verbonden is.

Tegen deze nieuwe achtergrond zal alles wat bedoeld is voor dichtheid en duister, enkel maar méér bemoediging brengen aan het Licht.

En u bent nu hier, met uw rustige reacties en innerlijk weten omdat u alles ziet wat er zich afspeelt – u bent hier om dat vertrouwen te verankeren in het hart en de geest van de mensen en in de Aarde zèlf.

Laat dit u healen, zelfs op ogenblikken van schok of verdriet – en laat het uw Aarde healen.

Wees vooral ook blij, geliefden! U bent nu hier, aan het begin!

Het Universum begint nu pas met het inbrengen van het Hogere Licht – hoger bewustzijn – in zulke hoeveelheden en met zulk een kracht, dat wij het niet eens kunnen beschrijven in uw beperkte menselijke taal.

U zult het moeten ervaren, in de eerste plaats met uw hart – en dat doet u ook.

Namaste, geliefden! Wij zijn altijd bij u.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN
Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.