COR: Bezorgdheid en angst loslaten

Hoe kan ik bezorgheid en angst loslaten?
door het Collectief, via Caroline Oceana Ryan

13 september 2016

De channeling van deze week houdt verband met deze vraag van een lezer:

Als 5D-wezen en levend in een 5D-wereld, wéét ik dat angst geen factor kan en mag zijn.

Vandaar mijn vraag: Hoe kan ik de bezorgdheid en de angst loslaten en er bovenuit stijgen – zoals de angst voor de veiligheid van mijn kinderen, maar ook angst in het algemeen?

Soms vind ik het moeilijk om zeker te zijn van onze veiligheid en bescherming.

Onlangs heeft iemand getracht om de zoon van een vriend te ontvoeren of aan te vallen en – ook onlangs – had mijn gezin te maken met angst voor een tornado. Dit alles voelde heel écht en kwam héél dichtbij.

Ik ben van nature optimistisch en zoek altijd overal het goede in, maar ik heb wat hulp nodig bij het loslaten van deze angsten. Ik wil niet dat die angst mij ervan zou weerhouden om te doen wat ik graag doe (bijvoorbeeld reizen), of dat ik mijn kinderen in gelijk welk opzicht zou beperken, uit angst voor hun veiligheid.

Ik zou heel blij zijn met uw inzichten.

Het Collectief antwoordt: 

Gegroet, geliefde! Wij zijn blij dat u deze belangrijke vraag heeft gesteld, in een dergelijke krachtige en Aarde-schokkende tijd!

Wij willen u zeggen, dat wat u beschouwt als ‘angst’ niet altijd angst is, maar eerder een vorm van ongerust zijn of zelfs een gevoel van spanning voor de huidige of ophanden zijnde veranderingen op de Aarde.

Maar we zullen het hebben over angst in het algemeen en vervolgens over gevoelens van ongerust zijn voor geliefden, met name kinderen.

Begrijp wel dat de manier waarop uw brein en uw emoties nu werken, voor uzelf en in de omgang met elkaar, een metamorfose ondergaan.

cor-2016-09-13-foto-1

Uw idee van angst is dus vervat in dit ongemakkelijke gevoel dat u of uw dierbaren misschien niet veilig zijn.

Eigenlijk is veel van wat u nu ‘angst’ noemt, eerder de onzekerheid van het brein ten aanzien van niet enkel de toestand in de wereld, maar ook hoe uw bewustzijn – dat zich steeds meer vanuit uw hart gaat richten – het leven bekijkt.

In zekere zin is uw wereld momenteel inderdaad een schip in woelige en onbekende wateren.

Toch heeft u heel lang geleden, voordat u incarneerde, duidelijk aangegeven dat u niet enkel de Nieuwe Aarde en zijn 5D-uitingen, maar óók de feitelijke overgang naar die nieuwe manier van leven wou ervaren.

U voelt veel duidelijker hoe broos en klein u bent als mens, nu uw ziel zich verbreedt en zijn uiting verdiept via u, door u tijdens uw slaap – en ook steeds vaker terwijl u wakker bent – te tonen hoe krachtig en groeiend uw Universele aspect, uw Goddelijk Zelf, werkelijk is.

Dat Goddelijk Zelf vraagt u om uw energieën te verbreden op manieren die het ego-brein maar moeilijk kan begrijpen, laat staan aanvaarden.

Dat zou zich het liefst heel stil houden en zich hullen in de oude overtuigingen volgens dewelke het ‘leven’ iets is dat volledig draait om het fysiek lichaam – en dat datzelfde leven verloren is, zodra de laatste adem het lichaam verlaat.

Of dat het fysiek welzijn, waaronder financiële- en fysieke ‘zekerheid’, onmisbaar is om u veilig te voelen/veilig te zijn.

Of dat het doorstaan van de omstandigheden in een wereld in overgang een kwestie is van zoveel mogelijk de controle te behouden, terwijl u zich gestresst en onzeker voelt over alles waar u geen controle over heeft.

Dit is niet het geval. Het is de ‘kijk’ die het ego-brein op uw omstandigheden heeft, maar het is niets méér dan dat …

cor-2016-09-13-foto-2

Het is niet verkeerd om deze gedachten en emoties te ervaren, maar weet waar ze vandaan komen en waarom ze bestaan.

U bent niet hier om alleen maar voor fysieke ‘veiligheid’ te zorgen, alsof dat de belangrijkste uiting is van uw innerlijke wijsheid en uw liefde voor uzelf en anderen.

Velen zetten hun fysieke ‘zelf’ dagelijks op het spel, in dienst van de bevolking van gebieden die verscheurd zijn door oorlog of grote armoede – toch kennen zij weinig angst.

Zij hebben zichzelf geleerd om zich aan te passen aan hun omgeving, zodat ze er niet alleen mentaal en emotioneel mee kunnen omgaan, maar ook hun fysieke welzijn kunnen behouden op manieren die hen geen stress bezorgen, in de zin van dat ze ontoereikend of te zwaar zijn om te dragen.

En dit doen ze door volledig te leven in het Heden.

Angst, zoals u het beschrijft, is een belangrijke strijd in het brein, een wanhopig grijpen naar wat het ‘zekerheid’ of ‘veiligheid’ noemt – terwijl het werkelijk niets met veiligheid te maken heeft.

Het heeft meer te maken met een verlangen om controle te hebben over de omstandigheden.

Het is zelfs zo: één van de redenen waarom u juist deze keer bent geïncarneerd, was om de behoefte los te laten aan controle over de omstandigheden – om de energie te laten stromen in het heden, wat er zich verder ook om u heen afspeelt.

U bent tijdens uw leven heel vaak in gevaarlijke situaties geplaatst, zonder dat u het wist, maar u heeft niet getracht om die omstandigheden onder controle te krijgen – omdat uw brein geleerd had om ze te aanvaarden.

Een paar voorbeelden daarvan: het opzettelijk vergiftigen van het drinkwater met chemicaliën zoals fluoride en chloor, de vaccins die besmet zijn met ziektes, EMF-straling, chemtrails en de mind control die wordt uitgeoefend via uw onderwijs, religie en grote media-bedrijven.

Elk daarvan heeft de mogelijkheid tot veel grotere vernietiging dan een aardbeving of overstroming. U heeft alleen geleerd om méér angst te hebben voor de éne dan voor de andere.

Daarom willen wij zeggen, dat wanneer er gevoelens van onrust opduiken u moet weten dat dit de strijd is van het ego-brein dat gefrustreerd is, omdat het uw levensomstandigheden niet kan controleren.

Vertel het bange kind binnen in u (want dat is de kern van deze kwestie) ‘alles is goed, liefje! We zullen in het heden blijven en we zullen kijken of we nu iets leuks kunnen doen.’

cor-2016-09-13-foto-3

En dan, net zoals u een klein kind in een storm zou geruststellen, moet u heel bewust iets gaan doen wat vreugde brengt: gebruik kleuren, muziek, creatieve uitingen, lachen en of het genieten van de Natuur.

Stap heel bewust uit de programma’s van het brein, die steeds maar klagen want ‘daarbuiten wacht het gevaar en dat wacht op ons.’

Onzin.

In werkelijkheid is de Aarde sinds de Ondergang van Atlantis in zijn hele geschiedenis nog nooit zo veilig geweest.

Hoe zou u nog veiliger kunnen zijn, dan tijdens de Ascentie naar 5D, met alle hulp, Liefde, bemoediging en Hogere Wijsheid van de Geascendeerde Meesters, Aartsengelen en uw eigen Hoger Zelf – die klaar staan om u op ieder ogenblik te begeleiden?

Met betrekking tot de veiligheid van uw kinderen, willen wij zeggen wat geen enkele ouder ooit wil horen, maar dit is wel nodig:

Uw kinderen moeten hun eigen weg gaan. Hun pad is even Heilig als het uwe – en u moet hen dit toestaan.

Uiteraard is het uw taak om hen te tonen hoe ze kunnen leven in de wereld op een positieve, zelf-ondersteunende, vriendelijke, meedogende, intelligente en beslist ook voorzichtige manier.

Maar begrijp dat uw angst voor een kind enkel weer angst oproept in hen (dat heeft u reeds begrepen) en dat brengt hen niets. Geef hen en uzelf veel méér dan dat.

Kies voor een paar affirmaties die u elke dag kunt uitspreken en opschrijven en doe dat ononderbroken, totdat u wéét dat uw energie hieromtrent veranderd is.

Schrijf bijvoorbeeld een affirmatie als ‘Ik ben Goddelijk gezegend, beschermd en geleid – te allen tijde!’. Schrijf dit een keer of twaalf tot vijftien en laat uw onderbewustzijn de Waarheid in zich opnemen van die stelling en de trilling ervan.

Misschien wilt u uw onderbewustzijn laten antwoorden op die affirmatie. Dat antwoord kunt u dan opschrijven aan de rechterkant van het blad, telkens als u de affirmatie schrijft.

U zult waarschijnlijk merken dat uw innerlijke stem reageert met ‘Echt? Dat dacht ik toch niet!’ … of iets in die aard.

Dat is prima. Sta het angstige kind toe om te spreken, blijf die affirmatie schrijven en laat ook telkens de reactie erop vanuit uw diepste binnenste naar boven komen. Nadat u het een keer of 10 heeft geschreven zult u merken dat die stem een andere wending neemt, totdat ze zover is dat ze dit als uw waarheid aanvaardt. (Dit is een zeer krachtig proces, dat u kunt gebruiken met elk obstakel dat u tegenkomt.)

Op deze manier schept u een dialoog met die aspecten van uzelf die er niet zeker van zijn dat het oké is om u geen zorgen te maken. Een deel van uw brein heeft het idee dat dat juist zijn taak is, om zich voortdurend zorgen te blijven maken.

Die taak kan hij veel beter voor u vervullen door te letten op al de veiligheid, kalmte, de rust en het welbevinden die u elke dag weer omringen … maar u moet hem dat leren.

Richt u op wat u wenst te zien, geliefde. En wéét dat de schijnbare onzekerheden die zich nu voordoen enkel ontstaan, omdat uw wereld zich uit de chaos beweegt – niet er naartoe.

cor-2016-09-13-foto-4

Soms moet er wat opschudding zijn, om naar boven te brengen wat moet worden verwijderd. Dat is wat er nu gaande is.

Daarom sturen wij u onze Liefde en onze zegeningen van Licht en geruststelling, geliefde – aan u en aan allen die aan dit ogenblik deelnemen.

Want dit is het enige wat bestaat – dit ogenblik Nu. Deze ademhaling, dit leven dat slechts één uitingsvorm is van uw eindeloze Goddelijkheid.

Dit is waarvoor u hierheen kwam! Stap erin. Eis het op. Er is niemand die het van u kan afnemen.

Namaste, vrienden! Wij zijn bij u, op ieder moment.

© 2016 CAROLINE OCEANA RYAN

Origineel bericht: klik HIER

Als u dit plaatst, behoud dan aub de integriteit van deze informatie door haar precies zo door te geven als u haar hier vindt en door de link naar het originele bericht erbij te zetten. Dank u.

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.