BTR: Verwijderen Sleeper Cel – deel 2

BTR: Sananda en AE Michael:
Verwijderen van de Sleeper Cel – deel 2
4 februari 2015

purple-lotus_fullspectrumtr.org


Voorwoord door Kathryn bij BTR van 4 februari 2015

Vanavond zullen we verder gaan met het voorstellen van de duidelijke procedure voor het verwijderen van de ‘sleeper cel’, die een deel was van ons Contract voordat we hierheen kwamen. Ons Hoger Zelf is er – sedert het begin van ons Grootse Plan om naar de Aarde te komen als geïncarneerde mensen – mee akkoord gegaan tijdens ons Beraad om het leven hier te ervaren in dualiteit, als duister en Licht, afgescheiden van God en zoekend om die verbinding terug te vinden.

Zorg er zeker voor dat u eerst naar de uitzending van afgelopen woensdag (28 jan – V) luistert, voor de nodige achtergrondinformatie.

Vanavond zullen we verder gaan met een grondig begrijpen van het verwijderen van de cel – uit ons brein, ons hart en ons lichaam/ziel. Luister naar de verbazende reacties van hen die het al gedaan hebben!

Kort geleden kregen we van Sananda en AE Michael te horen dat een deel van ons oorspronkelijke contract erin bestond, dat wij hierheen zouden komen met een ‘duistere cel’, die ons aantrekkelijk zou maken voor de duisteren, zodat wij konden ervaren wat zij ervaren. Als dusdanig werkten wij als ‘lokaas’ voor de duisteren – als deel van onze dienst aan God – en tegelijkertijd als voorvechters voor het Licht.

Wij moeten ons contract met Bron en de Hemelse Schare verbreken, en de cel moeten wij zelf verwijderen om vrij te kunnen komen van dit programma, nu we er klaar voor zijn om over te gaan naar de Hogere dimensies.

Wij zullen beschrijven waar de ‘sleeper cel’ voor diende, welke gedachten en gevoelens hij opwekt en hoe dat ons beïnvloed heeft in onze ervaring als menselijk wezen. U zult de geschiedenis vernemen van ons oude Contract, de duistere cel weghalen en tezamen het oorspronkelijke contract herroepen – met uw volledige, bewuste en vrijwillige instemming.

Doe met ons mee aan dit gebeuren dat uw leven zal veranderen. U zult na afloop een andere persoon zijn dan toen u kwam.

Met Liefde, Kathryn, Meg, Marlene, Mary, Ele, Christine en de rest van het team.

* * *

Begintune: Happy door Pharell Williams

In deze uitzending komen heel veel mensen aan het woord die hun persoonlijke ervaring vertellen met het verwijderen van de ‘sleeper cel’. Gabriella is daar één van.

Zij vertelde dat ze luisterde naar wat Sananda zei en de procedure volgde. Zelf is zij helderziend en dus ging ze op zoek om die sleeper cel te vinden. Maar op de plek waar Sananda hem aanwees, was hij niet.

Toen werd haar doorgegeven, dat door haar vele werk met Visual Centering en het ‘diep duiken’ in zichzelf, deze cel weggedrukt was van zijn oorspronkelijke plek. Uiteindelijk vond ze hem – bijna in de huid van haar voorhoofd – en toen ze hem zag zei ze: ‘Dus daar ben je! En nu wegwezen!’.

Meteen daarna zag ze een straal van Violet Licht op haar voorhoofd gericht en wist ze, dat het werk klaar was. Aansluitend keek ze om zich heen en zag al de Meesters en Engelen rondom haar staan, hun handen uitgestrekt naar haar. Dat was voor haar weer eens het bewijs: ‘Iedereen moet dit werk zèlf doen, maar niemand doet het ooit alléén’. Onze Helpers in het Licht zijn altijd bij ons en als we de cel verwijderd hebben, dan vieren zij – misschien nog wel méér dan wij! – die bevrijding met ons mee.

Kathryn: Ik zal u wat achtergrondinfo geven. Ik doe dit psychologische werk nu al meer dan 40 jaar – net als de Visual Centering. En ik was eigenlijk op zoek, want ik had al eerder opgemerkt wat Gabriella ook al vertelde: de mensen deden het werk, ze verhoogden hun trilling, ze waren gelukkig en blij en dan BOEM … kregen ze een terugval.

Ik heb lang gezocht en veel gestudeerd en uiteindelijk ontdekte ik wat de sleutel was, wat er de oorzaak van was. Ik wou niet opgeven voordat het de mensen beter ging. Voor velen ging het ook beter, hun leven verbeterde echt maar ik voelde altijd dat er méér was.

Terwijl ik het werk deed met Amos – ik heb bijna 30 jaar doorgebracht, gezeten in een stoel tegenover hem – hadden wij al doende een soort van verwijdering gedaan die wel lijkt op deze die wij nu doen. Op dat moment besefte ik niet dat ik toen dus die duistere cel heb verwijderd. Maar wij werkten samen en waar ik dus steeds op terugkwam, wat ik voelde … was die pijn in het centrum van mijn brein. En hij zei: ‘wel, het lijkt wel wat op een ‘zwarte doos of een computerchip’ … en zo heb ik het mij dus voorgesteld en ik heb het naar buiten geduwd. Van toen af werd het leven voor mij zo anders, maar ik had dit werk al zo lang gedaan dat ik niet besefte … ik legde het verband niet … dat ik toen de duistere cel heb weggehaald. Ik heb dat dus – tot voor kort – niet echt bewust een onderdeel van het werk gemaakt. Tot onlangs, toen ik dacht: ‘O, sleeper cel … dat is het dus!’ En dat is het deel waar we echt mee moeten afrekenen.

Iedereen die dus spiritueel werk heeft gedaan of gewerkt heeft met Visual Centering en die hard zijn best heeft gedaan om helder en in evenwicht te zijn en het goed te doen … dit is de laatste stap. Dit is de allerlaatste stap waardoor wij echt gewoon in het Licht zullen kunnen blijven – en samen feest kunnen vieren.

Ik weet nu dat er mensen aan de lijn zijn die hun verhaal willen vertellen en daar gaan we nu even naar luisteren, voordat de channeling begint met Sananda en waarschijnlijk ook AE Michael, met een slotmeditatie die een hulp zal zijn voor iedereen die het moeilijk heeft om dit te volbrengen. We zullen alles behandelen en het is ook een opleiding voor iedereen die hiernaar luistert, voor de Lichtwerkers die dit willen uitdragen en aanleren.

De algemene tendens is de volgende: je moet het zelf doen, het is niet moeilijk en je ZULT HET MERKEN! Je hele leven zal erdoor veranderen.

Kathryn heeft al van Hierboven te horen gekregen dat de hoeveelheid aan Licht op Aarde enorm en onvoorstelbaar is toegenomen, sinds de mensen met deze procedure aan de slag zijn gegaan. Ze vraagt ook aan de mensen die dit al gedaan hebben, om hun energie te voegen bij die van de uitzending (of het beluisteren van de opname op een later tijdstip) omdat het anderen kan helpen om ook die stap te zetten.

De bedoeling van Sananda en AE Michael is om de mensen te leren, hoe zij het weer aan anderen kunnen leren. Dat is de opzet: om zoveel mogelijk mensen te bereiken is het de bedoeling dat zij die het al gedaan hebben, de werkwijze doorgeven aan anderen.

Zoals Kathryn het zegt: ‘wanneer je er zelf mee bezig bent, wanneer je het zelf doet sta je er niet bij stil hoe je het aan anderen zou kunnen aanleren. Maar er komt nog iets bij dat wij vandaag kunnen toevoegen. Er is namelijk bij sommige mensen een verbinding vanuit de duistere cel en die gaat heel diep in hun hart en ook naar andere delen van het brein (met name de hersenstam) en als je de duistere cel weghaalt, moet je ook de heling voelen op al die andere plekken. Daarom moet je er echt mee doorgaan en aan/met jezelf blijven werken, totdat die heling compleet is.’

Kathryn geeft nogmaals de geschiedenis en de uitleg van de duistere cel/sleeper cel. Die info is te vinden in het transcript van de uitzending van 28 januari.

Het belangrijkste om te onthouden is: iedereen, ieder van ons, kreeg deze cel ingeplant vóór onze eerste komst naar de Aarde. We hebben toen vrijwillig een contract getekend, om God op die manier te dienen: door te ervaren wat het duister ervaart – de afscheiding van God en alles wat daarmee samenhangt aan negatieve gedachtevormen en gevoelens – om het duister naar ons toe te trekken en het vervolgens te overwinnen en de band met God weer te herstellen.

Nu mogen we die cel weghalen en dat contract herroepen, omdat we het werk volbracht hebben. We zijn erin geslaagd om de trilling van de Aarde en onszelf dusdanig te verhogen, dat we een keerpunt bereikt hebben. We hebben het duister overwonnen en als je dat doet, is dat een geweldig gevoel dat je nooit meer vergeet of kwijt wil.

Nu kunnen we dus die duistere cel weghalen en gaan stralen. Het is dus een tijd van feestvieren, dankbaarheid en opluchting. We kunnen nu ook andere Lichtwerkers hierbij helpen en hoe dat in zijn werk gaat, gaan we leren van Sananda en AE Michael.

Tot zover deze korte info over de duistere cel.

Tot slot nog dit: je kunt dit werk niet door iemand anders laten doen. Je kunt het niet aan God of wie dan ook vragen. Je moet het zelf doen en je moet zèlf verkondigen: ‘ik ben hier klaar mee, ik wil/eis dat deze cel NU verdwijnt’. En als je dat doet is je contract verbroken en ben je vrij.

Sananda:

Gegroet iedereen! Het is voor ons zo geweldig om hier te zijn en dit historische werk met u te doen. Het is natuurlijk altijd al historisch geweest dat wij met u konden spreken en werken, maar dit … dit is zulk een prachtig eindpunt. Zo kunt u het bekijken: u doet allemaal uw eindexamen! (lacht)

Het lijkt er wel op en het is iets waar wij u niets over konden vertellen. Wij konden niet hierheen komen en u vertellen dat ieder van u een duistere cel meedroeg en dat die moest worden weggehaald. Dat was niet toegestaan, dit moest u voor uzelf ontdekken. En nu u gevraagd heeft om hem te laten verdwijnen … nu zitten wij er 100% bovenop, omdat we zo ontzettend gelukkig zijn dat u erom vraagt.

Dat was nodig … dus felicitaties aan u allen, dat u zo ver gekomen bent en zo ontvankelijk bent geweest om dit te doen. Zoals de bellers al verteld hebben: het is geweldig. U kon niet meteen in het begin deze oefening van het verwijderen van de duistere cel uitvoeren – toen u pas begon te leren over uw eigen spiritualiteit en uw eigen intuïtie en uw aanvoelen en alles te waarderen wat u bereikt heeft – u moest veel leren en u heeft heel hard uw best gedaan. En daardoor is het zo’n snel en glorierijk succes geweest voor velen van u.

Voor diegenen van u die misschien een probleem hebben … dat is oké, daarvoor zijn wij hier. Sommigen zeggen ‘ik weet het niet hoor, ik heb het geprobeerd maar ik weet niet zeker of het gewerkt heeft …’. Laat ons het daar even over hebben. Ieder van u heeft gedurende zijn hele leven te maken gehad met die manier van denken. Dat komt door die duistere cel. Dat is wat hij uitstraalt: gevoelens van twijfel, tekortschieten, verwarring …

Ik ga u nog iets meer vertellen over de geschiedenis van de duistere cel, als aanvulling op wat Kathryn al verteld heeft. Van oorsprong had deze duistere cel maar één doel, bevatte maar één boodschap, één gedachte: ‘u staat los van God, u bent afgescheiden van God.’ Wat een uitdaging voor ieder van u – Meesters – om naar de Aarde af te dalen, terwijl in uw brein voortdurend de gedachte werd uitgezonden ‘ik ben afgescheiden van God’.

Nu u een breder overzicht heeft kunt u inzien hoe dit verband hield met het concept van de vrije wil. Ieder van u was bezig met zichzelf te ervaren als ‘vrij’ van de beperkingen van het verbonden zijn met God. Want wij – die hier zijn, dicht bij God/Bron en altijd met hem verbonden – hebben helemaal geen vrije wil, omdat wij altijd een volledig beeld hebben van wat de gevolgen zullen zijn van wat wij doen.

Wij hebben dit raam dat uitkijkt op de toekomst en u heeft dat niet. Dat zou u ook een deel van de charme kunnen noemen van het naar planeet Aarde komen, achter de Sluier. Omdat het voelt alsof u bent afgescheiden en alsof u aan niemand verantwoording hoeft af te leggen over wat u doet. Maar u leert nu, u leert dat niet alleen wat u doet volledig verbonden is met alles om u heen, maar ook uw gedachten en gevoelens – het heeft er ook een diepgaande invloed op! En dat zet nu juist die duistere cel in werking. Zodra u uw bewustzijn gaat verhogen, zet dat de cel in werking. Daarom heeft u daar zoveel problemen mee ondervonden.

Nu dan, wanneer u de duistere cel weghaalt, zult u bevrijd worden van die gedachte dat u ‘afgescheiden bent van God’ – maar daarna is er nog meer werk te doen. De ideeën en gedachten die de duisteren hebben toegevoegd aan het programma dat sommigen van u ‘de Matrix’ noemen, bevatten al die ideeën als ‘je bent onwaardig, je voldoet niet, je kunt je eigen gevoelens niet vertrouwen, (dat is de meest schadelijke van ze allemaal!) …’ Dat is wat de duistere cel is/uitzaait, het zorgt ervoor dat u twijfelt aan uzelf.

Ik weet uit de brieven die sommigen van u aan Kathryn hebben gestuurd, dat zij heel duidelijk zeggen: ‘Ik heb het allemaal gedaan en helemaal opgevolgd en ik voelde het! Ik voelde dat het wegging en dat ik het naar buiten duwde … maar nu weet ik niet of ik het goed heb gedaan …’

(lacht) Wel … dat is een gevalletje van ‘de oude ideeën weer oproepen’! Maar als u eenmaal gezegd heeft: ‘ik herroep hierbij het Contract’, dan kunt u niet die duistere cel terugkrijgen. Dat is onze overeenkomst, dat is ons originele contract: zodra u eenmaal de duistere cel heeft verwijderd en uw contract heeft herroepen, komt het niet meer terug!

Nu moet u voor uzelf beslissen: wilt u het weghalen? Wilt u dat het voor altijd verdwijnt? Als dat zo is, dan bent u op de juiste plaats (lacht) … en u kunt slagen. U hoeft alleen maar te beslissen – zo eenvoudig is het.

Nu dan … eenvoudig? Ja! Gemakkelijk? Misschien iets minder … Hiervoor is het nodig dat u zich verbindt met uw hart en in uw allerdiepste binnenste weten dat u dit wilt, dat u vrij wilt zijn, dat u echt en oprecht die oude ideeën wilt achterlaten, hoezeer u er ook aan gewend was geraakt en hoezeer ze ook vertrouwd waren geworden …

Let wel: dit is een enorme verschuiving! Het is alsof u een heel nieuw mens wordt. Bent u daartoe bereid? Voor sommige mensen kan dat een te grote schok zijn. Misschien bent u er nog niet klaar voor om een dergelijke vrijheid te ervaren. Dat is oké. Deze uitzendingen worden opgenomen, u kunt ze altijd later nog opnieuw beluisteren … voor zolang het duurt. Wij zullen hier zijn en u kunt uw vrienden meebrengen en het met hen bespreken, om te beslissen wat u wilt.

Weet dat wij het u niet kwalijk nemen als u hier een beetje bibberig van wordt. Dat is oké. Wij weten dat u eraan gewend bent om bibberig te worden. U moet zeker zijn van uzelf en dat bent u niet gewend. U moet ‘denken, zeggen en doen’ op één lijn brengen en daar bent u niet aan gewend.

Zoals een beller het zei: ‘ik was zo gewend aan het geklets en de discussies, dat het een grote verrassing was om plotseling te merken dat mijn brein zo stil is …’er is geen strijd of geklets’ … het is stil.

Wel, Geliefden, laat mij u vertellen dat het een zalige staat van zijn is om in te leven! Daarom nodig ik u uit om samen met ons nog een keer de oefening door te nemen, en terwijl we dat doen kunnen diegenen onder u die de oefening al gedaan hebben nog eens luisteren naar mijn woorden en gaandeweg leren dat u dit ook aan anderen kunt aanleren.

Wanneer u dit aan anderen aanleert is het wel heel belangrijk dat u hen de achtergrond verteld die wij u gegeven hebben, over de geschiedenis van dit contract – omdat iedereen het contract moet herroepen en verbreken, wanneer zij de cel weghalen.

Dus … haal diep adem … en laat ons naar deze prachtige plek gaan van vrede en rust, waar u zich verbindt met uw hart. Diegenen die hun cel al hebben weggehaald: voel de liefdevolle verbinding met uw hart, vanuit het centrum van uw brein naar het centrum van uw hart … en voel de heling die daar plaatsvindt.

Het duurt enige tijd om dit af te ronden.

Voel nu goed aan en diegenen onder u die nog vermoeden dat hun duistere cel er nog is … ga naar uw brein, adem … en schijn dan met een lampje in uw brein. Ga ernaar op zoek en dan zult u een ongemakkelijke of onaangename plek tegenkomen, u zult die voelen … meestal in het centrum van uw brein, ietsje achter uw voorhoofd, op de lijn van uw derde oog. Uiteraard was dat de bedoeling, nietwaar … om uw derde oog te verstoren.

Nu roept u uw Hoger Zelf, zoals u geleerd heeft en stuur de cel doorheen uw kruin en de bovenkant van uw hoofd – alsof u een splinter weghaalt – en duw hem naar buiten en zie daar uw Hoger Zelf die hem aanneemt en weghaalt … met grote vreugde en enthousiasme. Elk Hoger Zelf neemt deze – noem het maar ‘chip’ – zij nemen deze chip mee naar Bron. Naar een kamer met daarin een grote kom en allemaal gooien ze die chip in de kom en de Meesters vieren en lachen en juichen … en diegenen onder u die dit nu volbracht hebben, kunnen een ietwat gevoelige plek in hun brein hebben, waar de cel werd weggehaald. Daar is wat heling voor nodig.

Adem diep in en laat het Licht gewoon neerstromen … goed zo … er is een schitterend Gouden Licht en het stroomt naar beneden door de bovenkant van uw brein. Laat het doorstromen naar al de kieren en spleetjes van uw brein … en met dat Licht komt een prachtig gevoel van heling en vrijheid … zodat er geen duistere plekken achterblijven … geen plekken meer van wanhoop of depressie of boosheid en frustratie – waarvan u zo lang gewend was om tegen te vechten – dat alles wordt geheeld en verzacht en getroost.

Al die zenuwuiteinden, die zo rauw en geïrriteerd waren door die duistere cel, laat het allemaal wegstromen … het lijkt een beetje op honing, dit prachtige Gouden Licht … dat wij u sturen. Laat het naar beneden stromen door uw brein … en ook achteraan uw brein, het deel dat u de hersenstam noemt. Daar vond de activering plaats: wanneer de duistere cel in werking trad zond deze impulsen uit naar uw ‘vlucht-of-vechtreactie’.

Nu gebeurt er iets fantastisch, na het verwijderen van de sleeper cel … en dat is, dat u dit allemaal niet meer voelt … tenzij er echt en dringend gevaar dreigt … dan zal uw Aanwezigheid u helpen … Maar in uw alledaagse leven zult u niet meer voelen dat die plotse boosheid opspeelt … dat hoeft niet meer … en wanneer u die verbinding heelt, dan verdwijnt die volledig en vormt zich uw ‘ware, echte’ verbinding doorheen al uw chakra’s, tot in het centrum van uw hart.

Kathryn heeft deze week gewerkt met iemand, die zei dat ze een ‘gat had in haar hart’ en die persoon heeft dat kunnen helen. Ik denk dat velen van u dit ook zo voelen … er was een gat, een leegte, een pijn … die veroorzaakt wordt door de duistere cel en die geheeld moet worden. Als u verbinding maakt met uw hart, kunt u het gevoeld hebben … een constant uitstralende pijn vanuit uw brein naar uw hart …

Laat nu het Licht neerstromen in uw hart om al die plekken te genezen en tot rust te brengen waar u zich gekwetst voelde, plaatsen waar uw hart gebroken was … waar u voelde dat u niet verder kon vanwege de pijn … laat het genezen!

Laat al de teleurstellingen van het leven – dit leven en alle vorige – worden weggehaald, verzacht en getroost … Haal diep adem en laat het allemaal wegglijden. Stuur al die oude gevoelens naar uw Hoger Zelf of naar ons … wij nemen ze graag aan, wij zullen ze graag terugbrengen naar de Bron van Alles, om ze in de eindeloze oceaan te werpen, zodat ze kunnen worden gereinigd en herbruikt door het Licht.

Adem diep in, zodat u de lucht kunt voelen en de troost van het Licht, dat vloeit naar elk deel van uw lichaam … helemaal tot in uw tenen en dan door naar Moeder Aarde. Zij is zo blij om zich met u te verbinden … zeker nu zij uw Vrijheid en uw Liefde kan voelen … en uw Licht. Dat is voor haar een groot plezier: om te voelen hoe haar kinderen vrij worden.

Het is waarlijk een nieuwe dag. Er veranderen nu zoveel dingen op planeet Aarde, méér dan in de voorbije duizenden jaren.

Ik feliciteer u allen, ieder van u, Geliefden. U voegt zich bij ons, u verbindt zich met ons op manieren die u niet kende en wij konden niet gelukkiger zijn.

Reik nu naar uw Hoger Zelf, leg die stevige verbinding die u nooit meer zult moeten missen … omdat u niet meer hoeft te vechten met die duistere cel die zich steeds tussen u beiden in stelde.

Ik feliciteer u allen. Ik breng u Liefde – van mij, natuurlijk, en van de Hemelse Schare. Wij vieren deze geweldige overwinning en naarmate ieder van u zichzelf bevrijdt, zult u anderen hierover vertellen … u zult het hen leren. Laat ze luisteren naar deze uitzendingen of luister er zelf nog eens naar en nodig ze uit om te komen luisteren, moedig ze aan. U zult dit al snel zelf kunnen doen, velen van u zijn al intuïtief of al Lichtwerkers/Energiewerkers … intuïtief weet u, dat dit de volgende stap is.

Ik nodig u uit in de familie, in de Lichtcirkel die elke dag groter wordt … en groter wordt … het is zo mooi!

En ja, Meg, ik kan je mijn overzicht geven: wij zien uw Licht, wij zien het en ook hoe de Lichtcirkel groeit en hoe fantastisch is het, dat u met zovelen bent over de hele wereld … velen uit Australië – zij luisteren meestal de dag erna – velen uit Europa, uit West en Oost, de hele wereld … Zuid-Amerika … en natuurlijk Canada en de VS … en Hawaï … zoveel mensen die luisteren …

Wij sturen u onze diepste Liefde!

En nu zal ik het woord geven, eerst even aan Meg en daarna aan AE Michael. Hij wil dag zeggen en wil nog iets toevoegen aan onze prachtige oefening.

Kathryn: ‘O wow … ik maakte me een beetje zorgen, dat de mensen die het al gedaan hadden zouden zeggen ‘o wel, ik heb het gedaan … dit hoef ik niet nog eens te horen …’, maar het helpt wel, hè. Het helpt, zoals ze het ons vertellen. Het is geweldig, nu Lichtwerkers een nieuwe manier hebben om anderen te helpen.’

AE Michael

Hallo iedereen, groeten aan u allen.

Ik kom met een boodschap over wat er gaande is in de wereld, als bijdrage aan deze prachtige viering. U weet dat er – zoals Sananda al zei – op planeet Aarde een strijd geweest is – zo kunt u het wel noemen – gedurende duizenden jaren.

Het was voor u – en voor ons allemaal – een uitdaging om het duister te overwinnen. Ik wil dat ieder van u weet, dat het werk dat u gedaan heeft als voorbereiding op deze oefening, een enorme uitwerking heeft gehad.

Toen wij – wel, even tot rust kwamen – weet ik dat u van andere channelers heeft vernomen dat wij uitgedaagd waren. Ik kan u vertellen dat het waar is: wij zijn betrokken geweest bij onderhandelingen en bij een ‘neus-aan-neus’-uitdaging met de duisteren. Ik kan u ook vertellen dat er enorme vooruitgang is geboekt.

Weet u, er komt een tijd dat de gevechten tot een einde komen. Er komt altijd een einde aan alles. En u – met name de ouderen onder u – hebben een onvoorstelbaar duistere periode meegemaakt op planeet Aarde. Soms wisten wij niet eens welke Tijdlijn de overhand zou krijgen, er waren tijden dat wij niet konden voorspellen wat er ging gebeuren, hoe alles zou lopen. De duistere energieën op de planeet hadden voor zulke kronkels gezorgd in het energieveld, dat wij het zelfs moeilijk hadden om alleen al te kunnen zien wat er aan de hand was. Ziet u, het was allemaal behoorlijk heftig geworden.

Toen zijn wij gekomen om u te bemoedigen, om – zoals u het noemt – onze inspanningen te verdubbelen, om samen te werken en dat is precies wat u gedaan heeft. En geloof mij, Geliefden: het was de inspanning waard! Wij zijn zo blij dat u begreep – hoewel wij u niet in detail konden vertellen wat wij nodig hadden, omdat u daarom moest vragen … zo luidt onze overeenkomst – maar u begon te begrijpen, u begon te vragen, u ging zelf dingen veranderen en elke keer als u een stapje verder kwam, konden wij die stap zekeren en dan kwam u wéér een stapje verder en steeds meerderen van u deden dat en zodoende ontstond deze Golf van Licht en konden wij steeds méér doen.

Elke minuut werd het Licht sterker. Nu méér mensen ontwaken en méér mensen samenkomen met elkaar en met ons, heeft dat een enorm verschil gemaakt. Want uw vermogen in combinatie met het onze, zorgt voor een heldhaftige inspanning die op geen enkele andere manier gebracht kon worden. En dus willen wij dat u weet dat wij uw inspanningen zien. Wij feliciteren u, en u gaat dag na dag zien hoe dingen op hun plek vallen die u nooit verwacht had. Omdat alles snel en heftig zal gaan.

Er zijn al een aantal veranderingen gebeurd … laat mij u een paar tips geven … sommigen zullen in uw media doorkomen, hoewel zij niet weten welke informatie zij u doorgeven. Het kan zijn dat u hoort dat een land al zijn schulden zal wegvagen. Hoe klinkt dat voor u? Klinkt dat niet zoals u gehoord heeft over Nesara? En Nesara zoals wij het noemen – is de wereldwijde verandering. De Zwitserse frank is nu losgekoppeld van de Euro. Wat is dat méér dan een aanpassing van de wisselkoers?

Ziet u hoe de plannen die duizenden jaren geleden gemaakt zijn, nu in werking komen? Pal onder uw neus en wellicht beseft u het niet eens! Maar let goed op, Geliefden, de dominostenen vallen overal rondom u en intussen kunt u het voelen – u voelt de vreugde en soms ook de verrassing bij de mensen, omdat zij er niet aan dachten om vreugdevol te zijn … maar u voelt dat het eraan komt. De veranderingen zullen naar wij hopen een beetje geleidelijk aan gaan, zodat niet de hele wereldeconomie over de kop gaat … dat is niet wat wij willen zien gebeuren … Maar u zult het zien, dus let goed op. Wij geven geen data, wij hebben u beloofd om dat niet te doen.

Maar u weet het, u kunt het voelen … het gaat langzaamaan … wij wisten dat het ging komen. We wisten niet wanneer, we konden het niet voorspellen … dat hebben we ooit wel gedaan, maar dan kwam er weer iets tussen en stonden wij voor gek … dus dat doen we niet meer. Maar ik kan u vertellen dat het de duisteren niet langer zal worden toegestaan om een stok tussen de wielen te steken.

Die dagen zijn voorbij. We hebben een keerpunt bereikt en wij allemaal in de Hogere dimensies zijn hier voor u … (met een klein lachje) Zoals Sananda het eerder al zei: wij geven u rugdekking. En wij zijn blij om dat te doen en we zijn ook heel blij dat zovelen van u nu contact leggen met ons – dagelijks en soms zelfs de hele dag – en dat geeft ons zoveel vreugde.

Ik kom dus met zegeningen en felicitaties en diepe Liefde van mij, AE Michael, maar ook van al uw Meesters, van de hele Hemelse Schare, van Bron die naar u en ons allemaal kijkt met zoveel liefde en affectie.

Wij zijn Eén, wij voelen hoe deze geweldige familie groeit en het is voor ons zo fijn om te voelen hoe zelfbewust u bent en hoe bewust u zich bent van onze innige verbondenheid met u.

Alles zal beter worden … en nog beter … en nog beter!! Het zal weer een nieuwe rit in de achtbaan worden, een rit die vervuld is met kreten van vreugde en plezier en geen onaangename verrassingen meer.

Wij sluiten af met een groot NAMASTE aan ieder van u.

De uitzending gaat verder met de verhalen van leden van het team van Kathryn en andere bellers.

Engelstalige audio-versie van dit bericht:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/02/05/kathryn-meg-sananda–dark-cell-removal-contd-call-in-tell-us-your-story

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.