BTR: Familietijd!

BTR: Familietijd! Sananda, Michael, Ashtar, St. Germain, MoederVader God!
26 augustus 2015

shooting stars
Channels: Dr. Kathryn E. May en Christine Burke, www.whoneedslight.org
Medepresentator: Meg Davis, FB: Wisdom Within – Meg Davis
Gasten: Sananda, Michael, Ashtar, St. Germain, Moeder en Vader God

Begintune: This train is bound for glory – traditionele gospel
Kathryn hoopt en checkt dat er deze keer geen technische problemen zijn …

Meg: Hallo Kathryn, ik ben er weer.

Kathryn: Daar ben je, hallo Meg.

Meg: We zullen vragen voor een extra heldere verbinding voor mijn telefoon vanavond.

Meg verwelkomt iedereen en geeft de algemene info die bovenaan dit bericht staat.

Kathryn: Hallo Meg, dank je. Wel, het is een onvoorstelbare tijd en wij hebben gesproken met Moeder en Vader en met al de andere mensen die door zullen komen en we gaan het hebben over wat de mensen nu voelen, wat er gaande is in de wereld, wat te … wel, hoe we het allemaal kunnen overbruggen, eigenlijk … hoe we het kunnen overbruggen naar het Licht (lacht). Daarom zijn we het programma begonnen met ‘This train is bound for Glory’ (Deze trein is onderweg naar de overwinning – V) … want dat zijn wij ook!

Ik heb een interessant verhaal. Moeder en Vader vragen ons vaak om te spreken over onze persoonlijke ervaring, omdat die niet zoveel verschilt van wat iedereen ervaart en het biedt ons een manier om het aan te kaarten en andere mensen te laten weten dat ze niet alleen staan.

Mijn verhaal over gisteravond, dus. Wij hebben deze onvoorstelbaar hoge energieën gevoeld. Dus toen ik gisteravond in bed kroop begon ik te huilen (lacht) en schreien en snotteren – en dat duurde anderhalf uur. Gedurende die hele tijd zag ik beelden van de planeet, de mensen, de dieren, de Aarde zelf. En de gevoelens die opkwamen waren als een reiniging … van de vreselijke gevoelens van doodsangst en pijn en eenzaamheid … en ik liet het maar komen … en keek naar wat er gebeurde. Het was alsof ik in de meest hartverscheurende film zat, die je je kunt voorstellen. De tranen bleven stromen en ik bleef maar zeggen ‘oké, zijn er nog tranen die vergoten moeten worden?’ en dan kwam er weer een golf.

Uiteindelijk ben ik in slaap gevallen en toen ik deze morgen naar beneden kwam om met Christine te praten, was zij ook aan het huilen (lacht) en zei ‘o ja, dit is de hele nacht zo doorgegaan’. We praatten erover en … dat bracht vanuit mijzelf echt gevoelens naar boven van herkenning en erkenning – en ik besefte, dat wanneer ieder van ons doorheen de pijnlijke gebeurtenissen des levens gaat, we gewoon leren om ze te verdragen, we leren ze gewoon te ondergaan. Weet je wel ‘kiezen op elkaar en doorgaan’ en wanneer je je in die staat bevindt, dan besef je niet hoe stompzinnig dat is, hoeveel pijn wij allemaal al hebben doorstaan. Als je je dan … een weg hebt geworsteld door alle gevoelens en uitdagingen waar je op dat moment mee te maken hebt, dan vergeet je het en ga je verder. En ik besefte dat dat proces op zich ons al in bepaalde opzichten ongevoelig maakt voor hoe vreselijk het eigenlijk was en het maakt ons ook ongevoelig voor hoe vreselijk het is geweest voor anderen.

Ik bedoel niet alleen de mensen die in Afrika sterven van de honger – dat is afschuwelijk … en er is grote armoede en veel misbruik in de wereld. Maar zelfs de adembenemende dingen die plaatsvinden in het leven van de mensen. Je verliest iemand van wie je hield, je bevindt je in een wanhopige positie, je hebt geen werk, je voelt alsof de dingen op hun einde lopen en je weet niet wat je moet doen.

Iedereen heeft dit wel eens meegemaakt … en gisteravond voelde het voor mij alsof ik het voor iedereen naar buiten liet komen, die daarna verder was gegaan en gedacht heeft … weet je, het is voorbij en ik ben er over heen en nu kan ik het achter me laten. Ik denk dat er op planeet Aarde zovele resten zijn van pijn en herinneringen, dat die ons echt beïnvloeden. Het raakt ons enorm en ik denk dat Michael het daarover gaat hebben. Christine gaat hem als eerste channelen en hij is er al. Hij gaat hierover praten en ook over healen.

Dit heeft me heel sterk aan het denken gezet … over de uitdaging die het voor ieder van ons is om te healen van al die levens die we hebben doorgemaakt. Toen ik begon te werken als psychologe vertelde ik aan de mensen die met een therapie begonnen: ‘weet je, het moeilijkste zal zijn om te leren wennen aan de goede tijden. Dat is echt de grootste uitdaging. Omdat wij allemaal gewend zijn aan de aanpak van ‘kiezen op elkaar en doorgaan’, zijn we ook allemaal eraan gewend om ons door de moeilijke tijden heen te worstelen, om sterk te zijn en door te gaan. Maar om dat echt te aanvaarden …? We komen nu in een totaal andere manier van leven – het is bijna niet te bevatten.

Dit is dus zo’n beetje het thema deze week en ik denk dat u dat ook zult terugvinden in het Nieuwsblad … gisteren was het ‘Houd u vast’ (lacht) met Ashtar. Dat is waarover een aantal mensen – de meesten van hen die zullen doorkomen – met ons zullen praten … op hun eigen manier, vanuit hun eigen invalshoek.

Ik geef even het woord aan jou Meg, zodat je Christine en Michael kunt aankondigen. We zullen dit eens ‘op gang gaan brengen’ (lacht). Ben je daar, Meg? O, waar is Meg? O jee, een paar minuten geleden viel ze ineens weg en ik vrees dat dat nu ook weer het geval is. Lieve help … ja … dan geef ik meteen maar het woord aan Christine … en Meg: probeer alsjeblieft of je terug kunt komen … je bent welkom! Intussen ga ik aan Christine vragen om Michael te laten doorkomen. Hier is ze … hier zijn ze … (lacht).

Christine: Hallo iedereen, ik ben het: uw stralende broeder Michael. O, en ik zie dat u het Netwerk over de hele wereld laat oplichten … om te trachten deze uitzending te doen slagen.

Hoe vaak zeggen wij niet … als u kon zien wat wij zien. Dat is waar … uw Zuilen van Licht stralen, de zon gaat onder, het hart van ieder van u straalt. Vader zei gisteren in de Uitspraak van de dag ‘Het Licht heeft de strijd gewonnen’ en dat is ook echt zo. Het Licht heeft de strijd gewonnen. Met als vertrekpunt dat de strijd gewonnen is en dat ‘deze trein op weg is naar de Zege, deze trein’ … wil ik vanavond bij u komen en een paar dingen bevestigen die Kathryn al heeft aangehaald.

Ieder van u – eenieder van u die op dit ogenblik geïncarneerd is op oppervlakte Aarde – heeft onvoorstelbaar persoonlijke pijn en lijden meegemaakt. Er is geen enkel leven waarin dit niet besloten lag. Omdat dit het grootse plan was dat gebruikt zou worden om de opeenstapeling van zware gevoelens om te vormen, welke het gevolg waren van langdurig lijden doorheen de eeuwen op deze planeet.

Daarom kom ik u nu vertellen dat uw pijn begrepen is en dat u innig wordt gedragen en gekoesterd, wanneer u die ervaart. Nooit, nooit zal uw familie daarboven u veroordelen of minder over u denken om wat u beschouwt als pijnlijk … nooit! Wij staan juist altijd klaar met onze armen uitgestrekt, om u te kunnen vasthouden zodra u daarom vraagt, wachtend om u te kunnen troosten … zodat u de pijn kunt overwinnen en de stralende nieuwe dag zult bereiken die op u allen wacht.

Hoe u dat doet? Eerst en vooral: neem mijn woorden in u op, want ik stuur ze u toe op Stralen van Licht die véél meer met zich brengen dan de woorden die ik heb gekozen. Zij brengen Liefde en begrip over. U kunt het ook de Vleugelen van Licht noemen en het begrijpen van ieder woord, om door te dringen in uw wezen opdat u de diepte zou herkennen van wat ik zeg. Laat het uw Pad verlichten, opdat u gemakkelijk door de pijn heen kunt geraken.

Aanvaard om te beginnen dat alles waarover u pijn voelt, juist is. Wat betekent dat dan? Dat het juist is om uw pijn te voelen? Het betekent uiteindelijk dat u gevoelens heeft ondergaan van verdriet … en het hartzeer en de zorgen zijn dus begrijpelijk. Wij moedigen u aan om het te voelen … uit het, voel het. Veranker uw Zuil van Licht diep in de Aarde. Open de kruin van uw … van uw Zuil en reik op naar Moeder en Vader, deel het met ieder van ons in de Hemelse Schare en met uw familie op de grond.

De volgende stap is om er niet in te vallen en er in mee te gaan, maar eerder om … het verschil te kennen, omdat u diep vanbinnen – vanuit uzelf – het verschil kent tussen ‘het voelen’ en ‘er in meegaan’. Wanneer u er in meegaat, dan wordt uw leven een soort van kruistocht in naam van uw verdriet. Iedereen in uw leven wordt dan ofwel een indringer of een slachtoffer, zoals u zelf bent. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. De bedoeling is om te voelen en los te laten. Met het voelen komt het inzicht en het vermogen om het onmiddellijk om te zetten naar het Licht … om het los te laten. Wat overblijft wanneer u in staat bent om te voelen en los te laten, is de Wijsheid van de Les … het is het begrip van de ervaring. Dit zijn de vruchten van de pijn en daar bent u naar op zoek. Als u echter merkt dat u blijft hangen in eindeloos verdriet, woede, uitbarstingen, gevoelens van gericht zijn op negativiteit en hoe anderen fout zijn … u kent dit lijstje wel … als u dus merkt dat u die blijft voelen, dan weet u dat u bent afgedwaald, dat u zich gevestigd heeft in uw trieste ervaringen, in uw pijnlijke gevoelens. Dan is het zaak om te voelen en los te laten, om te erkennen … oei, dit doet echt pijn.

Kathryns verhaal is heel mooi, ze was zo bereidwillig om voor zichzelf te voelen en dat heeft geleid tot een opening, waardoor zij de grootsheid kon voelen van … hoe zovelen wereldwijd geleden hebben, gewanhoopt hebben. Zij werd gedurende 20 minuten een drukventiel voor het loslaten van niet alleen haar eigen gevoelens die ze onvermoeibaar heeft erkend, gevoeld en losgelaten, maar ze was zodanig bereid om de diepte te voelen van haar eigen ervaring van verdriet en om dat los te laten, dat zij het bijna als vanzelfsprekend op zich nam om het op grote schaal te voelen. Dit is iets wat ook is weggelegd voor u allemaal.

Ik kom u dus vanavond vertellen dat uw gevoelens begrijpelijk zijn, dat de pijn en het lijden echt zijn. Om u vervolgens aan te moedigen om het daar niet bij te laten. Kathryn zei vandaag iets – we waren allemaal aan het meeluisteren – en ze zei dat als u een gevoel volgt, dat dat ertoe zal leiden dat u gaat inzien. Dat is precies wat ik u vanavond breng. Als u een gevoel volgt en u bent bereid om dat tot het einde toe te volgen, dan zal u dat brengen bij de oorzaak van het gevoel – en dat zal u naar uw eigen wijsheid leiden. Wij weten allemaal wat we voelen en waarom, en de manier om de waarheid ervan te ontdekken is om uzelf toe te staan om er niet tegen in te gaan, maar om er verder mee te gaan en het open te leggen tot het diepste van dat gevoel.

Vanavond zullen er vele familieleden doorkomen. Daarom wens ik u nu goede nacht.

Ik ben uw broeder, roep mij. Ik stuur u mijn Liefde. Namaste, iedereen.

Kathryn: Dank je, Michael. Ik zie dat er steeds minder mensen overblijven op ons oproepscherm, en het aantal dat via de telefoonlijn luistert neemt juist toe. Ik hoop dat we geen problemen hebben op de BlogTalk-lijn.

(Kathryn checkt nog eens … er zijn weer technische problemen met de BlogTalk. Kathryn tracht dit op te lossen en vraagt aan Christine of zij ondertussen aan het publiek kan uitleggen dat er ook vorige week problemen waren.)

Christine: Zoals u weet werd de uitzending van vorige week niet opgenomen. De Meesters kwamen en hebben ons gezegd dat zij de energetische overdracht wel hebben doorgestuurd naar diegenen onder u die het wilden volgen en dat zij u in uw slaap hebben doorgegeven wat er in de uitzending werd doorgegeven. U heeft dus wel al de zegeningen ontvangen die met deze wereldwijde uitzending hadden moeten worden doorgestuurd. Maar we weten niet precies waarom het probleem er nu nog is. We weten dat we zullen doorgaan totdat het helemaal is uitgezocht – voor deze week en voor altijd. Ik zal weer het woord geven aan Kathryn en we wachten nu af. Wil iedereen zich richten op het oplossen hiervan, wij zullen ons allemaal samen daarop richten, de Meesters zijn hier bij ons en we gaan ons richten op de oplossing hiervan. Hier is Kathryn.

Kathryn: Hallo iedereen. Gelukkig maken we nu wel een opname via de telefoonlijn en dat lijkt wel te werken. O wacht even, mijn lijn viel ook weg. O lieve help. Dit is heel vreemd.

(26’50: Kathryn test opnieuw …. vrij lange stilte en nog problemen tot ca. 31’05)

Kathryn: Het ziet er echt naar uit dat we worden aangevallen. Oké, ze willen ons dus het zwijgen opleggen, maar gelukkig heb ik een vangnet in werking. We zullen de uitzending dus verder zetten en alles opnemen. Nee, BlogTalk werkt niet. Maar we nemen het op en zullen in staat zijn om het later te plaatsen voor de mensen die naar BlogTalk luisteren.

Luisteraar: Ze trachten ons het zwijgen op te leggen …

Kathryn: Ja, dat proberen ze, maar daar zullen ze niet in slagen. Ik ben in elk geval blij dat nog een paar luisteraars zijn overgebleven. Helemaal geweldig dat u het nummer heeft en dat u kon bellen. Meg is er niet meer om mee te presenteren, maar Christine is hier. Zij zal mij dus verder helpen. U heeft wel allemaal nog naar Michael kunnen luisteren, nietwaar? O, u heeft uzelf op ‘stil’ gezet … We hebben Michael al gehoord en de volgende in ons programma is St. Germain. Geef ons even een ogenblikje om op adem te komen en om blij te zijn dat we hier samen zijn, dan roepen we St. Germain. Hallo St. Germain! Ik geef het woord nu aan hem.

St. Germain: Gegroet, gekluisterde luisteraars! (lacht) Ja, dit is een uitdaging geweest! Dit is de tweede week op rij dat u-weet-wel-wie geprobeerd heeft om dit programma uit te sluiten van de radiogolven, maar dat zullen wij niet toestaan. We zullen deze uitzending later alsnog plaatsen en dank u wel dat u allemaal hier bent. Ik voel uw aanwezigheid en uw deelname en wij zijn zo blij dat er nog een paar mensen hier zijn om te luisteren, want wij vinden het fijn om publiek te hebben, we vinden het fijn als u luistert.

U zult de boodschap van deze uitzending verder uitdragen en het is geen toeval dat u allen hier vanavond bent. U bent degenen die dit zullen vertellen aan uw vrienden – aan de wereld. U zult verbaasd staan over hoe gemakkelijk het is, omdat er steeds méér mensen ontwaken – en dat gaat héél snel. Nu ga ik maar een kort stukje behandelen, om u te laten weten wat er speelt in de welvaart-wereld. Wij zien natuurlijk de tijdlijn waarop u allen zit, wij zien wat zich ontvouwt in de wereld. En ik wil ieder van u geruststellen … alles is op zijn plek, alles gaat vooruit. En als wij zeggen alles, dan bedoelen wij ALLES.

Er zullen nog méér verrassingen zijn, méér vooruitgang, méér voorspoed dan gelijk wie zich maar kan voorstellen. Ik wil ook met oprecht medevoelen nu officieel zeggen, dat iedereen die u zegt dat de RV niet echt is, dat de welvaartspakketten niet echt zijn … u NIET de waarheid vertellen. Wees u er ook heel goed van bewust dat iedereen die onwaarheden vertelt over de welvaartsfondsen niet tot het Licht behoort. Ja, dat heb ik echt gezegd.

Zij hebben natuurlijk zo hun redenen. Van alle kanten komen dezer dagen mensen tevoorschijn om negatief te zijn of in te gaan tegen het Licht. Dit soort energieën stromen momenteel over de wereld en ze zetten nu echt aan tot heel wat activiteit. De mensen schudden plotseling hun zorgen en gepieker van zich af en worden behulpzaam, dienstbaar aan anderen, ze nemen het voortouw of – zoals we het de voorbije week nog zegden – ze ‘vatten de koe bij de hoorns’ (lacht).

Moeder zal u hierover zo dadelijk nog meer vertellen. Ik wilde u alleen laten weten – en ik herhaal: de RV, de Welvaartspakketten, NESARA, GESARA, de GCR (wereldwijde valuta herwaardering – V), alles … dit alles is zich aan het ontvouwen en ik mag wel zeggen: op briljante wijze. Natuurlijk zijn er mensen geweest die getracht hebben een stok in de wielen te steken, maar zij zullen daar niet in slagen.

Wij werken heel hard – wij allemaal – de klok rond, om ervoor te zorgen dat deze zegeningen zich ontplooien en verdeeld worden – niet enkel aan de mensen die betrokken zijn geweest bij de RV – maar aan iedereen op de hele wereld, die voordeel zal hebben bij de ontelbare soorten van welvaartspakketten die zullen komen. Ieder van u zal hier op prachtige wijze voordeel van hebben, omdat uw regering eindelijk naar behoren zal gaan werken. U zult niet langer al uw geld in de zakken van de rijken schuiven, u zult niet alleen financieel welvarend worden, maar het zal een grote lastenverlichting zijn voor iedereen om te weten dat u niet langer gebukt gaat onder het juk van starre slavernij.

Eigenlijk is dat de ware zege, weet u … dat is wat we willen bereiken. Niet enkel dat een handvol mensen veel méér geld krijgen dan ze ooit hadden. Daar is dit niet voor. Dit is voor iedereen. Iedereen die nog nooit heeft gehoord van een RV, iedereen die nog nooit met iemand heeft gesproken over NESARA of iets afweet van enige wereldwijde valuta-herwaardering. Iedereen zal wel varen en opluchting en verlichting en troost vinden in de komende dagen. Het zal ook echt een pakket zijn. Het pakket omvat méér dan enkel economische veranderingen, het omvat voor de VS ook een terugkeer tot de werkelijke Amerikaanse Grondwet – en dit zal over de hele wereld gaan plaatsvinden: er zijn vele landen die bijzonder goede grondwetten hebben, maar deze worden niet toegepast of zijn herschreven door tientallen wetten, die uiteindelijk alles hebben ondermijnd wat eerlijk en redelijk was in hun grondwet. Dit zal veranderen en het gebeurt nu al in Irak.

Diegenen onder u die luisteren naar onze lieve Tony of die echt aandacht hebben gegeven aan wat er gaande is in Irak, moeten zeer onder de indruk zijn. In slechts een paar jaren tijd hebben de dapperen … u kunt ze niet eens politici noemen, ze zijn in dienst van het volk … ze doen prachtig werk gezien de ontwrichting en de vernieling in Irak, welke zij nu te boven moeten komen … het is wonderbaarlijk dat ze in staat zijn geweest om samen te komen om een nieuwe regering te vormen, om wetten door te voeren die hen zullen helpen om de Nieuwe Gouden Tijd te betreden als leiders van de wereld.

U hoort hier niets over in de reguliere Cabal-media, ze willen niet dat u weet dat er landen in de wereld zijn die enorme vooruitgang boeken voor hun volk. En diegenen die trachten zich te verzetten en die de tirannie binnen hun grenzen willen behouden, zullen daar niet in slagen. Want als de mensen eenmaal onder het juk van armoede en schuld uit zijn … wel, waarom zouden ze dan ook niet hun regering veranderen? Ze zullen het eisen, ze zullen de boeven verjagen en mensen installeren die echt doen wat er gedaan moet worden in het belang van het volk.

En dit, geliefde vrienden, is wat wij doen in de Hogere Dimensies. Het is het enige waar wij aan denken, hierover praten we, dit plannen we, hier houden we toezicht op. En we zijn zo opgewonden, want het werkt!

Geliefde broeders en zusters, blijf uw hoop hoog stellen, houd het hoofd hoog en houd vast aan het positieve beeld, het visioen van uw Zelven en al uw buren en al de andere landen in de wereld die feest vieren, hun hart verheffen, elkaar erkennen in vriendschap, kameraadschap en vrede. Daar zijn we naar op weg, vrienden – en niemand kan ons stoppen. Laat niemand u op andere gedachten brengen. Er zijn er die het ontkennen, velen willen duidelijk maken dat het niet echt is, dat het niet gaat gebeuren, dat je wel gek bent als je denkt dat deze misleiding je gaat helpen, wel … onzin … u heeft geluisterd, u heeft geleerd.

U weet dat dit klopt. In uw hart wéét u dat dit waar is. En ik, uw St. Germain, zweer u dat het zal geschieden! Het is al op gang … en deze fase van de welvaartspakketten zoals ze genoemd worden, zal plaatsvinden. En het zal verder gaan … vanaf nu zult u hier deze week dingen van gaan zien. Vanaf nu zal het omhoog, omhoog en op weg zijn!

Ik zal het kort houden, ik kom met een blij hart en grote liefde voor ieder van u. Ik wil dat u mijn optimisme, mijn vreugde voelt. En de feestelijkheden die wij nu voorbereiden zullen u van uw sokken blazen, dat beloof ik u.

Ik wens u allen Namaste, geliefde vrienden.
Ik ben uw St Germain.

Christine: Hallo, dit is Christine. Dank u, St. Germain, dank u wel voor dat geruststellende en opwindende bericht. Ik kan het in mijn botten voelen. De welvaart is slechts een ademtocht van ons verwijderd en natuurlijk hebben wij allemaal ons uiterste best gedaan om nu al in voorspoed te leven … die energie, die prachtige energie van overvloed. Dank u wel.

Wel, ik heb Ashtar bij me en ik voel dat hij straalt en al even goed nieuws heeft voor ons deze avond. Ik ga dus even diep inademen en ik nodig Ashtar uit.

Ashtar: Hallo stralende familie, dit is Ashtar. Ja, dank je St. Germain, mijn broeder. Ik kom ook met bijzonder groot nieuws. Ik kom om u te verzekeren dat al de programma’s die gaan volgen na de welvaart die St. Germain met zijn formidabele programma’s gaat brengen, ook nog steeds op koers liggen, volledig in beweging zijn en op dit ogenblik voltooid worden.

Eerst over Disclosure. Sommigen van u hebben mij vorige week niet kunnen horen, vanwege een belachelijke poging om de uitzending te saboteren. Zoals onze Christine al zei hebben we wel de Zegen kunnen brengen, die de overdracht van energie tijdens de uitzending overbrengt via het wereldwijde Netwerk. Mijn bemanningen hebben de energie over de hele wereld verspreid naar ieder van u, alsof de uitzending had plaatsgevonden. Er is dus niets verloren gegaan.

Misschien heeft u niet de opwindende informatie kunnen horen toen die werd uitgesproken, maar de energetische inwerking van de uitzendingen werden even succesvol als altijd overgebracht. Ieder van u werd gezegend, of u nu sliep of wakker was. Als u van plan was om naar de uitzending te luisteren, dan heeft de overdracht u – en het Netwerk – volledig bereikt.

Iets anders wat enorm veel succes heeft, is het programma dat wij gestart zijn met kiekjes van de zon. Het is het Disclosure-Project dat ieder van u tot ambassadeur heeft gemaakt – en het verspreidt zich als een lopend vuurtje.

Ik, Ashtar, heb u mijn woord gegeven dat wanneer u uw gsm of uw camera rechtstreeks naar de zon richt en foto’s neemt, onze schepen zullen verschijnen op uw foto’s. Dus: kiek er maar op los, neem foto na foto, en heel vaak zult u zien dat u een reeks van schepen gaat zien die binnenkomen in – en vertrekken uit uw dimensie en atmosfeer. Het is een bijzonder spannend Project en het brengt nu al mooie resultaten. Zo zullen we de onvermijdelijke Disclosure aanbrengen … tezamen, hand in hand … de manier waarop wij alles nu doen.

Zoals ik ook vorige week al zei, wil ik toch het nieuws nog eens vertellen dat als u op dit moment zou opkijken naar de hemel en al de schepen die zich in de lucht bevinden zich zouden tonen – dan zou u geen lucht meer zien. Er zijn bezoekers uit nabije en verre Sterrenstelsels. Iedereen is hier om u toe te juichen, om te zien hoe de Zege wordt behaald, om u aan te moedigen, om u te helpen, om u lief te hebben. Het is een onvoorstelbare gezamenlijke inspanning die ons allen naar nieuwe horizonten heeft gebracht. Wij gaan allemaal véél verder dan enig project waarbij we ooit betrokken waren. Daardoor is deze tijd op Aarde zo kostbaar en opwindend, ook al heeft u nu nog te maken met de afronding van zoveel wat er gebeurd is op oppervlakte Aarde en lijken zoveel dingen nog zo moeilijk en zwaar.

(Christine wordt onderbroken door een luisteraar die zegt dat er geprobeerd wordt om de uitzending niet door te laten gaan.)

Christine/Ashtar: Hallo vrienden, we zijn hier allemaal samen, ja … we krijgen dit bericht echt wel bij de mensen, hoe dan ook. Dank u, dank u voor uw woorden. Ik had het nog niet uitgesproken of u kwam alweer door om te bewijzen dat we samen zijn in deze dappere pogingen. Misschien kunt u voelen hoe ik overloop van Liefde en respect voor u. Ik ben … elke dag ben ik verbaasd over de rapporten die mij bereiken en over mijn eigen gevoel van alles wat er gaande is op deze machtige planeet. Wij zijn bij u, familie, zelfs met deze dwaze, achterhaalde pogingen om ons te onderdrukken of het zwijgen op te leggen, die wij bij de oude naam noemen: aanvallen. Toch is dat wel een goede beschrijving ervan: als een schimmelige, verouderde, halfslachtige poging. Het heeft wat weg van het tegenhouden van het getij, nietwaar? Het is alsof je probeert de zon uit te blazen. Dat is onmogelijk en die tijd is voorbij. Het Licht heeft gewonnen.

Nu komen we bij de herstelfase, waarbij iedereen komt tot de laatste healing en verheffing, terugkeer van de welvaart, contact met uw familie in Binnenaarde maar ook daarboven: de familie die werkelijk leeft in uw hart. Die dagen liggen nu voor ons.

Ik zal hier bij u zijn, de hele tijd. Roep mij, roep uw Healende- en Beveiligingsteams van de Galactische Federatie voor vanalles en nog wat. Ieder verzoek van u maakt de Regenboogbrug sterker, stralender en steviger, waardoor de rafels die nog over zijn van de Sluier der Vergetelheid oplossen. Roep ons dag en nacht, wij zijn bij u – ik beloof het u.

Uitkijkend naar de grootse gebeurtenissen die gaan komen en u op dit ogenblik stevig omhelzend, ben ik uw Ashtar. Salut!

Kathryn: Dank je, Ashtar, o wij vinden het ook altijd zo fijn om van Ashtar te horen. Ik zie dat Meg op de lijn is en ik ga haar telefoon openzetten. Je hebt ons gevonden, Meg! Hallo!

Meg: Ja! Ja, het is gelukt! O, ik vond het zo jammer … maar ik blij dat ik er weer ben (lacht).

Kathryn: Maar we hebben het opgenomen dus we zullen deze opname kunnen vrijgeven zodat iedereen ernaar kan luisteren.

Meg: O, dat is zo goed. Ik heb de prachtige berichten van St. Germain en Ashtar wel kunnen horen dus, dat is geweldig.

Kathryn: De volgende die we gaan horen is Sananda. Ik ga een stapje terugdoen en Meg het woord geven. Intussen laat ik Sananda doorkomen.

Meg: Prima, daar ben ik blij om. We geven Kathryn even de kans om eens diep te ademen en onze geliefde broeder is nu bij ons. Welkom Sananda!

Sananda: Welkom lieve Meg, het is zo fijn om je in deze uitzending te horen … je hebt ons toch echt gevonden. Vele anderen vonden ons ook, dus er is niets verloren. We zullen deze opname bewaren en hij zal beschikbaar zijn voor iedereen die het vanavond heeft moeten missen.

Ja, we hadden hier te maken met wat beïnvloeding. Er zijn nog steeds een paar mensen over die voor problemen willen zorgen. Maar ziet u, ik wil u allen even iets uitleggen zodat wanneer mensen zeggen ‘zie je wel, het haalt allemaal niks uit want ze zorgen nog steeds voor problemen’ … wel, dat is niet het geval. Er zijn vele voorbeelden van wat wij ‘problemen’ zouden noemen … waar de mensen feitelijk voor worden vervolgd of waarvoor bewijsmateriaal wordt verzameld. Het zijn dus diezelfde mensen, weet u.

Gisteren hebben we nog gelachen, toen Kathryn en Christine zaten te praten en Kathryn zei: ‘weet je, ik had vroeger een vriend en die zei: 20% van de mensen wensen altijd de meest vreselijke dingen (lacht). Wanneer je bijvoorbeeld de opiniepeilingen hoorde over Richard Nixon … ‘denkt u dat hij onschuldig was?’ … dan zeggen 20% van de mensen ‘ja’. Op de vraag of die of die hansworst … wel, ik zal geen namen noemen … president moet worden? Dan zegt 20% ‘absoluut’! (lacht). Er zijn dus nog steeds mensen die al de hele tijd voor problemen zorgen, en ik verzeker u dat wij teams van grondtroepen hebben die bewijs verzamelen om hen verantwoordelijk te stellen voor wat zij hebben gedaan … dingen die veel gruwelijker zijn dan proberen ons programma te verstoren.

Het is natuurlijk wel lastig, maar niet onoverkomelijk. Maar op dit ogenblik wordt er onderzoek gedaan naar onnoembare misdaden tegen de mensheid. U zult arrestaties gaan zien, u zult veranderingen gaan zien in de rechtspraak. U zult gaan zien dat de mensen die de problemen hebben veroorzaakt, ook verantwoordelijk worden gesteld.

Wij hebben u al vaker uitgelegd dat wij … wel, wij vermoorden geen mensen. Wij sturen geen bliksemflits om de mensen neer te maaien – dat is een verzinsel over hoe de witte God werkt. Wij werken op een redelijke en correcte manier … en het gebeurt nu. Maar wij gaan nooit grof te werk, wij zullen hen niet volgen in hun vernietigingsdrang en hun onmenselijke praktijken. Het zou onvoorstelbaar zijn als iemand van ons zich zou wenden tot de technieken die zij hebben toegepast, natuurlijk doen wij dat niet. Maar ze zullen verantwoording moeten afleggen. Moeder en Vader houden toezicht op dit alles. Zij houden ook toezicht op de Healing Teams die naar u worden gestuurd. Er zijn dus als het ware compensaties om u te helpen volhouden, troost van Moeder en Vader om u aan te sporen, om u gerust te stellen … en dat is deels ook de reden waarom ik hier ben.

Het zijn moeilijke tijden in de zin van de woelige wateren die u nu bevaart … het is ook een nooit geziene tijd op Aarde, vanwege de stroom aan heldere energie van Moeder en Vader, die als het ware botsen met de duistere energieën van de Cabal – hoewel die natuurlijk geen schijn van kans maken. Maar het is zoals de golven van de oceaan die breken op het rif … daardoor stopt de oceaan niet, het water gaat er alleen van kolken. Precies dat gebeurt er nu. Hoe meer de dingen gaan kolken, des te meer mensen tonen er hun ware aard. Waarschijnlijk heeft u dat de voorbije week ook gemerkt – met name de twee laatste dagen.

Mensen die u al in tijden niet meer heeft gezien, duiken ineens op met warme wensen en vriendschap, met mooie herinneringen en plezier. En dan zijn er anderen die ineens heel vervelend worden, die u in grote of kleinere mate problemen bezorgen … negeer die mensen en ga gewoon verder. Geef aandacht aan de goede dingen die u doet en zorg ervoor dat wat het ook is wat u hindert wel wordt aangepakt … maar laat het u niet vertragen. Laat het u niet afremmen want ik garandeer u: voor iedereen die zich tot het duister keert om vervelend en problematisch te worden, zullen er vier anderen komen die u doen glimlachen.

Dit is er nu wereldwijd gaande. Het Licht zal overwinnen. Het duister kan op geen enkele wijze zijn contracten verderzetten. Wij hebben het hier al eerder over gehad: de lange termijn-contracten die we allemaal hebben, hielden in, dat we hierheen zouden komen in deze periode om te zorgen dat er een einde kwam aan de duistere Cabal. Dit was vanaf het begin deel van het plan – en de duisteren maken hier gebruik van. Het was hen ook toegestaan om voor een bepaalde tijd hier te blijven. Natuurlijk hadden we gehoopt dat zij er gedurende die periode van overtuigd konden worden om naar het Licht te komen.

We dachten dat de Lichtwerkers die hierheen kwamen om dienstbaar te zijn en de trilling te verhogen, in staat zouden zijn om velen van de duisteren ertoe te overhalen om naar voren te treden, om naar het Licht te komen. Dat heeft niet het succes gehad waar wij op hadden gehoopt. De duisteren hebben zich verzet … maar maak u geen zorgen, dat geeft niet … ze kunnen zich verzetten zoveel ze willen … ze zullen niet winnen. Moeder en Vader hebben verklaard dat het duister op planeet Aarde tot een einde moet komen. Zodoende is er achter de schermen van alles aan de gang – net als in uw persoonlijke levens. U ziet het nu nog niet op het nieuws, maar dat zal niet lang meer duren. Zoals Ashtar al zei: wij zijn nu al bezig met het Disclosure-Project.

Ik vind het geweldig, zoals de mensen hebben gereageerd. Wij krijgen foto’s binnen van overal ter wereld, van mensen die prachtige foto’s hebben gemaakt van de zon, de Lichtzuil die door de Zon heengaat en van schepen in de lucht. Het is gemakkelijker, nietwaar, om foto’s te nemen bij daglicht? Dat maakt het voor u eenvoudiger. Op gelijk welke dag met zonneschijn en een heldere lucht … zeg het hen gewoon! Zeg hen dat u foto’s wilt maken en zoals Ashtar al zei: dan zullen ze zich tonen. Wel, wij krijgen hier echt een onvoorstelbare kick van. Het is toch echt fijn om het op deze manier te kunnen doen, nietwaar?

Dit is weer een voorbeeld, geliefden, een voorbeeld van hoe het Samen-Scheppen werkt tussen de Hogere Dimensies en ieder van u. Wij vertellen u dat u zo belangrijk bent, dat u diegenen bent die de leiding hebben in dit project om planeet Aarde te verheffen – en dat is echt zo. Telkens als u naar voren treedt en het voortouw neemt, telkens wanneer u een suggestie van ons ter harte neemt en ermee aan de slag gaat, geeft dat ons méér armslag, krijgen wij grotere vrijstellingen van Moeder en Vader om met u samen te werken, om met u te bouwen. En kijk eens wat wij doen … bent u niet anders dan u vorig jaar was? Bent u niet gegroeid? Leert u niet? Bent u niet méér op uw gemak bij het idee dat de dingen echt veranderen?

Ik wil even inpikken op iets waar Kathryn het al even over had en dat is het ‘wennen aan de mooie tijden’. Ik wil u een kleine herinnering geven – en een soort van waarschuwing – om niet ongerust of bang te zijn, maar wel waakzaam. Misschien merkt u dat u terugglijdt naar ‘O, dat kan niet, dat kan toch niet, zo was het eerder nooit, hoe kan dit nu gebeuren?’. Wees u ervan bewust dat wanneer u zoiets zegt, als u voelt dat u uzelf terugtrekt en denkt ‘ik wil niet teveel gaan hopen, ik geloof het pas als het zover is’. Dat, geliefden, is DE manier om het stop te zetten. Dat is de manier om niet uw energie te geven aan het Visioen van de Nieuwe Gouden Tijd … en dat is waar het oude gezegde van toepassing is: ‘als u niet vóór ons bent, dan bent u tegen ons’.

Ik weet het, dit klinkt vreemd voor u, nietwaar? Maar gezien de kracht van uw energieën op dit moment … is elke negativiteit, elke terughoudendheid in uw hart in feite een stem voor de duisternis. Elke verklaring ‘Wel, ik ga hier niet aan meedoen want het zal me toch alleen maar teleurstellen … voor de zoveelste keer. Dus wil ik hier niks mee te maken hebben.’

Ik reik u mijn hand, geliefden, ik weet dat u een reden heeft om het zo te voelen, ik weet dat u in het verleden zo vaak – in zovele levens – teleurgesteld bent geworden … waar u hoopte op iets moois en dan teleurgesteld werd. Dat zal dit keer niet gebeuren, door de manier waarop de energieën nu toenemen. Welke droom u ook heeft, als u zich erop richt, als u uw gevoel en uw intenties erin stopt, dan zal die tot stand komen! U zult het in uw eigen leven gaan zien. U zult de energie zien die u bijdraagt aan een positieve daad, een daad van vriendelijkheid, een uiting van hoop, een vriendschapsverklaring … dat alles zal een enorm effect hebben op de energieën om u heen.

Dat is natuurlijk waar ook Moeder het vorige week met u over heeft gehad. Dat is waar wij het allemaal over hebben, om u echt te helpen inzien hoe belangrijk u bent, hoe uiterst belangrijk uw werk is en hoe belangrijk het is dat u dingen in uzelf ontdekt, wanneer u merkt dat er een negatief of verdrietig gevoel is dat u uit uw evenwicht brengt … kijk er dan naar, leg het bloot, onderzoek het, loop er eens omheen. Zet het op de plek waar het thuishoort en begrijp het. Dan … dan kunt u het terzijde schuiven en er werkelijk vrij van komen. Dit proces dat u allemaal zo schitterend doorvoert, heeft een onvoorstelbare uitwerking. Ik weet dat het zijn uitwerking heeft gehad op u, op uw vermogen om u positief te voelen en ’s morgens op te staan met hoop in uw hart en liefde voor de mensen rondom u. Het werkt, ga zo door, houd vol vrienden, uw slaagt schitterend.

Hier zijn we dan, allemaal samen. Een fractie van een ogenblik, vanop de top van de berg waar alles van nu af aan Licht zal zijn (lacht) en zoveel gemakkelijker. Wij sturen u onze oneindige Liefde en onze Dankbaarheid voor uw vastbeslotenheid, uw koppigheid, uw geduld, uw vriendelijkheid, uw vrijgevigheid. O ja, vrijgevigheid zal aan de orde van de dag zijn de komende dagen en weken. Wij kijken zo uit naar uw gelach, uw vreugde … wij genieten van elk moment. U weet dat wij getracht hebben u te vertellen hoeveel wij zien en hoezeer wij bij u betrokken zijn. Telkens wanneer u tezamen lacht, dan zweven onze harten, elke keer als u elkaar de hand reikt dan doet ons dat zoveel plezier. Wij zien het ook steeds vaker gebeuren. Daarom zeggen wij u, geliefden: ga zo door! Dan zullen er heel, héél veel meer vreugde en feestelijkheden en knuffels en kussen gaan volgen.

Wij houden van u, wij waarderen u, ik ben uw Sananda – Namaste, iedereen.

Meg: Namaste Sananda, dank je wel voor je bemoedigende woorden en je Liefde. Wij voelen hoe vlot je doorkomt. Dank je Kathryn.

Kathryn: Hallo Meg. O, ze voelen vanavond zo positief en het is zo geweldig om dat te voelen. Ik kan voelen hoe ze het allemaal overbrengen, ze willen gewoon dat we met hen gaan meedoen met dit geweldige, blije feest dat nu gaande is (lacht).

Goed dan, Moeder zal ook doorkomen. Na Moeder zullen we afsluiten met ons leuke liedje. Daarom geef ik even het woord aan jou, Meg, dan laat ik Moeder doorkomen.

Meg: Heel goed, geweldig. We horen altijd graag van Moeder en wat een volmaakte afsluiting aan onze prachtige familieavond. Welkom Moeder, welkom!

Moeder: O dank je lieve Meg, wat een mooie aankondiging – ik ga de afsluiting doen! (lacht) Wel, u weet dat Vader en ik altijd graag onze waardering uitspreken voor de vormen van creativiteit en wijsheid waar de mensheid om bekend staat … en één van de dingen die we het meeste waarderen is hun flair voor drama en voor rollenspel … en voor het theater. Het idee om dus de afsluiting te doen, is echt geweldig. Wij zijn heel goed bekend met uw Broadway-theaters en uw films van jaren geleden. Wij houden vooral van die waarin ze dansen en zingen.

Ik zal niet zeggen dat ik vanavond de cancan ga dansen, maar u kunt zich de rijen van Engelen voorstellen dus dat zal ik aan hen overlaten, en zij kunnen dan een afsluiting geven die u – zoals u dat zegt – van uw stoel zal blazen (lacht).

Het is een interessante avond geweest. Wij zien inderdaad dat er mensen zijn die trachten om u – al die geweldige mensen – ervan te weerhouden om het nieuws te delen dat wij u brengen. Uiteraard zullen wij ons Nieuwe Aarde Nieuwsblad vrijwel dagelijks blijven uitsturen, afhankelijk van onze channels en de verantwoordelijkheden die wij hen geven. Zij hebben de afgelopen week een belangrijk werk voor ons gedaan. Ze gingen naar Tucson en hebben de Kelk vorm gegeven, die daar geschapen moest worden. Ze hebben familie en vrienden ontmoet en het was heel fijn dat de familie kon samenkomen.

Ze hebben de prachtige Kelk vorm gegeven en één van hen nam zelfs een foto van een wolk in de vorm van een kelk, die zich vormde boven de plek waar zij verbleven. Wij willen hen dus danken voor hun inspanningen. Het was een grote taak die wij van hen vroegen en ze konden de voorbije week geen Nieuwsblad samenstellen, maar wij vonden dit belangrijk. Zo nu en dan sturen we hen dus op weg voor veldwerk, en dan zijn ze niet in de gelegenheid om al die dagelijkse dingen te doen waaraan u gewend bent geraakt. Ik weet dat nogal wat mensen teleurgesteld waren dat ze hun dagelijkse Nieuwsblad niet kregen. Ze waren ook heel bezorgd dat er misschien iets gebeurd was, omdat ze er zo aan gewend zijn om dagelijks een nieuwsbericht te krijgen. Ze konden niet wachten tot we ermee zouden verdergaan – en dus doen we dat.

We zullen u berichten geven via onze geliefde channels, ze brengen zo graag deze berichten over aan u. Is het niet leuk, zoals ze het Nieuwsblad vorm hebben gegeven? Aartsengel Michael is zo blij, hij is echt in zijn element. Hij houdt ervan om prachtige dingen te schrijven, te produceren en te scheppen. Wij zijn allemaal heel blij dat wij op deze manier met u in contact kunnen blijven. Ik weet dat het voor u belangrijk is om te weten wat er gaande is.

Ik zal u dus nog één keer geruststellen … wij werken met ieder van u, wij houden toezicht op onze dierbare Hemelse Schare en op de enorme hoeveelheid schepen die zijn aangekomen. Ashtar is … wel, u weet dat Ashtar goed is in communiceren en alles in de gaten houden. Zij hebben een onderling netwerk van schepen, het is echt opmerkelijk. En zoals hij het al zei: ‘de lucht rondom uw planeet is gevuld met schepen’.

Wellicht verrast het u … u weet dat deze kleine planeet, die zo vaak de uithoek van uw Sterrenstelsel vormde, plotseling zoveel aandacht krijgt. Wel, dat is niet echt een verrassing, omdat het project waar u allemaal aan ging deelnemen toen u hierheen kwam een historisch project is, zoals u weet. Maar ik zal het herhalen: het is nooit eerder gebeurd dat een planeet – al de wezens van een planeet gezamenlijk – besloten dat ze de sprong zouden maken van 3D naar 5D. Dat is het project dat u allen op u heeft genomen, geliefden. U begint nu pas te wennen aan het feit dat dit uw Project is. Ja, natuurlijk willen wij dat u slaagt, uiteraard geven wij u rugdekking en vanzelfsprekend weten wij dat dit de beloofde tijd is. De tijd, waarin er een einde zou komen aan de duisternis. Wij zullen die overeenkomst ook nakomen. Het is volop bezig, geliefden.

U zegt nu tegen elkaar ‘wel, als het volop bezig is, waarom doet u het dan niet nu meteen, aangezien toch iedereen nu overal lijdt?’ Dat is waar, maar ik verzeker u: dit was deel van de overeenkomst toen u allen hierheen kwam, toen u uw hand opstak om aan de beurt te komen, om nu hier te kunnen zijn. U wist hoe zwaar het zou zijn en vooral op het einde is het hier héél moeilijk geworden. Wij zien onze kinderen niet graag lijden – natuurlijk niet. Wij trachten u te helpen om dit project zo snel als maar enigszins mogelijk is, te voltooien.

Laat me u een kleine vergelijking geven … u bent de kinderen waarover wij waken en van wie wij houden. Onze grootste wens en belofte aan u is, dat wij u zullen helpen groeien en leren – en wij weten dat dat zal gebeuren wanneer u voor een moeilijk en zwaar leven hierheen komt. Er is nogal wat discussie over, of het leven echt zo moeilijk moet zijn opdat u kunt leren. Dat zullen wij gaan bespreken in onze Raden in de vele jaren hierna.

Maar beschouw het zo: stel dat u in een klas zat op een hogeschool of aan een universiteit. U moest een bepaald punt halen om over te kunnen naar de volgende klas en u kreeg dan een leraar die zou zeggen: ‘Ach, ik ga me er niet druk om maken om u iets te leren, ik ga u gewoon laten doorgaan naar het volgende jaar en ik vul uw examens wel in’. Wel, zou u dat echt willen? Wou u echt niets willen leren en uw leraar alles voor u laten doen? Ik denk van niet … u niet, niet deze groep.

U bent stoer, u bent ambitieuze leerlingen, u wilt het zelf doen – en dus staan wij u dat toe. Dat is onze overeenkomst met u. Wij zouden er niet aan denken om in te gaan tegen uw diepste verlangen – dat uw vrije wil wordt gerespecteerd – en om bewonderd te worden voor uw kundigheid. En ja, vaak is het zo, dat wanneer één van u lijkt te falen of moet vechten en pijn lijdt, hij eigenlijk alleen maar zijn vaardigheid toont. Zelfs als ze klagen of lijden, dan nog kunt u niet weten waarom ze hier zijn, waarom ze dit leven kozen, waarom ze op dat moment op die plek zijn … dat kunt u onmogelijk weten. Neem dus niet aan dat wij maar op een afstand blijven en onze geliefde kinderen laten lijden, zonder dat het ons iets uitmaakt.
Dat is niet zo.

Wij juichen u toe, wij zijn zo blij dat dit Project zijn hoogtepunt gaat bereiken. Ieder van u heeft zich zo ontzettend goed gehouden, u heeft allemaal uw aandeel geleverd om dit alles mogelijk te maken. Het zal u allemaal worden uitgelegd, dan zult u het begrijpen. Uw mentoren zullen komen en de geschiedenis van uw planeet zal u verteld worden – de waarheid daaromtrent – en de waarheid over uw successen … de waarheid over uw volharding, uw vastbeslotenheid en uw wil zullen ook bekend worden.

Voel u niet ontmoedigd, geliefden. De tijd is aangebroken om uzelf een schouderklopje te geven. Neem iemand in uw omgeving onder uw vleugels en zeg ‘Kom op, laten we gaan! We kunnen dit!’ Zo voelen wij ons tegenover u, onze briljante kinderen. Wij bewonderen u, we zijn dankbaar voor uw bijdrage aan dit wonderbaarlijke, historische Project. Het is niet eenvoudig geweest, het is niet gemakkelijk geweest … maar we hebben gezegevierd.

U, geliefden, heeft dat bereikt. Vader en ik zijn hier … wij zijn altijd bij u, wij houden altijd van u. Elke dag weer sturen wij u méér van onze Honingliefde, onze Lichtenergie die nu … eens kijken of ik het voor u kan beschrijven … wij stemmen die namelijk altijd af, ziet u, zodat die bijna botst op het land – maar nèt niet. Zodat het als het ware een duwtje geeft, zodat het u zo snel als mogelijk verheft zonder dat u er de bibbers van krijgt (lacht). Zoveel houden wij van u. Wij sturen u al onze Liefde en helpen u om zo snel te gaan als u maar kunt – en dat is elke dag weer wat sneller.

Wij vragen onze geliefden hier – onze channels en onze luisteraars – om met elkaar de gevoelens te delen die u ervaart. Houd ze niet voor uzelf. Als u zich gedesoriënteerd of uit uw evenwicht voelt, praat dan met uw vrienden, vraag of zij het ook zo voelen … zo helpt u elkaar. Er over praten helpt. Ja, het is zorgwekkend om van één planeet, één manier van leven over te stappen naar een andere – en dat in één ogenblik. Natuurlijk gaat dit heel wat vragen van ieder van u, verwacht u daar maar aan! U bent in één dag veranderd van een gezapig wandelingetje in het park, naar het hemelhoog springen in de lucht. Houd u er maar klaar voor!

Zoals Kathryn al zei ‘u zult moeten gaan wennen aan de goede tijden’. Denk u eens in … ik wil dat ieder van u zich concentreert en denkt aan hoe u zich gaat aanpassen aan dat geluk, hoe u zich gaat voelen als u ’s morgens wakker wordt en weet dat u geen trauma’s zult ervaren in uw leven, geen slavernij, geen bedrog. Geen bedrog, denk u eens in … Stel het u voor, want u moet zich voorbereiden … u moet uzelf voorbereiden op het geluk.

Dat is een heel andere voorbereiding dan u gewend bent. U bent gewend om u voor te bereiden op rampen – daar bent u goed in. Maar kijk eens hoe anders dit is. De vaardigheden die u gewoonlijk toepaste, gaan nu niet werken. U moet uzelf aanpassen aan gedachten van geluk, aan positieve vooruitzichten. Angst zal een mythe uit het verleden zijn. Onrust zal een verhaal zijn over mensen die spelletjes en geschriften bedenken om terug te kijken en te zeggen ‘weet je nog die dagen toen de mensen allemaal zo bang waren en hoe ze alles altijd maar inplanden?’ Denkt u zich eens een leven in, zonder planning … stel het u eens voor. Ziet u het verschil? Wat als u niet hoefde te plannen om ’s morgens op te staan en naar uw werk te gaan? U zou enkel maar naar uw werk gaan omdat u dat wil, omdat u een project had bedacht om samen met uw vrienden uit te voeren en waaraan jullie veel plezier zouden beleven. Ziet u het verschil?

Nu maakt u wel een lijstje in uw hoofd, nietwaar? Eens kijken … moet ik een carpool regelen? Nee … hmmm. Moet ik iets plannen? Nee. Moet ik mijn belastingen betalen? Nee. Moet ik me zorgen maken over de hypotheek? Nee … Wel, wat denkt u te gaan doen met al die vrije tijd? Denk erover na, geliefden, begin met plannen te maken. Wat zult u gaan doen met al die blije, vrije tijd? Wij kijken al uit naar wat u gaat bereiken (lacht).

Vader en ik stralen uit naar u. Wij zijn zo blij dat dit Project – de Ascentie van Planeet Aarde – al begonnen is. U bent nu bezig met het scheppen van de Nieuwe Gouden Tijd. Die gaat niet komen, die is al hier … op ieder ogenblik schept u die samen met ons – en wij zijn zo gelukkig. Doe met ons mee … doe met ons mee in ons geluk en alles is goed met de wereld.

Ik ben uw Moeder. Namaste, geliefde kinderen, Namaste.

Meg: Namaste Moeder, dank je Christine, dank je Kathryn, dank aan onze hele familie. Wat een prachtige avond van berichten en verheffing. Ons hart loopt er gewoon van over, dank u wel.

Kathryn: Dank je Meg, ik ben zo blij dat je erbij kon zijn om met mij mee te presenteren.

Meg: O, ik ook! Dank je.

Kathryn: Ik ga nu ons leuke muziekje opzetten en iedereen een fijne avond wensen. Volgende week hopen we hier weer te zijn, woensdag op dezelfde tijd. Hopelijk zal BlogTalkRadio dan wel werken, maar voortaan zal ik wel dit extra veiligheidsnet aanhouden.

Goede avond, iedereen!

Eindtune: This train is bound for Glory, this train!

Engelstalige audio-versie van dit bericht:
http://www.blogtalkradio.com/channelpanel/2015/08/27/family-time-sananda-michael-ashtar-st-germain-mother-and-father-god

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BTR-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.

Share

One comment

  1. Wat een vreugde brengende uitzending, enkel maar goede berichten, daar wordt je zo blij van.
    Ik voel me gedragen door onze geliefde, zo BOVEN zo beneden !
    Het is waarlijk een wonderbare tijd.
    In liefde verbonden … LIA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.