BLOSSOM GOODCHILD
14 december 2014

BG: Nogmaals welkom! Een vraag die ik graag wil stellen … met betrekking tot diegenen onder ons die uitverkoren zijn, om op deze planeet te zijn om Moeder Aarde te helpen zich te verheffen naar haar Hogere plek. White Cloud heeft heel vaak gezegd dat er velen zich gemeld hebben als vrijwilliger omdat ze wisten hoe belangrijk die opdracht is … maar dat alleen de allersterksten gekozen werden. Hoe kan het dan, dat meer dan de helft van de wereldbevolking schijnbaar zijn wekker niet heeft gehoord?
FVL: Een heel warm welkom aan u en iedereen die van het Licht is … en hiermee bedoelen we IEDEREEN. Want ALLE WEZENS zijn van het Licht. Zij kunnen van niets anders ZIJN.

BG: Hoewel ze natuurlijk wel iets helemaal tegengesteld kunnen ‘lijken’.
FVL: Inderdaad. Zoals altijd … spreken wij met u over het Grote Geheel. Beschouw het als het scenario van een GROOTSE PRODUCTIE … Het SPELEN van een uitvoering. Binnen dit verhaal zijn er de goeden en de slechten … de blijen en de ongelukkigen … de ‘alles wat je je maar kunt voorstellen’ … om deze uitvoering mogelijk te maken, een uitvoering met een behoorlijk heftig doel … en waardoor je – wanneer je de zaal verlaat – je verheven voelt en geraakt bent … en inderdaad ook veel wijzer omdat je het ervaren hebt.

BG: Als ik nu de duisteren buiten beschouwing laat … met dien verstande dat zij hun rol spelen zodat wij kennis en inzicht kunnen verkrijgen … hoe zit het dan met hen die nog steeds gewoon onbewust zijn van wie ze zijn en hun leven leiden, maar niet echt bijdragen aan het verheffen van Het Geheel? Kwamen zij dan niet hierheen om hun bijdrage te leveren?
FVL: Toch wel.

BG: Hoe dan?
FVL: Door zichzelf te ZIJN.

BG: Maar wanneer zij die nog sluimeren ‘kwaad lijken te spreken over anderen’ of nog zoveel andere dingen die aantonen dat zij nog slapen … hoe helpt dat dan bij wat wij hier kwamen doen? Zijn diegenen die niet werden uitverkoren dan niet een beetje gefrustreerd door de uitverkorenen die hun taak niet doen? Denken zij niet dat zij het beter zouden doen … om de boel hier op gang te krijgen? Eerlijk: ik oordeel niet … ben alleen nieuwsgierig.
FVL: Hebben wij niet heel vaak al gezegd … ‘Alles is zoals het moet zijn’. Of … ‘Alles is niet wat het lijkt’? Ja, inderdaad: er zijn mensen die ervoor kiezen om iets langer te doen over hun ontwaken. Er zijn er die gewoon maar deel zijn van de cyclus/kringloop des Levens en die hun pad bepalen en hun weg kiezen … en dan zijn er nog diegenen die hierheen zijn gekomen in een bepaalde vorm met een bepaalde agenda, om de ‘boel op gang te brengen’ voor het welzijn van Het Geheel.

Stel je voor dat iedereen op Aarde op dit ogenblik … laten we zeggen … de vrijwilligers die werden uitverkoren … dan zou er niet veel behoefte zijn aan zulk een Goddelijk Plan dat zo ingewikkeld en uitgewerkt is. Maar niet ALLEN hebben een dergelijke mate van Verlichting. Daarom werd de aanstelling van vele Lichtwezens gevraagd, om evenwicht te brengen in de benodigde trilling.

BG: Wanneer u dan zegt … “Anderen zijn hier om ‘zichzelf te zijn’ om mee te werken”, wat bedoelt u dan?
FVL: Er is zoveel uit te leggen … aangaande alles. Zij die in uw ogen … bijvoorbeeld … ’tegendraads’ zijn … als we dat zo mogen zeggen …

BG: Dat mag u.
FVL: … spelen slechts hun rol. Alles MOET worden uitgespeeld. Elk niveau van ontwikkeling … van het insect tot de astronaut … omdat DIT … DIT LEVEN OP AARDE … het experiment is dat werd opgezet. Elke afzonderlijke ziel heeft een eigen doel op zijn reis … heeft een eigen keuze. Elke ziel beslist wie hij/zij wil zijn … en hoe … en wanneer. Vergelijk het met het ter hand nemen van een script en te zeggen: ‘Ja, dit keer wil ik die rol spelen’. Maar: AL de scripts zijn hoofdstukken van HET ENE GROTE SPEL/PLAN.

BG: Ik raak nog steeds in de war door het Goddelijk Plan. Hoe kan er een plan zijn wanneer wij scheppen terwijl we spelen? Wat als het totaal van ieders gedachten afwijkt van het GODDELIJK PLAN?
FVL: Maar … dat kan niet.
Want het Goddelijk Plan IS uw schepping.
Meer niet.
Dat is het plan.
Uw schepping van het Leven voor uzelf … van uzelf.

BG: Maar draait het Goddelijk Plan … of toch een deel ervan … niet om het verheffen van Gaia naar een Hogere trilling?
FVL: Jazeker … maar: u moet hierheen komen om dat te scheppen.

BG: Wat als wij vergeten dat we daarvoor zijn gekomen. Wat als, zodra we hier zijn, sommigen van gedachten veranderen of afgeleid worden? En als wij hierheen kwamen om tot de verheffing van de planeet te komen … zou dat … kan dat dan niet worden beschouwd als voor-programmering?
FVL: In geen enkel opzicht zouden wij akkoord gaan met programmering van de eigen keuze. Dat zou geen zin hebben voor het scheppen van uzelf. Wanneer u niet van de Aarde bent – als een fysiek Wezen … dan bent u een Lichtvorm … verschillende schakeringen van Licht … afhankelijk van waar u wilde zijn of heengaan toen u de Aarde verliet.
Zij die werden/worden uitverkoren om te helpen bij het verheffen van de Planeet, worden gedreven door dit WETEN … zij weten dat dit is, waarvoor zij gekomen zijn. Het is een deel van hen. Het is geen programmering … het is een bewuste beslissing van HET AL … dat dit ‘de juiste weg is’. De volgende stap voor de mensheid, zo u wil.
Dit deel van het plan is een gezamenlijke, bewuste beslissing. Daarom: wanneer wij zeggen ‘u schept uw eigen wereld’ … dan is dat zo. Dit is een Goddelijke Waarheid. Maar heeft u al eens bedacht dat u misschien uw eigen wereld schept … of misschien toch de ‘blauwdruk’ van uw mogelijke Aardse wereld … elke keer voordat u hierheen komt? Alsof het scheppen van ‘Weldoen aan Het Geheel’ een bewuste beslissing is van/door Het Geheel … voordat iemand het Aardse leven betreedt om dit vervolgens ’tot stand te brengen’. Daarom WETEN zovelen van jullie dit. U heeft een innerlijk WETEN, wanneer u uw hart volgt. Dat instinctieve ‘dit VOELT zo goed’-GEVOEL … is de manier waarop uw ziel u vertelt dat u datgene schept wat u besloten had te scheppen, voordat u hierheen kwam.
Op dezelfde manier … wanneer u zich ongemakkelijk voelt bij iets wat zich voordoet … dan WEET u dat u niet bezig bent met datgene waarvan u besloten had dat het deel zou uitmaken van HET PLAN. Er is een persoonlijk plan en er is een ALGEMEEN plan. Niemand … waar zij zich ook bevinden op hun reis en het openstellen voor de Waarheid van hun ziel … zou overwegen om terug te komen voor weer een ‘rit/reis’ naar de Aarde en dan een schepping beleven die schadelijk is voor zijn eigen groei.

BG: Toch … in het leven van vele zielen kan dat wel zo lijken.
FVL: Dit woordje ‘lijken’ heeft zovele betekenissen … en op dit ogenblik hebben wij er moeite mee om de juiste aan te duiden. Iets wat ‘lijkt’ te werken of wat getoond word in een bepaalde hoedanigheid … geeft wellicht niet de feitelijke reden achter wat het ‘lijkt’ te zijn.

BG: Ik voel dat jullie willen dat ik ‘lijken’ opzoek. OK. Dus:
1. Het uiterlijke of zichtbare aspect van een persoon of voorwerp.
2. Een uiterlijk vertoon; zich voordoen als.
3. Eén van de uiterlijke tekenen of kenmerken waarop een persoon of voorwerp wordt beoordeeld.
FVL: Dank u. Dit helpt ons. Want: het uiterlijke, zichtbare aspect van een persoon toont niet noodzakelijk de reden aan, waarom het innerlijke aspect van die ziel … ervoor kiest om zich naar buiten toe zo te tonen.

BG: En de richting naar het gekkenhuis is?
FVL: Wij vervolgen als volgt: ‘een verschijning kan een aanwijzing of teken zijn van hoe een persoon wordt beoordeeld’. Toch willen wij duidelijk aangeven dat de uiterlijke aanwijzing hemelsbreed ZOU KUNNEN verschillen van de innerlijke aanwijzing … het hoeft alleen maar op een bepaalde manier getoond te worden.

BG: Ik begrijp het bijna. Maar, ik ben ook nog altijd heel dicht bij het gekkenhuis!
FVL: Dan kunnen wij alleen maar zeggen … omdat wij VOELEN dat wij het niet correct kunnen verwoorden … dat als u hierover nadenkt … uw ziel de WAARHEID ervan zal weten.

BG: Ja, ergens wel. Maar nu ben ik wel vergeten hoe we hier zijn beland!
FVL: We hadden het over de creativiteit waarmee iemand elke keer weer kiest welk leven hij wil ervaren op Aarde. Wij willen hieraan toevoegen … in de hoop het toch nog begrijpelijker te maken … dat sommige zielen … nog steeds ‘werken’ aan hun persoonlijke pad … in tegenstelling tot het zich bewust zijn van het pad van Licht voor Het Geheel.
Andere zielen echter … zijn geëvolueerd tot een plek waar zij al een groot deel van hun persoonlijke pad hebben afgelegd … en zij vervolgen nu hun eigen weg … maar dit is ‘verbonden’ met het verheffen van Eén. Zij die hierheen zijn gekomen om ‘de planeet te verheffen’, hebben een bepaalde ‘rang’ bereikt … laat het ons zo zeggen … en daarom zijn zij gekomen om iets te scheppen VOOR HET AL… en daarmee bedoelen wij ALLES.
Het is een eenvoudige kwestie van mensen die meer en meer gaan begrijpen WIE ZIJ ZIJN. Dit komt niet vanuit een egocentrisch weten … want zodra iemand een bepaalde ‘rang’ heeft bereikt, wordt het ego afgelegd. Hoewel het soms kan ‘lijken’ alsof het nog aanwezig is … Misschien is dat, opdat anderen ‘ego’ zouden kunnen begrijpen.

BG:Mmm! Wellicht kom ik daar nog op terug. Mijn brein kan dat nu niet aan. Dat kan ik VOELEN.
FVL: ER IS HET WETEN – DIEP VANBINNEN – DAT VELEN KENNEN.
ZIJ VOELEN HUN OPDRACHT …
HUN SCHEPPING …
EN ERKENNING VAN HUN POSITIE …
HUN HOGERE POSITIE …
EN AANVAARDEN WIE ZIJ ZIJN EN WAARVOOR ZIJ HIER KWAMEN.

Deze erkenning … dit herinneren van het HELDERE LICHT VAN ZELF … vergroot de snelheid waarmee de overgang plaatsvindt … enorm.
Naarmate u zich beweegt naar de volgende fase van Lichtheid … nu uw nieuwe jaar zelfs nog Hogere niveaus van Licht/Liefdesenergie inbrengt … nu U … Ieder van U … opgaat in deze Hogere Energieën en zichzelf gaat herkennen op dit HOGERE niveau … hoe zult u dan de PRACHTIGE VERANDERINGEN gaan zien die plaatsvinden.
Wees BIJZONDER vreugdevol, Geliefde Zielen …
Wees u ervan bewust, Blossom, dat u niet met ons heeft willen spreken over hoe dicht u erbij bent … of over dingen die te maken hebben met tijdsbepaling.
Toch danken wij u vandaag, omdat u ons heeft laten zeggen … dat u er nu zo dicht bij bent … bij het GEVOEL in uw hart, dat …
DIT ALLES wat u heeft gezien/meegemaakt …
DIT ALLES waar u zo dapper naartoe bent gelopen …
HET ZAL ZO GLASHELDER DUIDELIJK ZIJN … WAAROM U BENT BLIJVEN VOLHOUDEN;
HOEZEER ZULT U VREUGDE VOELEN.
TRANEN VAN ONBESCHRIJFLIJKE VREUGDE ZULLEN OVERSTROMEN VANUIT UW HART … OVER UW WANGEN.
EEN GLIMLACH VAN GELUK VANUIT UW OGEN NAAR DIE VAN EEN ANDER.
WANNEER DE ZIEL … WEET … DAT HET GODDELIJK PLAN … ECHT HELEMAAL OP KOERS LIGT.

BG: Dank u heel hartelijk … Ik weet dat het tijd is om te gaan … Altijd een zegen om met jullie te kunnen praten … In Liefde en Dank.
FVL: Altijd, met veel dank aan Eenieder voor het in zijn/haar Waarheid blijven, terwijl zij hun weg gaan.

De Federatie van Licht spreekt over Liefde.
https://www.youtube.com/watch?v=RmsCqVjqSss

De aanroeping van 14 februari 2014. Altijd fijn om te doen wanneer u zich daartoe geroepen VOELT. Alle kleine beetjes helpen!
https://www.youtube.com/watch?v=Gqmukxqt2rU

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen