BLOSSOM GOODCHILD
12 oktober 2015

BG: Hallo! Om de één of andere reden heb ik de channeling van deze week een beetje afgehouden. Ik weet niet precies waarom. Ik had iets van … wel, ik had er gewoon geen zin in! Hoop dat jullie er nu wel zijn voor een praatje?
FVL: Dat zijn we. Wij willen eerst duidelijk stellen dat deze ‘praatjes’ die wij hebben, niet verplicht zijn, Blossom.

BG: Dat weet ik. Maar soms heb ik het idee dat ik hiervoor ben gekomen … en dus zal ik het doen. Hoewel ik soms toch een beetje radeloos ben.
FVL: Waarover?

BG: Wel, ik zeg het niet graag, omdat het gesprek van vorige week zulk een Hoge Energie had – dat was geweldig, maar … ik geloof dat het weer het oude liedje is dat ik iets nieuw en opwindend naar voren wil brengen. Terwijl ik WEET dat het allemaal gaat over Liefde en dat het jullie bedoeling is om daarbij te blijven … en ik weet waarom en zo …
FVL: Waarover zou jij dan willen dat wij spreken?

BG: Over hoezeer wij ons belachelijk onbewust zijn van wat er werkelijk gaande IS, in het grotere geheel. Hoe zijn wij ooit zo ver van de Waarheid kunnen afdwalen?
FVL: Laat ons dan daarover met u spreken. Maar tegelijk … willen wij zeggen dat dit natuurlijk toch weer helemaal over LIEFDE zal gaan!

BG: Zoiets dacht ik al!
FVL: Hoe zit dat met De WAARHEID?

BG: Als ik dat wist …
FVL: Maar dat weet u! U ALLEN weet dat! Het zit alleen maar opgesloten binnen in u vanwege de blokkades die u beperkingen hebben opgelegd … zodat u UW WAARHEID NIET ZOU KENNEN.

BG: Ik neem aan dat u het nu heeft over ‘Diegenen van minder Licht’, zoals u ze graag noemt.
FBL: Dat klopt.

BG: Het lijkt wel alsof … schrijven en spreken op deze manier niet vloeit zoals vroeger. Misschien zijn we er meer aan gewend geraakt dat u spreekt?
FVL: Het heeft meer te maken met de Hogere Energieën die voor deze verandering hebben gezorgd … want het is veel handiger om door u te spreken … om te kunnen overbrengen wat wij VOELEN dat van toepassing is. Ook is het handiger wanneer u in uw hoofd uw vragen aan ons kunt stellen … aangezien u eraan gewend bent om dat schriftelijk te doen.

BG: Goed dan, laten we eens kijken met welke ‘onthullingen’ jullie gaan komen!
https://youtu.be/SETghmVNmg0

TRANSCRIPTIE.

Groeten van de Hoogste Orde aan hen die de tijd nemen om te luisteren naar en VOELING te nemen met de Trillingsenergie die wij overbrengen om uw ziel vandaag te verheffen.

De dame Blossom VOELDE zich wat radeloos … dat vertelde zij ons. En toch moest zij glimlachen toen wij verder in haar Wezen binnenkwamen en daarom had zij een behoorlijk grote glimlach op haar gezicht en tranen in haar ogen, toen zij de Liefde VOELDE die wij aan haar overbrachten … en die wij aan u willen overbrengen … en wij hopen, dierbare Zielen, dat u in staat zult zijn om deze Liefde te VOELEN, die wij zijn … en deze Liefde die wij VOELEN voor u. U, die de zware route heeft gekozen … zullen we het zo noemen … om naar de Aarde te komen en uw opdracht te vervullen.

Er kwam een vraag binnen of er een Hiërarchisch systeem was … ten aanzien van wie de vrijwilligers uitkiest. Wij zouden het geen Hiërarchie willen noemen. Er is niemand die het beter weet dan een ander … zeg maar. Want inderdaad, wij zijn allemaal … als we in onze Hoogste vorm zijn … uit hetzelfde hout gesneden … dat is Liefde … en toch, zoals u weet, zijn er verschillende trillingsniveaus van deze Liefde.

Daarom is het eerder zo dat zij die de vrijwilligers uitkiezen … laat ons zeggen … van een Hogere … wij … het woord dat we willen gebruiken is ‘systeem’. Wij zijn méér bewust dan diegenen die wij uitkiezen en toch kunnen we zeggen dat tegelijk … we ook allemaal gelijk zijn. Dit heeft meer te maken met het bezitten van kennis van het grotere plaatje en wie het meest geschikt is voor een bepaalde functie op Aarde.

Het is niet zoals in een klaslokaal … waar iemand zich aanbiedt om de leraar voor die week bij te staan … en dat die persoon dan vervuld is van trots wanneer hij gekozen wordt. Dat is niet waar wij het over hebben. Het heeft meer te maken met … zoals wij het zeggen … met geschikt zijn voor bepaalde situaties … in bepaalde omstandigheden … dat iemands Energie meer kneedbaar is om te werken in die verschillende omstandigheden … om de verandering teweeg te brengen waarvoor u hierheen bent gekomen. Het heeft dus méér te maken met niveaus van bewustzijn … als het ware … dan met een Hiërarchie of ‘beter zijn dan’. We kunnen niet beter zijn dan een ander. Wij kunnen ons wel méér bewust zijn. Dat is alles. Wij hopen dat dit de vraag van die mijnheer beantwoordt.

Nu willen wij verder gaan met wat de dame Blossom op dit moment VOELT … ten aanzien van het grotere geheel en hoe zij zich zou VOELEN – als we dit beschouwen als een hele grote puzzel – hoe kan het dat iemand zich VOELT als één op zichzelf staand stukje en dat zij zich niet bewust zijn van het plaatje waartoe zij behoren … laat het ons zo stellen.

‘Hoe is het zover kunnen komen?’ vraagt zij … Hoe kan iemand dit grotere plaatje uit het oog verliezen, door gewoon in deze derde dichtheid te komen om het naar Hoger Dimensionale Trillingen te verheffen? Dat, Geliefden … is deel van het experiment dat vele, vele manen geleden begon.

Dit experiment dat u bent … degene om wie ‘Dit Spel’ dat u speelt helemaal draait … werd niet uitgevoerd met een tekort aan GEVOEL. Het werd niet bedacht uit verveling, zodat u de pionnen zou worden die konden worden verschoven en gemanipuleerd. Zo mag u dat niet VOELEN.

Het was en IS een experiment om te zien hoe Liefde zichzelf kon identificeren in al zijn verschillende vormen. Hoe Liefde ervoor kon kiezen om dit te Zijn … en dat te Zijn … vanuit de VRIJE WIL … die deze planeet … en u als Mensen … de kans heeft gegeven om te onderzoeken.
Wij willen stellen … dat wij niet konden weten hoe dit experiment zou verlopen en toch mocht er … als we het zo mogen zeggen … geen tussenkomst zijn in deze vrije wil. Maar terwijl wij toekeken … gedurende eonen van uw tijd … naar de keuzes die werden gemaakt … werd het ons duidelijk dat de Wetten … bepaalde Wetten moesten worden aangepast. Dat we die moesten herzien.

Want de Pure Liefde die u was toen u hierheen kwam aan het begin der tijden op deze planeet … heeft vele verschillende niveaus van zichzelf bereikt … en vele van die niveaus … de Pure Liefde die u bent en die wij zijn … waren zich er niet van bewust dat er zulke lage Trillingen … zeg maar … in het spel zouden komen.

Toch, IS ALLES LIEFDE.

Naarmate de tijd in uw wereld voortschreed … werd het duidelijk dat er verandering nodig was. Dat dit EXPERIMENT MET VRIJE WIL een punt had bereikt dat wij niet langer konden toestaan.

Daarom werden er Raden … Grote Raden samengebracht om een nieuw plan te bespreken … een nieuwe manier om hieruit te geraken. Die nieuwe manier was om op uw planeet … de meest Zuivere zaden van Liefde te planten … die in staat waren om weerstand te bieden aan de aantrekkingskracht van de lagere Trillingen en er bovenuit konden stijgen … om hun hoofd als het ware boven water te houden … om de verandering van Trilling tot stand te brengen – voor Goed. Hiermee bedoelen we … voor Eeuwig, maar ook … voor het Goed van Alles Dat Is.

De wantoestanden die teweeggebracht werden door die vrije wil … werden te groot. Daarom werd er een ingrijpen overeengekomen en toegestaan, met betrekking tot hulp bij deze verandering. Er werd toestemming gegeven dat Wezens zoals wijzelf en vele anderen, bijstand mochten verlenen. Wij mochten trachten de blokkades weg te nemen die daar werden aangebracht door diegenen met een lage Trilling, voor hun eigen gewin en hebzucht op uw planeet. En de enige manier om die blokkades neer te halen … is wat ons betreft … om telkens opnieuw en steeds maar weer te spreken over Liefde. Om u terug te brengen tot de Hoge Trilling van Liefde, die u bent … En toch lijkt het wel alsof de gordijnen als het ware gesloten zijn … en u niet in staat bent om te zien hoe Goed alles eigenlijk is.

Wij zijn hier om u te helpen die gordijnen open te trekken … en wanneer u dan naar buiten kijkt … zult u de Waarheid gaan VOELEN van wie u bent … en precies dat gaan voortbrengen wat nodig is om uw planeet te ontdoen van het duister.

Dit is zeker een langdurig proces … een moeilijk proces. En voor diegenen onder u die VOELEN alsof ze vastzitten op deze planeet … die VOELEN dat uw geduld op raakt … die VOELEN dat uw geloof … al het geloof en het Vertrouwen dat u had … steeds meer uitgeput raakt … voor ieder van u die zich zo VOELT … die deze dingen VOELT … wij smeken u om het volhouden vol te houden. Om een ogenblik te nemen, uw ogen te sluiten en aansluiting te maken met de Goddelijke Bron die u bent, zodat u daardoor … hernieuwde hoop kunt putten.

Herinner u wie u bent en waarom u nu op de Aarde bent … en hoe belangrijk uw opdracht is, als persoon en als Eén … voor alles wat bestaat en alles wat bestaat is Liefde. Daarom is uw opdracht van het aller Hoogste belang … van de Liefde.

Weet u hoezeer u hooggeacht wordt? Hoezeer u bewonderd wordt voor het bewaren van uw Vertrouwen zoals u dat doet, zelfs na alle tegenslagen die u ervaren heeft? Dat weet u wel. Ja, u weet het … en toch, op uw planeet … wist u dat u niet in staat zou zijn om contact te maken met alles wat u weet … vanwege de mate van negativiteit die u omringt.

Wij tonen de dame Blossom een moeras waarin iemand wegzakt en wij tonen haar ook een Gouden touw – er zijn daar veel Gouden touwen – dat neerdaalt zodat u zich eraan kunt vasthouden … U hoeft alleen maar dat touw te grijpen … en het uit alle macht vast te houden … uit alle macht.

Hou vast … Hou vast … Hou vast … en wij … velen van ons, zullen u uit dat moeras trekken. U hoeft alleen maar vast te houden. Zo zal uw Trilling … naarmate u steeds Hoger en Hoger wordt opgetild … weer zichzelf worden … uit zichzelf.

Wanneer een bepaald niveau bereikt is … hiermee bedoelen we … wanneer een bepaald aantal Wezens op uw planeet een bepaald Trillingsniveau heeft bereikt … dan kunnen deze veranderingen aan u getoond worden op de manier zoals u dat hoopt. Het tonen van de Lichtschepen … niet slechts vluchtig … maar daar aan uw hemel … blijvend … de Energie van Liefde en Healing uitsturend naar u allemaal … zonder angst voor ingrijpen van hen die deze Schepen het liefst iets zouden laten lijken wat ze niet zijn.

Maar ziet u, Geliefden? Er moet een bepaald Trillingsniveau van Liefde zijn … van Liefde-energie … om de wonderen te dragen die gaan plaatsvinden … en wij hebben het niet over uw verre toekomst.
U bent er nu zo dichtbij.

Geef niet op … zoals wij al eerder zegden … wanneer u zo dicht bij de eindstreep bent … en Blossom herinnert ons eraan dat het in uw jaar 2012 was dat onze collega … die u kent als ‘White Cloud’ … ’toen’ ook zei … dat u dicht bij de eindstreep was … en dat drie jaren op Aarde … bepaald niet dicht bij de eindstreep is! Toch zeggen wij vanuit ons standpunt … van hoe wij de dingen zien … en dat is anders dan hoe u ze ziet … vanwege de andere Trilling waarin wij verblijven.

Maar in ONZE Waarheid en in de Waarheid van White Cloud … was er in uw aardse jaar 2012 … geen sprake van ‘om de tuin leiden’. Er was geen onwaarheid toen wij spraken over ‘dicht bij de eindstreep zijn’ … want zo zien wij het in het grotere geheel … en wij kunnen enkel maar spreken vanwaar wij staan … en hoe wij dingen zien in onze Waarheid. Maar het voorbijglijden van de tijd … zo lijkt het … zorgt ervoor dat u op Aarde onze Waarheid in vraag gaat stellen, uw eigen Waarheid in vraag gaat stellen. Daarom vragen wij u om af en toe af te schakelen. Om u af te sluiten van alles om u heen … en binnen te treden in de Zuiverste Liefde.

Om u af te sluiten van al uw Aardse Trillingen en u aan te sluiten op de Hogere Dimensies waar u eens vandaan kwam … zodat u kunt VOELEN … zodat u kunt WETEN … dat inderdaad, Geliefde Zielen … alles goed is … en uw opdracht op Aarde WORDT volbracht … méér dan u nu kunt erkennen vanuit uw huidige positie.

Maar als u vanuit uw hart … vanuit het GEVOEL dat u vanbinnen krijgt wanneer wij met u spreken … ervoor zou kiezen om onze woorden te Vertrouwen … onze Energie van Liefde te vertrouwen … dan zult u weten, Geliefden … DAT U DE GROOTSTE OPDRACHT VOLBRENGT DIE OOIT OP UW PLANEET HEEFT PLAATSGEVONDEN.

U … U BENT EEN DEEL HIERVAN … EN U MAAKT DAT HET GEBEURT.

De Vreugde die u voortbrengt … wanneer u weer een stap vooruit zet naar de Nieuwe Aarde … en op een dag zult u daar zitten in de Trillingen van de Nieuwe Aarde … en glimlachen In/Als/Door/Van Liefde … Wetende dat u uw aandeel heeft gehad in het totstandkomen van deze prachtige Nieuwe Wereld.
Wij Houden van u. In dank aan u … voor alles wat u bent en alles wat u doet. Zo zij het … In Liefde en Dank.

Einde van de Sessie.

Bezoek alstublieft nog eens de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie van onze Trilling zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen