BLOSSOM GOODCHILD
12 december 2015

BG: Goede morgen, mijn vrienden. Blij te zeggen dat ik mij nu zoveel stralender voel en er klaar voor ben om weer eens een goed gesprek te hebben!
FVL: Wij zijn ook bijzonder blij dat jouw Energie is aangevuld en dat je droefheid verdwenen is. Als het je uitkomt, zouden wij … zoals je al had gedacht en voorbereid … veel liever ‘spreken’.

BG: Natuurlijk! De koptelefoon met microfoon zijn aangesloten!

(Het is aanbevolen om naar de audio te luisteren, om de Hoge Trilling van de klankenergie te ontvangen. Hieronder staat ook de transcriptie.)
https://youtu.be/bQF6PKQmu7s

TRANSCRIPTIE
Welkom aan iedereen die zich ertoe heeft gezet om met/vanuit hun hart te luisteren naar deze woorden die wij u vandaag willen brengen.
Wat is het toch, zo vragen wij ons af … dat u in Waarheid … van ons verwacht? Er zijn sommigen, zo weten wij … omdat ze dat geschreven hebben aan de dame Blossom … die zich inderdaad nogal wanhopig voelen.

U wilt dat wij met openbaringen komen. Laat ons nu spreken vanuit de Hoge Energie van de Zuiverste Liefde … waarvan wij hopen dat uw hart dat zal bereiken. Wij weten dat wij niet op uw Aarde verblijven. Wij hebben ontdekt dat het niet gemakkelijk is voor al die mensen die het pad naar het Licht verkiezen. En toch, Geliefden, wanneer u uzelf toestaat om enkel datgene te zijn wat van de Hoogste, Zuiverste Liefde is … dan zijn er geen moeilijkheden meer.

U heeft de leiding over uw gedachtepatronen. U maakt de keuzes voor wat u denkt … hoe u zich gedraagt … uw houding naar elkaar toe … uw houding naar alles wat zich in uw ‘spel’ bevindt … als we dat woord hier mogen gebruiken.

De dame Blossom vraagt ons of we dat misschien toch nog eens kunnen toelichten … over dat ‘Spel’ waar we verondersteld worden bij betrokken te zijn … zegt zij.
En wij zeggen ‘worden spelen niet gespeeld vanuit Lichthartigheid?’
Zij antwoordt ‘Dat hangt af van welk spel het is en wie het speelt!’
Wij zeggen ‘Nogmaals, dierbare zielen: ‘Keuzes’. Uw keuze om van het spel te genieten. Uw keuze om plezier te maken. Uw keuze om uw Leven Licht te houden.’

De dame Blossom zegt ‘Toch is het leven hier beneden niet altijd zo leuk!’
Zij is niet iemand die zich richt op leugens en bedrog van uw regeringen en de hooggeplaatsten van … we zoeken naar het juiste woord … de firma ‘list en bedrog’. Datgene waarop u verkiest uw aandacht te richten … is datgene wat uw spel u zal bieden om te spelen.
Zo eenvoudig is het.

‘Maar is het niet egoïstisch’, zo zegt ze, ‘om geen aandacht te geven aan hen die in nood zijn.’
En wij zeggen ‘Wij hebben niet gezegd dat u geen aandacht moest geven. Het is zeer belangrijk dat u Liefde stuurt naar alle gebieden die behoren tot een Trilling van een meer duistere aard … laat ons zeggen … van een lagere frequentie. Stuur al uw Liefde die kant op, maar stuur geen verdriet om wat er daar gebeurt. Stuur geen walging. Stuur geen haat. Stuur geen wanhopige gedachten. Stuur enkel en alleen uw Hoogste, Zuiverste Liefde waarvan u WEET dat u ze diep vanbinnen bent … in elke omstandigheid … en de Kracht van die gedachte … de Kracht van die Liefde … verandert zijn frequentie tot een betere … een verzachtende.’

Dierbaren, probeer zoveel mogelijk … om niet betrokken te raken bij wat niet is wat het lijkt. Want wat u getoond wordt op uw televisie … wat u te horen krijgt op uw nieuwsberichten is bij lange na niet datgene wat er echt plaatsvindt achter de schermen. Wat er wordt geboden en getoond is heel anders dan wat er werkelijk gebeurt. Daarom: trap niet in die valkuil. Stijg er gewoon bovenuit en stuur Liefde. Dan kan uw Trilling niet omlaag worden gehaald door alles wat er in uw wereld gaande is. Dan zult u in staat zijn om uw Trilling van het Hoogste niveau te houden … in zijn Hoogste vorm … en zult u uzelf … uw wereld en zelfs Het Geheel kunnen helpen.

Dit is WIE U BENT. U staat boven al deze spelletjes … in het Spel waarin u zich bevindt … het Spel dat u speelt. Het is aan u om weer de controle te nemen. Neem die terug en eis de Macht op die zich in u bevindt … en nooit is weg geweest. U bent Machtige Wezens.

IEDER VAN U DIE LUISTERT NAAR DEZE WOORDEN MOET NU DE KRACHT HERKENNEN DIE U HEEFT.
MAAK ZE U EIGEN.
TOON ZE DOOR LIEFDE.

Dan … dan zult u DE VERANDERING VOELEN in uw wereld … in uw planeet … in de Wezens die haar bewonen.
Er is geen oorlog om uit te vechten. Er is enkel het Geven en Ontvangen van Liefde. Dat is alles. Dat is alles wat er moet Zijn. Laat de gedachten los die u niet dienen.
Wij blijven steeds weer opnieuw dezelfde woorden herhalen … en sommigen van u zeggen dat ze er genoeg van hebben om het ons te horen zeggen en dat ze actie willen. Wel, mogen wij u zeggen met het diepste respect voor wie u bent … misschien is het zo … dat de actie van u moet komen.

Sommigen zullen nu zeggen ‘Maar, we proberen het toch! Al jaren en jaren lang … GEVEN wij … wij geven die Liefde die wij WETEN DAT WE ZIJN en toch verandert er niets!’
Dan zeggen wij ‘Deze actie van Liefde Geven en Ontvangen zou veel effectiever zijn als men Werkelijk wist … dat als persoon … die actie het Grootste, Diepste effect zou hebben op Het Geheel.

Het is nu tijd, dierbare Zielen, om TE WETEN WIE U BENT en door dat WETEN … zoals wij altijd zeggen … zult u toestaan dat de Kracht kan doorstralen.
De Kracht van de Liefde die u bent.

Geloof alstublieft niet halfslachtig dat datgene wat u doet als persoon misschien een kleine rimpeling teweegbrengt in de vijver. WEET dat elk ogenblik waarop u in LIEFDE BENT … U UW WERELD TERUG VERANDERT in de Liefde die de WAARHEID is.
Terug tot een plek waar een glimlach en een lach over de hele planeet … niet enkel op kleine plaatsen waar her en der de ‘gelukkigen’ wonen … maar Glimlachen en Lachen en Geven en Ontvangen … overal vanzelfsprekend zijn.

Dit is wat u doet … dit is wat u teweegbrengt. U zegt dat er geen zichtbare veranderingen zijn, maar wij zeggen … dat u zich dan opnieuw richt op het negatieve. U hoort ook niets anders. Maar haal uw gedachten weg van deze negativiteit en visualiseer – stel het u voor – al de goede daden die elke minuut en elk uur van de dag, dag na dag plaatsvinden … door diegenen die ‘Het Snappen’, dierbare Zielen … door hen die begrijpen … zoals uzelf … dat Liefde uw hart laat glimlachen. Liefde vult u met de Vreugde die u bent … en duizenden na duizenden, na duizenden, na duizenden ontwaken tot het besef hiervan. Sta uzelf niet toe om ontmoedigd te zijn door wat u te horen krijgt. U WEET beter, dierbare Zielen. U WEET beter. Sta uzelf daarentegen toe om zo Helder te stralen als het Licht u TOELAAT … afhankelijk van wie u weet dat u Bent.

Vertrouw op uzelf. Vertrouw op elkaar. Visualiseer hoe u de handen vasthoudt van Iedereen op uw planeet … verenigd als ÉÉN MACHTIGE KRACHT VAN LIEFDE.
Er zijn terroristen … die getoond worden als … terroristen … hetgeen al dan niet logisch kan zijn. Toch, wanneer u informatie geboden wordt over dergelijke omstandigheden … stuur dan geen haat of droefheid. Visualiseer en stel u voor dat u hun handen vasthoudt. Laat hen ook samenkomen ALS ÉÉN, bij het handen vasthouden van allen op uw planeet.

Ieder van u elkaar de hand reikend in Liefde … en wanneer u die dingen visualiseert … dan helpt dat het hart van hen die verloren zijn.
Wanneer u uzelf ziet, gewoon maar voor u geestesoog uw hand uitstekend … naar iemand die niet lijkt te reageren in/als/door/uit Liefde … bied uw hand en stel u voor dat ze hem aannemen … geef er dan een kneepje in … om hen te laten weten dat het goed is … je bent niet meer alleen … want mijn andere hand is verbonden met een andere ziel … en diens andere hand is verbonden met weer een andere ziel … en diens andere hand is ook weer verbonden met een andere ziel … en zo verder en steeds maar verder … doorheen onze hele wereld. Spreek dit uit. Weet dit voor uzelf.

Want de kracht die zal worden gewonnen door dit te doen … is de feitelijke sleutel tot datgene wat uw hart wil VOELEN. Dit is het soort actie dat moet worden ondernomen. Wij weten dat u iets aan uw hemelen wilt zien dat u zal verheffen … als teken van hoop dat de dingen zullen veranderen. En wij zeggen u … dat zal gaan gebeuren. Dat is onze belofte aan u, maar toch dierbare Zielen … zeggen wij ook dat het visualiseren dat u de handen van broeders en zusters in Liefde in de uwe neemt … u ook de verheffing en de hoop zal brengen waar u om vraagt.
En u glimlacht in uw hart, terwijl u naar onze woorden luistert. Want u WEET … u WEET dat dit de Waarheid is.

Laat ons daarom tezamen … nu op dit moment … onze ogen sluiten … en Adem diep, samen met ons … terwijl u visualiseert hoe u elkaars hand vasthoudt … de keten van mensen die zich verbinden … en Liefde die pulseert doorheen de aderen, in de handen … die overgaat van de ene naar de andere, rondom de hele planeet.

… Adem het Leven in … Adem Liefde uit … Adem Vrede in … en Adem Liefde uit naar allen … en nog een keer … Adem al de Liefde in van elkaar … voel het in uw Wezen … en stuur het uit naar elkaar.

Wij zijn ÉÉN WEZEN in/als/door/uit Liefde.
Verlicht uw wereld met één enkele glimlach vanuit uw hart … in het WETEN dat terwijl u dit doet … dit plaatsvindt.

Wij trekken nu onze energie terug van de dame Blossom. Wij zijn bij u in het diepst van uw hart met elke Ademteug die u neemt … In elke Ademteug die wij delen.

In Liefde … in Vreugde … in Dankbaarheid.

Einde van de sessie.

Engelstalig bericht: http://www.blossomgoodchild.com/

** Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden. http://youtu.be/MYeqbshjgmA
Dank u wel.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen