‘Echte wolken’ bestaan al zolang de Aarde bestaat,
maar voor deze nieuwe *creaties* moeten de wetenschappers nieuwe namen gaan verzinnen …

18 juli 2021

Lieve mensen,

in dit blog wil ik het onder andere hebben over het weer. Een onderwerp dat vaak stiltes opvult in gesprekken met vreemden, een onderwerp dat nooit uitgeput geraakt dezer dagen … een onderwerp dat er méér dan dringend aan toe is om eens besproken te worden vanuit een andere invalshoek … in dit geval: de mijne 😉

Ik hou van het weer, alle soorten weer … regen of zon, storm of onweer … zo lang de temperatuur niet hoger oploopt dan 25 graden vind ik het allemaal prima.

Ik kan me nog herinneren dat een winter vaak wekenlang vriestemperaturen kende, en er dikke vlokken sneeuw neerdwarrelden die dagenlang bleef liggen; dat de lente alles fris en schoon in bloei bracht; de zomer geurde naar vers gemaaid gras en rijpe aardbeien, en dat de herfst met zijn stormen tekeer kon gaan zodat alle bomen soms in 1 keer hun bladeren kwijtraakten. En dat alles werd veroorzaakt door ‘het weer’ … het ÈCHTE weer, in een samenspel van zon, wind en wolken.

Dat is helaas al heel lang niet meer het geval.

Eerst kwamen de berichten – een beetje zoals met het C vir – met veel bombarie, wetenschappelijke ‘experts’ en een hoop onzin, die ons onder dwang van bangmakerij door de strot werden geduwd, en vervolgens de ‘plannen om de wereld te redden van de ondergang’ … die meestal alleen dienden om héél veel geld in de zakken van de ‘beleidsmakers’ en hun kompanen te schuiven.

En vervolgens toonden zowel Moeder Natuur als de Weergoden ons, dat er van die verhalen totaal niks klopte.

Dat was even een tegenslag voor de beleidsmakers, maar ze waren niet voor één gat te vangen.

Op goed 2 weken tijd veranderde hun insteek: neen, de Aarde werd niet WARMER … nee, nee, nee, dan hadden we toch niet goed geluisterd. Van opwarmende Aarde was geen (volgens hen eigenlijk nooit) sprake. Maar ze wisten al wat het dan wél zou zijn … het nieuwe toverwoord was ‘klimaatverandering’.

Maak u echter geen zorgen: behalve de naamsverandering en een paar van de ‘experts’ die weggingen of erbij kwamen, bleef het plan om véél geld naar henzelf toe te schuiven onveranderd.

We mochten niet klagen, want hé: ze wisten intussen al heel goed wat er gedaan moest worden en hoeveel dat zou gaan kosten … Althans, in de fase waarin wij alleen nog moesten opdraaien voor hun reis- en verblijfskosten als ze weer eens een ‘top’ organiseerden.

Wat het ging kosten om de daar bekonkelde plannetjes ook uit te voeren? Dat kon nog niemand ons vertellen … maar wél, dat WIJ (de hardwerkende burgers) daarvoor zouden opdraaien. Als een autogarage of loodgieter zich zo vaag en onbetrouwbaar zou opstellen, dan hield hij geen klanten over! Maar deze halfbakken domoren worden herkozen … en herkozen … en herkozen … voor zover het de verkozenen betreft, die de strategie vervolgens in hun eigen land gaan verdedigen en doorvoeren.

Bedenk echter wel, dat de échte plannenmakers – de bedenkers van de grootste onzin aller tijden – NIET verkozen zijn, maar zich hebben ingekocht met véél geld en donaties of afpersing, zodat zij nu feitelijk de touwtjes in handen hebben, en de politieke figuren zijn niet méér dan dat: figuren in een poppenspel, waarvan het scenario al klaar ligt sinds de tweede wereldoorlog.

Natuurlijk heeft de rest van de wereldbevolking daar ook een (meestal onbewuste) rol in gespeeld. In het algemeen zij wij dusdanig eraan gewend geraakt om alle (beslissende) macht uit handen te geven, en te VERTROUWEN op degenen die ons om de 4 of 6 jaar doen geloven dat ze het beste met ons voorhebben … zonder regelmatig te controleren of dat nog wel zo is.

Daarin moeten we ook ons aandeel toegeven: dat hadden we beter moeten controleren!
Hoewel de middelen waar we dat mee konden doen (referenda, EERLIJKE verkiezingen, betrouwbare nieuwsberichten …) ons gaandeweg en in snel tempo werden afgenomen.

Maar dat ‘ZIJ’ ons bewust in slaap hebben gesust, geeft hen natuurlijk nog niet het recht om ons op deze manier in de luren te leggen! Een betrouwbare waard steelt niet van zijn gasten, ook al slapen ze hun roes uit met hun open beurs naast hen op tafel. Hij stelt hooguit die beurs veilig tot de eigenaar weer wakker wordt en geeft hem dan terug, met al het geld er nog in.

Terug naar hun ‘grootse plannen’ … als je erop let, merk je al snel dat die altijd hetzelfde patroon volgen. Let maar eens op!

Als eerste moeten er een paar voorvallen plaatsvinden. Wat méér bosbranden of overstromingen of droogtes, maar altijd in gebieden waar die wel vaker voorkomen. Alleen zijn ze dan wat heftiger of duren ze langer … zodat het opvalt en in het nieuws komt.

Vervolgens brengt de media de geruchten op gang … ‘dit kon misschien wel eens’ … ‘het zal toch niet komen door …’. Daarop sluiten de experts zich in snel tempo aan (heel vaak niet gehinderd door ook maar énige kennis van het onderwerp) en zo worden de ‘geruchten’ al snel ‘de waarheid’.

De Aarde moet NU worden geholpen (lees: de burgers moeten NU gaan betalen) want anders hebben we nog maar x-aantal jaren te leven en dan is het over en uit. Die bangmakerij wordt overgenomen in alle talen en op alle nieuwszenders.

Er komen ‘woordvoerders’ voor de diverse bevolkingsgroepen … een jonge meid die de jeugd moet aanspreken met haar boze blikken en ‘dappere’ toespraken, een bekend figuur uit een film- of tv-serie, een uitgerangeerde politicus die zijn verhaaltje afleest van een scherm, maar verder totaal NIKS verandert aan zijn eigen werkwijzen … enfin, u herkent het plaatje inmiddels wel. Ziet u ook de overeenkomsten met de C vir aanpak van de voorbije maanden?

Het is een bekend gegeven: maak de mensen bang en ze geven je alles wat je vraagt … hun geld, hun goederen, hun kinderen, hun leven … we zijn al bij de kinderen aanbeland, wat dat betreft …

Wat er de voorbije 20 jaren echter met het weer gebeurt, heeft niks meer te maken met het samenSPEL van zon, wind en wolken.

Het weer wordt nu aangestuurd door mensen! Het programma dat ze daarvoor hebben bedacht en ontwikkeld heet H.A.A.R.P. Door middel van antennes worden elektrische ladingen uitgestuurd, die van invloed zijn op de vorming, opbouw, inhoud en richting van de wolken. Ook de luchtlagen kunnen zo beïnvloed worden, waardoor de wind niet meer zijn natuurlijke weg volgt, maar kan worden gericht naar waar de techniek hem stuurt.

Het is perfect mogelijk om een droogte van meer dan een jaar te scheppen, een wekenlange sneeuwstorm, een maandenlange hittegolf of een grootschalige overstroming zoals we de voorbije dagen in Europa hebben gezien. Ik woon er niet ver vandaan en geloof me: het is vreselijk om al die verhalen te horen en die beelden te zien!

Die mensen – die letterlijk ALLES kwijt zijn – hoor je dan zeggen ‘tja, het is de natuur hè … daar kun je niks tegen doen’ … en dan te WÉTEN dat dit hen door andere mensen(?) wordt aangedaan.

Paarden, koeien, schapen, geiten, konijnen, postduiven, egels, hazen, dassen, marters, reeën, vissen en nog zoveel méér dieren hadden geen schijn van kans. Mensen zijn hun levenswerk kwijt en zullen dat nooit meer kunnen opbouwen.

Maar de verhaallijnen lagen klaar en zijn al op gang: klimaatverandering, de mens is de schuldige, stikstof-richtlijnen voor de boeren – die daaraan letterlijk kapotgaan – CO2 uitstoot aan banden leggen … Wederom wordt ALLES op de burger afgeschoven … die zit met het verdriet en de ellende, die draagt de kosten en die is alles kwijt. En natuurlijk is het fijn, dat in Nederland de verzekeraars de handen ineenslaan en soepelheid beloven. Maar dat brengt niet terug wat verloren is gegaan (en nog zal gaan) door INGRIJPEN VAN DE (ONZICHTBARE) MACHTEN ACHTER DE SCHERMEN.

Net zoals er in alle stilte en achter de schermen gedurende deze overstromingsramp door de Europese machthebbers is besloten dat (waarschijnlijk met ingang van 2035) er geen enkele verbrandingsmotor meer mag worden gemaakt.

Alles moet dus elektrisch of op andere energiebronnen gaan rijden. Dat nu al bekend is bij diezelfde machthebbers dat een betrouwbaar energie-netwerk voor die voertuigen er nooit vóór 2050 kan komen … dat is even niet belangrijk, want zij zijn dan niet meer aan de macht en hoeven geen verantwoording af te leggen, en bovendien … met het geld dat zij inmiddels bijeengeschraapt hebben, kunnen zij gemakkelijk een dure elektrische auto (inclusief laadpaal en de bijbehorende stroomrekening) betalen.

De gewone burger zal natuurlijk tegemoetkoming krijgen: er liggen al plannen om een soort netwerk van ‘auto’s op afroep’ te verzorgen … dan kun je aangeven wanneer je een auto nodig hebt, waar je naartoe wilt en waarom, met hoeveel mensen je gaat en hoelang je blijft. Het Wereld Economisch Forum heeft als één van zijn speerpunten ‘u zult niets hebben en u zult gelukkig zijn’ … dit past wel in dat plaatje.

Let wel … als u iemand bent die daarvoor KIEST, dan zeg ik: prima, geen probleem.
Maar het belangrijke woord hierin is KEUZE! Nu kunt u ervoor KIEZEN – dan niet meer!

En bovendien zijn we dan niet alleen onze keuzevrijheid kwijt, maar ook onze privacy. Het is daarbij niet ondenkbaar dat – als de onzichtbare machthebbers een bepaalde mening zijn toegedaan – je die auto dan NIET krijgt toegewezen, bijvoorbeeld omdat je niet voldaan hebt aan één van hun ‘voorwaarden’, zoals op tijd je huisvuil buiten zetten of niet op tijd komen voor je zoveelste verplichte prik. Dan moet je voor straf thuisblijven.

Dat komt hier niet, zegt u? Nee? In China is het al werkelijkheid, en de plannen om het door te voeren in de ‘Vrije Westerse wereld’ liggen klaar. U kunt het nalezen op de website van het Wereld Economisch Forum.

De eerste stappen zijn al gezet: de ontelbare videocamera’s in het straatbeeld, traject-controle op de autobaan, nummerplaat-scanners bij de grenzen, de C app die u kan volgen waar u gaat en staat, digitale betalingen tonen aan waar, wanneer en waaraan u uw geld uitgeeft, sociale media letten op alles wat de gebruikers plaatsen en op reageren als de tekst of inhoud hen niet bevalt … Het zijn er maar een paar, maar de voortekenen zijn er!

Ik kreeg een paar foto’s toegestuurd, waarvan ik er enkele wil toevoegen aan dit blog. Het zijn voornamelijk foto’s van wolkenformaties die zijn ‘gemaakt’ via de H.A.A.R.P. centrale. Dit soort wolkendekens komen in de natuur niet voor! Niet qua vorm, niet qua kleur, en zeker niet qua oppervlakte. Gewoon NIET.

Ook de bliksem op de foto’s is NIET NATUURLIJK. Bliksem is een raar en fascinerend iets, maar de soorten bliksem die al jarenlang bekend zijn, volgen per soort altijd een bepaald patroon. Daaraan zijn ze te herkennen, waar ter wereld ze ook voorkomen. Deze bliksems vertonen die patronen niet. We kunnen aannemen dat ze dus niet van nature zijn ontstaan.

Op de laatste foto ziet u een H.A.A.R.P. centrale. Ik denk dat dit een kleinere centrale is. Enige jaren geleden zag ik foto’s van een vele malen grotere centrale, maar die afbeelding stond op mijn oude computer en die heb ik niet meer.

De foto’s van wolken en bliksem zijn gemaakt in Hongarije. Waar deze H.A.A.R.P. centrale staat, is mij niet bekend. Ik weet wel dat er onlangs één is geopend in Duitsland, eigenlijk vlak bij het overstromingsgebied. Maar dat is beslist toeval …. Hmmmm….

In mijn volgende blog zal ik wat mogelijkheden bespreken die wij kunnen gebruiken en toepassen om onszelf, onze medemensen en onze omgeving een stuk veiliger te maken. Daarvoor ben ik nu nog bezig met onderzoek en inlezen.

Liefs,

Veerle

Heeft u iets gelezen of gehoord waar u méér over wilt weten of wat u besproken wilt hebben? Stuur dan het verhaal of de link naar: info@spiritueellezen.org, wellicht kan ik het dan verwerken in een blog. Alstublieft geen persoonlijke verhalen of vragen, zoals ik al zei kan ik daar niet over adviseren.

Ik wil er nog op wijzen dat ik géén medische of wetenschappelijke opleiding heb en dus geen advies daarin kan geven. De bovenstaande info heb ik van mensen die wèl gedegen studie, kennis en ervaring hebben op gebied van wetenschap, geneeskunde, virologie, labonderzoeken, economie en politieke spelletjes. De meningen en inzichten in dit blog zijn volledig van mezelf en het staat u vrij om ze naast u neer te leggen.

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.