12 juli 2021

Lieve mensen,

de Telegrammetjes zijn van start gegaan, en het voelt goed om op die manier informatie en bemoediging te kunnen brengen.

Maar die werkwijze heeft ook zo zijn beperkingen … er is vrijwel geen mogelijkheid om dingen toe te lichten. Enige vorm van toelichting is soms wel nodig en dat wil ik doen met dit blog, en indien nodig zal het een serie worden met meerdere afleveringen.

Ik lees dagelijks heel veel berichten en info, en ik merk dat daarin de Waarheid, het Licht en Positiviteit heel vaak ontbreken. Daarbij maakt het niet uit of dat onbewust is – door onwetendheid van de schrijver – of bewust vanuit slechte bedoeling. Wat dan wél belangrijk is? De Waarheid! De Waarheid in Liefde, niets anders is belangrijk.

Ik kreeg al vaker de vraag ‘Maar hoe weet JIJ dan wat de Waarheid is? Als je dingen leest, hoe kun jij dan weten of het klopt of niet?’. Ik was blij met die vraag, omdat ik door het antwoord misschien iemand iets kan leren.

Mijn antwoord is:
‘Neem nooit zomaar iets aan. Neem even de tijd om alles te filteren op ‘Waarheid en Liefde’. Aangezien beiden in overvloed aanwezig zijn in ons hart en we die dus altijd bij ons hebben, is dat altijd de eerste stap. Als wat je leest of hoort jou in verwarring of aan het twijfelen brengt, dan is het zeer waarschijnlijk géén Waarheid. En als het jou een slecht gevoel geeft of ongelukkig maakt, dan is het géén Liefde.’

Stel jezelf steeds deze twee vragen:
– voel ik mij goed/bemoedigd/gesterkt door deze woorden?
– maken ze mij blij, brengen ze me Vreugde?

Zo ja, dan kun je overwegen of het bericht geschikt is voor jou (ook al komt het vanuit Waarheid en Liefde, toch is niet alle info geschikt voor iedereen op elk moment!).
Zo nee, leg het dan (eventueel tijdelijk) naast je neer en vergeet het (of kom er later op terug).

In deze blogs wil ik de info die op internet te vinden is – en dan met name de lange teksten die niet in de Telegrammetjes passen – voor u filteren. Als ze negatieve info bevatten, zal ik trachten daar een positieve invalshoek tegenover te zetten. Waar mogelijk zal ik de leermomenten overbrengen, en zoals altijd zal ik mijn persoonlijke visie en mening vertellen in Waarheid, zoals ik het zie en aanvoel. Lees nog eens bovenstaande paragraaf en beslis aan de hand daarvan, of deze blog(s) u aanbelangen. Als dat niet zo is, dan kunt u er altijd nog voor kiezen om niet verder te lezen!

Ik zie en hoor ontzettend veel misleiding en verwarring bij de mensen. Dat is ook juist de bedoeling van alle berichten met halve waarheden en hele leugens: de mensen in verwarring houden. Tot voor kort wisten we dat de mediaberichten ruwweg bestonden uit 90% Waarheid en 10% leugen. De leugen was meestal goed verborgen, en in hun onwetendheid namen de mensen de leugen voor Waarheid aan. Ze slikten het, omdat er geen smaakverschil was.

Dat is inmiddels wel anders. De Waarheid in mediaberichtgeving is nu (mijn persoonlijke schatting) nog hooguit 10% … de halve waarheden nemen ongeveer 20% in, en de overige 70% zijn ronduit bedrog en leugens. De smaak van de Waarheid is verdwenen en vervangen door die van misleiding. Maar omdat het zo langzaam is gegaan, hebben heel veel mensen het niet gemerkt en slikken ze nog steeds klakkeloos wat hen wordt voorgeschoteld. De eindeloze herhalingen van nu ruim anderhalf jaar steeds hetzelfde liedje omtrent C werkt natuurlijk ook hypnotiserend.

Een aantal van die verhaallijnen wil ik graag samen met u tegen het Licht van de Waarheid houden:

* het serum dat wordt ingespoten is een vaccin.
Neen, dat is het niet. Een vaccin bestaat uit een vloeistof (de drager) die bestaat uit chemische bestanddelen (ook niet echt gezond, maar dat terzijde) en (een al dan niet levend of afgezwakt deel van) het virus waartegen het ons immuun moet maken. Dat is een vaccin zoals het al tientallen jaren bestaat en wordt toegepast.

Dit serum is een samenstelling van nog méér – en ongezondere – chemicaliën en een aantal DNA-deeltjes van onder andere dieren en geaborteerde foetussen, aangevuld met genetisch gemanipuleerde eiwitten, wiens taak het is onze lichaamseigen eiwitten aan te vallen en uiteindelijk te vervangen. Hierdoor worden we niet immuun, maar juist méér ontvankelijk voor alle toekomstige ‘besmettelijkheden’ – precies zoals de duistere machten dat gepland hebben. Want zo houden ze ons tot in het oneindige letterlijk gebonden aan hun infuus … dat heeft een dubbel doel: het levert hen (véél) geld op en zieke mensen bieden geen verzet.

* mensen die geprikt zijn, brengen hun Ziel in gevaar.
Het is een bekend gegeven dat – indien een lichaam zwaar trauma wordt toegebracht – de Ziel zich tijdelijk kan terugtrekken van dat lichaam, om schade aan de Ziel te voorkomen. Ik kan mij voorstellen dat dit hier ook het geval is, aangezien het serum dat wordt toegediend een aanval betekent op het lichaam. Maar onze Ziel is Goddelijk; Zij is Volmaakt en Onsterfelijk. Hetgeen niet betekent dat ze niet beschadigd kan raken. Dat kan wel degelijk, en daarom heeft zij de mogelijkheid om zich terug te trekken.

Wat betekent dat dan precies? Naar mijn mening het volgende: als een Ziel zich – tijdelijk – terugtrekt van het lichaam dat haar voertuig is in dit leven, dan blijft dat voertuig – tijdelijk – zonder aansturing. Alle lichaamsfuncties werken nog maar er ontbreekt iets wezenlijks, en dat kan maar op 1 of 2 manieren worden opgelost: ofwel herstelt het lichaam zich en wordt het contact hersteld, ofwel kan het lichaam zich niet herstellen en dan wordt het contact definitief verbroken en bevrijdt de Ziel zich – het lichaam sterft dan.

In beide gevallen wordt altijd het Zielencontract gevolgd: wat werd er afgesproken voordat de Ziel incarneerde in dit lichaam? Toen werden er keuzes gemaakt en vastgelegd … net zoals dat nu het geval is.

Mensen die (over)lijden aan de gevolgen van het serum, hebben indertijd de keuze gemaakt dat dit hun taak zou zijn. Zij hebben ook nu de bewuste keuze gemaakt om zich aan hun overeenkomst te houden, en ze volbrengen hun deel van het contract waarin ze hebben afgesproken dat ze zouden bijdragen aan het Bewust maken van hun medemensen.

Laat ons in dankbaarheid deze Zielen in het Licht plaatsen en aan de Engelen vragen om hen te begeleiden.

… mensen die geprikt zijn, kunnen via huidcontact of uitademing andere (niet geprikte) mensen besmetten met de vreemde eiwitten.

Dit is een vrij hardnekkig bericht, dat ik al in veel varianten heb zien voorbijkomen. Het bevat een deel van de Waarheid, maar het belangrijkste deel ervan is weggelaten. Ik vermoed dat dit opzettelijk wordt gedaan, om mensen in angst te houden. Zoals bekend, helpt angst om het immuunsysteem te verzwakken …

Terug naar de stelling en het deel dat werd weggelaten.

Dat die eiwitten worden uitgescheiden is het deel wat kan kloppen. Als ons lichaam iets kwijt moet, gaat dat in eerste instantie via de ‘gemakkelijkste’ weg: adem en huid. (De ‘intensievere’ weg is via urine en ontlasting. De meest heftige weg is via overgeven of een combinatie van beide.) Dat ze hiermee mogelijk anderen kunnen besmetten, zou ik ook nog kunnen begrijpen.

Maar het belangrijkste deel, wat nergens in de berichtgeving staat en alleen tijdens lezingen of een symposium wordt verteld is dit: bij wie niet geprikt is zijn deze eiwitten niet aanwezig in het lichaam, en de ‘overgebrachte’ eiwitten vinden geen herkenningspunt in het lichaam. Ze krijgen geen voet aan de grond en worden gewoon uitgescheiden. In tegenstelling tot wat de stelling doet vermoeden is er dus wel risico op ‘besmetting’, maar geen gevaar voor ‘overdracht’ tussen beide groepen mensen.

* wie geprikt is, is gedoemd want er is geen remedie.
God zij dank (letterlijk: GOD ZIJ DANK!) is dat niet waar! Er is een remedie die de vreemde eiwitten kan uitschakelen. Het heet ‘S U R A M I N E’ en hoewel het als medicijn te krijgen is, geeft Moeder Natuur het ons ook in zijn natuurlijke vorm. In dennennaaldenthee zit deze stof, die de stekels (de uitsteeksels die worden getoond bij elke afbeelding van het C vir) letterlijk ‘plat legt’, zodat ze zich niet kunnen hechten in het lichaam. Op internet zijn diverse toepassingen te vinden.

* mensen die C gehad hebben en ervan genezen zijn hebben toch nog 1 prik nodig, om beschermd te worden tegen de varianten.
Niet waar. Wie genezen is van C heeft ongeveer 160 antistoffen ontwikkeld. Deze zijn ruimschoots voldoende om elke mogelijke variant het hoofd te bieden. Door het serum worden al deze antistoffen weer vernietigd, waardoor de mensen dus juist méér risico lopen om weer ziek te worden. Aangezien de pharma-industrie niets kan verdienen aan natuurlijke immuniteit, willen ze die het liefst uitschakelen, zodat de mensen weer van hen afhankelijk worden.

* C bestaat niet.
Dat klopt niet. C bestaat wel degelijk. Het is alleen absoluut niet zo levensbedreigend als de machthebbers ons wilden/hebben doen geloven. C kreeg eind 2019/begin 2020 de A-status toegekend, waardoor het in dezelfde categorie viel als Ebola en AIDS. Die A-status bood aan de machthebbers wereldwijd de mogelijkheid om hun volle gewicht in de strijd te werpen, en de wereldbevolking zwaar te onderdrukken met volkomen onterechte en ontoereikende maatregelen zoals lockdowns en mondmaskers.

Onthoud hierbij dat er inmiddels door meerdere gezag/belanghebbende bronnen is toegegeven, dat de hele lockdown en economische drooglegging slechts één doel had: het lamleggen van het succes van president T en voorkomen dat hij nog herkozen kon worden. Want die herverkiezing … die stond al vast! Als dat niet zo was, waarom dan al dat paniekvoetbal van de duistere machten? Alles om mijnheer B in beeld te krijgen als nieuwe wereld’lijder’ (ik moet zijn eerste ‘leiding’ nog zien).

Sinds mijnheer B geïnstalleerd is, heeft de Wereld Gezondheids Organisatie in alle stilte de C van de A-status weer teruggezet naar waar het thuishoort, in de D-status bij de gewone seizoensgriep en verkoudheden. Maar omdat daar geen of weinig berichtgeving over is geweest, weten maar weinig mensen dat. En dus geloven ze nog steeds hun ‘leiders’ die telkens opnieuw hun leugens kunnen verspreiden via de media.

De invloed van griep op het lichaam is wisselend. De ene keer slaat het vooral op de luchtwegen en hebben we wekenlang last van hoesten en zelfs longontsteking, de keer daarna slaat het op ons spierstelsel en houden we wekenlang last van stramme spieren, dan weer slaat het op het spijsverteringsstelsel en zijn dagenlang de wc en een emmer onze eerste levensbehoefte …

Natuurlijk lopen mensen met bestaande klachten in die specifieke gebieden een groter risico om er (heel erg) ziek van te worden, en jaarlijks overlijden er ook mensen aan de griep. Dat is met C niet anders, en dus moeten we C – net als de griep – wel ernstig nemen wanneer we in de risicogroep vallen. Voor alle andere mensen geldt: gebruik je gezonde verstand, houd je immuunsysteem sterk en zorg goed voor jezelf en elkaar. Net zoals we dat elke winter moeten doen, als het griepseizoen weer aanbreekt.

Voor dit blog is dit wel weer voldoende tekst …
Ik wil er nog op wijzen dat ik géén medische of wetenschappelijke opleiding heb en dus geen advies daarin kan geven. De bovenstaande info heb ik van mensen die wél gedegen studie, kennis en ervaring hebben op gebied van wetenschap, geneeskunde, virologie, labonderzoeken, economie en politieke spelletjes. De meningen en inzichten in dit blog zijn volledig van mezelf en het staat u vrij om ze naast u neer te leggen.

Overigens heb ik een goede en duidelijke uitleg gehoord over de testen en over griep, C en virussen. Daar zal ik het in een volgend blog over hebben.

Heeft u iets gelezen of gehoord waar u méér over wilt weten of wat u besproken wilt hebben? Stuur dan het verhaal of de link naar: info@spiritueellezen.org, wellicht kan ik het dan verwerken in een blog. Alstublieft geen persoonlijke verhalen of vragen, zoals ik al zei kan ik daar niet over adviseren.

Liefs,

Veerle

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link kopiëren en op uw website of social media plaatsen. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen

Telegram: Spiritueel Lezen