30 mei 2020

Lieve lezer,

de tijd waarin we leven is niet alleen maar onzeker … er zijn ook beslist veel mooie dingen te vinden! U heeft de voorbije weken op onze website veel méér teksten kunnen lezen dan voorheen. Dat komt, omdat er nu zoveel informatie naar buiten komt (meestal in het Engels) over wat er gaande is, wat we mogelijk kunnen verwachten, en hoe we daar – altijd in overeenstemming met ons eigen gevoel en onze eigen beleving – mee om zouden kunnen gaan.

Deze tekst is al wat ouder, maar de boodschap is zeer actueel. We moeten werken aan en toewerken naar een VREEDZAME OVERGANG. Geen opstand, geen wapengekletter, maar Liefdevol het Licht brengen, op Aarde en aan de mensheid.

En ook dit bericht brengt ons alweer de bevestiging: HET LICHT HEEFT AL GEWONNEN!

Laat ons samenwerken, elk op onze eigen manier, om onze Nieuwe Wereld tot stand te brengen!

Liefs,
Veerle

De Wereldwijde herstart komt eraan – bereid u voor op verandering

29 november 2019

Hier vindt u de korte video waar de oorspronkelijke tekst vandaan komt:
https://www.youtube.com/watch?v=tiWnmDnMov0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0fk4JI7RblcgudmSLvykBsemFdZ1kiZpwvLC9Yn2Kg3kpNNHNwB-ZrM5c

Er is al jarenlang een uitgebreid plan opgesteld dat een enorme, positieve verandering op gang zal brengen op deze Planeet. Dit zal een eerlijk, wettelijk strafrecht brengen, dat een einde zal maken aan het misbruik van de volkeren en ecosystemen van de Planeet.

De reden waarom we dit vooraf al weten is, omdat er informatie is vrijgegeven door insiders, om ons te helpen erop voorbereid te zijn. Hier volgt belangrijke informatie over het Plan, en wat u kunt doen om te helpen. Wat moet u weten over die Overgang: veel verkozen ambtenaren, CEO’s, grote bankiers en dergelijke, hebben ongehoorde misdaden tegen de mensheid begaan, grote sommen geld gestolen en uw maatschappelijke structuur – zoals de media en de financiële wereld – corrupt gemaakt.

Er is verzet georganiseerd, en insiders van officiële agentschappen zullen hen wettig arresteren en hen een eerlijk proces geven, om de Planeet te bevrijden. De MSM (grote media – V) zullen duidelijk bewijs krijgen omtrent wat er werkelijk gaande is.

Het financieel systeem zal gedurende 3 tot 15 dagen worden stilgelegd. Uw geld zal niet verdwijnen, maar het nieuwe en eerlijke systeem zal het vervangen door méér overvloed voor iedereen.

Het oude systeem was gebaseerd op virtuele schulden (bestonden alleen op papier/computer) zonder werkelijke waarde. Hierdoor konden kleine groepjes mensen overal in de wereld het geld stelen en manipuleren. Alle schulden die uitstaan bij banken, zullen daarom worden kwijtgescholden. Eerlijke schulden tussen privé-personen en -bedrijven zullen wel moeten worden nagekomen. Het nieuwe systeem zal gebaseerd zijn op échte waarde, met name de goud-standaard, om eerlijke omzettingen te verzekeren.

Enorme hoeveelheden aan gestolen rijkdommen zullen worden herverdeeld en gedeeld met ieder mens op de Planeet.

Muziek …

Wat u kunt doen om te helpen.

Deze overgang moet/zal vreedzaam verlopen. Er kunnen tijdelijke verstoringen/onderbrekingen zijn in transport, energie- en voedselvoorziening. Zorg dat u voorraad heeft voor 3 tot 15 dagen.

Blijf rustig. Dit is géén krijgswet of staatsgreep. Niets zal u worden opgelegd. Er zal geen bloedige wraak worden toegestaan. Er zal eerlijke rechtspraak plaatsvinden. Stel u op de hoogte, zoek mensen op, bespreek dit met mensen, luister naar aankondigingen, onderzoek deze dingen voor uzelf! De strijd tussen mensen onderling werd opgewekt, om ‘verdeel en heers’ te kunnen toepassen. Wij zullen in Vrede gaan leven, als broeders en zusters. Als u kunt help dan mee, zodat iedereen verzorgd is en beschikt over de eerste levensbehoeften.

Muziek …

De precieze datum van dit alles kan niet worden voorspeld, maar het Plan verloopt vlot. Wij zullen leven in Vrede, met méér overvloed en Vrijheid. Oplossingen die tot nu toe werden achtergehouden zullen worden vrijgegeven voor de hele planeet, en er zullen grootschalige humanitaire en ecologische projecten worden opgezet.

BEVRIJDING NU

Muziek …

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.
OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link kopiëren en op uw website of social media plaatsen. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Facebook: Spiritueel Lezen