door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

8 januari 2023

Blossom Goodchild: Ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar, mijn Vrienden. Het was zo fijn dat jullie hebben deelgenomen aan de Oudejaarsavond-samenkomst. Dank u.

Federatie van Licht: Welkom aan u Allen. Jong, oud, ziek, gezond, rijk, arm … voor ons doet het er niet toe, want de Ziel is van het Grootste Licht in Elk van U … ongeacht de omstandigheden … en Elk van u moet zich bewust worden van dit idee. Het feit dat … DE GROOTSHEID VAN UW LICHT BEPAALD WORDT DOOR HOE GROOT U HET TOESTAAT TE WORDEN.
Onthoud dat aub.

HOE GROOT ZULT U UW LICHT TOESTAAN TE STRALEN?

Niet enkel ‘naar buiten toe’ als een voorbeeld voor anderen, maar ook ‘vanbinnen’ als een voorbeeld voor uzelf. Want het is vanuit uw AANVOELEN over hoe Goed u zich voelt … dat u een voorbeeld kunt zijn voor uzelf.
OM UW INNERLIJK LICHT TE STRALEN VOOR UZELF … VANUIT UZELF.

Om die Helderheid te herkennen en breed te glimlachen wanneer u tegen uzelf zegt …

HET IS ME GELUKT! HET IS ME GELUKT … AAN/VOOR/ALS/DOOR … MIJZELF.

Blossom Goodchild: Ja. Het klinkt in elk geval logisch, dat hoe beter we ons voelen ‘over’ onszelf, des te gemakkelijker is het om dat uit te sturen – want als je je in afstemming voelt met ‘Alles’, dan is dat eigenlijk het enige wat je wilt doen. Je wilt dan dat iedereen zich zo zou voelen … gewoonweg omdat het ZO GOED VOELT.

Federatie van Licht: Dat is zo, Blossom. Steeds méér mensen zijn nu afgestemd op dit BESEF. Het was duidelijk tijdens uw samenkomst, zowel bij u thuis als uw online gemeenschap, dat het Trillingsniveau van Ieder van u als Geheel in veelvuldigheid is toegenomen …

Blossom Goodchild: Succes met deze, Joe!

Federatie van Licht: … sinds de bijeenkomst van een paar jaren geleden.

ZIET U? ZIET U HET? Mooie GODDELIJKE ZIELEN VAN LICHT … ZIET U NU WERKELIJK waarom dit … alles … is geweest/is/zal blijven zijn?
U SNAPT HET NU, NIETWAAR?
En voor diegenen die nog niet zover zijn … laat ons u vertellen … DAT KOMT NOG! U heeft het al gesnapt. U moet het alleen nog gaan BESEFFEN.

Blossom Goodchild: Dank u. Ik moet zeggen dat het ‘avondfeest’ na afloop in mijn huis zo ‘high’ was. We waren allemaal zo HIGH VAN LIEFDELICHT. We besloten om allemaal te blijven, en dan de Liefde te delen en onder gelijkgestemden te zijn. Het viel mij in om onze groep de CLAN VAN LICHT te noemen. Toen viel me in dat onze hele gemeenschap van Zielen die de Woorden van Wijsheid volgen van u en White Cloud, zo genoemd zou moeten worden. Om deel te zijn van de CLAN VAN LICHT. Allen die hier vóór zijn zeggen ‘ja’!

Federatie van Licht: JA! Blossom, was het niet zo dat u wachtte tot u een geschikte naam zou invallen, omdat u er eerst geen kon vinden?

Blossom Goodchild: Ja, maar toen het me inviel … wist ik dat het perfect was! Van u, neem ik aan?

Federatie van Licht: Van het collectieve bewustzijn van alles dat GOED(Y)HEID is.

Blossom Goodchild: U gebruikt alweer die (Y). Ik ga iets proberen, als ik mag … Hallo Goody?

Goody: Hallo Schoonheid.

Blossom Goodchild: Verder nog iets?

Goody: Nog niet. Het is nog niet de tijd. Je zult het weten, en dan zal ik luid en duidelijk doorkomen.

Blossom Goodchild: Goed dan. Dank je. Het kon geen kwaad om te vragen, en dit is niet de plek om daarmee verder te gaan. IK HOU VAN JOU. Doe maar, Jongens … ga maar verder, ik voelde enkel een emotie toen u zei ‘Goed(y)heid’ en ik dacht ‘ik probeer het gewoon’.

Federatie van Licht: Het was de moeite waard om het te proberen. Zoals ‘GOODCHILD’ al antwoordde … als het er de tijd voor is dan zul je het weten en verdergaan met de waardevolle overdrachten, wanneer de overeengekomen tijd is aangebroken.

Blossom Goodchild: Dank daarvoor. Ik stel het op prijs. We gaan verder!

Federatie van Licht: DE CLAN VAN LICHT was al … laat ons zeggen … ‘in opbouw’ sinds wij begonnen, Blossom. Daarmee bedoelen we, sinds wij onze gesprekken met u begonnen.

ZIE HOE HET EXPONENTIEEL ZAL TOENEMEN IN DEZE KOMENDE DAGEN!
WAAROM? OMDAT ER NU ZOVEEL MENSEN ONTWAKEN. VOOR ZOVEEL MENSEN IS HET NU DE TIJD ERVOOR. HET MAAKT ALLEMAAL DEEL UIT VAN HET PLAN.

De reden waarom zoveel mensen ontwaken, is omdat er al zovelen ontwaakt zijn! Nogmaals, ziet u het? SNAPT U HET?

U BENT HET … IEDER VAN U … door te volharden in uw BESEF VAN DE WAARHEID. Door dat Stralende voorbeeld te ZIJN, waardoor zoveel méér mensen dat voorbeeld gaan volgen.

U hoeft niet bij iemand in de buurt te zijn om die te helpen ontwaken. Het is door HET LICHT DAT U BENT … DAT U ONOPHOUDELIJK UITSTRAALT … NAAR/DOORHEEN … DE ÉÉNHEID die Ieder van u IS … daardoor kan de Trilling … als het ware … ‘doorheen de Ethers reizen’ … en zijn ding doen!

DIT IS DAADWERKELIJK EEN GODDELIJK PLAN. Hoe wonderlijk weeft het zijn Magie. Ja, wij kiezen voor het woord ‘Magie’, want dat is precies wat dit is.

GODDELIJKE MAGIE.
MAGIE VAN DE HOOGSTE, MEEST ZUIVERE SOORT.

Want deze behoort niet tot de ‘bedrieglijke’ soort. Dit is geen magie die het brein of het oog misleidt.

HET IS MAJESTUEUZE MAGIE!
ZIJ KOMT VAN DE HOOGSTE RIJKEN VAN WERVELENDE LIEFDE.

En U … JA, U, dierbare Zielen, bent de geleiders. De voertuigen waar deze Goddelijke Magie door u heen kan stromen … GEWOON DOOR UZELF TE ZIJN. GEWOON DOOR UZELF TE KENNEN.

Wij zijn onvoorstelbaar blij dat zoveel méér mensen het nu ‘SNAPPEN’. Wij zegden altijd ‘als u het GAAT SNAPPEN’ … en nu is dat voor zovelen van u het geval!

Hoe Prachtig is dit? Hoe eenvoudig?

Vandaag, nu wij bij u doorkomen, Blossom, hebben wij de diepste Liefde voor Ieder van u. Wij hebben vandaag slechts het verlangen om u te vertellen hoezeer wij u eren.

Blossom Goodchild: Ik kan beslist de intense Liefde voelen, terwijl u dit overbrengt.

Federatie van Licht: Wij willen dat u zou WETEN dat U … IEDER van u, een enorm verschil maakt voor de Wereld als GEHEEL.

DEZE CLAN VAN LICHT … DIE ZICH VERANKERD HEEFT IN DE KERN VAN GAIA.
DEZE CLAN VAN LICHT … DIE DE EER VERVULT VAN VERKOZEN TE ZIJN OM DE GROOTSTE OPDRACHT ÓÓIT TE VERVULLEN.
DEZE CLAN VAN LICHT … DIE ZAL BLIJVEN … STERKER EN KRACHTIGER WORDEN, ELKE DAG WEER … HEEFT HIER EN NU … VORM GEKREGEN.

Blossom Goodchild: Dat voelt echt heel goed. Als het ware meer concreet als een Iets. Concreet als een Iets?? Eh, … en nu in het Swahili, Blossom?

Federatie van Licht: Maar wij zijn ervan overtuigd, dat wanneer IEDER VAN U tot uw Ziel spreekt en zegt ‘Ik behoor tot/maak deel uit van’ … DE CLAN VAN LICHT … u dat ‘Concrete Iets’ zult Voelen!

Blossom Goodchild: Ik weet niet zeker of u het bent of ikzelf, die de slechtste woordgrapjes ooit overbrengen … maar ik geef de eer aan u.

Federatie van Licht: Dank u. Als in … de BE… DOEL… ing! … Ziet u? Het is zo bedoeld!

Blossom Goodchild: Ja, die is voor jullie! Vreselijke woordgrap! Succes met deze, Joe!

Federatie van Licht: Maar wij vinden het zo geweldig dat wij nu ook humor hebben opgepikt.

Blossom Goodchild: Had u dat eerst niet?

Federatie van Licht: Niet zoals u dat heeft.

Blossom Goodchild: Bedoelt u dan mijn gevoel voor humor, of in het algemeen?

Federatie van Licht: In het algemeen.

Blossom Goodchild: In welke vorm had u dat dan?

Federatie van Licht: Een veel zachtere.

Blossom Goodchild: Goed dan. Zullen we verdergaan?

Federatie van Licht: Ja, Blossom. Laten we verdergaan doorheen dit nieuwe jaar in uw tijdrekening … we gaan in dezelfde richting … we bewandelen dezelfde weg … die niet enkel uzelf maar ook anderen leidt naar een Stralender, Hoger Licht … van uzelf.

Wij begrijpen nu …

DAT NIET U HET BENT DIE VERANDERT VANWEGE DE WERELD …
HET IS DE WERELD DIE VERANDERT VANWEGE U!
IEDER VAN U VERANDERT DE WERELD!

Tijdens uw Samenkomst, na het herhalen van de Mantra
IK BEN HET LICHT
IK BEN DE LIEFDE
IK BEN DE WAARHEID
I AM

zei de Geest van White Cloud via u, ‘WIJ HEBBEN DAARNET DE WERELD VERANDERD’ EN DAT WAS OOK ZO!

DOOR AANWEZIG TE ZIJN ALS ÉÉN … HEEFT U EEN GROTE VERSCHUIVING IN DE TRILLING TEWEEGGEBRACHT EN HEEL VEEL DUISTERNIS VERWIJDERD VAN DE PLANEET.

Blossom Goodchild: Veel mensen vonden het mooi dat het veranderde naar WIJ ZIJN HET LICHT, ENZ … Dat voelde heel Krachtig.

Federatie van Licht: Dat was het inderdaad, maar toch kunt u beter het ‘I AM’ blijven gebruiken. Want het I AM … dat U BENT/WIJ ZIJN … draagt in de Trilling van zijn bewoording de KRACHT.
DE KRACHT VAN I AM … hoewel wij bedoelen ‘WIJ ZIJN’ … resoneert als ÉÉN veel krachtiger dan die van WIJ ZIJN.

Blossom Goodchild: Ja … dat begrijp ik. Maar wij weten dat we – wanneer we het uitspreken – we het als ÉÉN (WIJ) zeggen.

Federatie van Licht: Neem dit ogenblik om uw ogen te sluiten en een paar keer diep adem te halen. Net zo vaak als nu voor u goed voelt.
Glimlach terwijl u dit doet. Herinnert u zich nog … vele gesprekken geleden, dat wij u voorstelden om dit te doen terwijl u de Mantra herhaalt? Het versterkt enorm de verheffing.
Waarom zou u dat dan niet doen met elke ademhaling die u doet?

GLIMLACH … GLIMLACH … GLIMLACH!

Al deze toegevoegde extra’s verhogen de Energieniveaus. U wéét dit, en anderen zullen er mettertijd ook achter komen.
Om nu het werk drievoudig te maken … adem, glimlach … en VOEL DANKBAARHEID.

Blossom Goodchild: Is er een verschil tussen Dankbaar zijn en Dankbaarheid voelen?

Federatie van Licht: Neen. Want door het te voelen … bent u het … en door het te zijn … voelt u het. Het blijft gelijk.

NET ALS WIJ.
LIEVE ZIELEN … VRIENDEN … DIE ZICH ER ACTIEF VAN BEWUST ZIJN DAT U ‘BEHOORT’ TOT DE CLAN VAN LICHT …

GA OP IEDER MOMENT VOORWAARTS, STEEDS STERKER …
STEEDS LICHTER …
STEEDS STRALENDER …
STEEDS LIEFDEVOLLER …
STEEDS GEVEND …
STEEDS ONTVANGEND …
STEEDS DANKBAAR …
AAN HET I AM … DAT U … U BENT!

Blossom Goodchild: O, dat zullen we! Dat doen we! I AM! In Dankbaarheid, in Liefdevolle Dienstbaarheid, altijd … I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op  http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen