door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

21 augustus 2022

Blossom: Hier ben ik weer voor een praatje. Ik voel dat we voor nu de Codes en Kristallen even terzijde laten. We begrijpen wel ongeveer de bedoeling en ik wil er niet te diep induiken, omdat ik anders misschien zonder zuurstof kom te zitten! Misschien kunt u ons vertellen over u? Dat zou een interessant beginpunt zijn.

Federatie van Licht: Blossom, wij heten u welkom. Wij verwelkomen iedereen die ervoor kiest om naar deze plek te komen om informatie en een verheffing in Energie te krijgen, terwijl wij praten.
Om te beginnen is er geen ‘u’ om over te praten. Er is niet zoiets als een ‘Wij’.

Blossom: Maar u heeft eens gezegd dat u elke gewenste vorm kunt aannemen.

Federatie van Licht: Dat is ook zo. Want wij zijn Pure Energie, en Energie – zoals u weet – kan gelijk welke vorm aannemen.

Blossom: Hoe zou u dan uw ‘natuurlijke vorm’ omschrijven, uw ‘comfortabele’ vorm?

Federatie van Licht: Expressies van Licht. Dynamische Kleuren die transformeren en Dansen, omdat wij onszelf toestaan om de Hoogste, meest Pure Liefde te ZIJN.

Blossom: Maar is er wel een ‘wij’?

Federatie van Licht: ‘Wij’ zijn inderdaad een ‘veelheid’. Maar, wij zouden onszelf ‘Eén’ noemen. Wij zijn een ‘Collectief Bewustzijn’, resonerend op een bepaalde Lichtfrequentie binnen een bepaalde Trilling.

Blossom: Ziet u uzelf als individuen, of kunt u zichzelf zo zien?

Federatie van Licht: Dat kunnen wij … want ‘wij’ zijn een BewustZIJN. Wij bestaan uit ‘velen’. Maar wij beschouwen onszelf eerder als een ‘Verenigd Front’, en ons tezamen zijn ‘voelt’ alsof wij één ‘blok’ Energie zijn … wij denken als Eén. Het woord ‘Blok’ is geschikt om het uit te leggen, het is niet noodzakelijk ook een juiste weergave.

Blossom: Maar u ‘denkt’ dus? Waarover?

Federatie van Licht: LIEFDE. WIJ ZIJN LIEFDE IN/VANUIT ESSENTIE. Maar wij hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om met u te praten. Daarom dat wij ‘denken’.

Blossom: Zou u uzelf beschrijven als ‘Wezens’?

Federatie van Licht: Jazeker. Als wij ervoor kiezen om de vorm aan te nemen van ‘Wezens’.

Blossom: En hoe zou die vorm eruitzien?

Federatie van Licht: Wat wij maar willen.

Blossom: Met welk doel?

Federatie van Licht: Om onszelf te tonen, onder omstandigheden die vereisen dat wij een vorm aannemen.

Blossom: Kunt u een voorbeeld geven?

Federatie van Licht: Er zijn er veel verschillende. Bijvoorbeeld … indien nodig kunnen wij ons vertonen als een Dier, een Mens, een Bloem, een Wolk, een Straal van Licht, een Vogel … gedurende de tijd die nodig is om ‘te helpen’ bij een noodzakelijke uitwisseling van Energie, zodat de Energie kan ‘verschuiven’ … voor/met … een Ziel/omstandigheid … die dat nodig heeft.

Blossom: Grijpt u dan niet in op iemands Pad?

Federatie van Licht: Neen. Wij houden ons aan de Universele Wetten. Tegelijkertijd helpen wij het Universum met zijn ‘hulpvragen’ vanuit ‘alle Levensvormen’ die vragen om bijstand. Als er geen bijstand wordt gevraagd, dan grijpen wij niet in.

Blossom: Vergt het veel van u, om hier op Aarde te ‘verschijnen’ in een vorm? Ik kan me voorstellen dat het moeilijk zou zijn in deze Trilling, gezien de Trilling waarin u verblijft en zich gemakkelijk voelt.

Federatie van Licht: Het is niet zozeer ‘vergen’. Voor ‘Ons’ is het eerder een ‘gedachte’ en een overdracht van Energie.

Blossom: Wacht! Ik snap het nu al niet meer … ik had me bij de Codes moeten houden! Komt UW ENERGIE hierheen en materialiseert zich dan … bijvoorbeeld in een vogel … of … ziet u een voorbijvliegende kraai en pikt u die in? Ik bedoel, leent u diens fysiek lichaam voor enige tijd?

Federatie van Licht: Inderdaad, dat is een mogelijkheid. Het is één manier. Dit alles wordt gedaan in overeenstemming met Wet, Toestemming en Aanvaarding.

Blossom: Oké. Om één of andere reden ‘stroomt’ dit gewoonweg niet. Er duiken veel te veel mogelijkheden en gedachten op in mijn hoofd, en ik krijg ze niet op volgorde. Ik voel dat ik daardoor de verbinding verlies. Ik had gepland om ons gesprek deze ochtend te houden, zodat ik kon kijken of ik ermee kan doorgaan als we het onderwerp veranderen. Zou dat helpen?

Federatie van Licht: Laat ons proberen. Maar wij willen erop wijzen, Blossom, dat het feit dat een bepaald onderwerp niet ‘stroomt’ … nog niet betekent dat wij niet hier zijn of dat u het blokkeert. Het is mogelijk dat er over het gekozen onderwerp geen eenvoudig antwoord mogelijk is, vanwege de Trilling … hoewel die op zichzelf veel Hoger is … en daarom niet valt te bevatten of uit te leggen in mensentaal.

Blossom: Maar ik vroeg alleen maar of u het over uzelf wilde hebben!

Federatie van Licht: Dat is precies wat wij bedoelen!

Blossom: Oké. Volgende!

Federatie van Licht: Laat ons niet afwijken van ons gesprek, maar laten we een andere gedachte ‘erover’ … ‘over ons’ volgen.
Wij zijn niet anders dan u … vanuit uw Waarheid over wie u bent.
Wij zijn het Licht. Wij zijn de Liefde. Wij zijn de Waarheid … Wij zijn het I AM.
NET ALS U.
In Essentie … komt u ‘vanuit’ hetzelfde Energie-Blok …

Blossom: Kunnen we zoeken naar een ander woord? ‘Blok’ klinkt ‘solide’ en dat bent u niet. ‘Groep’ misschien? Nee … dat is het ook niet. Kom op, Jongens, help eens een beetje.

Federatie van Licht: Patroon.

Blossom: Totaal niet wat ik zelf bedacht zou hebben, maar dit is het wel. Wij komen dus vanuit hetzelfde Patroon van Energie.

Federatie van Licht: Van oorsprong … geldt dat voor alles.
Maar u heeft ervoor gekozen om het Zijn te ervaren als Mens. U, doorheen de ‘Stormen des Levens’ heeft ervoor gekozen om veel dingen te ZIJN. Alles wat u verlangde … alles wat u wist dat zou bijdragen aan uw ervaring.

U KIEST WAT U WILT ZIJN …
WAAR U WILT ZIJN …
HOE U WILT ZIJN …
OM TE KUNNEN ZIJN!
OM TE ERVAREN.

U bent allen op vele Planeten geweest. U heeft allen alles ervaren wat u wenste, en dat zult u blijven doen.

Blossom: U ook?

Federatie van Licht: Via u en allen die daarvoor kozen.
LIEFDE IS HET ENIGE WAT ER IS, BLOSSOM … DE ENERGIE VAN LIEFDE.
WIJ ‘BEHOREN’ ALLEMAAL TOT DIE ENERGIE VAN LIEFDE … WANT ER IS NIETS ANDERS.
Die Energie … wordt dan/kan dan … opgesplitst worden in een miljoen, miljard, oneindig veel Frequenties van zichzelf – en resoneren binnen die Trillingen en Frequenties. Het niveau van de Frequenties toont datgene waar u voor kiest … om uw verlangens te manifesteren.
Maar … alles komt oorspronkelijk vanuit … behoort toe aan … de Hoogste Frequentie van LIEFDE.
Daarom kunnen wij niet afgescheiden worden.
NIETS IS AFGESCHEIDEN VAN DE HOOGSTE, MEEST PURE ENERGIE VAN LIEFDE.
Want dat is uw blauwdruk. Dat is Uw Essentie.
Vanuit die invalshoek … zijn uw keuzes oneindig … en dat zullen ze ook blijven.
Daarom zouden wij het zo stellen, omdat ‘ons Patroon’ gevormd wordt door DIEZELFDE Oorspronkelijke Hoogste, meest Pure Liefde … dat wij … ‘via’ elk persoonlijk gekozen Patroon … in staat zijn om het ‘Leven’ te ervaren … alsof wij er deel van zijn.
Wij praten telepathisch met u, Blossom … via de Energie-Patronen.
Wij zijn u niet … u bent ons niet … maar, WIJ ZIJN.

Blossom: Nog een keer.

Federatie van Licht: Omdat u Planeet Aarde in deze tijd ervaart … als een gekozen individu … niet afgescheiden … is ons ‘Patroon van Leven’ heel anders dan het uwe.
Wij tonen u bewegende Licht-kleuren, steeds veranderend en in de meest Heldere tinten. Uw ‘Patronen’ van ‘Leven’ op Planeet Aarde … kunnen een dergelijk beeld niet voortbrengen. Het zouden doffere kleuren zijn, van lagere Lichtfrequenties.

NIET omdat U doffer van kleur bent, of van een lagere Lichtfrequentie … maar vanwege de dichtheid van de Trilling waarin u verkozen heeft te verblijven … vanwege de lagere Trillingen rondom u. Lagere Trillingen die ingebed zijn in de Aarde zèlf.
HERINNER U DAT U ERVOOR HEEFT GEKOZEN OM OP AARDE TE ZIJN.
U deed dit vanuit Liefde … voor uzelf en het GEHEEL.
In deze specifieke tijd … is de keuze om te zijn waar u bent … afhankelijk van de keuzes van uw Ziel … misschien voor een heel andere reden dan enkel om te ervaren. Want zoals u weet kwam u, DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN … naar de Aarde met een opdracht.
De Hoogste Liefde heeft … via de mensheid … de Laagste Liefde ervaren.

Blossom: Dat klinkt raar.

Federatie van Licht: Maar het is de Waarheid.

Blossom: Ik snap het. Want er is niets anders dan dat, toch?

Federatie van Licht: Inderdaad. Op het Hoogste niveau is er toen een Beraad gehouden, om in dit geval in te grijpen. Om een Opdracht samen te stellen die een einde zou maken aan dit lage gedrag, en om daar diegenen heen te sturen die WETEN dat hun Licht sterk genoeg is om de Planeet – en ja, zelfs het menselijk ras – te ‘redden’.

Blossom: Ik zag plotseling een beeld van miljarden van ons, terwijl wij onze superhelden cape omsloegen … (maar niet dat lycra pakje, dat niet.)

Federatie van Licht: DIT IS WAAROM WIJ BIJ U ZIJN, DOORHEEN ALLES.
U HEEFT ZULK EEN TAAK OP U GENOMEN … U … DE GRONDTROEPEN.
ZIET U WAAROM U DE STERKSTEN ONDER DE STERKEN MOEST ZIJN?
OM ZULK EEN OPDRACHT TE AANVAARDEN EN UIT TE VOEREN … IETS WAT NOOIT EERDER HEEFT PLAATSGEVONDEN!

Blossom: Er is iets wat me dwarszit, en dat ik moet ophelderen voordat we afsluiten. U zegt ‘De Hoogste Liefde heeft … via de mensheid, de Laagste Liefde ervaren …’ Is het alleen maar de mensheid die de ervaring van de Laagste Liefde heeft mogelijk gemaakt?

Federatie van Licht: Neen. Bijlange na niet. Maar, op dit ogenblik bespreken wij de kwestie van Aardse ervaringen. Wij kozen onze woorden wijs, maar wij begrijpen uw vraag.

Blossom: Misschien is dat alles voor een andere keer … of niet! Wel, we zijn er toch doorheen geraakt. Laat ons hopen dat het voldoende samenhangt, wanneer ik het teruglees. Bedankt mijn Vrienden. Zoals altijd, in Dankbaarheid, in Liefdevolle Dienstbaarheid. I AM.

Maak van elke dag een BLIJ MENS DAG!
http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be
Herlees/beluister nog eens de Aanroeping ‘We are the Game Changers’, wanneer u er behoefte aan heeft … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
Voor de video http://youtu.be/MYeqbshjgmA
**Het begeleidend bericht en de tekst van de Aanroeping ‘Wij zijn het, die het Spel veranderen’ waar Blossom bij elk van haar berichten naar verwijst – The Invocation ‘We are the Game Changers’ – kunt u terugvinden op
http://spiritueellezen.org/bg-wij-veranderen-het-spel-zodat-de-lichtshow-kan-plaatsvinden/

Voor de link naar al mijn YouTubes http://www.youtube.com/user/isjaabmo
Website: https://blossomgoodchild.com/

*****

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link van onze website kopiëren en overnemen op uw website of social media.
Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Telegram: Spiritueel Lezen