26 april 2016

BG: Jippie! Hier zijn we weer … Helemaal klaar om te ontvangen, zodat we kunnen geven. Gaat u maar.
FVL: In overeenstemming met datgene waarin wij willen geven … opdat velen kunnen ontvangen, bieden wij vandaag een uitdaging … in zekere zin.

BG: Hoe spannend.
FVL: Het is zo dat in de komende dagen uw bredere gedachtegang belangrijk zal worden voor hen die nog niet klaar waren, tot op heden … en om interesse te wekken, met als doel het ontwaken van datgene wat diep vanbinnen slaapt … mogen wij voorstellen dat er een tijdsbestek voor uw Ascentie wordt uitgelokt?

B: Uitgelokt? Dat moet ik opzoeken … ‘Stimuleren of aanzet geven tot (al staat er ook ‘vervelen’ enz.) Weet u zeker dat u dat woord bedoelt?
FVL: Het zou niet in ons belang zijn en het ligt niet in onze aard om boosheid te willen uitlokken … dus bedoelen wij uiteraard ‘stimuleren of de aanzet geven tot’.

BG: Een tijdsbestek? Jullie werken niet graag met ‘onze tijd’ … we begeven ons op bijzonder los zand, meteen al aan het begin van dit bericht, nietwaar?
FVL: Neen, Geliefde. Wij bevinden ons nu in een periode van ‘uw tijd’ waarin de Energieën hun verlangen vervullen en een beroering teweegbrengen in Iedereen. De reacties op deze Energieën verschillen enorm, maar inderdaad: zij stimuleren de zintuigen/sensoren en brengen een KENNIS van de Waarheid … Een inzicht dat de dingen nu klaar zijn om ‘een stap naar voren te zetten’, zoals wij geloven dat u het uitdrukt?

BG: Ja, maar waarom we dat zo zeggen weet ik niet! Moet ik eens opzoeken! Letterlijk: (voor een slagman in baseball) zich naar de thuisplaat begeven in voorbereiding op het wegslaan van de bal wanneer die gegooid wordt. Figuurlijk: zich begeven naar een positie van waaruit men een taak kan verrichten.
Dat is het dus. En wat willen jullie daar nu precies mee zeggen, mijn vrienden?
FVL: Wij willen u duidelijk maken dat het nu binnen uw bereik ligt om ALLES te beseffen/te herkennen wat tot nu toe nèt buiten uw bereik bleef om te bekomen/ontdekken.

BG: Geweldig. Maar, nogmaals moet ik u vragen om te TRACHTEN iets duidelijker te zijn. Ik kan dit opvatten als dat dingen echt sneller zullen gaan en dat er dingen gaan gebeuren die deze Planeet tot in zijn kern zullen doen schudden … op een goede manier … en dat wij eindelijk … eindelijk maar dan toch … hogerop kunnen komen naar een Grotere/Hogere afstemming van onszelf … ons schip (?) … en ALLES! Wat betekent het voor u?
FVL: Hetzelfde. Vanuit uw Planetaire perspectief.

BG: En hoe zal zich dat aandienen? Vertel alstublieft waar wij ons … in fysieke zin en als Ziel-zelf … aan kunnen verwachten?
FVL: U zult uw ‘Ware Zelf’ vinden. Naarmate de Energieën hun magie uitoefenen en weerklinken in het centrum van uw ziel … zult u een verschil gaan merken in uw Wezen, met name in uw houding. Er zal u een Gelukzaligheid vervullen van een gehalte dat niet mogelijk of gepast was … tot NU. Deze Gelukzaligheid zal naar buiten toe uitstralen en anderen ‘raken’, die er behoefte aan hebben om datzelfde te bereiken.
EEN BESMETTELIJKE UITBRAAK VAN GELUK. STEL U DAT EENS VOOR!
Daarom is het uw ‘plicht’ zo u wilt … om het Plan te volgen en gericht te blijven op de Hoogste Energie van Vreugde en Liefde. Dit zijn de symptomen van een dergelijke uitbraak.
Een tegengif voor de verspreiding van dit virus, is het zich richten op alles wat er tegengesteld aan is. Dit zal u heel snel terugbrengen tot uw ‘oude zelf’! Het is daarom verstandig om te blijven Glimlachen, zodat de besmetting van LIEFDE kan worden doorgegeven. Een beetje zoals de griep wordt overgebracht door te niezen. Zo is ook een Glimlach besmettelijk … maar de uitwerking ervan is onmiddellijk merkbaar.

U wordt onmiddellijk onmetelijk Vreugdevol.
Want uw Glimlach heeft de laatste dagen een andere Energie gekregen. Hij dringt door in het diepst van de ontvanger en begint daar een revolutie in het diepste Wezen van die persoon. Wanneer die de hartruimte bereikt … dan zet hij een enorme verheffing in gang … welke het hele Wezen vervult met de Ene LIEFDE die het Al is. Het Wezen kan op zijn beurt niet anders dan reageren door het aan iemand anders door te geven.

U Glimlacht zonder erbij na te denken. Het is een automatische fysieke reactie … en die blijft zich verspreiden, steeds verder … naar alles in uw omgeving.
Het groeit NU zo snel … dat binnenkort … OVERAL/IEDEREEN om u heen dit GELUKSVIRUS heeft opgelopen.
Het is op uw nieuws. Het staat in uw kranten. Het is op uw internet … DE HELE WERELD is ontvankelijk … en het is bijzonder besmettelijk … en … er is geen remedie! U bent gekomen om de wereld te redden, uw geliefde Planeet, op deze manier. Door het GELUKSVIRUS op te lopen!

En ziet u, Geliefden? Hierdoor … zal het verschil bij IEDEREEN/ALLES onmetelijk zijn. Zelfs de lucht die u inademt zal transformeren tot een veel LICHTERE consistentie. Het voedsel dat u eet. De woorden die u spreekt. De LIEFDE DIE U BENT … zal LICHTER zijn … en DAARDOOR …

Zullen wonderen zich gaan voordoen op manieren die u zich niet kon voorstellen IN DIT TIJDSBESTEK. Maar het NIEUWE TIJD TIJDSBESTEK … dat u nu schept … zal wonderen vertonen van een HOOG gehalte … die de Hogere Energieën van dat wat zij zijn zullen laten samengaan … met de eenvoudige Glimlach van datgene wat u bent … en tezamen/in combinatie zal het GEVOEL van binnenuit alles blij en gelukkig maken.
Geliefden … houd u goed vast!

BG: Ik kan oprecht niet geloven dat u dat heeft gezegd (voor de negentigduizendste keer.) Toch … is het wel zo … en aangezien ik u heb onderbroken, kan ik u even terugleiden naar waar u het had over een tijdsbestek? Bedoelt u dat er echt één is, waarbinnen wij zulke dingen kunnen gaan meemaken?
FVL: Vanzelfsprekend.

BG: Dat zegt u nu …
FVL: En wij zullen het in ons volgende ‘nu ogenblik’ ook weer zeggen … en in het volgende en het volgende.

BG: Ziet u, ik stel een dergelijke uitspraak in vraag. Want alles wat u – en met alle respect … ook bij andere channelers – doorgeeft, staat er nu niet bepaald om bekend dat het ook echt plaatsvindt wanneer/op het moment dat u zegt dat het zal gebeuren. Dit is niet onbeleefd bedoeld … ik weet zeker dat het fout is in de ’tijdsberekening’. Daarom dus … kan ik niet zeggen dat ik sta te springen om dit van de daken te schreeuwen en alles en iedereen te vertellen over dit opwindende bericht … omdat, zoals ik al zei … en ik zal dit blijven zeggen, mijn vrienden … ‘We hebben het al zo vaak gehoord … en we wachten nog steeds.’
FVL: tot op een dag … onze beloften onze Waarheid aan u tonen.
Er is zoveel … in uw toekomst … dat wacht op uw Vreugde om het te activeren.
Er is zoveel binnen in U dat WACHT OM DOOR U TE WORDEN GEACTIVEERD … zodat u ALLES KUNT WORDEN WAAROP U GEWACHT HEEFT.
HET LIGT BESLOTEN IN U. Het komt niet van buitenaf. U bent het die hier bent om ALLES te veranderen … en wanneer u dit beseft … wanneer u deze roep van binnenuit in werking zet … DAN VERANDERT ALLES!
Voel even de ENERGIE aan, die in deze woorden besloten ligt.
Adem een keer of twee, of drie of vier in en uit … om in uw hartruimte ECHT de activering te voelen … die deze woorden bieden.
U WÉÉT dit alles.
U WÉÉT dat ze op komst zijn.
U WÉÉT dat het aan u is … om iedereen die u tegenkomt te besmetten met uw GELUKSVIRUS … gewoon door uw Stralende, Besmettelijke Glimlach aan hen te tonen … in het WETEN … de WAARHEID van dat WETEN … dat u in hen de vonk ontsteekt … waardoor zij het ook weer verder kunnen geven.

BG: Wel, ik moet zeggen … dat ik mij de laatste dagen heel goed voel … en soms is het een bewuste inspanning. Maar er is niets mis met bewuste inspanningen. Want als ik mij dan niet bewust erop richt om mij goed te voelen … dan merk ik dat het al vanzelf gaat. Een geweldig resultaat van mijn inspanningen!
FVL: Lieve Zielen … die bewust bent als personen en als Eén bewustzijn … VOEL uw weg naar de Vreugde. Dit is DE ÉNE WARE WEG en als u die volgt brengt hij VREDE op uw Planeet … Troost voor uw Wezen en LIEFDE AAN ZICHZELF.
WEES U BEWUST VAN UZELF … VAN WIE U BENT.
DOE WAARVOOR U HIERHEEN KWAM.
VERANDER UW HOUDING … EN VERANDER UW PLANEET.

BG: Ik weet dat ik voor velen spreek, wanneer ik zeg dat we ons uiterste best doen. Met GEMAK en GRATIE. In liefde en dank voor dit gesprek.
FVL: In VREUGDE EN VREDE trekken wij onze Energie terug … IN LIEFDE VOOR IEDEREEN.

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Met de volgende link heeft u toegang tot al mijn YouTube-opnames:
http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen