door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

21 oktober 2018

BG: Hallo Jongens. Bent u er klaar voor? Maar waar moeten we beginnen!

FVL: Laat ons u helpen. U heeft vragen over een bericht dat acht jaren geleden werd doorgegeven, met betrekking tot onze schepen en de enorme containers die ze aan boord hebben … welke Energie bevatten.

BG: Ja. Met dank aan een mijnheer die ernaar vroeg, vanwege uw recent bericht over een laag van Lichtstralen rondom de zon.

FVL: Dat klopt. Wij hebben inderdaad, zoals u al vermoedde, de gedachten van deze mijnheer daarop ‘gericht’, zodat hij het zich zou ‘herinneren’ en naarstig op zoek zou gaan door de vele honderden berichten, om dat éne bericht te vinden dat wij ‘naar voren’ wilden brengen. Daarom geven wij eerst Lof en Dankbaarheid aan deze mijnheer, voor zijn vasthoudendheid en dienstbaarheid.

BG: Ik zal hier nu de channeling van februari 2010 invoegen … dat is het bericht waarover u spreekt, want het is echt noodzakelijk dat de mensen dit lezen voordat we verder gaan. Klopt dat?

FVL: Dat klopt helemaal. Dank u.

*****
DIT IS HET BERICHT:

BG: Ik wens u een goede avond. Is het goed om nu te praten? … Nu is voor mij een goed tijdstip.

FVL: Welkom, onze zuster.

BG: Dat is een ongebruikelijke manier om mij aan te spreken.

FVL: Toch is het gepast en naar onze wens. Wij zijn bijzonder opgewonden met het resultaat van de *helende behandeling die plaatsvond, slechts een paar van uw dagen geleden. Er werden blokkades verwijderd zodat u versteld zult staan van de mate waarin wij nu met elkaar kunnen werken. Waarmee wilt u beginnen?

BG: O! Ehm … Wel, ik denk dat ik dat liever aan u overlaat. U zegt dat u onze energie kunt lezen, dus laat ik het liever over in uw vaardige handen.

FVL: Het zij zo. Wij aanvaarden in dank. Denk dan alstublieft eens aan allen die nu zijn aangekomen op een plek in hun wezen, waar zij zich goed voelen. Denk aan het idee dat er over niet al te lange tijd – en wij bedoelen dit in uw aardse tijdsbesef … uw wereld zoals u die nu kent, niet langer zal bestaan. U vraagt welke veranderingen er zullen plaatsvinden. Wij willen u tot in het diepst van uw wezen ervan doordringen dat u zich reeds lang genoeg heeft voorbereid op deze verandering, en dat uw Wezen nu is aangepast tot een niveau waarop er nu veel dingen kunnen gaan beginnen. Er is binnen de Hogerarchie (dit is géén typfout – V) een houding, die een gevoel van verheffing verspreid onder de verschillende geledingen van ‘onze gemeenschap’. Er is een gebied aan boord van vele schepen, waar zij die … net als u … gewacht hebben, uitzonderlijk opgewonden zijn. Alles wordt naar buiten gebracht uit de opslagplaatsen, wordt nagekeken en nog eens nagekeken om er zeker van te zijn dat niets misbruikt of foutief begrepen kan worden.

BG: Kunt u uitleggen wat er zich precies in die opslagplaatsen bevindt … ik stel me voor dat het iets véél belangrijkers is dan uw winterkleding!!

FVL: In de grote opeenstapeling van enorme containers bevinden er zich bewaarmiddelen die het mogelijk maken dat bepaalde schatten van niveaus van Hogere Trilling in volmaakte staat kunnen worden behouden. Deze ‘bewaarmiddelen’ stellen ons in staat om energieën van andere trillingen te behouden en ze in hun meest Oorspronkelijke vorm te tonen. Het is een gevoelige operatie om deze kostbare goederen in de openheid te brengen, zelfs op één van onze Moederschepen. Zo kostbaar zijn zij in al hun Glorie.

BG: Ik blijf steeds het gevoel houden, dat ik niet spreek met een energie die zich nu op dat Schip bevindt …

FVL: Dat is ook zo. Wij komen van een bewustzijnsniveau dat gelegen is boven datgene van hen, die een uiterst belangrijke plaats innemen en die zich aan boord bevinden van de voertuigen die u Het Licht van de Nieuwe Wereld moeten brengen.

BG: Zegt u nu … dat diegenen op het Schip daadwerkelijk Het Licht hebben, om aan ons te geven?

FVL: Ja, dat klopt. Laat ons een beetje meer uitleg geven, zodat uw brein kan accepteren wat wij u bieden met onze woorden, deze nacht.
Gedurende eonen van uw tijd hebben velen geweten dat er inderdaad Lichtschepen zijn aan uw hemel. Dat is niets nieuw. Maar toch, is het pas hier en nu … dat wij Hogere Waarheden kunnen onthullen … vanwege de verhoging van de trilling op uw Planeet. Het Grootse Plan ligt volledig op koers en alles bevindt zich op de juiste plek, zodat alles kan samenkomen in de Goddelijkheid van wat er wordt voorgesteld.

Er zijn nu veel méér mensen op uw Aarde die ontwaakt zijn tot hun eigen Goddelijkheid, hetgeen de grote verandering heeft teweeggebracht die nu plaatsvindt en die zich nog verder zal doorzetten. Het is voor ons zo opwindend om te WETEN dat we op het punt staan om de geheimen te onthullen die voor u verborgen moesten blijven … enkel omdat uw wereld er niet klaar voor was om ze te ontvangen.

Dit Licht waarover wij spreken … DEZE GODDELIJKE GENADE … en opnieuw worstelen wij met de ontoereikendheid van de woorden … heeft gereisd met de ‘Hoeders van het Licht’ onder ongekende beveiliging … tot het ogenblik waarop het aan u kan worden getoond.

BG: Ik kan dit VOELEN kloppen in mijn hart, nu op dit ogenblik … en toch, lijkt het erop alsof we het moeilijk hebben om uit te drukken wat u wilt zeggen.

FVL: Maar wij houden vol. Het is enkel maar de nieuwe trilling waarbinnen wij werken, die nu een plekje moet krijgen bij beide partijen.

Dit Licht … deze Schat … is een geschenk aan uw wereld, vanuit een plek die geen vorm kent. Het is een zuiverende energie welke, als zij wordt vrijgelaten in uw atmosfeer, een fotosynthese zal op gang brengen zoals u nooit eerder heeft gekend. Wanneer dit gebeurt, zullen er merkbare veranderingen optreden, die niet kunnen worden afgewezen of ontkend.

BG: Mag ik vragen op welke wijze u dat bedoelt?

FVL: Op een manier die uw zintuigen op hol zal doen slaan. Want het zal u in één ogenblik heel duidelijk worden, dat alle kennis die u had aangaande uw Nieuwe Wereld zich voor uw ogen zal gaan voltrekken. Deze nieuwe ‘vlokjes’ zullen grote koppen worden op uw televisieschermen.
Er zullen nieuwe fenomenen verschijnen en die zullen overal op de wereld grote interesse wekken.

BG: Vlokjes?????

FVL: Wij dachten al, dat u onze woordkeuze in vraag zou stellen.

BG: En wat is uw antwoord??

FVL: Wij zullen – heel zachtjes en beetje bij beetje – ‘vlokjes’ van deze Goddelijke Lichtenergie gaan uitstrooien over uw planeet, zodat ze hun werk kunnen doen. Het is namelijk zo, dat er gedurende enige tijd … slechts kleine hoeveelheden verdeeld kunnen worden, omdat er anders vanwege hun immense kracht mogelijk wat beroering zou kunnen ontstaan. De integratie ervan moet geleidelijk plaatsvinden. Uw fysiek lichaam zal ook een verschil merken met deze nieuwe energie. U zult een Lichter gevoel opmerken in uw fysiek lichaam.

BG: Geweldig … zal mijn weegschaal hier iets van tonen … Ik kan niets bedenken wat méér magisch zou zijn!!!

FVL: Het zal beginnen als een GEVOEL van binnenuit, dat een Lichtheid zal brengen doorheen uw Wezen. Alsof u af en toe op wolken loopt.

BG: Dat is prachtig nieuws. Omdat ik, terwijl u deze informatie doorgeeft, een beetje van die Lichtheid waarover u spreekt kan VOELEN. En laat me zeggen … het voelt goed!!

FVL: Laat ons dan eraan toevoegen … dat het verstandig is om ook geaard te blijven. Want u kunt ook een beetje teveel opgaan in dat gevoel … waardoor de aardse zaken achterblijven … en toch zeggen wij dat het nu nog niet de juiste tijd is om dat te laten gebeuren. Er moet een evenwicht behouden blijven. Dat is één van de redenen waarom velen van u, Lichtwezens, hier bent. Voor het overbrengen en verankeren van deze nieuwe Lichtenergie, die wij zo zorgvuldig hebben verzorgd.

BG: Nu klinkt u alsof u spreekt op/vanaf het Schip.

FVL: Dat verbaast u, nietwaar?

BG: Ja, natuurlijk! Het ene ogenblik bent u wel daar, het volgende niet meer … ik vraag u daarom met het grootste respect … wie bent u nu eigenlijk?

FVL: Laat ons zeggen … wij zijn de Brengers van Vrede. Wij zijn niet van uw wereld. Wij hebben geen vorm. Wij, die op dit ogenblik met u spreken, bestaan enkel uit Licht. Daarom kunnen wij er wel/niet zijn, naargelang wij dat nodig achten.

Wij hebben u al eerder gesproken over de Toezichthouders op de Toezichthouders.

Wij zijn een belichaming van Licht die met vreugde werken aan dit grootse plan, om te zorgen dat alles in gereedheid is. Wij zijn degenen die de beslissingen nemen ten aanzien van elke snelle verandering van plannen die moet worden doorgevoerd.

En ja … wij lezen uw gedachten … wij waren het, die de meest ingrijpende beslissing namen om de taak af te breken welke beloofd was voor uw 14e oktober. Zoals u ook al dacht, konden de ‘lager geplaatsten’ een dergelijke beslissing niet nemen. Deze kwam van de Hoogste Raad en wij kunnen stellen dat we er goed aan hebben gedaan. Het resultaat … als we hadden doorgezet zoals gepland was, zou voor een heel groot aantal mensen op uw Planeet bijzonder smartelijk zijn geweest.

Op het gepaste ogenblik zullen wij hierover méér informatie geven, want wij vinden het belangrijk dat u kunt begrijpen wat er precies heeft plaatsgevonden. Maar wij vragen u om geduld te oefenen. Want als de tijd aanbreekt waarop wij verkiezen om openheid te geven over de kwesties waarmee wij te maken kregen, dan zal dat in volmaakte samenhang zijn, en volledig begrepen kunnen worden.

BG: Kunt u nog iets méér vertellen over dit Licht? Ik heb eigenlijk nooit eerder nagedacht over een nieuwe trilling, een nieuwe energie welke met een Schip wordt getransporteerd. Ik had me altijd voorgesteld dat er een soort van instroming van Bovenaf zou komen!!

FVL: Hoe kunnen wij u helpen bij het uitleggen van wat het feitelijk is?

BG: Blijven proberen, denk ik.

FVL: Toch willen wij opnieuw benadrukken dat wij niet alles van ‘uw’ verlichting dusdanig onder woorden kunnen brengen, dat u zich daar zelfs maar een voorstelling van kunt maken.

BG: Blijf toch maar proberen …

FVL: De Hoeders van het Licht zijn in uw wereld te vergelijken met de Tempelridders. De Hoeders van het Licht zijn geen ‘normale’ mensen. Zij behoren tot de Hoogste belichaming en zij hebben als taak de bescherming van deze vorm van Licht, die voorbestemd is om de Nieuwe Wereld tot stand te brengen.

BG: Dat is een behoorlijk zware taak. Hoe werden deze Hoeders gekozen en met hoeveel zijn zij?

FVL: Met 12. Want dat is het Goddelijk Getal. Hoe zij verkozen werden? Zij waren een buitengewone groep, die zich aanbood bij de Hoogste Raad. De keuze van zulk een Lichtgroep werd gedaan aan de hand van een reeks van wat u in uw wereld proeven zou noemen, maar dit is slechts een omschrijving om het u uit te leggen. Deze proeven werden door de Hoeders afgelegd, nog voordat zij de kans kregen zichzelf aan te bieden. Er is niet zoveel verschil met uw wereld, waarin jonge geesten worden opgeleid in een bepaald klooster, om dienstbaar te worden wanneer ze ouder zijn. Dit is een gelijkaardige situatie, maar toch ook weer anders, maar dit is bij benadering de beste omschrijving om het u te helpen begrijpen.

BG: En … dit Licht, dat reist aan boord onder de grootste, meest heilige Bescherming, totdat het tijd is om te doen wat het moet doen?

FVL: Dat is juist. Ziet u, geliefde … Het is niet zoals u zich ‘wellicht voorstelt’ een enorme container waarin het Licht is opgeslagen. Deze containers bevatten de … zullen we zeggen … samengebalde versie. Het is een nooit eindigende bron, welke daarin ligt opgeslagen.

BG: U zegt dat de Hoeders het beschermen … Tegen wie dan??

FVL: Tegen zichzelf.

BG: Wat houdt dat in?

FVL: Deze Lichtkracht behoort alléén toe aan zichzelf. Het kent enkel zichzelf … Niets anders. Het is daarom ‘opgesloten’ op een gecontroleerde wijze. Want zoals we al zegden, als het in zijn volledige omvang zou worden getoond … zomaar, in één keer … dan zou uw Planeet op de rand komen van … het woord dat wij hiervoor willen gebruiken is … instorten.

BG: Hoe beschermen de Hoeders het dan tegen zichzelf?

FVL: Door het veilig te houden. De containers/kamers waarin de Bron van Licht verblijft … is van een vergevorderde technologie, die het voor zijn samengebalde vorm mogelijk maakt om er comfortabel te verblijven.

Deze kamers worden gescand en gemonitord om de schat die zich daarin bevindt te allen tijde te bewaren in de meest gepaste staat.

We lijken erg te zijn afgedwaald van datgene waarover wij begonnen te spreken. En toch is het onze intentie om nu dergelijke dingen te onthullen, welke tot nu toe niet tot uw kennisveld behoorden. Hoewel wij erbij willen zeggen, dat sommigen zich hiervan bewust zijn … en sommigen zullen zich vanuit hun eigen geheugen gaan herinneren, dat zij dit altijd al hebben geweten. Want zoals wij zeggen … Velen van u zijn hier om te helpen bij het verankeren van dit Licht, naarmate de vlokjes neerdwarrelen.

BG: Ik heb het gevoel dat we nu het einde van onze sessie naderen.

FVL: Dat is juist. Wij willen niet teveel van u vragen. Want wij voelen de energie die dit vergt van uw fysiek lichaam. Voor ons geldt dat niet, maar wij willen rekening houden met u.

BG: Helemaal Goed! Zolang u maar alles onder controle heeft! Ik heb echt genoten van vanavond. Dank u voor het delen van die informatie. Echt goed!!!

FVL: Wij zeggen u Adieu …

BG: Ik zou heel graag willen weten, waarom dit ‘adieu’ de laatste tijd zo vaak terugkomt. Dat was eerder nooit zo … bij mijn weten … en dat is voor mij een duidelijk teken, dat mijn vriend White Cloud in de buurt is.

FVL: Alles op zijn tijd, lieve dame. Alles op zijn tijd.

BG: Dat is goed. Daar kan ik mee leven. Ik wens u goed nacht en mooie dromen!!

FVL: Voor ons zijn ze werkelijkheid! Tot de volgende keer … Wij sturen u allen onze Zegeningen.

*Ik was bijzonder gezegend om een helende behandeling te ontvangen van een prachtige Lichtwerker, die vorig weekend op bezoek was in Noosa. White Cloud had haar daarom gevraagd en toen zij hier kwam zei ik dat ik me beter voelde en geen ‘behoefte’ had aan een behandeling, dus hebben we in plaats daarvan een kopje thee gedronken en wat gepraat. Maar … toen ik die avond ging mediteren, hoorde ik onmiddellijk ‘je moet echt die behandeling krijgen’. Ik belde haar de dag erna en zij had later op die dag ook doorgekregen dat ‘het verstandig zou zijn als Blossom de behandeling kreeg’. Wie zijn wij om dan nog tegen te spreken? Dus kreeg ik de behandeling. En het was duidelijk dat die nodig was. Hartelijk dank aan die werkelijk bijzondere Ziel!

*****

(Terug naar het heden!!!)

BG: Oké, en hoe nu verder?

FVL: Om verder te gaan … deze containers zijn gedurende de voorbije jaren in gebruik geweest. Wij zouden in uw tijdsbesef spreken over ongeveer zeven (jaren – V). Tot op dat moment was de Trilling van uw Planeet niet van een frequentie die in staat was om hen te ‘ontsteken’ en er baat bij te hebben – en het zou voor veel tumult hebben gezorgd, als de energieën te vroeg of te snel zouden zijn vrijgegeven.

Wij willen dit vergelijken met een groot ijsblok, waarvan ‘kleine blokjes’ worden afgenomen. Deze worden ‘gesmolten’ en dan worden die ‘vlokjes’ uitgestrooid in uw atmosferen. Deze Energiedeeltjes zijn streng afgemeten. Zoals een recept dat moet vasthouden aan de juiste verhoudingen om tot een volmaakte cake te komen!

Tevéél zou niet goed zijn … Te weinig al evenmin.

BG: Ik denk dat ‘wij’ graag willen weten, wat deze Energie precies is. Wat ligt erin besloten?

FVL: Liefde, liefste Blossom. Deze enorme containers bevatten Hoger Trillende Energieën van LIEFDE. Zo zuiver en eenvoudig is het … en toch, wij begrijpen wel waarom u zou denken ‘kieper het dan allemaal maar uit over deze Planeet, want we kunnen het zeker goed gebruiken’.

BG: Ja hoor, u heeft mijn gedachten gelezen!

FVL: Dit zou niet verdragen worden door uw huidige Energieën. Wij willen zelfs zover gaan om te zeggen dat als dit zou gebeuren, uw Planeet zou worden teruggebracht tot zijn oorspronkelijke vorm … en Energie van Liefde. Er zou niets overblijven. Geen wereld als dusdanig. Nee … niets! Enkel teruggebracht tot LIEFDE … en dat is het niet, wat u of ALLES DAT IS trachten te bereiken.

BG: Er gaan zoveel vragen door mijn hoofd. Waarom nu? Waarom heeft u ervoor gezorgd dat dit nu weer aan bod komt? Want, laten we eerlijk zijn … zoals zovele van onze gesprekken had dit ook voor eeuwig opgeslagen kunnen blijven in de archieven van de tijd!

FVL: Omdat het NU … een/de tijd is, waarop wij de grootte van de ‘blokjes’ niet verdubbelen, maar verdriedubbelen! Dat is de reden waarom u allemaal ZOVEEL OP UW BORDJES KRIJGT! Dit is de reden waarom u de diepste bodem raakt en het volgende ogenblik tot de grootste hoogten stijgt. De intensiteit van de Energie die binnenkomt heeft een ‘plek’ bereikt waarop deze volmaakt is afgestemd om samen te gaan met alles wat er moet/zal gaan gebeuren. Alles waarover wij onlangs/ooit hebben gesproken bereikt nu een struikelblok …

BG: Wat? Heb ik dat goed ontvangen?

FVL: Ja. Maar er is geen reden tot bezorgdheid. In geen enkele vorm. Want wij hebben dit voorzien. Wij zijn ons daarvan bewust en daarom vinden wij het nodig om de Trillingen – en zelfs de situatie – ’te versterken’. Zodat ‘wij’ de controle kunnen nemen en ervoor kunnen zorgen dat deze ‘blokkade’ onmiddellijk wordt weggeruimd/opgeruimd, zodat we allemaal vlot onze koers kunnen vervolgen.

BG: Uiteraard moet ik nu vragen, wat deze blokkade is? Maar, ik weet ook al – met respect – dat ik geen rechtstreeks antwoord zal krijgen.

FVL: Omdat dat niet gepast zou zijn. Wij spelen volgens de spelregels van onze tegenstanders. Geheimhouding is in deze spelfase het beste.

BG: Dat is goed. Ik zal niet verder vragen.

FVL: Wij willen deze lijn echter wel volgen, en u vertellen dat het ‘versterken’ van het doorsturen van de Energie in grotere doseringen, heel stilletjes en achter de schermen … een grotere inwerking heeft dan wij ooit hadden gedacht dat het zou/kon hebben.

Ja, het zorgt voor turbulentie op een manier die de Energie raakt van de Wezens die de dingen beslist niet vanuit hun hart benaderen/afhandelen.

Deze ‘aandrijvende kracht’ van Energie/Licht-Liefde zorgt ervoor dat velen ‘zich bedenken’! Net zoals in uw sprookjes, waarin de boze heks tot inkeer komt en ‘goed’ wordt. Dit gebeurt veel sneller dan we hadden verwacht en het geeft bijzonder veel vreugde om dat te zien.

Waar deze krachtiger Energie ook voor zorgt, is het ‘uitvegen’ en zoals wij dat noemen ‘ombuigen’ van de plannen die waren bedacht om het ‘goede’ te ondermijnen.

BG: En dat betekent?

FVL: Het is niets nieuw voor velen van u, dat er wezens zijn die op uw Planeet Aarde de touwtjes in handen hebben en die niets liever willen dan het ‘bevolkingsaantal’ drastisch te verminderen. Hun plannen om dit te bewerkstelligen zijn behoorlijk ingrijpend. Maar, er zijn bepaalde Universele ‘Wetten/Regels’ die moeten worden opgevolgd en deze plannen die zijn opgezet, breken elk van die regels. DIT KAN NIET WORDEN TOEGESTAAN.

Ook al denken ‘zij’ dat ze ermee weg zullen komen … er zal een tussenkomst plaatsvinden, om dergelijke duivelse plannen en ideeën tegen te gaan.

Ongeacht wat u heeft gehoord of gelezen en wat is opgeslagen in uw ‘gedachten’ … het zal NIET WORDEN TOEGESTAAN om ‘zo ver’ te worden doorgedreven als de hiërarchie van huidige machthebbers dat zou willen.

Vanwege uw gedachten, Blossom, willen wij verduidelijken, dat met ‘hiërarchie’ wij in deze context spreken over diegenen – op hoge posten binnen het systeem – die NIET werken voor het Hoogste Goed.

Wij willen terugkomen op de Energie Containers.

BG: Goed. Zou ik hier heel netjes verwijzen naar de ‘Zuilen van Licht’? Ik weet dat het eind 2011 was, toen u hierover sprak. Dat weet ik, omdat ik toen besloot om heel boos te worden en enige tijd ’te stoppen’ met onze gesprekken, vanwege een misverstand over tijdzones! Dus, zijn deze containers onderdeel van de Zuilen van Licht.

FVL: Ja, dat zijn ze zeer zeker.

Als u zich herinnert, in de channeling naar aanleiding van het oudere bericht … hebben wij uitgelegd dat de ‘Energieblokken’ een samengebalde versie waren. Bij gebrek aan een betere manier om het te verwoorden.

Een gemakkelijker manier om het ‘duidelijk’ te maken, zou zijn: een klein stukje van een spons, dat wordt ondergedompeld in water … en dan groter wordt. Een povere, maar begrijpelijke analyse!

Daarom, wanneer de timing juist is … worden bepaalde ‘stukjes’ van dit blok er zorgvuldig afgehaald, en vrijgegeven in uw Energievelden.

BG: U wilde iets anders zeggen voordat u zei ‘vrijgegeven’, is het niet?

FVL: Ja. Dank u … het was een kwestie van de volgorde van de woorden. Maar, om terug te keren naar de stukjes die er zorgvuldig worden afgehaald … daarna worden ze … …

BG: Wow! We hebben er allebei moeite mee om dit onder woorden te brengen. Woorden, woorden, woorden. Zoals u zegt … zo ontoereikend. Ik kan voor mijn geestesoog zien wat u bedoelt, maar weet niet hoe ik het moet beschrijven. Laat ons maar verder proberen.

FVL: Dank u zeer. Deze stukjes worden dan … ‘opgesplitst’ en … hoe moeten we dat zeggen in uw taal? Misschien nog het gemakkelijkst … ze worden in ‘Kamers’ geplaatst, waar hen hun ‘rol’ wordt uitgelegd. In die zin dat … in deze ‘Kamers’ … zij met deze informatie worden ‘doordrongen’. Als dat voltooid is, dan worden ze ‘verzegeld’ en ‘behandeld’ alvorens te worden vrijgegeven op/in uw Planeet.

BG: Ik begrijp volkomen dat dit slechts een poging is om te trachten aan ons over te brengen wat er gebeurt. Want wij hebben niet de technologie die u gebruikt in onze ‘gedachtengolven’. Lieve God, ik klink behoorlijk intelligent!

FVL: Dat klopt helemaal, Blossom. Er komt nog zoveel méér bij kijken, maar dat kunnen we niet uitleggen.

BG: Ik heb dit misschien al eerder gevraagd, maar welke informatie?

FVL: Informatie die uw Wezen reeds kent, maar waarvoor het nog niet klaar/in de juiste positie was om te ontvangen.

Informatie die volledig logisch is ten aanzien van uw volgende ‘zetten’.

Informatie die u precies vertelt wat uw volgende stap moet zijn.

BG: Wat? Ieder van ons? Of slechts een paar? Wat? Hoe werkt dat dan?

FVL: Het is een behoorlijk omvangrijk en ingewikkeld ontwerp. Wanneer deze Zuilen zich langs uw hemelen bewegen (sommige zichtbaar, andere niet) … zullen zij informatie ‘achterlaten’ in de Wezens die deze moeten ontvangen. Voor sommigen is dat andere informatie dan voor anderen. Het is een kwestie van codering … hetgeen ons op een volledig andere ‘piste’ brengt.

BG: Lieve help! Ik zou dit niet eens kunnen bedenken als ik er moeite voor deed!

FVL: De coderingen binnenin ieder Levend organisme, iedere Ziel, zijn uniek en persoonlijk en zoals wij al eerder hebben besproken, ze veranderen voortdurend. De coderingen in de Zuilen en de Energieën die doorkomen vanuit deze containers, worden ‘afgestemd’ en veranderen overeenkomstig, zodat ze ‘passen’ bij hun ‘Tweelingenergie’ wanneer die voorbijkomt.

BG: Dat is GEWELDIG! Hoewel, verbijsterend en nogal redelijk ‘vergezocht’ … het werkt op één of andere manier in op mijn begripsvermogen … en geloof me, ik ben géén raketgeleerde! Dus, u zegt … in een notendop … dat deze Zuilen van Licht … en meer in het algemeen ook het verdriedubbelen van de blokjes Energie die doorkomen … gecodeerd zijn met informatie? Deze codes veranderen voortdurend om te passen bij de steeds veranderende codes die ieder mens op de Planeet heeft met elke gedachte … en als ze voorbij elkaar komen’ … dan past die zich aan/valt deze samen met … de informatie in die bepaalde persoon … waarvoor deze bedacht is?

FVL: In een notendop … JA.

BG: Als ik dacht dat het gepast zou zijn om te vloeken tijdens deze gesprekken, dan zou ik er nu één invoegen die begint met een F en dan verder gaat in hoofdletters! Niet alleen dat … maar ik kan ook niet geloven dat ik dit allemaal heb kunnen volgen!

FVL: U heeft het goed en vlot kunnen volgen. U onderschat uw vermogens enorm.

BG: Natuurlijk ben ik mij er zéér goed van bewust, dat ik het kan begrijpen omdat u mij daarbij helpt. Maar, ik aanvaard graag het compliment! Ik voel dat we klaar zijn voor nu … en er ook nog rekening mee houdend dat dit alles is toegevoegd aan het bericht uit 2010; dan zullen er veel breinen nu overuren draaien.

FVL: Wij bedanken nogmaals de mijnheer voor zijn toegewijde zoektocht. Wij weten dat u niet de tijd, noch de neiging noch het geduld had kunnen opbrengen om zelf te zoeken.

BG: Dat klopt! Ik weet dat hij helemaal blij is met alleen al het feit dat ik zei dat ik het beslist zou aanreiken in de volgende channeling. In zijn eigen woorden ‘wat een onverwachte verrukking heb ik gekregen, bij het doorspitten van ongeveer 5 jaren aan berichten van uw hand. Het voelde alsof ik was binnengestapt in een soort van ‘TIJDMACHINE’ en dat ik door een kamer vloog die gevuld was met GOUD EN EDELSTENEN.’ Misschien een herinnering voor ons allemaal, als we niets beters te doen hebben (???) om dat ook te overwegen!

Hartelijk dank, Jongens. Het wordt echt steeds méér ‘buitenwerelds’. Zo onwerkelijk, van alles waarmee ik ben opgegroeid … maar tegelijk zo ‘echt’ wanneer mijn Ziel de Waarheid aanvaardt …

In Dankbaarheid, in Liefdevolle Dienstbaarheid, I AM.

FVL: Wij genieten enorm van onze gesprekken en ook wij zijn er Dankbaar voor, om op deze wijze te mogen dienen.

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! klik HIER
Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can. klik HIER
The link to be able to access all my YouTubes is klik HIER

Website: Blossom Goodchild

*****

RICHTLIJNEN VOOR HET DELEN: Wij verzoeken u om (delen van) onze teksten niet te kopiëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Instagram: spiritueellezen
Met ingang van 2018 worden deze vertalingen ook gepubliceerd op Galactic Channelings