door de Federatie van Licht, via Blossom Goodchild

31 juli 2016

BG: Hallo daar. Wel, het is een paar weken geleden sinds we contact hebben kunnen maken. Voordat ik verder nog iets zeg, misschien eerst kijken of u vandaag beschikbaar bent. Is daar iemand?
FVL: In het weten dat wij WAARLIJK bij u zijn verwelkomen wij u, en we willen u vandaag duidelijk maken dat wij volledig en met ons hele Wezen altijd bij u zijn. LIEFDE. U LIEFHEBBEND. U ALLEN LIEFHEBBEND.

BG: Welkom. Dit zal echt fijn zijn … aangezien ik het heel wat keren heb geprobeerd en het gewoon niet lukte. Kunt u mij vertellen waarom?
FVL: Inderdaad. Er waren veel factoren die ervoor zorgden dat wij de laatste tijd niet tot een gesprek konden komen. Eén daarvan was de extreme intensiteit aan Energieën die uw Planeet nu binnenkomen. Een wervelwind, kunnen we wel zeggen … en dat is waarom u – toen u dacht dat u ons channelde – al snel tot het besef kwam dat wij het niet waren. Daarvoor verdient u onze lof.

BG: Wie was het?
FVL: Het kwam van een vermomde energie, die u al snel ontdekte. Er zijn in uw wereld afwijkingen, die graag willen voorkomen dat de Waarheden ‘naar buiten worden gebracht’. En wij zeggen ‘in UW wereld’ … want die energie kwam VANUIT uw wereld. We kunnen stellen … hoe Groter de Waarheid … des te meer zullen zij die haar willen tegenhouden … hun best doen om ervoor te zorgen dat ze ‘niet verteld wordt’. Maar met dergelijke sterke Energieën die uw Planeet en zelfs uw Wezen binnenkomen … is het soms veel beter om u even ‘met rust te laten’, zodat het integreren en opnemen van die Energieën goed kan gebeuren.

BG: Toch voelde het voor mij … alsof ze nog steeds op volle kracht doorkomen. Gisteravond nog had ik enorme moeite om mij te aarden. Ik voelde mijn ogen ronddraaien in mijn hoofd!
FVL: Dat weten we! En velen hebben hetzelfde ervaren.

BG: Maar wat IS er dan precies gaande? Waar draait dit allemaal om?
FVL: Het is het Portaal dat zich opent. De Intensiteit van al deze Energieën is te wijten aan het feit dat uw Planeet een speciaal omslagpunt heeft bereikt … waarbij het bestaat uit een LICHT ENERGIE die een bepaalde omvang heeft bereikt … dat op haar beurt … niet méér van hetzelfde … mogelijk maakt, maar waardoor Hogere Energieën kunnen binnenkomen om zich bezig te houden met het in positie brengen van de Energieën, die zijn ‘voortgebracht’ door de LICHT ENERGIE van de mensen die hun hart hebben gevolgd en dit tot stand hebben gebracht.
U zult nu gaan ZIEN en MERKEN dat alles heel snel begint te gaan. Het zal een kwestie zijn van een tijdlang deze Energieën te aarden … ze toe te staan hun plekje te vinden … en dan zult u het vuurwerk gaan zien!

BG: En dat betekent?
FVL: Dat betekent dat u steeds dichter komt bij de erkenning van het feit dat ‘het tijd is om naar buiten te komen en te spelen’. Het is tijd om heel veel plezier te gaan maken.
Het niveau van uw Trillingen en de Trilling van uw Planeet heeft in de voorbije jaren een dusdanig Hoog Niveau bereikt … dat de VERANDERING heel duidelijk zal worden. Sinds uw datum van 21 december 2012 … is er veel instroom op uw Planeet geweest, in de zin van VERANDERING.
Er heeft zich een transformatie voorgedaan … die plaatsvond in een kleine onderstroming, om vooral niet voor teveel verstoring te zorgen … en om niet al te opvallend te zijn voor hen die A) deze veranderingen en transformerende Energieën niet konden aanvaarden en B) die ze liever zouden tegenwerken, mochten zij zich voordoen als ‘overweldigend’ voor het Hoogste Goed.
Wij zouden dus zeggen … er heeft heel veel ondergronds werk plaatsgevonden … en er is veel vastgelegd in de zin van het verankeren van de Energieën in de kern van uw Planeet, zodat uw toekomstige ondernemingen vlot kunnen verlopen.

BG: Waar precies gaat dat toe leiden?
FVL: Tot de wereld die u zichzelf heeft beloofd. Overgaan naar de Energieën die steunen en verheffen. Opmerken wat de roep van uw ziel u te bieden heeft. Loslaten van alles wat werd bedacht om de Energie omlaag te halen en grip krijgen op alles wat u nu ‘Verwelkomt’ in uw Hoger gelegen Thuis.
U, Kinderen van de Aarde …

BG: Waarom kinderen? Want, met alle respect … velen van ons voelen zich héél oud!
FVL: Wij bedoelen dit liefdevol. Want u bent de Baan-Brekers. Degenen die uw Planeet naar haar Hogere plek brengen. U bent de KINDEREN die deze onderneming begonnen op een bepaald niveau van inzicht … en u heeft uw opdracht vervuld.
U daalde af naar de Aarde met zoveel hoop … en veel daarvan raakte verwrongen door ervaringen die uw ziel meenamen naar de diepten van intens verdriet en u soms deden verdwalen. Maar u zette door. U gaf niet op … omdat U DE LICHTSTRIJDERS BENT … en u zult nooit/kunt nooit falen.
VOEL NU … nu deze sterkere Energieën hun plek innemen … VOEL DE KRACHT BINNEN IN U en laat die OMHOOG STIJGEN en zich verbinden met IEDEREEN … MET ELKAAR.
Verzamel de gedachten van uw Wezen en sta het GEVOEL VAN WAARHEID dat erin besloten ligt toe, om krachtiger en vasthoudender te worden.
Hoe sterker u beseft dat u bent … des te sneller zullen ‘de Dingen’ gaan gebeuren.

BG: Wel, zoals altijd zal ik afwachten hoe dat gaat lopen! Maar toch, nu dit gesprek zich ontplooit, heb ik zulk een sterk beeld van ‘Jullie Soort’ die ‘Onze Soort’ ontmoet. En er is zulk een Eenwording. Ik wéét dat dit zal gebeuren, want ik voel het in mijn knoken! Dit is niet slechts een wens. Ik wéét dit. Maar … WANNEER, lieve Vrienden van elders? Zal het nog tijdens mijn leven zijn? Ik weet dat ik dit al eerder heb gevraagd.
FVL: Het zal nog tijdens uw leven zijn, tenzij u plannen maakt om morgen al te vertrekken!

BG: Ha! Niks van. Ik volg al te lang dit pad om nu het vuurwerk te moeten missen.
FVL: Er zijn velen die op reis moeten en sommigen zijn klaar om ‘aan boord te gaan’. Maar voordat dit kan gebeuren, moeten er eerst nog ‘Gebeurtenissen’ plaatsvinden … opdat de ’timing’ kan zorgen voor het welslagen van onze voorstelling.

BG: Wat voor Gebeurtenissen?
FVL: Gebeurtenissen die veel VERANDERING zullen brengen.
Gebeurtenissen die de zielen zullen doen ontwaken in een Hogere Trilling van zichzelf.
Gebeurtenissen die het verloop van uw geschiedenis zullen veranderen.
Gebeurtenissen die zulk een overweldigend bewijs zullen vormen van ‘HOE HET ER ECHT AAN TOE GAAT’ op uw Planeet … dat het menselijk ras zal uiteenvallen in afdelingen en varianten.

BG: Te gek! Uiteenvallen in stukjes? Dat is nogal beeldend! Bedoeld u dat de ‘Afdelingen’ apart zullen staan in overtuiging en werkwijzen?
FVL: Helemaal niet. Absoluut niet, in geen enkel opzicht. Laat ze ons ‘Groepen’ noemen.

BG: Dat is helemaal nieuw. Kunt u dat verder uitleggen?
FVL: We zullen ons best doen. Maar zoals u weet … wij geven niet graag ‘nauwkeurige voorspellingen’, omdat dat van invloed is op hoe de dingen verlopen. Bepaalde ‘Gebeurtenissen’ zullen zich voordoen en dat zal niet al te lang meer duren.

BG: Weet u zeker dat u niet ‘binnenkort’ bedoelt?
FVL: Wij erkennen uw grapje. Als ze zich voordoen, dan zult u het weten. Want ze zullen heel sterk op de voorgrond treden van ieders denken. Dat kan ook niet anders. Deze ‘Gebeurtenissen’ zullen … zoals we zeggen … ALLES VERANDEREN. De manier waarop uw Planeet ‘werkt’ zal nagenoeg 360° worden omgedraaid. Door vele conflicten in opinie zullen de mensen hun ‘WAARHEIDSGROEP’ gaan vinden.

BG: Ik weet niet zeker of ik dat wel zo goed vind klinken. Dat ‘conflict’ strookt niet met gevoelens van ‘Vrede’ en ‘Laten we ervoor gaan’!
FVL: Maar als u te midden van uw eigen ‘WAARHEIDSGROEP’ bent … zal er natuurlijk vooral harmonie heersen.
DENK AAN UW VRIJE WIL.
Denk eraan om u te richten op uw LIEFDE VOOR UZELF EN IEDEREEN. Want dat is het enige belangrijke voor UZELF EN IEDEREEN.
Mogen we even afwijken, Blossom? Want wij merken dat uw ‘eigen gedachten’ iets visualiseren dat ZIJ hebben geschapen en NIET iets wat WIJ voorstellen. Want u stelt zich het als tegengestelde teams voor, die nagenoeg in oorlog zijn binnen deze aparte groepen.
Dat is niet zo, tenzij de mensheid daarvoor zou kiezen … hetgeen niet besloten ligt in de kaarten van het lot.
Wij vragen u nu om blauwe luchten … groen gras … sprankelende wateren … vers voedsel … te VOELEN en te visualiseren.
Wij vragen u om te horen hoe er wordt gelachen en vriendschap wordt gedeeld.
Wij vragen u om de plek te KENNEN die geschapen werd door u, voordat u hierheen kwam. Wij vragen u om uw opdracht te herinneren … het plan van transformatie dat u hier kwam uitvoeren.
ALLES WAT ER IN DE KOMENDE DAGEN GAAT GEBEUREN, IS REEDS DOOR U BESLIST.

BG: Maar hoe dan … als wij een vrije keuze hebben?
FVL: Mogen wij daaraan toevoegen … ‘DE AFLOOP’ … DE AFLOOP IS REEDS DOOR U BESLIST.
Het is uw eigen vrije keuze die bepaalt welke weg u gaat … om bij die afloop te komen.
Maar uw ontwaken TERUG naar uw Ware Zelf, zal u in staat stellen om het meest aangenaam mogelijke pad te nemen.
ALS DAT UW KEUZE IS!
Wanneer deze veranderingen zich aandienen … sta dan niet toe dat de angst u in zijn greep krijgt. Want er zullen mensen zijn die u vertellen dat angst de enige manier is om vooruit te komen … in angst en vanuit angst.
LUISTER NIET NAAR ANGST.
ANGST BESTAAT NIET!
U … GROOTSE DRAGERS VAN LICHT … U … zult instinctief tot uw Waarheid komen en WETEN wat u moet doen. Wij hebben het eerder al gehad over het ontvangen van uw opdracht …

BG: Ja, White Cloud heeft hier vaak over gesproken, dat velen al ‘voorzien’ zijn van de informatie over wat hen te doen staat als het ogenblik aanbreekt. Alsof we in ons brein een enveloppe hebben en als het ogenblik daar is dan kunnen we die openmaken en zal ieder van ons weten wat te doen. Ik weet dat dit klinkt als een science fiction-achtig iets, maar in overdrachtelijke zin klinkt het wel logisch.
FVL: Het klinkt logisch omdat het uw WAARHEID is. En het zal logisch klinken voor iedereen die onze woorden leest.
LIEVE ZIELEN VAN DE AARDE … u heeft ook gehoord over ‘De Versnelling’ …

BG: Wat … De Versnelling die zo langzaam is gegaan?
FVL: Enkel naar Aardse maatstaven. Want u meet dingen af in ’tijd’. Wij meten ze af in ‘Energie Vermogen’ … en nu … zoals we in het begin al zegden … kunnen de resultaten van dit ‘Energie Vermogen’ een begin maken met zichzelf bekend te maken. Niet als de vorm die u ervaart als zijnde ‘zweverig’ en niet in staat zijn om u te aarden, maar in de vorm van ECHTE VORM!
ECHTE, TASTBARE HERKENNING VAN DATGENE WAAROP U HEEFT GEWACHT.

BG: Wel … Joepie en Hoera. Laat ons echter wel onthouden … ten aanzien van die ingrijpende zin … ‘Want u meet alles af aan ’tijd’, wij meten af aan Energie Vermogen’ …
Want anders – stel je voor – zouden we nog verwachten dat er iets gaat gebeuren … Binnenkort! Bedankt, jongens. Vrij onverwachte uitspraken … voor jullie doen. Liefs voor jullie … Liefs voor iedereen. En heel hartelijk bedankt.
FVL: Wees Van/In kracht. Tot de volgende keer. WIJ HOUDEN VAN U.

Vergeet Happy Human Day niet, 20 juli. Doe alstublieft mee in mijn video. klik HIER

Breng alstublieft nog eens een bezoekje aan de Aanroeping ‘Wij veranderen het Spel’, wanneer u zich daartoe geroepen voelt … om de Energie zo HOOG mogelijk te houden.
klik HIER

De link voor toegang tot al mijn YouTubes: klik HIER

Website: Blossom Goodchild

* * * * *

RICHTLIJNEN OM TE DELEN: Wij verzoeken u om onze teksten niet te kopieëren en te plakken op uw website, Blog, FB-pagina, Tumblr, Pinterest, Instagram. Hoewel al deze teksten bedoeld zijn om verspreid te worden naar zoveel mogelijk mensen, vinden wij het met onze vertalingen wettelijk en ook moreel onze plicht om alle bijbehorende informatie correct door te geven.

OM TE DELEN: U kunt de rechtstreekse link gebruiken voor het hele bericht, of u kunt er stukjes uit overnemen mits u met (” “) aangeeft dat het uit een bestaande tekst komt en erbij vermeldt wie het bericht heeft geschreven, met een link naar www.spiritueellezen.org waar het bericht te vinden is. Dank u voor uw steun aan ons werk!

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen