COR: Uw harten openen zich

UW HARTEN OPENEN ZICH

Bericht voor Lichtwerkers – 9 januari 2016

De meest recente leidraad voor Lichtwerkers, van onze vrienden: de 5D en 6D-Wezens die bekend staan als het Collectief.

Gegroet, vrienden!

Wij zijn weer blij met deze kans om vandaag met u te spreken in dit prachtige en schitterende nieuwe jaar. We zijn ons bewust dat er zowel opwinding als enige onzekerheid merkbaar is, betreffende een aantal situaties in uw wereld.

De mensen in Syrië lijden nog steeds onder de koude en de honger en leven op alle manieren in onzekerheid. Dat wat de internationale gemeenschap wordt genoemd (het groeiende Eenheidsbewustzijn van de mensheid) heeft gemengde reacties gegeven – voor sommigen was het angst, en sommigen hadden medeleven bij het toelaten van Syrische families in hun landen.

In Noord-Amerika wordt er in november dit jaar ook een nieuwe president verkozen – en met de snelheid waarmee de Tijd vooruitgaat, zal dat heel snel zijn. Miljoenen vragen zich af of Noord-Amerika zal worden overgelaten aan iemand die geschikt en wijs genoeg is om de druk van deze job aan te kunnen zonder de fraude, het bedrog, het toegeven aan de kompanen van de financiële wereld en het profiteren van oorlog zoals zo vaak gezien wordt in de wereldpolitiek.

Temidden dit alles – deze krankzinnige, kolkende wereld die snel aan het bezwijken is aan de toenemende hogere trillingen van Goddelijke Liefde, Licht, Vrede, Overvloed en Gerechtigheid – voelt u dat uw harten zich openen.

U voelt de oude kwesties aan de oppervlakte komen en eisen om te worden aangepakt, en er moeten enorme keuzes gemaakt worden betreffende uw taak hier op Aarde op dit moment.

jan 9 2016 - 1 haag
En dan zouden we zeggen … indien u uw altijd-toenemende schittering zou zien, zou u niet twijfelen.

U zou niet twijfelen aan de mogelijkheden van elk land om gerechtigheid en medeleven te tonen aan hen die er zo nood aan hebben; u zou gewoon helpen bij alle inspanningen om dit te doen.

U zou zich niet onzeker voelen bij het resultaat van de verkiezingen; u zou gewoon alles doen wat u kunt om de kandidaat te steunen waarvan uw hart u zegt dat hij/zij diegene is die u kunt vertrouwen, en laat dan alles los.

U zou de Goddelijke Wezens die deze Planeet bewaken – de Verheven Meesters, de Engelenrijken, de ziel van Lady Gaia zelf, Moeder/Vader God, Moeder Sekhmet en Alcyone – kunnen vragen, dat zij op eender welke mogelijke wijze nu helpen en ingrijpen voor het Hogere Goed van de mensheid.

En u zou uzelf kunnen toestaan om u te herinneren waarom u hierheen kwam in deze bijzondere tijd.

jan 9 - 2 walvis

U zou kunnen stilstaan bij het innerlijke luisteren naar de dingen die u vreugde brengen, die een belletje laten rinkelen en u in een cirkel van Licht trekken, die dat innerlijke deel van u overtuigen dat zo gewend is aan routine, dat het bijna vergeten was hoe het moet zingen of dansen, en dat u hier bent om juist dat te doen.

We willen u in dit nieuwe jaar aanmoedigen om u niet zo ondergedompeld te laten worden door het ‘nieuws’ zoals het gebracht wordt in de meeste media-kanalen, waarvan u verkeerdelijk gelooft dat dat echt weergeeft hoe de dingen in uw wereld gebeuren.

We willen u aanmoedigen om te luisteren naar uw innerlijke stem – uw intuïtieve stem, die de vriendelijkheid brengt, de bemoediging en de wijsheid van uw Hoger Zelf, uw spirit-gidsen, en uw Engelbewaarders – om ‘het nieuws’ van hen te horen. Vraag hen wat u maar wilt – zij zullen niet liegen tegen u.

Zij zullen niet doen alsof u hier bent om dingen te doen waarvoor u niet gekomen bent, noch het achterwege laten van de belangrijke dingen waarvoor u speciaal gekomen bent om te ervaren of te verwezenlijken.

Ze zijn daar om u eraan te herinneren dat u elke dag dichter bij het 5D-leven komt, in feite bent u het nu aan het opbouwen.

Dat uw doel in het leven is om vreugde te kennen en voldoening, bekoring, ontdekking en avontuur. En dat er niets in uw huidige leven is dat niet naar een veel hogere versie van zichzelf opgetild kan worden.

jan 9 2016 - 3 wintermeer
Dat is zo … of u nu denkt in termen van uw gezondheid, uw dagelijkse job (betaald of onbetaald), uw kijk op uzelf en op de wereld, uw begrip van het levensdoel, uw spirituele groei en bewustzijn, uw niveau van overvloed, uw verbindingen met anderen, en elk ander deel van uw leven.

Uw Aardse samenleving is zichzelf zo krachtig en zo snel aan het heropbouwen, dat er nog geen juiste vormen/kanalen zijn wanneer het de communicatie, het culturele zelfbeeld, en de algemene kennis betreft van wat er eigenlijk aan het gebeuren is in de wereldeconomie en regeringen, en zo het echte verhaal aan u verteld kan worden.

We zeggen u, dat u deze vormen/kanalen aan het opbouwen bent, en elke dag bent u uzelf en uw vrienden en familie aan het voorbereiden, want sommigen van hen bevinden zich een beetje achter u op het Pad.

Sta open voor nieuwe ideeën en nieuwe openbaringen, om volledig de rol van de scherpzinnige gids aan te nemen en te volbrengen waarvoor u hierheen gekomen bent.

Wees dus niet verrast als rond deze tijd volgend jaar uw hele kijk op de wereld zo krachtig veranderd is, u zult uw nieuwe ingesteldheid niet kunnen geloven indien we die nu aan u zouden beschrijven.

Evemin zou u die mentale programmering kunnen verderzetten die u vertelt dat alles wat Spiritueel is enkel in dit of dat gebouw thuishoort, of enkel in een gebed of tijdens een meditatie, of in een bepaalde muziekvorm, en niet buiten op de straten, in het schoollokaal, in de directiekamer, in regeringen en parlementen, in stemlokalen of ruimtestations.

Want er is nergens op deze Aarde een plaats waar het stralende Licht van Ascentie niet zal schijnen.

Of het nu in de diepste kerkers of op de hoogste berg is, dat grote Licht zal elke hoek doordringen, elk hart en elke geest, elke vorm van bewustzijn en zijn natuurlijke uitlopers.

jan 9 2016 - 4 kat en hond

Dus willen we u aanmoedigen om eenvoudigweg een open hart-geest te behouden voor datgene wat de Waarheid bevat voor u … datgene wat juist voelt op dit of enig ander moment, en dat wat resoneert met vreugde en lichtheid; het begrip dat de Nieuwe Aarde zal helpen en introduceren aan de vele miljoenen die roepen om Haar te leren kennen.

Want u bent hier, geliefden!

U bent aangekomen in uw nieuwe era, en niemand kan het weghouden van u.

Niet diegenen die zogezegd machtig en belangrijk zijn, noch enig wezen in dit Universum, bekend of onbekend, en vooral niet uw vroegere begrensde gevoel van het Zelf.

Bevrijd de oude, verdrietige, droevige beelden, want ze zijn niet langer van toepassing.

De ‘slachtoffer’-rol is niet langer van toepassing.

Zie de Nieuwe Aarde overal waar u gaat – schep/visualiseer deze gevoelens op een krachtige manier … deze beelden die u vreugde brengen, en kondig het begin aan van een grootse en wonderbaarlijke nieuwe Era, een Era met gerechtigheid, gelijkheid en overvloed voor allen.

Kies uw nieuwe leven, en kies uw nieuwe jaar!

Namaste, vrienden! We zijn bij u, altijd.

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan
origineel bericht: klik HIER

Als u deze tekst ergens wil plaatsen, behoud dan alstublieft de integriteit van deze informatie door deze precies zo over te nemen als u haar hier vindt en de link naar het oorspronkelijke bericht erbij te plaatsen.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Instagram: spiritueellezen

Share

2 comments

  1. lieve vrienden van het Licht,

    Innerlijk luisteren naar dingen die U vreugde brengen, wij zijn het
    bijna ontwend. Het is als een openbaring van een nieuw gedeelte in
    ons leven. Ik ben U dankbaar voor die aansporing.

    André

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.